Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kisebbségkutatás 2002/2.

Kisebbségi magyarság - identitás és önszerveződés városon és falun/A Kisebbségkutató Intézet konferenciája/Minorities studies and reviews - 11. évfolyam, 2. szám

Szerző

Kiadó: Lucidus Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 432 oldal
Sorozatcím: Kisebbségkutatás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával. Angol nyelvű tartalomjegyzékkel. Megjelenik negyedévente.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

MAGYAROK KISEBBSÉGBEN ÉS ÚTBAN AZ EURÓPAI UNIÓ FELÉ
(Cholnoky Győző) 231
KISEBBSÉGI MAGYARSÁG - NEMZETISÉGI LÉT, IDENTITÁS ÉS ÖNSZERVEZŐDÉS VÁROSON ÉS FALUN
(Az MTA Kisebbségkutató Intézet 2001. május 30-31-i konferenciája)
Szerkesztő: A. Gergely András
Tér és identitás mint léthelyzet
Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek térben és időben 234
Sebők László: A határokon túli magyarság néhány népességszerkezeti jellemzője és perspektívái 237
A. Gergely András: A totális társadalmi tények mint tér- és identitásmódok 246
Biró A. Zoltán: A regionális identitás szerveződésének új formái 353
Demográfiai mutatók, asszimiláció, migráció, társadalmi struktúra
Mirnics Károly: Menekülő önazonosság-tudat 260
Gábrityné Molnár Irén: A vajdasági magyarok migrációjának motívumai és hatása a magyarság társadalmi szerkezetére 266
Veres Valér: Közösségi identitástudat Erdélyben a társadalmi struktúra tükrében 275
Papp Z. Attila: Kisvárosi identitás(ok) (Egy 1999. március havában végzett szociológiai felmérés adataiból) 304
Bálint Blanka: Családi háztartások, szociális helyzet - egy erdélyi survey-vizsgálat eredményei 319
Demeter Gyöngyvér: A vidéki fiatalok munkaerőpiaci helyzete az Alcsík kistérségben 325
Nyelvi környezet, nyelvhasználat
Borbély Anna: A nyelvcsere, illetőleg a nyelvmegőrzés és a települések összefüggése a magyarországi románoknál 334
Lanstyák István - Simon Szabolcs: A magyar és a szlovák nyelv választása három szlovákiai magyar településen 344
Menyhárt József: Nyelvünk és törvénye 359
Beregszászi Anikó: A kárpátaljai magyarság nyelvhasználati sajátosságai a nyelvtervezés szemszögéből 368
Identitás és interetnikus kapcsolatok
Keményfi Róbert: Az etnicitás fogalma és helye az etnikai térszerkezeti kutatásokban 376
Csernicskó István - Hires Kornélia: A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 384
Csemicskó István - Márku Anita: Egymás szemében. Kárpátaljai magyar középiskolások véleménye az ukránságról és önmagukról 389
Gagyi József: Petőfi-ünnep Petőfi-falván 393
Bodó Julianna: Lokális identitás és interetnikus kapcsolatok összefüggései egy esettanulmány kapcsán 400
Oláh Sándor: Történeti hagyomány és lokális identitás Székelyzsomboron 403
Túros Endre: Magyarok, románok, cigányok Kisbácsban 417
Szoták Szilvia: A magyar nyelvű kultúra jelenléte Felsőpulyán 432
Hódi Sándor: Nemzeti önkép az ezredfordulón 437
Lampl Zsuzsanna: Szociológiai helyzetkép a szlovák, a magyar értelmiség identitásáról 444
Gereben Ferenc: A vajdasági magyarok nemzeti identitása 449
Bakó Boglárka: „Itthon vagyunk megszokva" 459
Tradíció, életmód, önszerveződés, kisebbségi intézmények
Glück Jenő: Az aradi zsidóság átrendeződése 480
Himmler György: Kulturális önszerveződés, civil szervezetek, helyi sajtó Dél-Szlovákiában 487
Fleisz János: A Bihar megyei és nagyváradi magyarság kulturális önszerveződése és civil szervezetei (1989 után) 490
Danter Izabella: A kitelepítések 50. évfordulója 497
Bosnyák István: Pillantás a délvidéki magyar kulturális civil szervezetek múltjára és jelenére 501
Papp Richárd: Kisebbség, kultúra, tradíció városon és falun: életképek a Vajdaságból 505
Kupó Jenő: A pécskai Kolping 515
TANULMÁNYOK
AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KISEBBSÉGEK
Szajbély Katalin - Tóth Judit: Kisebbségvédelem az Európai Unióban 520
A. Gergely András: Kisebbség és europaizálódás 535
Melles Éva - Szász Antónia: A skót nacionalizmus és az Európai Unió 556
Jacsev, Nikolai: Európa felelőssége kisebbségei identitásának megőrzésében (a szetuk múltja, jelene és jövője) 570
MŰHELY
Niederhauser Emil: Felvilágosodás és nemzeti mozgalom Kelet-Európában 585
Pomogáts Béla: Két és fél millió magyar szórványban 595
KRITIKA
Zoltán András: Egy különleges szláv nyelv: a fehérorosz 602
SZEMLE
NEMZETI TUDAT. NEMZETI ÉS ETNIKAI FOLYAMATOK
Barry, Brian: Zűrzavar a multikultúrában. (Kádár Józsefi 508
Harc a terrorizmus ellen (The Ecomonist - Spec. rep., Kakasy Judit) 610
Ebstein, Marc-Luksic, Vanja: Afgánok: a terrorizmus foglyai (Kakasy Judit) 612
Hugeux, Vincent: Béke minden áron (Kakasy Judit) 613
Külföldiek bevándorlása és beilleszkedése a változás időszakában (dokumentumkötet, Kádár József) 614
Árosevic-Pereslavcev, Zoá: Orosz óhitűek Lengyelországban (Zoltán András) 614
NEMZETI ÉS NEMZETISÉGI IRODALMAK
Gerencsér Zsigmond: „Engedd, hogy büszkélkedjünk veled!" (Cholnoky Olga) 617
Szeberényi Zoltán: A költői szó varázsa + Fónod Zoltán: Beszélgetés Ozsvald Árpáddal + Dénes György: Mesél a múlt (Cholnoky Olga) 618
KISEBBSÉGEK NYELVHASZNÁLATA
Moser, Michael: A keleti szláv nyelvek együttélése, egymásra hatása és vegyülése Fehéroroszországban és Ukrajnában (Zoltán András) 620
Steinke, Klaus: Állam nélküli kisebbségek nyelveinek életképessége (Zoltán András 621
Dini, Pietro U.: Három balti város - Riga, Vilna, Königsberg - nyelvi helyzete (Zoltán András) 623
KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA
Siemakowicz, Marian: A fehérorosz iskolahálózat sorsa a lengyel állam újjászervezése idején (Zoltán András) 625
Róth András Lajos: Erdélyi magyar könyvtárak a két világháború között (Cholnoky Győző) 627
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI NÉPEK ÉS ORSZÁGOK KAPCSOLATAI
Etnikai tudat, identitás és nemzetiség Délkelet-Európában (Südostearopa Studie, Kádár József) 629
Schönfeld, Roland - Schönfeld, Renate - Zangenfeind, R. (szerk.): Struktúraváltás az átalakuló Délkelet-Európában (Kádár József) 632
KISEBBSÉGI POLITIKA
Reiter, E. (szerk.): Erőfeszítések a nemzetközi békebiztonságért (Kádár József) 635
Wilson, R.: Korunk népi nacionalizmusának politikája (Kádár József) 637
Erlandsson, A.: Mit tesznek Svédországban a nemzetiségek önazonosságának fennmaradásáért? (Futala Tibor) 639
KISEBBSÉGI JOG
O' Leary, B.: Nacionalizmus és egy szövetségi állam vastörvénye? (Kádár József) 641
Wimmer, N. - Brezinka, E. H.: Kisebbségi részarány a közszolgálatban (Kádár Józsefi 642
NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK TÖRTÉNETE
Steinhübel, J.: Az Árpád-kori nyitrai hercegség (Futala Tibor) 644
Miller, J.: Az 1618-1621. évi cseh felkelés és angliai visszhangja a pamflet-irodalomban (Futala Tibor) 645
Zaliznak, A. A. - Ánin, V. L.: A novgorodi viasztáblák üzenete (Zoltán András) 645
Német munkáskolónia Moszkvában a XX. század húszas és harmincas éveiben (Otecestvennaá istoriá, (Futala Tibor) 651
Sein, I. A.: I. V. Sztálin és az 1812. évi honvédő háború értékelése a szovjet historiográfiában (Futala Tibor) 652
Filatava, A.: A nemzeti kérdés és a cári kormányzat politikája Fehéroroszországban a XVIII. század végén és a XIX. század első felében (Zoltán András) 653
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem