1.043.415

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kísérletes Orvostudomány 1978. január-december

A Magyar Élettani Társaság lapja/XXX. kötet 1-6. szám

Tartalom

Szilágyi András - Nagy Lajos - Füzesi Zsuzsa - Tóth Erzsébet - Mózsik Gyula - Németh Árpád: Az adrenerg receptorok szerepe a cateeholaminok-okozta gyomornyálkahártya eróziók kialakulásában patkányban 1
Pogátsa Gábor - Tamás Gyula jr. - Dubecz Erzsébet: Adatok a máj szénhidrát-anyagcseréjének sympathicus szabályozásához 9
Csiba András - Gráber Hedvig: Cephacetril (Celospoi R) spektrofotometrián alapuló specifikus meghatározása vizeletből 14
Csík, Vera - Udvardy Éva - Szekeres László: Coronaria-tágító szerek (Papaverin, Intensain
és Ch-102) vizsgálata angina pectoris modellen 19
Bertók Lóránd - Füst György - Juhász-Nagy Sándor: A sugárzással detoxifikált Escherichia
coli endotoxin preparátumok kölcsönhatása a szérum komplement-rendszerével 25
Gergely Péter - Bakács Tibor: Izolált lymphocyta populációk PHA reaktivitása 32
Cseh György - K. Szabó Ilona - Görög Péter - Mester Endre: Prosztaglandin-tartalom változások a sebzett bőrben és lézer besugárzást követően 37
Bóján Ferenc - Szűcs Gabriella - Borkó Géza: Az uretán (etilkarbamát) hatása a monomukleáris phagocyta rendszer phagocytáló aktivitására 42
Kövér György - Tost Hilda: A kiválasztó vesemassza növelésének hatása a veseműködésre 47
Tóth István - Faredin Imre: A testosteron, az 5Alfa-dihydrotestosteron. az 5-androsten-3Béta, 17Béta-diol és a 4-androsten-3, 17-dion szimultán meghatározása emberi szérumból 55
Monos Emil - Hudetz Antal - Cox Róbert H.: Simaizom-aktiválás hatása az artéria iliaca és
carotis cummunis incrementalis rugalmassági tulajdonságaira 66
Benyó Imre - Sándor József - Szabó György: A táplálékfelvétel utáni splanchnicus véráramlás-fokozódás mechanizmusa 74
Medveczky Péter - Csúzi Sándor - Nász István - Ádám Éva - Bánfalvy Gáspár: Az l-es típusú adenovirion DNáz tulajdonságainak vizsgálata 79
Tóth Tihamér - Benkő György - Bertók Lóránd: Unipoláris levegőionok hatása a lokális
Sanarelli-Shwartzman fenoménre 86
László Ferenc - Nagy Éva - Gásvár László - Kéri György - Teplán István: Szomjazás hatása a SH-Iysin vasopressin biológiai felezési idejére és szervmegoszlására 90
Bartha Jenő: Vesekéregszeletek Na24 leadása indomethacin jelenlétében 82
Galgóczy József: Hazánkban ritka dermatophyton gombafaj - a Microsporum ferrugineum mikromorfológiájárói egy eset kapcsán 100
PRO LABORATORIO
Hevér Ödön - Láng Edit: Automatizált haptoglobin meghatározás centrifugális analizátorral 104
Pásztor Géza: Gyors, egyszerű hipursav-megtatározás UV abszorpciós módszerrel 109
Könyvismertetés 36
Nagylucskai Sándor - Mester Endre - Tisza Sándor - Mester András: Különböző
energiájú közvetlen lézer-besugárzás hatása emberi lymphocytákra 113
Mester Endre - Dudás Brigitta - Nyitrai Ágnes - Döklen Anna - Kozma László: Fehérvérsejtek phagocytáló képességének vizsgálata különböző paraméterű lézersugárral való besugárzás esetében 120
Baló-Banga J. Mátyás - Molnár László - Nováki Mónika: Lymphocyta kromatinaktiváció fotóoptikai módszerrel történő mérése 128
Monos Emil - Szűcs Béla: Vérnyomáshullámok szerkezetének változásai kutyában az artériás középnyomás függvényében véreztetés esetén 136
Galgóczy József: A dermatophyton gombák vegetatív tenyésztésének egyes szervei: a chlamydospórák és rakett-hyphák 149
Galgóczy József: A Mikrosporum audouinii egyes szerveiről 154
Gaál Katalin - Siklós Judit - Mózes Tibor - Fejes Tóth Géza: Papaverin hatása a renin felszabadulásra in vivo és in vitro 159
Morvái Veronika - Ungváry György: Hosszantartó, nagydózisú alkohol-bevitel hatása patkányok vérkeringésére 168
Rubányi Gábor - Csapó Árpád I. - Kovách Arisztid: Az aktivátor kalcium kinetikai lokalizációja és összehasonlító vizsgálata a terhes és post partum nyúlt uterusban 179
Rubányi Gábor - Csapó Árpád I. - Kovách Arisztid: 45Ca-transzport vizsgálata terhes és post partum nyúl uterusban 186
Szepesházi Károly - Lapis Károly - Jeney András - Szende Béla Schawartz József - Újhelyi Eszter - Takács József, Kovalszky Ilona, Tompa Anna: Máj védőszerek hatásának tanulmányozása komplex morfológiai-biokémiai módszerrel 195
Szilágyi István, Lázár György: Neonatalis glycocorticoid kezeléssel kiváltott „wasting syndroma" és hatása a RES aktivitásra 209
PRO LABORATORIO
Várhelyi Magdolna, Balogh Zoltán, Kellermayer Miklós: Emberi vérszérum és szinovia összkén tartalmának meghatározása 215
Könyvismertetés 221
Tárnoky Klára, Szenohradszky János, Szabó Imre, Rakonczay Zoltán, Petri Gábor: Alfa- és beta-adrenerg blokkoló szerek hatása a mellékvesevelő tirozin hidroxiláz aktivitására és katecholamin tartalmára 225
Krasznai István, Barta Tamás, Földes János, Csillag József, Nagy Lajos, Honti József: Emberi pajzsmirigy jódtartalmának meghatározása röntgenfluoreszcenciás módszerrel 232
Major Péter: Staphylococcus aureus által termelt enterotoxin B tisztítása és előállítása 240
Mihály András, Pór István, Csíllik Bertalan: Perineurálisan alkalmazott cytostatikus, cytotoxikus és kelátképző vegyületek hatása a primer sensoros neuron perifériás és centrális nyúlványaira 246
Kulcsár András, Udvardy Miklós, Gergely Judith: Beta receptor blokád hatása a máj glikogén tartalmára májlaesióban 256
Barta Ottó, Szepesi János, Molnár Lajos: Modell-kísérletek szeptikus combfejnecrosis előidézésére fiatal nyulakon 260
Molnár Lajos, Barta Ottó, Szepesi János: Perthes-modell létrehozására alkalmas műtéti technika fiatal nyulakon 267
Szabó György, Benyó Imre, Sándor József: Vérvesztés hatása a gyomor keringésére kutyában 270
Bartha Jenő, Hably Csilla: Az indomethacin hatása az extracelluláris térre, a nátriumtérre és a nátriumürítésre sóterhelt patkányban 275
Monos Emil, Kovách Arisztid: Átmeneti ischaemia acut hatása kutya a.carotis communis aktív és passzív nagydeformációs mechanikájára 281
Horváth Magdolna, Merétey Katalin: Kromatografáló anyagok összehasonlítása humán szérumfehérjék elválasztásában 289
Láng István, Fekete Béla, Kalmár László, Nékám Kristóf, Gergely Péter, Petrányi Gyula:
Immunoszupresszív és cytostatikus gyógyszerek hatása az egészséges emberi lymphocyták antitest-dependens citotoxicitására in vitro 295
Láng István, Kalmár László, Gergely Péter, Fekete Béla, Petrányi Gyula: Ciklikus nucleotidok hatása antitest-dependens celluláris cytotoxicitási (ADCC) reakcióban 300
Benyó Imre, Sándor József, Szabó György: A gyomor vérkeringése a duodenum-bennék savanyításakor 306
Kalmár László, Láng István, Nékám Kristóf, Gergely Péter, Petrányi Gyula: Alacsony koncentrációjú ciklikus AMP és acetilkolin hatása a humán lymphocyták DNS szintézisére 311
Benoist György, Pásztor Emil: A gerincvelő vérátáramlásának tartós mérése macskákon, hidrogén-clearance módszerrel 318
Mányai Sándor, Koch Erzsébet, B. Szenzenstein Mária: Foszforsav-észter peszticidek és bencyclan együttes hatása az emberi vörösvértestek acetilkolinészteráz aktivitására in vitro 325
Könyvismertetés 335
Taraba István, Hering Andrea: Acidosis hatása a vese tubularis foszfát reabszorpciójára 337
Such György, Hidvégi Zsófia: A „kiindulási értéktörvény" és a központi idegrendszeri szintek szerepe a vérnyomásreflexek térbeli kölcsönhatásaiban 341
Tóth István, Faredin Imre: összefüggés az emberi verejték szteroid-tartalma és a plazma szteroid-szintje között 348
Gulya Ernő, Kelemen Endre, Mózsa Szabolcs, Sellyei Mihály: Embrionális patkánymáj hemopoetikus őssejtjeinek transzplantációja egérlépbe 357
(Fekete Béla, Szegedi Gyula, Petrányi Gyula: Maganyag-antigént kötő lymphocyták kimutatása SLE-s betegekben rosetta-módszerrel 364
Sas Barnabás, Pethes György: Cinkhiány patkányban, mint kórélettani modell 369
Nagy Iván, Hirka Gábor, Kurcz Mihály, Baranyai Pál: A patkány adenohypophysis lactat dehidrogenáz aktivitásának és az enzim alegységek kombinációjának változása pubertás és ivarérett korban, továbbá az ivari ciklus folyamán, oestradiol-kezelés akut hatása, valamint castratio után 375
Nagy Iván, Hirka Gábor, Kurcz Mihály, Anda Erzsébet, Baranyai Pál: Az oestrogenek szerepe a patkány-adenohypophysis lactat dehidrogenáz-aktivitásának és az enzim szubmolekuláris szerveződésének szabályozásában 384
Iliás Lajos, Pásztor András, Bodó Mihály, Pásztor Emil: Az intracranialis nyomás akut emelésének hatására kialakuló EKG-változások kísérletes vizsgálata kutyán 394
Lonovics János, Pap Ákos, Penke Botond, Baláspiri Lajos, Nárai György, Varró Vince: A szintetikus cholecystokinin oktapeptid szulfátészter biológiai hatásainak vizsgálata 403
Heiler Zoltán, Magyar Iván György, Pósch Elek, Hársing László: A fokozott víz-, elektrolit- és karbamidiirítés mechanizmusának vizsgálata subtotális nephrectomia utáni veseelégtelenségben 414
Pusztai Rozália: 12. típusú humán adenovírus-törzsek onkogenitása szíriai hörcsögökben 423
Vándor Ervin, Varga Tibor: Patkányszívek rövid ideig tartó autolízisének vizsgálata a myofibriláris fehérjékben és az elektronmikroszkópos képben beállott változás alapján 428
Veszelovszky Iván, Falkay György, B. Nagy Zoltán, Morvay József, Bódis Lajos: A lecithin és sphingomyelin szint alakulása koraszülött bárányokban Oradexon hatására 435
PRO LABORATORIO
Csiba András: Vizeletből nyert glükársav (cukorsav) spektrofluorimetriás meghatározása 441
Kalmár László, Gergely Péter, Gonzáles, C. R., Láng István, Nékám Kristóf: A levamisol hatása emberi lymphocyták ciklikus nucleotid tartalmára és a PHA indukálta blasztos transzformációra 449
Kishegyi Júlia, Horváth Győző, Kövér György: Plazmatér változások izozmotikus hipervolaemiában 454
Husztik Erzsébet, Szilágyi István, Lázár György: Gadoliniumklorid hatása az oestradiollal kiváltott reticuloendotheliális stimulációra 46i
Farkas András, Zalay László, Karácsonyi Sándor, Halász Miklós, Ágost Gizella, Jagicza Andor: Oxytetracyclin kiválasztás összehasonlító vizsgálata epében systemás és regionalis adagolás esetén 465
Pásztor András, Pásztor Emil: A gerincvelő jelentősége a Cushing-reflex kialakulásában kutyákon 471
Bartha Jenő: A krónikus diétás sóterhelés hatása a perctérfogat megoszlására és az intrarenalis keringésre patkányban 482
Karika Gyula, Bertók Loránd, Kisida Elek, Polgári István: Epesav-kezelés hatása kutyák artéria mesenterica superior (cranialis) occlusióját követő shockban 491
Horváth Győző, Kishegyi Júlia, Kövér György: Indomethadn hatása a transkapillaris transzportra 494
Varga Sándor, Jóna István, Laczkó Jenő: Katódporlasztó berendezés („sputter") scanning elektron mikroszkópos preparátumok előkészítésére 501
Jakab Lajos, Melicher Ferenc: Glukozamin-származékok hatása a granuloma szövet Na2 irikorporációjára in vitro 505
Bános Zsuzsanna, Szeri Ilona, Anderlik Piroska, Radnai Béla: A lymphocytás choriomeningitis (LCM) vírusfertőzésre adott celluláris immunválasz stimulálása szopós egerekben 510
Molnár László, Baló-Banga J. Mátyás, Horváth Attila, Leibinger János, Ablonczy Éva, Nováki Mónika: Módszer perifériás vérből szeparált granulociták immunkomplex phagocytosisának vizsgálatára 516
Török Katalin, Fekete Béla, Gergely Péter, Láng István, Petrányi Gyula: Keringő immunkomplexek ldmutatására alkalmas módszerek összehasonlító vizsgálata 524
Vándor Ervin, Bálint B. József, Józsa László: Myofibrllláris fehérje-változások ínsérült emberi izmokban 530
Karg Norbert, Than Gábor, Arany Antal, Szigetvári Iván, Csaba Imre: Terhességre-specifikus 1-glikoprotein sorozatvizsgálata előszörszülő terhesek szérumában 537
Márk György, Hudetz Antal, Kerényi Tibor, Monos Emil, Kovách Arisztid: Normál és fibroszklerotikus humán artéria cerebri anterior biomechanikai tulajdonságai 540
Laci Ferenc, Nagy Eva, László Ferenc: Az ADH-reserv kapacitás változása Brattleboro patkányokban 548
Kalmár László, Gergely Péter, Nékám Kristóf, Láng István, Petrányi Gyula: Adrenalin, Aminophyllin, Acetylcholin és Levamisol hatása a spontán rozetta képzésre 554
Könyvismertetés 560
Kalmár László, Láng István, Nékám Kristóf, Gergely Péter: Aminophyllin hatása az emberi lymphocyták aktivációjára blaszt transzformációs és antitest-dependens celluláris cytotoxicitási rendszerben 561
Nagy Zoltán, Seres Péter, Jóna István, Winkler Ilona, Juhász Béla: Az ólomtartalom eloszlása felnőttek, anyák és újszülöttek vérében 567
Ludány Andrea, Kellermayer Miklós, Jobst Kázmér: Komplex fehérjék elválasztása kétdimenziós poliakrilamid gél elektroforézissel 573
Döbrönte Zoltán, Hüring Marion, Koch Helmut: A gyomornyálkahártya vérátáramlásának mérése radioaktív anyagok clearance módszerével 580
Gyöngyösi Gábor, Kelentey Barna: A vese adenilcikláz és foszfodieszteráz aktivitás változása kísérletes anuriában 585
Nagy Péter, Csaba Imre: Progeszteron és androgének hatása humán koralepény in vitro anyagcseréjére 590
László István: A thiamin-pirofoszfatáz aktivitás lokalizációja a motoros véglemezben 594
Mestyán Ildikó, Kovács Csaba, Kellermayer Miklós, Jobst Kázmér: Placentaszövet alkalikus foszfatáz isoenzimjeinek vizsgálata szérumban végzett sejtfeltárás után 607
Bános Zsuzsanna, Anderlik Piroska, Szeri Ilona, Radnai Béla: A lymphocytás choriomeningitis (LCM) vírusfertőzés lefolyása Bordetella pertussis vakcinával kezelt szopós egerekben 612
Szollár Lajos, Pucsok József, Jáky Miklós: Réteg- és gázkromatográfiás módszerek a trigliceridek szerkezetének vizsgálatára 618
Pap Ákos, Varró Vince: A pancreas enzimtartalma, thioacetamid-cirrhosisos patkányokban 632
Tóth István, Faredin Imre: Szabad androgén-szteroidok és Cl9-szteroid-szulfátok az emberi hónaljszőrzetben 637
Józsa László, Demel Zsuzsa, Vándor Ervin: Az emberi kéz- és karizmok rost-típus szerinti összetétele 646
0 Fekete Győző, Apor Péter: A vér és egyes szervek ammóniatartalma és AMP-deamináz aktivitásának vizsgálata fizikai terhelés során 652
Nagy Péter, Csaba Imre: Cytostatikumok: Methotrexat, actinomycin D és cyclophosphamid hatása humán koralepény in vitro anyagcseréjére 657
Küllős Judit, Ember Júlia, Füst György, Rajnavölgyi Éva, Medgyesl György és Gergely János: Az immunkomplex összetételének hatása a komplement aktivitásra 661
Könyvismertetés 671
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem