Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kisebbségkutatás 1998/1-4.

Szemle a hazai és külföldi irodalomból/7. évfolyam 1-4.szám

Előszó

AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉS A NEMZETISÉGI KÉRDÉS
A magyar történelem legfényesebb lapjait idézi a Függetlenségi Nyilatkozat preambuluma, amely észak-amerikai társához hasonlóan... Tovább

Előszó

AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉS A NEMZETISÉGI KÉRDÉS
A magyar történelem legfényesebb lapjait idézi a Függetlenségi Nyilatkozat preambuluma, amely észak-amerikai társához hasonlóan emelkedett stílusban indokolja kiadását, jelen esetben a Habsburg-ház trónfosztását. Leszögezi, hogy miután az uralkodó hitszegő lett, elvesztette jogát a magyar trónra: „Magyarország és a vele egyesült Erdély, és hozzátartozó minden részek és tartományok feletti uralkodásból ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik." A nagyvilág számára azt is szükségesnek tartja kifejezésre juttatni, hogy „...e lépésre a halálig üldözött magyar nemzetet nem túlzott elbizakodottság, s nem forradalmi viszketegség, hanem a türelem végső kimerültsége s az önfenntartás kénytelensége vezeté."
Rövid egy és negyed esztendő alatt vált a magyarság modern nemzetté a nemzetfogalom vertikális kiterjesztésével, azaz a rendiség felszámolásával és a polgári jogok deklarálásával. A nemzet jogos önvédelmi harca ezt a nemzeti kohéziót még szorosabbra fonta. A függetlenségi harc, a forradalom máig tartó nemes hagyományát idézi fel Pomogáts Béla az erdélyi irodalomban. Igen, az erdélyi magyar irodalom számára 1848 mindig a függetlenség és a szabadság szinonimája volt és marad. Tegyük hozzá gyorsan: nemcsak az erdélyi irodalom és nemcsak az irodalom számára. Gondoljunk a Nemzeti dal vagy a Kőszívű ember fiai diadalmas pályafutására: Petőfi költeményéből nemzedékről nemzedékre hagyományozódva, a koldustól az arisztokratáig minden magyar érzelmű ember nemzeti imája lett, a Jókai-regény pedig első megjelenése, 1869 óta ad mintát az ifjúságnak hazafiságból, hősiességből, hűségből és becsületből. Vissza

Tartalom

AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉS A NEMZETISÉGI KÉRDÉS 3
TANULMÁNYOK A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 150. ÉVFORDULÓJÁRA
Pomogáts Béla: Erdély márciusa
Az 1848-as forradalom emléke az erdélyi irodalomban 5
Veliky János: Kossuth és a nemzeti kisebbségek helyzete 11
Szarka László: A Szemere-kormány nemzetiségi politikája 15
Dusán Skvarna: Az 1848. évi forradalom és a szlovák kérdés. Elhalasztott lehetőségek 23
DOKUMENTUMOK
Szózat a felvidék tótajku lakosaihoz 32
Az oláh néphez! 34
A MAI MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK ÉLÉBŐL
Demeter Zayzon Mária: Nemzetiségszociológai vizsgálatok Komárom-Esztergon megye németek lakta településein 1989 és 1997 között 36
SZEMLE
NEMZETI TUDAT. NEMZETI ÉS ETNIKAI FOLYAMATOK
Jeszenszky Géza: Ujabb boszniák? Nemzetiségi és etnikai feszültségek a posztkommunista világban (Tokai András) 48
Kodolányi Gyula: Interjú Kosáry Domokossal a két világháború közötti fiatal tudósnemzedékről (Kovács Olga) 51
A második romániai forradalom.
Beszélgetés Emil Constantinescu köztársasági elnökkel (Kakasy Judit) 53
A bukaresti hatalomváltás első féléves mérlege( Sonnevend Péter) 57
Kirisci, K. - Riemer, A. K. - Törökországi témák: migráció, regionális szerep és europaizálódás (Sonnevend Péter) 59
Cladney, Dru C.: Zajonganak az ujgurok Kínában (Tokai András) 62
Snipp, C. M.: Ki az igazi indián? (Tokai András) 65
Ferber, A. L.: Korcsokról és zsidókról (Tokai András) 67
Roniger, L.: A kollektív azonosságtudat újrafogalmazása
a latin-amerikai erőszakhullám végén (Tokai András) 70
Krajewski, S.: A Holocaust zsidó teológiái (Futala Tibor) 73
NEMZETI ÉS NEMZETISÉGI IRODALMAK
Pusztai Ilona: Jakov Ignjatovic és a korabeli magyar irodalom (Kovács Olga) 76
KISEBBSÉGEK NYELVHASZNÁLATA
Kontra Miklós: Kétnyelvű magyarok (Kovács Olga) 79
Trifun, P.: Magyar jövevényszók a szerb foglalkozásnevekben és vezetéknévi származékaiban (Kovács Olga) 82
Ondrejovié, S.:Nyikolaj Trubeckoj és a szlovák nyelv (Futala Tibor) 85
KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA
Gíowa, J.: Filmdokumentumok a kisebbségekről (Futala Tibor) 88
M^zyríski, A.: Egy lépés a lengyel-német megbékélés felé a könyvtárügy terén (Futala Tibor) 91
Musinka, M.: Száz éve jelent meg Volodimir Gnatyuk kárpátaljai etnográfiája
első kötet ( Futala Tibor) 93
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI NÉPEK ÉS ORSZÁGOK KAPCSOLATAI
Adamovic, L.: Délkelet-Európa gazdasági re integrációja (Sonnevend Péter) 95
Martinsen, K. D.: Válságban a szlovák demokrácia (Sonnevend Péter) 97
KISEBBSÉGI POLITIKA
Greenbeerg, R. D.: A nyelvjárások politikája a felbomló Jugoszláviában (Tokai András) 101
Reuter, J.: A Bosnyák-Horvát Föderáció: mesterséges képződmény-e avagy életképes állam (Sonnevend Péter) 104
KISEBBSÉGI JOG
Schaleger E. B.: Jogok a joghoz.
Állampolgárság az újonnan függetlenné vált EBESZ-országokban (Tokai András) 107
NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK TÖRTÉNETE
Sugár, P. F.: Az Osztrák-Magyar Monarchia és kisebbségei: eltérő kormányzati irányvonalak- azonos eredmény (Sonnevend Péter) 111
Sajti E.: A délvidéki magyarok életkeretei a két világháború között (Cholnoky Győző) 115
Achmatowicz, A.: A második világháború utáni békerend szovjet koncepciója (Futala Tibor) 117
MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK
Krekoviéová, E.: Szükség van-e néprajzi katalógusművekre? (Futatla Tibor) 120
AZ EGYETEM EGYKOR ÉS MA
TANULMÁNYOK
Mádl Ferenc: A professzor felelőssége 126
Faragó József: A Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem sorsa 131
Péntek János: A kolozsvári magyar egyetem első nagyhírű professzorai 140
A MAI MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK ÉLETÉBŐL
Doncsev Toso: Bolgár értelmiségiek Magyarországon 144
KRITIKA
S. Benedek András: Nemzetiségi és vallási identitás a ruszinok történetében (Botlik József: Hármas Kereszt alatt c. könyvéről) 147
DOKUMENTUM
Oslói Ajánlások a nemzeti kisebbségek nyelvi jogairól 150
SZEMLE
NEMZETI TUDAT. NEMZETI ÉS ETNIKAI FOLYAMATOK
Scherrer, Ch.P.: Etnikai nemzetelv a mai világrendszerben (Sonnevend Péter) 154
Dinkel, R.H.: A német hazatelepülők szülési kedve lecsökken (Tokai András) 159
Dérens, J.-A.: Keserű sors vár Nagy-Szerbia árváira (Kakasy Judit) 161
Drweski, B.; Koubé, M.; Roux, J.Ch.; Beller, P.-A. etc.: A balti államok különbözősége (Kakasy Judit) 163
Hrycak, J.: Ukránok vélekedése a lengyelekről és Lengyelországról (Futala Tibor) 167
Nemzet és nemzetiség a 20. századi Ukrajnában - az Ukrán Tudományos Akadémia kiadványa (Futala Tibor) 169
Covert, K.: Orosz-ukrán tárgyalások a fekete-tengeri flottáról (Tokai András) 171
Mandelbaum, M.: Oroszország és Kína - irány Nyugat? (Sonnevend Péter) 174
Barkey, H.J. - Fuller, G.E.: A kurdkérdés Törökországban (Tokai András) 177
Perea, S. - Pugliese, J.: Feketeképűek, anglománok, ál-bennszülöttek: identitás-módosítások Ausztráliában (Tokai András) 181
NEMZETI ÉS NEMZETISÉGI IRODALMAK
Szabédi László: Testvéreim! Petőfi népe! (Kovács Olga) 184
Silling István: Bűbájos imádságok (Kovács Olga) 186
Maciejewski, J.: Az oroszok és Oroszország a lengyel irodalomban és köztudatban (Futala Tibor) 189
KISEBBSÉGEK NYELVHASZNÁLATA
Molnár Csikós László: Az anyai nyelv felemeltetése (Kovács Olga) 192
KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA
Jupp. J.: Multikulturális társadalmak létrehozása (Tokai András) 195
Spániel, B.: Romológiai könyvtár Csehországban (Futala Tibor) 198
Kapeliouk, A.: Izrael multikulturális állam? (Kakasy Judit) 200
Song, M.: Gyermekmunka a brit kínai éttermekben: „családi munkaszerződés", kultúraváltás (Tokai András) 202
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI NÉPEK ÉS ORSZÁGOK KAPCSOLATAI
Chovanec, J.: A szlovák szuverenitás kivívása (Futala Tibor) 205
Hrasko, V.: Egy sajátos szlovák publikáció Bős-Nagymarosról (Futala Tibor) 207
KISEBBSÉGI POLITIKA
Göncz Kinga - Geskó Sándor: A demokrácia és a konfliktuskezelés esélye a magyarországi nemzeti kisebbségek számára (Sonnevend Péter) 208
Bálint István: 1848 a Hídban (Kovács Olga) 211
Bajcura, A.: Újabb kísérlet a politikai ruszinizmus leküzdésére (Futala Tibor) 213
Pirié, P.S.: A nemzeti azonosságtudat és a politika egyformán ambivalens Dél- és Kelet-Ukrajnában (Tokai András) 216
KISEBBSÉGI JOG
Henning, D.: Tudományos konferencia a kelet-európai nemzeti kisebbségi jogról (Sonnevend Péter) 219
Bíró Gáspár: A közép- és kelet-európai etnikai konfliktusok kezelésének nemzetközi összetevői (Sonnevend Péter) 221
NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK TÖRTÉNETE
Tánczos Vilmos: „A hétköznapok története más, mint a forradalmaké" (Kovács Olga) 224
Popély Gyula: Magyar birtokosok vagyonvesztése a Felvidéken (Cholnoky Győző) 226
Soós Kálmán: Jelenkori történelem az ukrán iskolákban (Kovács Olga) 228
Stancic , N.: A horvátok törekvései a XIX. században: ambíciók és realitások Közép- és Délkelet-Európa határán (Sonnevend Péter) 232
Steindorff, L.: Vallásfelekezettől a nemzetig: Bosznia-Hercegovina
muzulmánjai (Sonnevend Péter) 237
NEMZETI ÖNISMERET ÉS KISEBBSÉGKUTATÁS {Cholnoky Győző) 241
TANULMÁNYOK
TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
Egyed Akos: Forradalom és szabadságharc Erdélyben 242
Deák Ernő: A magyarok megítélése az 1848-as bécsi forradalomban 249
Borbándi Gyula: A nyugati magyar diaszpórák kulturális műhelyei jövője 261
Andrásfalvy Bertalan: A magyarság torzképe 265
AZ AKADÉMIAI KISEBBSÉGKUTATÓ MŰHELY TANULMÁNYAI
Szarka László: Kisebbségek, konfliktusok - kutatás 272
Janek István: Cseh-szlovák dokumentum a kisebbségi kérdés bilaterális rendezéséről (1939) 275
Szesztay Adám: A határon túli magyar sajtó az 1956-os forradalom alatt és után (1956-1958) 281
Kovács Nóra: „Fele horvát, fele rác, fele pedig bunyevác" 294
Brunner, Georg: A kisebbségek emberi jogai: egyéni jogok, csoportjogok vagy önrendelkezési jog? 300
A MAI MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK ÉLETÉBŐL
Szinger Veronika: A magyarországi cigányság nyelvi helyzete oktatási szempontból 316
Molnár Helga: Újratanulható-e az anyanyelv a magyarországi
kisebbségi iskolákban? 321
SZEMLE
NEMZETI TUDAT. NEMZETI ÉS ETNIKAI FOLYAMATOK
Gál, E.: Identitás a pragmatista filozófiában (Cholnoky Győző) 326
Robertson, L. R.: Nemzet, nemzetiség és a politika világa (Heiszler Ákos) 327
Bashi, V. I.-Hughes, M. A.: A globalizáció és a lakóhely szerinti etnikai szegregáció lehetséges összefüggései (Sonnevend Péter) 331
Münz, R.: Az európai migráció kihívásai Ausztria számára (Sonnevend Péter) 333
Nevrlij, M.: A hajdani és jelenlegi szláv mozgalmak kérdései (Futala Tibor) 335
Kumanová, Z.: Romák identitása Szlovákiában (Futala Tibor) 337
Hislope, R.: Nemzeten belüli konfliktusok hatása Horvátországban és Szerbiában a demokráciára (Sonnevend Péter) 340
Heraclides, A.: A koszovói konfliktus megoldási esélye (Sonnevend Péter) 342
Hoppé, H.-J.: Moszkva és az egykori Jugoszlávia ellentétei (Sonnevend Péter) 344
Drobizseva, L-Gottemoeller, R. etc.: Etnikai konfliktusok a poszt-szovjet világban (Tokai András) 346
Halperin, E.: Interjú Benjámin Netanjahu-val (Kakasy Judit) 348
Salloum, H.: Az Egyesült Arab Emirátus 25 éves sikereit ünnepli (Sonnevend Péter) 351
Rajadurai, S. V.-Geetha, V.: Véleménycsere az indiai kasztrendszerről és a nagyállami nacionalizmusról (Sonnevend Péter) 352
NEMZETI ÉS NEMZETISÉGI IRODALMAK
Pomogáts B.: A nyugati magyar irodalom értékmegőrző szerepe (Kovács Olga) 354
Tőzsér Á.: Grendel Lajos köszöntése (Kovács Olga) 355
Bluhm, L.: Peter Handke szerbiai utazásai (Komáromi Sándor) 357
KISEBBSÉGEK NYELVHASZNÁLATA
Molnár-Csikós L.-"Rajsli I.-Szikora J.: Bárczi Géza Egyetemi
Nyelvészeti Napok (Kovács Olga) 359
Müller, B.: A Komi Köztársaság nyelvpolitikája (Sonnevend Péter) 361
KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA
Bárth J.-Penavin O.-Barna G.: A népesedés kérdés néprajzi vonatkozásai (Kovács Olga) 364
D'äckov, M. V.: Kisebbségi nyelvek és könyvtárak az Oroszországi Föderációban (Futala Tibor) 368
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI NÉPEK, ORSZÁGOK KAPCSOLATAI
Handl, V -Kural, V.-Reiman, M.: Csehország és Németország viszonya
(Sonnevend Péter) 371
Interjú Vladimir Meciarral (Kakasy Judit) 373
Gärtner, H.: Közép-Európa, mint a nem nemzeti államok sajátos együttese (Kakasy Judit) 375
Időről időre fellobbanak a lappangó lengyel-litván ellentétek (Futala Tibor) 376
KISEBBSÉGI POLITIKA
Eichert, J.: A horvátországi EBESZ-misszió tapasztalatai (Sonnevend Péter) 377
Govaert, S.: A flamand szélsőjobb Brüsszelre áhítozik (Kakasy Judit) 379
Gitelman, Z.: Száz éve alapították a két kelet-európai zsidó politikai szervezetet:
a Bundot és a Cionista Mozgalmat (Sonnevend Péter) 380
KISEBBSÉGI JOG
Kállai E.: A cigányság és a jogvédelem (Gondolatok a „Fehér Füzetek" ürügyén) 383
Tatlovic, S.: Délkelet-Európa biztonságának etnikai aspektusai (Futala Tibor) 384
Simic, M.: Kisebbségi jogok Horvátországban (Futala Tibor) 387
NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK TÖRTÉNETE
Fenyő, M. D.: Irodalom és társadalom a millenniumi Magyarországon (Tokai András) 389
Gabzdilová, S.: Magyar nyelvű oktatás lehetőségei Szlovákiában 1945 és 1953 között (Futala Tibor) 390
Regionalizmus és identitás (C.holnoky Győző) 395
TANULMÁNYOK
RÉGIÓ ÉS IDENTITÁS
Pomogáts Béla: Regionális kultúrák a magyar glóbuszon 396
Gereben Ferenc: A horvátországi magyarok identitástudata 407
Bodó Barna: A táji-történeti régióktól az eurorégiókig 419
A. Gergely András: Lokálpatriotizmus és identitás (részlet) 429
MAGYAR INTÉZMÉNYEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Rosa, Vladimír: Nemzetiségi oktatásügy Szlovákiában 438
A MAI MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK ÉLETÉBŐL
Cholnoky Olga: Magyarországi cigányok kulturális hagyományai (Erdős Kamill cigánytanulmányai alapján) 444
FEJEZETEK A KISEBBSÉGVÉDELEM TÖRTÉNETÉBŐL
Szalyné Sándor Erzsébet: A Nemzetek Szövetsége és az ENSZ szerepe a kisebbségek nemzetközi jogi védelmében 446
SZEMLE
NEMZETI TUDAT. NEMZETI ÉS ETNIKAI FOLYAMATOK
Chaplan, Richárd - Feffer, John: Európa új nacionalizmusai (Heiszler Ákos) 462
Pintartis, Sylvia - Blaas, Wolfgang: Regionalizálás az Európai Unióban (Sonnevend Péter) 465
Maner, Hans-Christian: Románia: az 1996. novemberi politikai váltás első száz napja (Komáromi Sándor) 467
Samary, Catherine: A jugoszláv puzzle tartós szétesése (Kakasy Judit) 470
Wittkowsky, Andreas: Ukrajna nemzeti függetlensége, mint történelmi kompromisszum eredménye (Komáromi Sándor) 471
Perry, Duncan: Makedónia jövője az etnikai viszályok tükrében (Kakasy Judit) 474
Schlesinger, Philip: Skócia nyugodt forradalma (Kakasy Judit) 475
Gumpel, Werner: A török külpolitika meghatározói a fekete-tengeri régióban és Közép-Ázsiában (Komáromi Sándor) 477
Beriker-Atiyas, N.; Gürbey, G.; Münzing, E.: A kurd konfliktus török és amerikai metszete (Sonnevend Péter) 478
Halbach, Uwe: Az újjáformálódó Közép-Ázsia (Komáromi Sándor 482
Nair, Shanti: Vendégmunkások örvényben (Kakasy Judit) 484
NEMZETI ÉS NEMZETISÉGI IRODALMAK
Mracok, Viliam: Gejza Vámos, az első szlovák nyelven alkotó zsidó író (Futala Tibor) 486
Jobbágy-Zsíros, Marija: Regionalitás és irodalmi nyelv (Medvigy Katalin) 487
KISEBBSÉGEK NYELVHASZNÁLATA
Harlig, Jeffrey: Nemzeti konszolidáció vagy európai integráció: a nyelvkérdés Szlovákiában (Kincses Ágnes) 489
KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA
Droppová, L'ubica: A „saját etnikum" és az „idegen etnikumok" a szlovák folklórban (Futala Tibor) 493
Rudlovcak, Olena: Az eperjesi görög katolikus tanítóképző intézet centenáriuma (Futala Tibor) 494
Varney, Wendy: A nemzeti kultúra újrafogalmazása kereskedelmi szellemben (Kincses Ágnes) 496
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI NÉPEK, ORSZÁGOK KAPCSOLATAI
Althammer, Walter: Délkelet-Európa mint feladat (Komáromi Sándor) 499
Reuter, Jens: Hol tart Szlovénia, Horvátország és Szerbia az európai integráció útján? (Komáromi Sándor) 502
Ramet, Sabrina P.: A szlovén sikertörténet (Kincses Ágnes) 505
Kramer, H.; Faul, E.: Van-e helye Törökországnak az EU-ban? (Komáromi Sándor) 509
KISEBBSÉGI POLITIKA
Carment, Dávid - James, Parick: Az etnikai konfliktusok fokozatos kiterjesztése (Kakasy Judit) 511
Boyd, Charles G.: Bosznia működőképességéért (Kincses Ágnes) 512
KISEBBSÉGI JOG
Hannum, Hurst: Az elszakadás kísértete. Válasz az etnikumok önrendelkezési követeléseire (Kakasy Judit) 518
Sardemann, Rob: A kisebbségi jogok magyar értelmezése a szomszéd országokban élő kisebbségek tekintetében (Sonnevend Péter) 519
A Jugoszláv Föderáció és az ENSZ Biztonsági Tanácsának Kelet-Szlavóniára, Baranyára és Nyugat-Szerémségre vonatkozó dokumentumai (Kakasy Judit) 522
NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK TÖRTÉNETE
Vekov Károly: Gyulafehérvár, az erdélyi humanizmus egyik fellegvára (Cholnoky Olga) 524
Dobos János: „Nemzetnek..., mert valamely jogát nyomban nem képes megvalósítani..." - a magyar polgári forradalom évfordulójára (Cholnoky Olga) 526
Korom Mihály: A magyarországi németek kitelepítése (Cholnoky Győző) 528
A magyarországi szláv ébredés harcosa: Stefan Moyzes (Komáromi Sándor) 530
Bakos, Vladimír: Stúr és Havlícek 1848 forradalmi tavaszán (Futala Tibor) 533
Veges, Mikola: Zaporozsjei kozákok, Bogdán Hmelnyickij és Kárpátalja (Futala Tibor) 534
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kisebbségkutatás 1998/1-4. Kisebbségkutatás 1998/1-4. Kisebbségkutatás 1998/1-4.
Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba