A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok Dobossy László 70. születésnapjára

Tanulmányok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből

Előszó

DOBOSSY LÁSZLÓ HETVENÉVES
1978-ban jelent meg Dobossy László "Hazánk: Közép-Európa" című tanulmánya a Nagyvilágban. Ez a három fogalom: "hazánk", "Közép-Európa" és "a nagyvilág" jelképesnek is... Tovább

Tartalom

DOBOSSY LÁSZLÓ KÖSZÖNTÉSE
Király Péter: Dobossy László hetvenéves 7
Aloiz Jedlicka levele Dobossy Lászlóhoz 11
Dobossy László publikációi 13
IRODALOMELMÉLET - MÓDSZERTAN
Sziklay László: Kelet-Európa? 27
Charles Wojatsek: László Dobosay: a representative of the Central European vox humana 35
Szabolcsi Miklós: A Híd és a Szó 41
Jan Stevcek: Literárna história ako literatura faktu 45
Rákos Péter: Az idézet mint irodalmi szövegélményünk és oktatásunk építőeleme 51
KAPCSOLATTÖRTÉNET - KELET-EURÓPAI IRODALMAK
Hadrovics László: Egy magyar történeti anekdota mint irodalmi vándormotivum: "A beszélő köntös" 61
Richard Prazák: K prazskému pobytu Alberta Molnára Szenciho 71
Kemény G. Gábor: Új kutatási eredmények és további nyitott kérdések Riedl Szende prágai időszakában /1854-1860/ 87
István Gál: Comenius appeal to Charles II. king of England, concerning the protestants In Bohemia, Poland and Hungary 97
Csapláros István: A lengyel zarándokság könyveinek sorsa Magyarországon 105
Andrzej Sieroszewski: László Németh et la litterature polonaise 113
Csukás István: Adalékok Stefan Krcméry ifjúságához 121
Jaroslava Pasiaková: Casopis Korunk a jeho vyznam pro cesko-slovensko-mactarské vztahy v období mezi dvema svetovymi válkami 133
Fried István: A neoklasszicista óda kelet-közép-európai megújulásának kérdéséhez 141
Bojtár Endre: Az irodalom gépezete /Puskin és Esterházy/ 149
Käfer István: A cseh és a szlovák irodalom fogadtatása Magyarországon 1945-1975 /Részletek/ 169
Prantisek Buriánek: Hárodnost a svetovost Karla Capka 181
Alois Jedlicka: Karel Capek a proces zhovoroveni ceského literárního jazyka 189
Ludmila Brizová: Humor Bohumila Hrabala v povxdce "Skodovka ctyristatricítka" 199
Veronika Heé: Tematícké a zánrové problémy v Zárivych hlublnách bratrí Capku 207
Sípos István: A cseh filológia az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 215
Botka Ferenc: A Sarló és a szocialista irodalom / Egy sajátos szellemi interferencia vázlata 219
Csanda Sándor: Fábry Zoltán és Balogh Edgár barátsága 225
Turczel Lajos: A csehszlovákiai magyar irodalom a Nyugatban Móricz Zsigmond társszerkesztése idején 233
Király Nina: Színház és nemzeti öntudat /A lengyel dráma tipológiájához/ 241
Kiss Gy. Csaba: Liberális pánszlávizmus?/Néhány szempont Ján Palárik "O vzájomnosti slovanskej" cimü Írásának értékeléséhez 251
Gyivicsán Anna: Szlovák vers a Duna menti népek összefogásáról /Ján Maróthy: Dunaj, 1861/ 261
Póth István: Adalékok Jovan Jovanovic Zmaj politikai költészetéhez 269
Csikhelyi Lenke: Néhány feltevés a bolgár hősi énekekkel kapcsolatban 275
Kovács Árpád: Szempontok az "Anyegin" poétikai és műfaji meghatározásához 291
NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK
René l'Hermitte: Quelques concepts cardinaux de la fin du 18e siecle et leur expression en hongrois et en tcheque 319
Jean-Luc Moreau: Le mot hongrois ir "baume, vulneraire, plante médicinale ne serait-il pas a origine finno-ougrienne? 329
Gregor Ferenc: A magyar tárgyeset behatolása a szlovák nyelvbe 333
Urhegyi Emilia: Kalandozások egy szó nyomában: cseh biric, praecol, Herold, Büttel stb. 345
Szathmári István: Szövegtan és stilisztika 351
Nyomárkay István: Révai Miklós ábécés könyvének horvát, szlovén /vend/ és szlovák nyelvű változata 359
Nagypál Teréz: A bolgár irodalmi nyelv kialakulása és az orosz nyelv hatása 367
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tanulmányok Dobossy László 70. születésnapjára Tanulmányok Dobossy László 70. születésnapjára Tanulmányok Dobossy László 70. születésnapjára

A gerinc enyhén kopottas, foltos.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba