A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A rendészetről és a társadalmi tulajdon védelméről munkahelyi vezetőknek

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Népszava Lap- és Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 191 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-322-139-0

Tartalom

Előszó7
Bevezetés
A társadalmi tulajdon9
Társadalmi vagyon - társadalmi tulajdon9
A társadalmi tulajdon fogalma10
A társadalmi tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma10
Az állami szocialista tulajdonjog10
A szövetkezeti szocialista tulajdonjog14
A társadalmi tulajdon védelmének jogi szabályozása16
A társadalmi vagyon és a gazdasági folyamatok védelmét szolgáló szervezetek25
A vállalati szervezeti és működési szabályzat29
Az ellenőrzés rendszere és a vállalati gazdálkodás szabályai
Az ellenőrzés mint az irányítási és vezetési funkciók eleme34
Ellenőrzési rendszerünk struktúrája, feladatai35
A vállalaton belüli ellenőrzési rendszer tagozódása39
A társadalmi tulajdon komplex vizsgálata a gazdálkodás egyes kiemelt területein42
Az eszközök (álló-, forgó- és pénzeszközök) hatékony felhasználása és védelme43
A munkaerő- és bérgazdálkodás hatékonysága60
Az egyéb gazdasági erőforrások hatékony felhasználása és védelme66
Az árak ellenőrzése75
A kockázatvállalási készség76
Az ellenőrzési rendszer fejlesztése78
A gazdálkodó szervek pénzügyi rendszere és a felelősségi szabályok
Pénzügyi-, okmány- és bizonylati fegyelem83
A gazdálkodó szervek pénzügyi rendszere83
A bizonylati rend és az okmányfegyelem84
Munkaügyi feladatok a társadalmi tulajdon védelmében87
A munkaviszony létesítésére vonatkozó szabályok betartása87
A munkavállaló jogainak védelme88
A társadalmi tulajdon védelme a munkaviszony létesítésénél89
A munkakörök átadásának szabályai90
A fegyelmi jogkör gyakorlása91
A fegyelmi eljárás lefolytatása91
A vezető állásúakra vonatkozó speciális rendelkezések94
A kártérítési felelősség95
Általános kártérítési felelősség95
Munkajogi kárfelelősség96
A kártérítési igény érvényesítése99
A felelősség elévülése101
A munkaügyi viták intézése102
Eljárás a munkaügyi döntőbizottságnál103
Eljárás a munkaügyi bíróság előtt107
A munkaügyi vita intézése szolgálati úton110
A selejtezés lebonyolítása111
Az üzemrendészet szervezete
Az üzemrendészeti szervek létesítésének jogi alapjai115
Az üzemrendészeti szervezet létrehozása116
Az üzemrendészeti szervezetek formái117
Az üzemrendészeti szervezet irányítása118
Az üzemrendészek foglalkoztatásának szabályai120
Az üzemrendészek büntetőjogi védelme121
A polgári fegyveres őrség122
A társadalmi rendészet123
Az üzemrendészek képzése125
A képesítést biztosító tanfolyamok125
A folyamatos továbbképzés126
A vezetőképzés127
Az üzemrendészet feladatai128
A rendészek jogállása130
A rendészek munkakapcsolatai131
A belső kapcsolatok132
A külső kapcsolatok133
Tűzvédelmi feladatok
A tűzvédelmi jogszabályok és az általános követelmények137
A tűzvédelem irányítása138
A tűzoltóság138
Tűzoltás és kárelhárítás144
Tűzjelzés145
Tűzvédelmi hatósági feladatok146
Hatáskör-hatósági jogkör146
Illetékesség148
Hatósági eljárás149
Szakhatósági eljárás150
Szakértői tevékenység151
A minisztériumok, a tanácsi szervek, a vállalatok és az állampolgárok tűzvédelmi feladatai152
A Tűzvédelmi szervezeti és működési szabályzat és a Tűzvédelmi utasítás152
A tűzriadóterv153
Tűzvédelmi felvilágosítás, oktatás, szakvizsgáztatás154
Tűzvédelmi szervezet155
A gyártás, a forgalomba hozatal és az alkalmazás tűzvédelmi előírásai157
Tűzvédelmi tájékoztatás, propaganda158
A létesítés és a használat tűzvédelmi szabályai158
A gazdálkodás körében elkövethető bűncselekmények
A számítástechnikai rendszerek titok-, vagyon- és tűzvédelme161
A számítástechnikai rendszerek térhódítása, védelmük szükségessége161
A számítástechnikai rendszerek védelmére vonatkozó biztonsági intézkedések162
Biztonsági kategóriák és a különleges óvó rendszabályok165
A titoksértésre vonatkozó büntetőjogi szabályok168
A gazdálkodás körében elkövetett bűncselekmények171
Általános jellemzők171
A bűncselekmények elkövetését elősegítő okok, körülmények175
A gazdasági vezetők feladatai a megelőzésben179
A szignalizációk, a figyelmeztető levelek rendszere és szabályai181
A társadalmi tulajdon elleni cselekmények feljelentése182
A bűncselekmény és a szabálysértés elhatárolása182
A szabálysértési és a büntetőeljárás megindításának feltételei183
A feljelentés módja és tartalma184
A feljelentés kiegészítése185
A gazdálkodó szervek felelősségre vonásának eszköze: a gazdasági bírság187
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem