1.026.441

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A kesergő szerelem

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 165 oldal
Sorozatcím: Klasszikus Zsebkönyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 11 cm
ISBN: 963-15-2359-4
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Mint az őzek az erdőben5
Az életnek tengerében9
Hogy anyám megnyugtathatta9
Mikor egyszer pelyhesedtem10
Amióta felserdűltem10
A szív minden, - azt tartom én11
Semmiként sem remélhetvén11
Mint a szarvas, kit megére12
A külföldön nyomorogva12
Boldog valék nyúgalmamban13
Elűzted a komor telet13
Búval tölti csak s bánattal14
Eltávozván, majd változás15
Országok, népek, nemzetek16
Boldog vagy te, cifra madár!16
Környűlvett ím! már a franc had17
Hajnal alig kerekedett17
Amor rabja, - most Marsé is?18
Mérgesítem sebeimet18
Mit nem tudna felforralni19
Mars, akinek rabja vagyok19
Amor! s hát csak szenvedheted20
Mars vad dühe bont, dönt, dúl, vág21
Minden egyéb gerjedelem26
A kutyáktól üldöztetvén27
Balgatag én! nem védettem27
A szerelmes gondolatok28
A föld egész kerekében28
Természetnek éltetője29
Ott, ahol én nevelkedtem29
Hogy vonhatja félholt testem30
Ha ki talán nem értheti30
Az idő mindenen kifog31
Midőn csendes feleségében32
Nem nyomhatván el tüzemnek34
A kegyetlent felejthetni34
Minden tárgyban őtet látom35
Őt kérem a teremtőtől35
A virágok szép nemében36
Bizonytalan lépéseimet36
Még csak benned reménységem37
Itt a tenger habjaival37
Immár mennyit nem szenvedtem38
"Elmédet hát mért bocsátod..."38
A nap éppen alkonyodott39
Ti a világ kezdetében41
Ha elmémnek gondolatit41
Az ész váltig értekezett42
Csömört okoz a társaság42
Ha tudnám, hogy békességem43
Ha majd a bú, mely testemet43
Sok s nagy, amit szenvedek én!44
A halavány olajfáknak44
Meddig tart még tehát e harc45
Szív- s lélekben beteg lenni45
Szerelem-e az avagy nem46
Midőn a hold világában47
Azt kérdezed, óh barátom47
Minden inkább lehetséges48
Ha oly makacs ellensége48
Ha mindennek felosztását49
Mint a napnak súgárai49
Gyermekségem szép idei50
Óh epedő kivánatok!50
Önmagával vagdalkozni51
Gyűlölöm én a világot51
Két szeme, szép arcúlatján52
Hirdesd, nyelvem, érdemeit53
Ahol ő van, csudálatos!54
Ahol ő van, bámúlandó!54
Ahol ő van, - nézd a fákat55
Ahol ő van, - hihetetlen - 55
Valahányszor szeme pillant56
Akármennyi jeleseknek56
Sok országot mosó tenger57
Ércszíve megvehetetlen67
Ahol ő van, ott Amornak58
Itt - a komor enyészetnek59
Édes, kínos emlékezet63
Szívemnek mély fenekébe63
Kinek egyszer kebelében64
A balsorsnak bús fellege64
A havasnak oldalában65
A fecskék elköltöztenek65
Éjfél vagyon - nem alhatom - 66
Hah! mely szörnyek a bajaim66
Üdvességgel áldott két szem67
Nem szeretem többé őtet67
Nincs nyugtom, nincs békességem68
Ezrek közt maga lenni69
A világnak vígasságai69
Boldog, ki a szerelemnek70
Senki őtet nem esméri70
Szerelemben fogantattál71
Szíve tárgyát bálványozni71
Nincs szivének kivánatja72
Egyetlenegy, bárki lássa72
Láttam őtet siránkozni73
Hallottam én szép szavának73
Lehetnék bár oly éles szem74
A melegen és hidegen79
Ha nem látom, többé nem ér75
Hozzáfogtam százszor is már75
Az a lelkes, nem tudom mi76
Mint szeretlek, mint kedvellek76
Midőn Amor fészkelődik77
A tavasznak érkezése77
Szívek, akik csak nemrég is78
Miként örűl, ami csak él78
A világból kiszakadva79
Most költözik tőlünk a nap80
Gyakran lebeg elmém előtt82
Mondd meg, miként gondoljalak82
Vizen, földön és az égben83
Volt egy idő, hogy könnyemet83
Hol a szívben fészket rakott84
Megláttam őt, - s kebelemben84
Úgy lebegett ő szüretkor85
A szép őszi nap megszürkűlt85
Tanú valék, mint érezte86
Legmerészebb repűltében86
Ébren való álmodozás87
Halj meg bennem, emlékezet!88
Itt ült, ott járt, ott nevetett89
Bárki tegye itéletét89
Mint gyógyulnék fel sebemből90
Tiszteletet, csudálatot90
Egy szép estkor az erdőben91
Hová merűlsz, beteg elme?91
Szemfényvesztő a gyöngyhava92
Ha nyelvem oly gazdag volna92
Sírsz hát bennem, szegény lélek93
"Állj meg, Amor! szemlélgessünk..."94
Szeretni s nem szerettetni!97
A szerelem indúlatját97
Mely szó, mely nyelv dicséreti98
Óh, vajha kiszakaszthatnám98
Szépségének látásától99
Napok jönnek, napok mennek99
Érzeményim seregében100
A menő nap a jövőnek100
Nem birja ily sanyarú lét101
Amor fejem mint megcsalá!101
A halvány ég csillagai102
Nemcsak teste delisége103
Amit tesz ő, szép, nagy s dicső103
A szerelem birodalmát104
Szívem kínja kedves nékem104
A szerelem sétálni vitt105
Az én lelkem mélyén vagyon105
Mint a sas, úgy fellengezett106
Váltig immár megviselték106
Ennyi tüzes gerjedelem107
A legvígabb múlatságban107
Falak, melyek közt lakozik108
Emberfajzat! akárki légy109
A kelő nap tovább nyújtott110
Midőn Amor hozzám jöve -110
A szerelem hatalmával111
Hogy csak kínja s aggodalma111
Hegyen-völgyön ácsorogtam112
Óh te! óh te! így ordítok112
Szüntesd, óh sors, haragodat113
A szegénység és gazdagság113
Testének egy mozdúlása114
"Bünhödtél, föld, - légyen elég!...115
Gyenge szer az ember szíve121
Mars zászlói eltüntenek121
Hogy először láttam én őt122
Mint táncolt ő, a Gracia122
Zúg a zápor - ordít a szél123
A szerelem s fájdalmaim123
Egy délután - (lestem én őt) -124
Látnom őtet és szeretnem124
Mindenfélét megpróbáltam125
A nap alatt ily szerelem125
Mint a kőszál, hajthatatlan126
Minden szépben szépségének127
Szabad voltam, fürge s oly gyors127
Óh, nyomorúlt buta nyelv te128
Beteg, sebes, törött, romlott128
Te, ki alig világítasz129
Egy csillag sincs az egekben129
A világon setét éj van130
Mint a füge áttétetvén130
Nem vádollak én tégedet131
Tovább immár lehetetlen131
Egy hasonló valósággal132
Ki voltam én, hajh! ezelőtt?133
Téged látlak az egeknek133
Elérem majd nyúgalmamat134
Ember, hát még dicsekedhetsz134
"Ha engemet, oly rég hívét..."135
Szelid Musák! jól tudom én135
Olvastam én a verseket136
Mint hűl s fűl a vér eremben136
Akkor, midőn felzavarta137
Végtére hát elértelek137
Kellemek, amilyeneket138
Egek! már ily nagy ideje144
Amott látom domborodni144
Jól tudom én, mit kellene145
Láttam ismét! - a régi ő, -145
Mint reszkettem borzadoztam146
Hajh, kemény ő s érzéketlen146
Óh természet! mit vétettem?147
Mondd meg, Zephyr, mi dolgod van147
Jól látja ő, mint hervadok148
A vad szívet irgalomra148
Most tudom már, mit cselekszik149
A számtalan félelmekből150
Vajon mire magyarázzam150
Akárhogy van, de kínaim151
Oly kedvetlen s nyughatatlan151
Bízakodó reményekkel152
Mindez vissza nem adhatja152
A reménység és félelem153
Sokat mondtam szépségéről153
A titok kinyilatkozott154
Elmégy tehát, szegény lélek154
Csörgő patak! életemnek155

Kisfaludy Sándor

Kisfaludy Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kisfaludy Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kesergő szerelem

A borító védőfóliája felvált.

Állapot:
880 Ft
440 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A kesergő szerelem A kesergő szerelem

Néhány lap sérült. A kötés néhány helyen megtört.

Állapot:
880 Ft
610 ,-Ft 30
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A kesergő szerelem
Állapot:
880 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba