A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus I.

Sustentatae a societate littrarum et artium Miskolciensi

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Előszó5
Tudományos dolgozatok7
Eszenyi Miklós: Út az MBN Egyeteméhez9
Magyar nyelv és irodalom, történettudomány47
Berecz József: A miskolci sajtó kezdetei49
Déri Balázs: A "Tekintetes lakodalmas", az "Isten nászdal és a "Nemes ének" - avagy a Szent Gellért szövegkiadás műhelyéből58
Erdélyi István: Az lipiai szláv urnatemető68
Huszti Vilmos: István Werbőczy, sein Werk und dessen Quellen78
Kovács Zsuzsa: A Miskolci Töredék87
Köpeczi Béla: A Hunyadiak származása a magyar és a román történeti tudatban91
Ókortudomány, klasszika-filológia105
Kádár Zoltán: Szabó Árpád akadémikus székfoglalója120
Négyesi Mária: A tehénpásztortól a taxisig - egy hindi képző története122
Németh György: Theognis múzsái127
Töttössy Csaba: Az indicativus "irrealis" a latinban139
Német nyelv és irodalom147
Herbert Klauser: Die Dichtunger Ferdinand von Saars als "kultur - und Sittengeschichte aus dem österreichischen Leben" der k.v.k. Monarchie149
A filozófia eszmetörténeti vonatkozásai, művészetfilozófia, műelemzéselmélet169
Ádám Anikó: Művészetfilozófia és fikció171
Gyárfás Ágnes: A kriticizmus titkos útjai Magyarországon - 200 éves Bárány Péter magyar pszichológiája185
Kincses Kovács Éva: Roman Ingarden irodalomelemző módszere és ennek hazai fogadtatása200
Kiss Ernő: Kiegyenlítések209
Pszichológia, pszichiátria217
Molnár Attila: A kissúlyú újszülöttek képezhetősége hat éves koruk után az anya iskolázottságától függően219
Túry Ferenc: Az evészavarok disszociációs elméletéről234
Földrajz, ökológia245
G. Fekete Éva: A környezeti kutatások egy elhanyagolt területe - a társadalmi környezet szennyezettségének földrajzi vizsgálata247
Művészettörténet259
Végvári Lajos: Mítosz és eszmény261
Zenetudomány271
Vértes László - Csobay Ildikó: Zeneterápia - zeneművészet - gerontológia273
Orientalisztika279
Ecsedy Ildikó: Egy fejezet Kína újkori történelméből: Az ópiumháborúk kora (1840-1860)281
Kovács Sándor: A pluralista és monista tendenciák vizsgálata Egiyptom társadalmi-hatalmi rendszerében a 10. századig287
Posztgraduális képzéshez kapcsolódó tanulmány297
Horváth Éva: Menedzserképzés és Business Scholl a Miskolci Bölcsészeten299
Egyéni állásfoglalások, vita, módszertan311
Aszódi Imre. A pszichológia oktatásával kapcsolatos gondolatok313
Lipp Tamás: Javaslat a Miskolci Bölcsész egyesület Egyeteme Művelődéstörténeti Tanszékének "előhaladására"324
Szathmáry Sándor: Az emberlét kiteljesedésének feltétele a transzcendencia330
A Szerkesztőség állásfoglalása az "Annales" kiadásával kapcsolatban343
Töttössy Csaba: A klasszikus nyelvek tanulmányozásának haszna és célja344
Könyvismertetések347
Elekfi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése (Kincses Kovács Éva)349
Gabriel L. Asztrik: The University of Paris and its Hungarian students (Büky Béla)356
Gyárfás Ágnes: Az első magyar bölcseleti mű és története: Bárány P.: Jelenséges lélek-meny (Büky Béla)359
Hoppál Mihály - Pentikäinen Juha: Uralic Muythology and Folklore (Kincses Kovács Éva)365
Maria Hornung: Lexikon österreichischer Familiennamen (Kispál Helga)368
Kohn Sámuel: Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez (Fürth Éva)370
Szenczi Molnár Albert: Dictionarium (Hajdú Mihály)372
Egyetemi hírek379
Az MBE hallgatóinak megoszlása szakonként381
Levél Andrásfalvy Bertalan ... miniszter úrnak382
A Miskolci Bölcsész Egyesület Egyetemének felvételi szabályzata384
Az MBE Magyar Nyelvészeti Tanszékének tudományos terveiről386
Nekrológ Kiss Ernő felett387
Az MBE archivális kazettagyűjteményének katalógusa388
A kötet szerzői, illetve munkatársai392
Tartalomjegyzék393
Inhaltsverzeichnis395
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus I. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus I. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus I. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus I.

A borító enyhén sérült, foltos.

Állapot:
1.220 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba