Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére

1859-1909

Szerző

Kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Kiadás helye: Kolozsvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 331 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 26 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmánya megbízásából szerkesztette Erdélyi Pál főtitkár. Fekete-fehér reprodukciókkal és Gróf Mikó Imre színes portréjával illusztrálva. E kiadványt Stief Jenő nyomdája 1909-ben kezdte nyomni. A címlap, borítólap és a 329-334 lap nyomása meg a könyvkötő munka a Szent Bonaventura nyomdában 1942 áprilisában készült.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Erdélyország vezető államférfiainak hazaszeretetét mindenkor klasszikus műveltségük és önzetlen áldozatkészségük táplálta. Ezek a nemes erények szolgáltak alapul a mult század reform-politikájában,... Tovább

Előszó

Erdélyország vezető államférfiainak hazaszeretetét mindenkor klasszikus műveltségük és önzetlen áldozatkészségük táplálta. Ezek a nemes erények szolgáltak alapul a mult század reform-politikájában, midőn Erdély Karai és Rendei 1841-1843-iki országgyűlésükön a Magyar nyelv, a Nemzeti Szinház s az Erdélyi Múzeum érdekében törvényt alkottak.
Az ember korának és nemzetének gyermeke lévén, intézményeit és alkotásait rendesen kora és nemzete szükségletéhez méri; csak ritkán tud korát megszégyenítő és nemzetének haladott műveltségét megelőző alkotással előállani. Ily alkotásban rendesen a fajfentartó ösztön és a nemzeti politika érzéke is vezérli.
A hazaszeretet és a műveltség élő ereje csodálatos szerencsével találkozott a mult század vezető politikusaiban, midőn a nyelv, a mult és a műveltség törvényeit megalkották. A XIX. század éppen azt igazolta, hogy a nemzetek fenmaradása műveltségüktől függ és a közműveltség a legnagyobb biztosítéka nemcsak a szabadságnak, hanem az alkotmányosságnak is.
Az erdélyi reform-diéta igéi közül a Múzeum gondolata csak az elnyomatás szomorúságában válthatott testet, az akkor elvetett magot csak a vesztett szabadság forró könnyei érlelhették meg.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalapítása s általa a Múzeum megalkotása a hazafiak törekvéseinek és érzelmeinek harmonikus együttműködése által történhetett s az életet jelentő művelődési eszme kiható erejének nyilvánulása lett. Ez az alkotás a nemzet önérzetét táplálta és erőinek csirázóképességét öregbítette. A nemzet művelődését legjobban a tudományok művelése biztosítja, mert nemcsak bámuljuk a tudományok hatalmas szépségét, hanem hiszünk is jóságában és hatalmában; a mi valóban erősitő tudat azoknak, a kik művelik és megnyugtató gondolat azoknak, a kik a tudomány haladó és munkáló hatalmát szemlélik. A tudomány nagy ékesség és csodálatos szolgálatokra képesít: termékeny csirája a haladásnak, kiszámíthatatlan eszköze a művelődésnek, melyből az emberiség fejlődésének örökös forrása származik és vágya táplálkozik. Vissza

Tartalom

I. Az E. M. E. és a Múzeum
Gróf Esterházy Kálmán: Előljáró szó 3
Kelemen Lajos: Az Erdélyi Múzeum Egyesület története 5
Kozma Ferenc: Jakab Elek tudósítása az E. M E. alakuló közgyűléséről 80
Szabó Péter: Az E. M E. első ünnepi lakomája 83
Deák Lajos: Visszaemlékezés 1859-re 93
Szabó Dénes: Az E. M. E. és a kolozsvári tudomány-egyetem 95
Dr. Deák Albert: Az "Erdélyi Múzeum" és egy kis közjog 109
Dr. Imre Sándor: Az E. M E. és a nemzetnevelés 104
Lechner Károly: Múzeumos érzéseinkről 109
Seprődi János: Múzeumok és néprajz 117
Lendvay Emil: Az Erdélyi Múzeum jövője 126
II. Az E M E. régi emberei.
Veres Endre: Gróf Kemény József (1795 -1855) 131
Kiss Ernő: Bölöni Farkas Sándor(1795-1842) 135
Szádeczky Béla: Báró Jósika Sámuel (1805-1860) 141
Márkus Albert: Nagyajtai Kovács István (1799-1872) 152
Sándor Imre: Mikes Sándor (1795- 867) 157
Gyalui Farkas: Újfalvi Sándor (1792-1866) 160
Kelemen Lajos: Kőváry László (1819-1907) 165
Gál Kelemen: Brassai Sámuel (1800-1897) 174
Szabó Péter: Nagy Péter (1819-1884) 179
Márki Sándor: Szabó Károly (1824-1890) 187
Versányi György: Kriza János (1811-1875) 191
Makkai Ernő: Sámi László (1813 -1881) 194
Pálfi Márton: Gyergyai Ferenc (1799-1874) 200
Legifj. Szász Károly: Gyulai Pál(1826-1910) 203
Kenessey Béla: Szász Domokos (1838-1899) 207
Krenner Miklós: Dr. Gróf Kuún Géza (1837-1905) 211
Csengeri János: Szamosi János(1840-1909) 217
III. Mikó Imre és a Mikók.
Köblös Zoltán: A hidvégi Mikó család 227
Iványi Béla: A hidvégi Mikó család grófi rangra emelése 244
Bodrogi János: Gróf Mikó Imre és a Bethlen-kollégium 252
Csutak Vilmos: Mikó és a sepsiszentgyörgyi kollégium 257
Gidófalvy István: Gróf Mikó Imre irányeszméi 262
Tokaji László: Gróf Mikó Imre és a magyar föld 271
Dézsi Lajos: Gróf Mikó Imre az irodalomért 285
Kovács Dezső: Egy év gróf Mikó Imre levelezéséből 293
Gróf Mikó Imre intelme fiához 299
Perlaki László Gróf Mikó Imre (vers) 313
Koszorút az érdemnek 314
Tompa Mihály: Gróf Mikó Imre 315
Ferenczi Miklós: Gróf Mikó Imre pályája 317
Erdélyi Pál: Gróf Mikó Imre jelentősége 325
Szabó T. Attila: Zárószó 329

Képek jegyzéke
Képek és hasonmások.
A Bánffy-palota Kolozsvárt 1
A kolozsvári Orvos - Természettudományi társulat javaslatának záradéka (1877) 59
A kormánnyal kötött szerződés utolsó lapja és záradéka 47
A Mikes-kastély Zabolán 317
A Mikó-ház Kolozsvárt 33
A Mikó-kastély Hidvégen 318, 320
A Mikó-kastély Maros-Ujvárt (Felső-Ujvár) 320
A Mikó-villa Kolozsvárt 26
A Nemzeti Társalkodó első számának címfeje 9
A Székely-Mikó-kollégium Sepsi-Szentgyörgyön 259
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület első aláírási íve 277
Az E. M. E. alakuló gyűlésén a szavazás eredménye 35
Az Erdélyi Múzeum első otthona 326
Az Erdélyi Múzeum első számának címlapja 23
Az "Erdélyi Múzeum-Egylet" pecsétje 128
Az Erdélyi Múzeum - Egyesület szomorú jelentése gróf Mikó Imre haláláról 323
Az "Erdélyi Történelmi Adatok" előszavának kezdete 286
Az "Erdélyi Történelmi Adatok" előszavának vége 287
Az Irányeszmék címlapja 263
Az új Alapszabályok megerősítő záradéka (1905). 73
Fiume sz. kir. város díszpolgári oklevele gróf Mikó Imre részére 321
Gyulafehérvár sz. kir. város díszpolgári oklevele gróf Mikó Imre részére 319
Hidvég. Háttérben a Mikó-kastéllyal 223
Kolozsvár főtere 1859-ben 129
Koszorút az érdemnek! (hasonmás) 314
Mikó Ferencz pecsétje 237
Gr. Mikó Imre "Benkő József életrajza" előszavából 290
Mikó Imre gróf "Bod Péter életrajza" előszavából 291
Mikó Imre gróf Erdélyi Gazdasági Egyesületi díszoklevele 282
Mikó Imre gróf múzeum-kerti szobra 222
Mikó Imre sírboltja 322
Mikó Miklós családi krónikájának 13. b lapja 234
Perlaky László: Hidvégi Gróf Mikó Imrének (hasonmás) 313
Arcképek, csoportképek.
Aranka György 6
Dr. Abt Antal 61
Bod Péter 5
Gróf Bánffy György 6
Benkő József 289
Bölöni Farkas Sándor 137
Brassai Sámuel 175
Döbrentei Gábor 7
Báró Eötvös József 49
Gróf Lázár László 28
Gyergyai Ferenc 201
Gyulai Pál 205
Petrichevich-Horváth Károly 8
Jakab Elek 80
Jósika Sámuel báró 143
Kovács István röpirata 11
Kemény Ferencz báró 27
Kemény József gróf 133
Kőváry László 167
Kriza János 191
Gróf Kuún Géza 213
Mike Sándor 158
Mikó Ferenc 231
Gróf Mikó Ádám 310
Gróf Mikó Imre 22, 260, 267, 271, 285, 294, 328
Gróf Mikó Imre és családja 242, 311
Nagyajtai Kovács István I55
Nagy Péter 181
Sámi László 195
Dr. Ötvös Ágoston 37
Szabó Samu 84
Szabó Károly 189
Szamosi János 217
Szász Domokos 209
Id. Szász Károly 10
Teleki József gróf 12
Tutsek Sándor dr. 69
Ujfalvi Sándor 16l
Vass József 171
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem