A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Szemle 1939. január-december I-III.

XXXV-XXXVI-XXXVII. kötet 1-3. (137-148.) szám

Szerző

Kiadó: Magyar Szemle Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.068 oldal
Sorozatcím: Magyar Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Nyomtatta Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest. Fekete-fehér képekkel illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet:

Mikor a manapság annyira divatos népi elvnek értelmét a magyarság létérdekeinek szemszögéből próbáljuk megvizsgálni, indulóban kegyelettel kell megállnunk annak a Bajza Józsefnek emléke... Tovább

Tartalom

A XXXV. KÖTET
SZEKFŰ GYULA: A népi elv két arca 5
PARECZ GYÖRGY: A bánsági svábok Romániában 13
ANDREAS PANNONIUS: Erdély sorsának ókori gyökerei 24
BARNÓTHY JENŐ: A kozmikus sugárzás 36
KECSŐ ISTVÁN: Iparfejlesztésünk új útja 43
RUISZ REZSŐ: A felszabadulás gazdasági következményei 51
FEKETE LAJOS: Az új Törökország 62
FERDINANDY MIHÁLY: Az őszi tárlat 70
CSISZÁR BÉLA: A szovjetpolitika csődje 79
-x- Ernszt Sándor 88
OBSERVANS: Külpolitikai szemle 90
KOLTAY-KASTNER JENŐ: Novecento 99
SZENTGYÖRGYI LAJOS: A magyar honvédelem újjászületése 105
RÓNAI-HORVÁTH JENŐ: A magyarság szociális tagozódása 114
SŐTÉR ISTVÁN: Franciaország válsága az elit tükrében 125
BEZNÁK ALADÁR: A táplálkozás új tudománya 134
HORVÁTH HENRIK: Románkori művészetünk 148
PROKOPY IMRE: A jugoszláviai választások 160
DUKA ZÓLYOMI NORBERT: A szlovákiai magyarság sorsa 171
KORDÁS FERENC: A brazíliai magyarok 177
MAKAY GUSZTÁV: A tanári rend emelkedése a társadalomban 180
HEGYALJAI KISS GÉZA: Falusiak kívánságai 184
OBSERVANS: Külpolitikai szemle 187
KISPÉTER MIKLÓS: Az őszi filmévadról 192
KÜHÁR FLÓRIS: XI. Pius 201
KERÉK MIHÁLY: A földreform körül 205
HILSCHER REZSŐ: Egy napközi otthon tanulságai 214
SZEKFŰ GYULA: Időszerű történeti munkák 222
HANKÓ BÉLA: Állatfajvédelem 231
MILES ZOLTÁN: Címkórság 239
BÁRÓ BRANDENSTEIN BÉLA: Napjaink bölcselete 245
NEMES ERDEŐS LÁSZLÓ: A német gyarmatok 254
SZABÓ ISTVÁN: Ukrajna 262
ARATÓ ISTVÁN: A német magánjogi reform magyar szemmel 271
NAGY FERENC: A mai Görögország 276
OBSERVANS: Külpolitikai szemle 280
ZATHURECZKY GYULA: A romániai magyarság ügye 287
TÓTH ZOLTÁN: Magyarok, tótok, cseh husziták 291
BULLA BÉLA: A Ruténföld 297
RAVASZ LÁSZLÓ: Asszimiláció és disszimiláció 304
SZENTGYÖRGYI LAJOS: A polgári vagyon a honvédelem szolgálatában 309
SZABÓ ZOLTÁN: Két esemény 318
PAPP ISTVÁN: A finn lecke 330
PÁLÓCZI JÓZSEF: A szójabab 338
JESZENSZKY SÁNDOR: Az Erzsébetváros 345
BIERBAUER VIRGIL: Táji építés 353
ERDÉLYI SÁNDOR: Székely keserves 360
JULIER FERENC: A cseh katona 366
LELKES ISTVÁN: Magyarország arca 371
OBSERVANS: Külpolitikai szemle 372
REMÉNYI JÓZSEF: Amerikai problémák 379
BISZTRAY GYULA: Színházi kistükör 386
KÉPMELLÉKLETEK
3,Nyakas" magyar bika Debrecen gulyájából. - Szalontai magyar sertés. - Magyar
kos koponyája. - Fajtiszta fekete magyar juhnyáj. 236-237. oldal.


A XXXVI. KÖTET
WEIS ISTVÁN: Közigazgatásunk teherpróbája 5
CSEKEY ISTVÁN: Magyarság és asszimiláció 16
BORSODY ISTVÁN: Szlovákia 23
DOBOSSY LÁSZLÓ: A kisebbségi lélek 33
GÁLDI LÁSZLÓ: Román tudomány 40
HADROVICS LÁSZLÓ: A szlovének 49
CSABAI ISTVÁN: Rudnay Gyula művészete 58
MARKÓ ÁRPÁD: Két év katonairodalma 66
IFJ. TÓTH ANDRÁS: A magyar ifjúság és a magyar jövő 74
NOSZ GYULA: Házszabályreform 79
KEREKES ISTVÁN: Az első magyar iparművészkongresszus 84
OBSERVANS: Külpolitikai szemle 88
GOGOLÁK LAJOS: Angol könyvekről 94
KOMORÓCZY GYÖRGY: A lengyel-magyar határ 105
ERNYEI ISTVÁN: A tanyavilág egészsége 113
BÓNIS GYÖRGY: Magyar népi jog 121
RAPAICS RAYMUNE: Rügyfakadás 127
FERDINANDY MIHÁLY: Szent István tudományos képe 137
SŐTÉR ISTVÁN: A regényíró Kodolányi 146
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN: Kincsestár 154
PROKOPY IMRE: A horvát válság 159
DUDICH ENDRE: Az új állattár 167
MAKAY GUSZTÁV: Koszorús francia regények 172
RUISZ REZSŐ: Gazdasági újjáépítés előtt 178
OBSERVANS: Külpolitikai szemle 185
PRAHÁCS MARGIT: Brunszvik Teréz naplói és feljegyzései 192
EGYED ISTVÁN: Totális közjog és magyar alkotmány 201
TÉCSŐI MÓRICZ BÉLA: A harmadik honvédség 210
SZABÓ ZOLTÁN: Magyar nép, magyar város 215
LELKES ISTVÁN: A jó magyar ejtés 226
DÓRY BÉLA: A kárpátalji „fehér szén" 233
RIHMER PÁL: Új városképek Budapesten 241
SOMOGYINÉ ÖTVES LENKE: Őszinte szó a magyar filmről 251
ENTZ GÉZA: Magyar antropológia 260
YBL ERVIN: Időszerű művészeti kérdések 264
V. NÉMETH LAJOS: Nemzetvédelem számokban 276
SZÁSZ ZSOMBOR: A bánsági magyarság pusztulása 270
VITA ZSIGMOND: Erdélyi realizmus 275
OBSERVANS: Külpolitikai szemle 281
TAMÁS LAJOS: Magyar középkor a Dunamedencében 289
SZEKFŰ GYULA: Lírai történetszemlélet 297
DUKA ZÓLYOMI NORBERT: Szlovák zűrzavar 307
HILSCHER REZSŐ: A munkanélküli 314
HARDY KÁLMÁN: Zrínyi Miklós tanítása 322
KERECSÉNYI DEZSŐ: Zrínyi pennája 326
MAURITZ BÉLA: Magyar földgáz és ásványolaj 332
CSABAI ISTVÁN: Magyar festők Rómában 339
HELVETICUS: Svájc szellemi élete 347
ERDÉLYI SÁNDOR: A román „országőr" . 356
MOLNÁR KÁLMÁN: Országos párt 367
V. SZENTNÉMEDY FERENC: Repülőgépgyártás és „árnyékipar" 37i
PASSUTH LÁSZLÓ: Az ír bombavetők ősei 376
OBSERVANS: Külpolitikai szemle 381
SEBESY GYÖRGY: Címkórság mindenütt ... 386
KÉPMELLÉKLETEK
Rudnay Gyula: Mária megérkezik a kánai menyegzőre. - A kisasszony
és a szolgalegény. 62-63. oldal.
Molnár C. Pál: Menekülés Egyiptomba. - Aba Nóvák Vilmos falképe.
Szőnyi István: Lófürdetés. 342-343. oldal.

XXXVII. KÖTET
KERÉK MIHÁLY: A búza 5
KOVÁCS IMRE: Menekülés a faluból 13
MARÉK DÉNES: A szovjetparaszt 25
KOTSIS IVÁN: A mai magyar építészet 34
SZEPESVÁRALJAI HAENDEL VILMOS: A propaganda 42
RUISZ REZSŐ: Az új Középeurópa gazdasági forgalma 48
CSISZÁR BÉLA: Dobrudzsa 56
ISTVÁNYI GÉZA: Népies történelem 63
PÉTER ZOLTÁN: A debreceni ifjúság telepítései 68
FÁBIÁN ISTVÁN: Irodalmi csetepaté 72
TERESCSÉN FERENC: Sigtuna 77
PRAHÁCS MARGIT: Magyar zeneélet 83
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai szemle 88
JZOLNAI BÉLA: Lyon, Párizs, Liége 98
ILNICZKY SÁNDOR: Ruszinok és magyarok 105
PROKOPY IMRE: A szerb-horvát megegyezés 114
NÉMETH LAJOS: A lengyel-német háború 121
V. SZENTNÉMEDY FERENC: A német katonai fölény titka 124
SŐTÉR ISTVÁN: A szellem megpróbáltatása 126
HORVÁTH HENRIK: A renaissance renaissance-a 134
RÓNAI ANDRÁS: Románia nemzetiségi viszonyai román megvilágításban 142
MÁDY ZOLTÁN: A társadalmi realizmus útján 148
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai szemle 151
Ady és a Magyar Szemle 157
EGYED ISTVÁN: A népképviselet védelmében 161
DIVÉKY ADORJÁN: Lengyelország a nyugati kultúrában 168
JESZENSZKY SÁNDOR: Beksics földreformja 171
MARKÓ ÁRPÁD: Rákóczi Párizsban 176
SÁGI FARKAS ISTVÁN: Szlovák írók a magyar szellemi közeledésről 178
RIHMER PÁL: A legújabb Róma 181
BIERBAUER VIRGIL: Le Corbusier 183
JULIER FERENC: A lengyel vereség 191
STARK JÁNOS: Az európai kultúra igazi egysége 194
LUKÁCS KÁROLY: A halászati jog 197
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai szemle 201
GUNDA BÉLA: Győrffy István 207
PONGRÁCZ KÁLMÁN: Belső idegenforgalom 211
KOVRIG BÉLA: Korfordulón 217
DÓRY BÉLA: Pusztul a termőtalaj 223
KERÉK MIHÁLY: Kollektivizmus vagy földreform? 231
KILIÁN ZOLTÁN: Rádió és háború 235
KOLTAY-KASTNER JENŐ: Oriani és Soffici 238
GOGOLÁK LAJOS: Domínium Maris Baltici 242
CSISZÁR BÉLA: A török döntés 248
KÖRNYEY ISTVÁN: Schaffer Károly 252
g. 1. Külpolitikai szemle 254
JOÓ TIBOR Hunnia 264
Új könyvek 269
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Szemle 1939. január-december I-III. Magyar Szemle 1939. január-december I-III. Magyar Szemle 1939. január-december I-III. Magyar Szemle 1939. január-december I-III. Magyar Szemle 1939. január-december I-III. Magyar Szemle 1939. január-december I-III. Magyar Szemle 1939. január-december I-III. Magyar Szemle 1939. január-december I-III. Magyar Szemle 1939. január-december I-III.

Mindhárom kötet borítója enyhén kopott, lapéleik és néhány lapjuk foltos.

Az I. kötet lapélei mintázottak.

Állapot:
19.800 ,-Ft
99 pont kapható
Kosárba