A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kísérletes Orvostudomány 1962. január-december

Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének kísérletes orvostudományi lapja - XIV. évf. 1-6. szám

Tartalom

Papp Gyula, Decsi László, Méhes Gyula és Török Endre: Succinylchilinnal, illetve d-tubocurarinnal kombinált guajacol-glycerinaether izomrelaxáns hatása és toxicitása1
Kováts Tibor György, Lázár György és Végh Pál: Az endotoxin túlérzékenység jelensége és a Schwartzman jelenséghez való viszonya12
Lusztig Gábor. Lajtos Lajos, Pataky József, Józsa László és Perneczky Mária: Dextrán hatása a vérkémiai vizsgálatok tükrében28
Bertók Lóránd, Pénzes László és Széky Antal: Különöbző mennyiségű és minőségű fehérje-táplálás hatása a nőstény albinó patkányok ivari működésére41
Medveczky László, Péter Ferenc és Lampé László: Az autoradiografia metodikájával kapcsolatos néhány tapasztalat49
Balogh Károly, Petrucz Katalin: Biosyntheticus úton előállított pathogén és neutrális foglepedékek vizsgálata56
Szegedi Béla és Juhász Balázs: A vér karbamid- és összfehérje-nitrogén meghatározása mikrodiffúziós módszerrel62
Gyévai Angéla, Tóth Géza, Csáky László: Corhormonnal és izolaniddal kezelt felnőtt patkányok szívanyagcsere vizsgálata P32 izotóppal68
Veres János: Vérsavó elastase inhibitor vizsgálatok a bőr elastolysisével kapcsolatban73
Kovács Kálmán, László Ferenc és Dávid Margit: Acetylcholin hahatása hypophysisnyélroncsolt patkányok vízháztartására80
Cserháti István, Krizsa Ferenc, Sövényi Ervin és Rák Kálmán: Röntgen-besugárzás hatása az ultraibolya-thrombopoetikus serum-tényező keletkezésére s a tényező hatákonyságára egérkísérletben86
Solti F., Márton I., Iskum M. és Hermann R.: A központi idegrendszer szerepe a hypokalaemiás eredetű EKG és keringésváltozások létrejöttében91
Schuler Dezső: Az emberi chromosomák vizsgálatának módszerei100
Megemlékezés Prof. Korpássy Béláról113
Kahánné László Ilona, Csernay László és Varró Vince: Néhány kísérletes adat az urobilinoidok felszívódásához115
Solti F., Magyar Zs., Márton I., Iskum M. és Hermann R.: A vékonybél illetve epehólyag falának tónusváltozására létrejövő EKG és keringésváltozások vizsgálata kutyában121
Fehér Imre, Dési Illés, Simon György, Szold Endre: Permeabilitás fokozódás és agyoedama kifejlődése nephrektomia, vagy uraemia toxin adagolás hatására132
Markel Éva és Palásti Erzsébet: A magasabb idegműködés szerepe a nátrium ürítésben137
Földvári I. Péter, Czeizel Ende, Keresztes Miklós és Palkovits Miklós: Az ún. pineal complex egyes részeinek hatása a vékonybélből történő Na24 felszívódására142
Vargha Géza és Szabadi László: Kísérletes vizsgálatok hypoxemiának oxigenoperitoneummal való javítására147
Molnár László és Csanaky Artúr: Módszer az agy vérátáramlásának és elektromos tevékenységének egyidejű regisztrálására150
Szontágh Ferenc és Traub Alfréd: Módszer az agy vérátáramlásának és elektromos tevékenységének egyidejű regisztrálására154
Fazekas I. Gy., Rengei B., Fazekas Á. Gy.: Szérumfehérje frakciók változása nagy adag pyramidon hatására161
Szántó László, L. Reviczky Alice, Gyulai Ernő és Görgényi Frigyes: A pajzsmirigy-gátlószerek hatásának időrendi kialakulása. A J131 therápiás mechanizmusának tanulmányozása165
Sétáló György: Adatok a mellékvese velőállomány adrenalintermelésének idegi szabályozásához magvariációs-statisztikai vizsgálatok alapján174
Ponyi Sándor: Idegmegszakítás a fehérpatkányok metszőfogainak növekedésére179
Fazekas Árpád Gy., Sebők János és Fazekas I. Gyula: Dialyzált májhomogenizátum kivonatainak corticosteroid tartalma185
Illei György és Donhoffer Ágnes: Nor-androstenolon-phenylpropionat hatása patkány-hypophysis gonadotrop tevékenységére191
Baron Ferenc és Tóth Antal: Porított baktériumok alkalmazása magastiterű diagnosztikus savók előállítására és kimerítésére194
Farkas István, Gelencsér Ferenc, Ihász Mihály: Duodenumsavanyodás és az intesztino-vaszkuláris reflex200
Kisfaludy Sándor: A normális és kóros vérammónia szintről205
Rák Kálmán, Krizsa Ferenc és Cserháti István: Splenektomizált és röntgenbesugárzott egerek serumának thrombocytosist keltő hatása kezeletlen egerekben212
Bertók Lóránd, Kemenes Ferenc és Simon György: Metionhiány hatása az ellenanyagtermelésre217
Gergely Lajosné: Glutaminsav-oxalecetsav-transaminase aktivitás meghatározása psoriasisisok serumában és bőrpikkely homogenisatumában225
Csaba György és Moldoványi Ilona: Új módszer a szérum savanyú mucopoly saccharidáinak (heparin) quantitatív meghatározására229
Rigó János, Horváth Szabolcs, Süle Ferenc: Cortison hatása a tyrosinanyagcserére és a pajzsmirigyfunkcióra235
H. Oláh Éva: A serum fehérjéhez kötött hexosamin tartalmának változása a nap folyamán emberen239
Geczk Péter és Szántó Rózsa: A Clostridium perfringens vizsgálata immun-fluorescens-módszerrel242
Palkovits Miklós: A sejtmagvariációs statisztikai eljárás módszerének egyszerűsítése és a mérési hibaforrsáok kiküszöbölésének feltételei249
Kállai László, Dobos Sándor és Tarján Róbert: A táplálékban levő fehérje mennyiségének hatása a stroncium raktározásra. Vizsgálatok stabl stronciummal263
Solti F., Péter Á., Oláh I., Iskum M., Rév J., Hermann R. és Réfi Z.: A nicotin agyi vérámlásra és agyi vénásnyomásra gyakorolt hatásának vizsgálata269
Bachrach Dénes, B. Szabó Éva, Baradnay Gyula és Korpássy Béla: A mellékvesekéreg histophysiológiájának változása dehydratióban és rehydratióban275
Szórády István, Sz.-né Vicsay Margit, Obál Ferenc, Pusztai Rozália és Tóth János: Adatok a pantothensav izolált bélre gyakorolt hatásához281
N. Sulyok Sára és Kertai Pál: Az idegrendszer hatásának vizsgálata kolloid leukopéniában és leukocitosisban287
Horváth Szabolcs, Han To Vu, Rigó János: Pajzsmirigy-functio változás hatása a pajzsmirigy és a plazma szabad tyrosin tartalmára293
Simon Miklós: Adenovírus antigének koncentrálása egyszerű módszerekkel298
Szontágh Ferenc, Sas Mihály és Traub Alfréd: A koraterhes lepény HCG-termelése és a trophoblasthám histochemiai változásai különböző sexualsteroidok hatására306
Maros Tibor, Katonai Béla, Kovács V. Ibolya: A sárga somkóró (melilotus officinalis) vizes kivonatának hatása a regeneráló májra. Kísérletes vizsgálatok314
Szontágh Ferenc, Uhlarik Sándor és Jakobovits Antal: Gonadotropinok hatása patkány hypophysisére321
Simon György, Szűcs János, Gyetvai Gyula, Kecskeméti Valéria: Tirozin adagolás hatása patkány pajzsmirigyének jódfelvételére324
Jávor Tibor, Nagy György, Kapusz Nándor: Műtéti eljárás kanülözhető belső hasnyálsipoly készítésére kutyán337
Szemere György, Szabó Miklós és Szél Éva: Adatok a vérsavó properdinszintjének változásához, s a titer csökkenésének mechanizmusához vesebetegségek kapcsán340
Kovács Sándor, Molnár Ferenc, Szentgáli Gyula: A vér-oxygén polarografikus meghatározása347
Osztovics Magda, Stuber Adrienne: A C-reaktív protein és az antiglobulin-comsumptiós próbával kimutatható serumfaktor összehasonlítására irányuló vizsgálatok352
Kahánné László Ilona: Az urobilinoidok elektroforetikus viselkedése356
Lózsa Albert: A patkány szérumfehérje spektrumának változása az életkorral365
Magyarlaki Anna: Narkotikumok és görcsokozók hatása a vérszérum Ca és Mg szintjére375
Sajgóné Vukán Klára és Kertai Pál: A szénhidrát-anyagcsere vizsgálata kísérletes erythroblastosisban380
Gáti Tibor, Gelencsér Ferenc, Hideg János és Selmeci László: A duodenalis ozmoláris regulatio patkányban384
Egler László és Tóth Margit: Mikromódszer a baktériumok acetyl-methylcarbinolképzésének, illet6ve citrátfelhasználásának kimutatására388
Pácsa Sándor: HeLa sejttenyészet adaptálása embersavó-mentes tápfolyadékhoz392
Bot György és F. Kovács Edit: Az ATP hatása a foszfoglukomutáz aktiválására398
Boda Domonkos és Galambos Márton: A szervezet egészének, ezen belül az izomnak és májnak vízterei, a vízterek Na és K-tartalma különböző összetételű infusiók után nephrectomizált nyulakon407
Dezső István és Bot György: A "vasfelszívódás" és a vaskötőkapacitás változása nyulakon végzett véreztetés hatására414
Bachrach Dénes, B. Szabó Éva és László Aranka: Patkány elülső hypothalamusneurohypophysisrendszerének histophysiológiája az adenohyopohysis fokozott, illetve csökkent thyreotrop funkciója esetén420
Harsányi Györgyné és Guba Ferenc: Izomkioldással kapcsolatos vizsgálatok425
Bagdy Dániel és Tolnay Pál: Növényi eredetű proteáz-inhibitorok hatása a véralvadásra430
Bartók István, Horváth Éva, Domján Gyula és Korpássy Béla: Histochemiai változások patkány széntetrachlorid cirrhosisában partialis hepatektomia után449
Luszting G., Józsa L., Perneczky M., Sajtos L., Pataky J., Szikulai L.: A dextrán antiatherogen effektusa a hatásmechanizmus kérdée458
Goreczky László és Róth Imre: A porphyrin precursorok meghatározásának módszeréről468
Frenkl Róbert és Csalay László: Rendszeres izomtevékenység hatása patkányok mellékvesekéreg működésére473
Tóth Antal: Hízósejt-reakció kísérleti koniosisban479
Kovács Kálmán, Dávid Margit, László Ferenc: Hypophysis-nyélroncsolt patkányok mellékvesekéreg működésére484
Csernay László, Jávor Tibor, Jung Ibolya, Varró Vince: A savszekréció szerepe a kísérletes phenylbutazon-fekély pathogeneisisében494
Fazekas I. Gyula: Corticosteroid-fractiók hatása a máj alkoholdehydrogenase aktiválásra497
Szabó Rezső, Tényi Mária és Varga László: Táplálkozási tényezők hatása a patkányszív kivonat clearing aktiválására507
Szemere György és Csík Lajos: Hybridpatkányok properdinszintje510
Benkő Sándor, Balázs Viktor, Fröhlich Margit, Horváth Éva, Kovács Kálmán, Csanádi Miklós, Felkai Béla, Rák Kálmán: Methylcellulose intravénás adagolására keletkező pulmonális granuloma és annak befolyása cortisonnal és escherichia coli levestenyészet szűrletével515
Gáti Tibor, Harmos György, Gelencsér Ferenc, Sós József: A renalis pressor anyag képződése aminosavhiányosan táplált állatokban520
Józsa László, Sajtos Lajos, Perneczky Mária, Bakóczay László, Pataki József, Lusztig Gábor: A vér heparintartalmának változása alimentáris hyperlipaemiában523
Telegdy Gyula: Sertés ovariumszövet progesterontartalmának meghatározása papírkromatográfiás módszerrel527
Török Béla, Szöllőssy László, Kustos Gyula, Bartos Gábor, Tóth Imre és Pap János: Septum-defecutosk kísérletes előidézése532
Józsa László, Perneczky Mária, Pataki József, Honti Géza, Lusztig Gábor: A dextrán hisztaminszerű hatásának vizsgálata561
Bedő Magdolna: Zsírdús táplálkozás hatása patkányok cukortoleranciájára567
Juhász B., Szegedi B. és Gertner M.: Ganblionbénítók és más idegi támadású anyagok hatása az epeutak működésére572
Zempéni Tibor és Szőke Sándorné: Réz hatása a patkány és a tengerimalac C-vitamin háztartására581
Fodor M. és Lehel F.: Staphylococcus aureus törzsek egérpathogenitása és egyéb biológiai tulajdonsága közötti összefüggések587
Varga E., Kövér A., Kovács T., Jókay I., Szilágyi T.: Tónusos és tetanikus izmokból extrahált miozinok megkülönböztetése antigén tulajdonságainak alapján593
Szabó Imre, Kellényi Lóránd, Karmos György: A megrezzenési (startle) reakció vizsgálatára alkalmas mozgásregisztráló készülék600
Pap János, Tóth Imre, Igazi Károly, Mayer Ferenc és Török Béla: Serum transaminase vizsgálatok kísérletes coronaria ligaturák után604
Kemény Armandné, Vecsei Pál, Márton József, Gosztonyi Tamás: Adatok a mellékvesekéreg hormonok és tetrazoliumsók közötti reakcióhoz608
Gábor Miklós, Piukovich István, Lacsán Ilona: Experimentális thrombocytosis o-nitrophenollal615
Solti F., Iskum M., Máthé Z., Márk Gy. és Ács Gy.: Novocain hatása a coroanria keringésre619
Rigó János, Pucsok József: Prednisolon hatása a fehérvérsejtek osmoticus resistentiájára624
Banga Ilona és Baló J.: Elasztáz és elasztomukoporoteináz hatásmechanizmusa közötti különbség vizsgálata628
Bertók Lóránd és Murányi Ferenc: Dietikusan előidézett kísérletes ileusz patkányban639
Horváth Mihály, Hermann János, Horváth Mihályné: Tapasztalataink oximertiás perctérfogat meghatározással és residualis levegő méréssel kapcsolatban645
Szende Béla: Cholin chlorid kezelés hatása transplantált daganatok növekedésére 654
Miltényi Miklós: Hozzászólás Lózsa Albert: A savanyú fuchsin tulajdonságai és kötődése a szériumfehérjékhez papírelektroforézisnél 655
Lózsa Albert válasza Miltényi Miklós hozzászólásához656
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kísérletes Orvostudomány 1962. január-december Kísérletes Orvostudomány 1962. január-december Kísérletes Orvostudomány 1962. január-december
Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba