Közel 6000 kötet Népi kultúrák témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fizikai Szemle 1986. január-december

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Lapja/XXXVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím: Fizikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:

Tartalom

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1985. évi közgyűlése391
Az MTA Elnökségi Köznevelési Bizottság ajánlásai124
Andrási András - Fehér István: A KFKI Sugárvédelmi Főosztályának mérései a csernobili atomerőmű balesetének következtében létrejött helyzetről311
P. W. Atkins: A tankönyv dimenziójának kiterjesztése12
Barta György - Hajósy Adrienne: A gravitációs állandó meghatározásának új módszere49
Bay Zoltán: Új méter, új kutatás361
Beleznay Ferenc: Egy félvezető rutinmérés metamorfózisa I-II.94
Berényi Dénes: Heinrich László103
Bíró Tamás - Bozóky László: A radioaktív izotópok hazai hasznosításának három évtizede241
Bódi Sándor: AIIIBV összetételű optoelektronikai integrált áramkörök256
Bor Zsolt - Heszler Péter: Fényvezetőszálak a távközlésben408
R. Bowman: Az USA csillagháborús tervei320
Bozóky László - Bíró Tamás: A radioaktív izotópok hazai hasznosításának három évtizede241
Cserháti András - Szikszai Tibor - Turi László: A csernobili atomerőmű és balesete401
Dobó Andor: Geometrián át a relativitáselméletig192
Erő János: Az alapkutatás hasznáról304
Erő János - Kiss Dezső - Kroó Norbert: Fizikus szemmel a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetről161
M. Euler: Hogyan tanult meg a természet hallani?201
Fehér István - Andrási András: A KFKI Sugárvédelmi Főosztályának mérései a csernobili atomerőmű balesetének következtében létrejött helyzetről311
Fényes Tibor: A magfizikai kutatások fejlődési irányai a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben299
G. N. Fljorov - G. M. Ter-Akopjan: Mesterséges és természetes radioaktivitás vizsgálata nehézion nyalábokkal Dubnában54
Gergely György: Rugalmas elektronszórás spektrometriája325
Gyémánt Iván - Kapuy Ede - Maráz Vilmos: A kémiai kötés C-64-en252
Hajósy Adrienne - Barta György: A gravitációs állandó meghatározásának új módszere49
Heszler Péter - Bor Zsolt: Fényvezetőszálak a távközlésben408
A. Hohlov: Új utak a gyógyszerkutatásban330
Horváth Gábor: Az Avogadro-szám meghatározása az égbolt kék színéből214
Höltzl Lipót: Elhatárolás és világűrtevékenység a nemzetközi jogalkotásban212
C. Jung - H. J. Scholz - P. H. Richter: Számítógépes grafika és a fraktál struktúra101
Kapuy Ede - Gyémánt Iván - Maráz Vilmos: A kémiai kötés C-64-en252
Karlovits Károly: Az időmérés története349
Király Péter: Új fejlemények az Eötvös-kísérlet körül365
Kiss Dezső - Erő János - Kroó Norbert: Fizikus szemmel a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetről161
Kiss Dezső: Egy új lehetőség a fejlődő országokkal való kapcsolataink elmélyítésére120
Kojnok József - Sz. Csih Zsuzsanna - Szász András: Speciális felületek - felületi specialitások170
Kunfalvy Rezső - Turchányi György: Koczkás Gyula227
Kroó Norbert - Erő János - Kiss Dezső: Fizikus szemmel a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetről161
Kroó Norbert: Nemlineáris optika295
Lovas Rezső: Kísértet a kísérletben, avagy az Einstein-Podolsky-Rosen paradoxon utóélete446
K. Luchner - R. Worg: Kaotikus rezgések. Megfigyelés, szimuláció, értelmezés372
Lukács Béla - Paál György: A korai Univerzum454
Maráz Vilmos - Gyémánt Iván - Kapuy Ede: A kémiai kötés C-64-en252
Marx György: R. Sexl334
Marx György: Szent-Györgyi Albert441
Marx György: A fizika lesz-e a modern idők latinja az iskolában?1
Martinás Katalin: Közgazdasági termodinamika415
R. L. Mössbauer: A gamma-rezonancia módszer történeti áttekintése41
Nagy Károly: Emlékezés Eötvös Lorándra47
J. Ogborn: Matematikai modellek a természettudományokban21
Paál György - Lukács Béla: A korai Univerzum454
Palló Gábor: Egy tudósnak csak gondolatai vannak137
Pál Lénárd: A tudományos és műszaki haladás időszerű kérdései281
Papert Seymour: Számítógépes kultúra7
Reményi György: A kvantált Hall-effektus története35
P. H. Richter - G. Jung - H. J. Scholz: Számítógépes grafika és a fraktál struktúra101
E. M. Rogers: Valóság... modellek... gyerekek16
Sas Elemér: P. L. Kapica, a kísérleti fizikus141
Sakae Shimizu: Az 1954. márc. 1-jén végrehajtott szuperhidrogénbomba-kísérlet során keletkezett lehulló por gamma-aktivitása386
Schiller Róbert: Ami megmarad és ami növekszik245
H. J. Scholz - C. Jung - P. H. Richter: Számítógépes grafika és a fraktál struktúra101
Sz. Csih Zsuzsanna - Szász András - Kojnok József: Speciális felületek - felületi specialitások170
Szász András - Sz. Csih Zsuzsanna - Kojnok József: Speciális felületek - felületi specialitások170
R. U. Sexl: Az 1985. évi Microscience konferencia tanulságai209
Szent-Györgyi Albert: Tudomány és társadalom444
Szikszai Tibor - Cserháti András - Turi László: A csernobili atomerőmű és balesete401
Szondi Egon: Algoritmus aktív anyagminták azonosításához178
Teleki György: A kozmikus csillagászat fejlődése129
G. M. Ter-Akopjan - G. N. Fljorov: Mesterséges és természetes radioaktivitás vizsgálata nehézion nyalábokkal Dubnában54
Toró Tibor: Egy kísérleti fizikus vallomása a XX. század fizikájáról395
Turchányi György - Kunfalvi Rezső: Koczkás Gyula227
Turi László - Cserháti András - Szikszai Tibor: A csernobili atomerőmű és balesete401
T. Toffoli - G. Vichniac: Nagytudású sejtautomata gép (CAM)65
G. Vichniac - T. Toffoli: Nagytudású sejtautomata gép (CAM)65
G. Vichniac: Vegyük komolyan a számítógépet a természettudomány tanításában81
R. Worg - K. Luchner: Kaotikus rezgések. Megfigyelés, szimuláció, értelmezés372
Zolnai László: Schlenk Bálint72
Négyszögletes kerék391
A fizika tanítása
Brájer László: Szemelvények a termodinamika és a statisztikus fizika köréből. Az ideális gázok néhány jellegzetes állapotváltozása339
K. Á. Badriag: A fizika helye a lengyel középiskolákban463
Gergely Péter: A X. általános iskolai országos fizikatanári ankét230
F. Herrmann: Mit tanítsunk a számítógépről?115
Kovács István: Szemelvények a termodinamika és a statisztikus fizika köréből. A termodinamika főtételei144
Kovacsics Csaba: A fonalinga mozgásának vizsgálata425
Kovách Ádám: Tanári továbbképzés kutatóintézetben153
Kristyán Sándor: A kapilláris folyadékáramlás mint a magfizikai, kémiai és biológiai folyamatok analógiája228
Nagy László: A bolygómozgás hodográf görbéjéről342
Pákó Gyula: A középiskolai fizikatanárok XXVIII. országos ankétja és kiállítása435
Pákó Gyula: A középiskolai fizikatanárok XXIX. országos ankétja és kiállítása435
Radnai Gyula: Szemelvények a termodinamikából és a statisztikus fizikából. Kvantumstatisztikák263
Skrapits Lajos: Szemelvények a termodinamikából és a statisztikus fizikából. Néhány termodinamikai gép468
Szűcs Ervin: Robotok és interfészek261
Ujj János: Szimulált elektronállapotok272
Végh András: A mechanikai hasonlóságokról269
Zámori Zoltán: Hogyan tanítják a robotokat?196
Fizika mindenhol
Csákány Antal: Az információelmélet alapjai és biológiai vonatkozásai26
J. R. Günther: A nagyfeloldású elektronmikroszkópia alkalmazása a biológiában, anyagtudományban és a technológiában334
Keszthelyi Lajos: A biomolekulák aszimmetriájának eredete73
L. Mathelitsch: Az emberi hang fizikája427
Papp Elemér: A fotoszintézis primér folyamatai. A bíbormembrán fotociklusa104
Számítógép az oktatásban
Megyeri István: Robotokról a középiskolában423
Valovics István: A TII programjai a gimnáziumi fizika oktatásához I-II.232
Vélemények
E. H. Carlson: Termeljünk szilíciumvirágokat160
Gecső Ervin: A gimnáziumi fizikaoktatás mai problémáiról440
Mojzes Imre: Egy csillagda alapításáról400
Tomcsányi Péter: "Aki sokat markol..."398
Könyvek
Bay Zoltán: A holdvisszhangtól az új méterig (Berényi Dénes)200
Csáki F. - Ganszki K. - Ipits I. - Marti S.: Power electronics (Hermann Imre)77
Csillagászati évkönyv (Király Péter)238
Dallos György - Szabó Csaba: hírközlő csatornál véletlen hozzáférési módszerei (Ferencz Csaba)239
Gábos Zoltán: Az elméleti fizika alapjai (Gyarmati Borbála)78
Giber János: Szilárdtestfizikai feladatok és számítások (Kedves Ferenc)40
M. Gitterman - V. Halpern: Fizikai problémák kvalitatív elemzése (Végh László)120
N. Hesselmann: Digitális jelfeldolgozás (V. I. P.)78
Kajdi Gyula: Anyagvizsgálat mágneses és folyadékbehatolásos módszerekkel (Szabó Levente)239
A. I. Kitajgorodszkij: Fizika mindenkinek II. (Kovách Ádám)119
Kovács Kálmán: A fény elméletben és gyakorlatban (Jani Péter)200
Lendvay Ödön: Félvezető lézerek (Gaál István)398
Marx György: A természet játékai (Papp Katalin)39
Orbán László: A hullámok világa (Vincze János)78
Dr. Schnell László: Jelek és rendszerek méréstechnikája (Máthé György)239
Dr. Simonyi Károly: Villamosságtan77
Szabó S. András: Aktivációs analízis az élelmiszerkémiában (B. D.)360
Események35
Eredmények119
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem