Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Növényvédelmi Tudományos Napok 1987/Program

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 155 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-8131-91-8
Megjegyzés: Megjelent 600 példányban. További szerzők a könyvben.

Tartalom

PLENÁRIS ÜLÉS 1
Seprős Imre - Biber Károly - Bognár Sándor - Kozár Ferenc - Sáringer Gyula: Az agrozoológia helyzete és fejlesztésének iránya 3
Szalay-Marzsó László: A rovarkártevők elleni mikrobiológiai védekezés jelenlegi
helyzete és távlatai 4
AGROZOOLÓGIA 5
Abd El- Kariem A. I. - Kozár Ferenc: Az Epidiaspis leperii szaporodásbiológiája különböző tápnövényeken (Homoptera: Coccoidea) 7
Ambrus András - Csóka György: A fenyőpohók
(Dendrolimus pini L.-Lepidoptera:
Lasiocampidae; tömeges, fellépése síkvidéki
telepített erdei fenyvesben 8
Bakó Zsuzsanna - Seprős Imre: Új Phyllonorycter fajok almaültetvényeinkben (Lep.:
Gracilariidae) 9
Benyák József - Lesznyák Mátyás: A napraforgó
rovarkártevői ellen végzett védekezések tapasztalatai Szolnok megyében 10
Bognár Sándor - Szabó Gergely: A szőlő-levélatka előrejelzése 11
Bozai József: A nyártakácsatka
(Schizotetranychus populi Koch) életmódja
Magyarországon 12
Budai Csaba - Hataláné Zsellér Ibolya:
Újabb fejlesztési eredmények az Encarsia
formosa molytetű-fürkészdarázs programban 13
Budai Csaba - Ilovai Zoltán - Hataláné Zsellér Ibolya - Szabó Piroska: Újabb adatok a gerberaaknázólégy (Liriomyza trifolii) peszticidérzékenységére 14
Czencz Kornélia - Török Zsolt: Évelő takarmány pázsitfüveken élő és károsító tripszek
össsehasonlító vizsgálata 15
Khalifa H. Dabaj - Jenser Gábor: Meloidogyne
(Nematoda) fajok magyarországi előfordulásának adatai 16
Darvas Béla - Fónagy Adrienn - Szabó Lajos:
Az UDP-N-Acetilglükozamin transzport eltérései is felelősek a diflubenzuron és
buprofezin rovarcsoportonként különböző
hatásspektrumáért? 17
Delyné Draskovits Ágnes: Vizsgálatok a
nád-gubacslegyek életmódjához 18
Dulinafka György: Aknázólegyek kártétele
Bács-Kiskun megye őszi vetesű kalászosain 19
Hataláné Zsellér Ibolya - Joop C. van
Lenteren: Az üvegházi molytetű imágóinak
élettartama és tojásprodukciója különböző
paprikafajtákon 20
Jáger Perenc - Kiss István: Atrazinkezelés
hatása kukoricatábla talajának mezofaunájára 21
Jakab József - Seprős Imre: Különböző akaricidek hatása a szőlőlevélatkára
(Calepitrimerus vitis Nalepa) Heves megye
szőlőültetvényeiben 22
Járfás József - Bognár Sándor - Pósfainé Bakota Éva: A káposztamoly aktivitásának vizsgálatával kapcsolatos eredmények 23
Jenser Gábor: A Scolothrips longicornis
Priesner ragadozó tripsz jelentőségéről 24
Kuroli Géza - Németh István - Németh Lajos:
A lóbabon táplálkozó levéltetvek kártétele,
a védekezési eljárások eredményei
Matolcsy György - Ujváry István - Lynn M. Riddiford - Kiyoshi Hiruma: Alkilén-bisz-izotiocianátok- a rovarkutikula képződésének
újtipusú szelektív gátlói 26
Molnár Józsefné - Kerényiné Nemestóthy Klára:
Védekezési kísérletek a galagonya-takácsatka (Tetranychus viennensis Zacher) ellen
Nádasy Miklós - Szabolcs János-Sáringer Gyula:
A nitrogén műtrágyázás hatása az őszi búza
tavaszi kártevőire (Lema spp., Heteroptera
spp., Tenthredinidae spp.) 28
Nowinszky László - Károssy Csaba: A fénycsapdás rovargyűjtés eredményessége a különböző
makroszinoptikus időjárási helyzetekben
Prenner József - Szilágyi Kálmánné - Tóth Lászlóné - Gál Tibor: A Promet 40 SD csávázószer alkalmazásának vizsgálata az őszi káposztarepce fiatal korban fellépő károsítói ellen 30
Reiderné Saly Klárái A szélesatka
(Polyphagotarsonemus latus Banks) elterjedése a főváros dísznövénytermesztő üzemeiben,
illetve kémiai készítmények hatékonyságának
vizsgálata a károsító ellen 31
Reiderné Saly Klára: A Coccus hesperidum
lágy pajzstetű elleni védekezési kísérlet
dísznövény kultúrában (Aucuba japonica) 32
Rozsnyai Katalin - Kiss István: Különböző talaj fertőtlenítő szerek tesztelésének lehetőségei ugróvillásokon 33
Sáringer Gyula - Seprős Imre - S.Kenyeres Mária - Ángyán Ferenc: A lombosfa-fehérmoly
(Leucoptera malifoliella Costa, Lep.:
Lyonetiidae) fejlődésmenetének sajátosságai
1985 és 1986-ban Délnyugat-Dunántulon 34
Sáringer Gyula - Szabolcs János: A repcedarázs
(Athalia rosae L., Hynu: Tenthredinidae) új
tápnövénye hazánkban a Tyfon 35
Sehnal Frantisek - Fónagy Adrienn: A prothorakális mirigy szerepének vizsgálata Galleria
mellonella (Lep; viaszmoly) utolsó stádiumu
lárvájának ekdiszterőid titerének változásában- 36
Seprős Imre - Tisza Gézáné - Siető Kálmán: Kártevő mikrolepidopterák rajzásvizsgálata
automata rovarcsapdával 37
Sipos László - Sági Gyöngyvér: Tavaszi árpán
károsító gabonalevéltetű (Macrosiphum avenae)
és lisztharmatgomba (Erysiphe graminis F.
sp. Hordei) kölcsönhatásának vizsgálata
üvegházban 38
Szabó László: A közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae Koch) inszekticid- és
akaricid-rezisztencia felmérésének magyarországi eredményei 39
Szabolcs János: A gabonaféléken károsító
Lema lac. (Col.: Chrysomelidae) fajok
populációdinamikai változásai 40
Sziráki György: Az almafaszitkár elleni okszerű védekezés 41
Szontagh Pál: Bükköseink rovartani problémái 42
Tóth Béla: Fendona 10 EC méhekre gyakorolt
hatásának vizsgálata virágzó akáccal övezett őszi búzában 43
Tóth Miklós-Szőcs Gábor: Feromon kutatások
legfrissebb eredményei 44
Varjas László - Ali. I. Farag - Herman van Mellaert: Benzil-1,3-benzodioxol származékok morfogenetikai anti-juvenilhormon aktivitása őz amerikai fehér medvelepke
hernyóin 45
Vásárhelyi Tamás: Vizsgálatok a nádon
(Phragmites communis) elő szipókásrovarok
(Heteroptera et Homoptera) körében 46
Vörös Géza-Szabó Piroska-Basa Erzsébet:
Új hazai ULV-készítmény, az Unitox 20 ULV
inszekticid hatásának vizsgálata szívó- és
rágó rovar-kártevők ellen 47
III. NÖVÉNYKÓRTAN 4 9
Hussein, Ali Ahmed - Kanyó Zoltán - Tóth Endre:
Üzemi krizantémültetvények virológiái vizsgálatának néhány tapasztalata 51
Bamóczkiné Stoilova Elena: Fungicidek hatékonyságának laboratóriumi vizsgálata
Fusarium sp. ellen vöröshagymán 52
Beczner L. - Bisztray Gy. - Hamilton R. I.:
A lucernából izolált ismeretlen vírus fertőzőképes RNS-ének jellemzése
Benyák József - Lesznyák Mátyás: A búza monokultúrás termesztésének növényegészségügyi
vonatkozásai Szolnok megyében 54
Bisztray György: Mini agaróz gélelektroforézis és nagy felbontóképességű denzitometria vírusok kimutatására és jellemzésére
Csörnyei Lászlóné - Reisinger Pétemé Petró Ede: Napraforgó betegségek elleni védekezés 56
Dula Bencéné - Kaptás Tibor - Tóth Bertalan:
Üvegházi vizsgálati módszer fungicidek
alaptesztelésere, hatásmódjuk megismerésére 57
Enisz János: Néhány növénykórokozó gomba
fungicid rezisztenciája Magyarországon 58
Fischl Géza: Fertőzésdinaraikai vizsgálatok
a burgonyavarasodással 1986-ban 59
Förster Herbert - Fischl Géza - Szőke János:
A burgonyavarasodás alakulása 1980-85 között
az országos fajtakisérletekben 60
Gasztonyi M. - Josepovits Gy. - Végh A.: Keresztrezisztencia viszonyok antimitotikus hatású
vegyületek között 61
Halász András: Vizsgálati módszerek a fekete gyökérrothadás (Thielaviopsis basicola)
dohányban történő kártételének megállapítására 62
Horváth József - N. Juretic - D. Mamula - M. Krajacic: Vízi növényvírusok ökológiája 63
Horváth József - Wolf István - Kölber Mária - Salamon Pál: Kompatibilis gazda-vírus
kapcsolat a burgonya, a vad Solanum fajok
és a Henbane mosaic potyvirus között 64
Ilovai Zoltán: A vöröshagyma tápnövényközösség minőségi összefüggései 65
Lehoczky János - Parkas Gizella - Lázár János:
A szőlő érnekrózis vírus előfordulása Magyarországon 66
Lehoczky János - Salamon Pál: A Chenopodiura
quinoa pollene a Chenopódium mozaik vírus
potenciális forrása 67
Milinkó I. - Pischl G. - Kadlicskó S. - Lukács P.:
Tápanyagellátás és a napraforgóbetegségek
kapcsolata 68
Milinkó I. - V. Rakk Zs. - Kovács Gy. - Husz É.:
Kukoricahibridek vírus- és vírusvektor
levéltetvekkel szembeni ellenállósága 69
Mónus István - Enisz János: Az alma varasodását.okozó Venturia inaequalis (CKE.) Wint.
változó fenarimol érzékenysége intenziven
kezelt ültetvényekben 70
Mudich Antal - Nagy György: Különböző adagu
megosztott nitrogénműtrágyázás hatása a búza lisztharmat (Erysiphe graminis DC.)
fertőzöttségére 71
Nagy Gyula: Adatok a burgonya Y vírus
érbarnulás törzsének virulenciájához 72
Nagy Gyula: Eredményes vírusmentesítés a
dohánytermesztésben 73
Mohamed Abdel Kareem Nasser - Basky Zsuzsa:
Az uborka vetőmagtermő tábla vírusfertőzöttsége és a vírusvektor levéltetvek rajzásvizsgálata különböző csapdatipusokkal 74
Németh József - Waicz Ilona - Matók Imre:
Baktériumos napraforgóbetegségek hazai
előfordulása 75
Pesti Miklós - Ledóné Darázsi Hajnalka - Gyöngyösiné Papp Zsuzsanna - Tanács Mária: Betegség ellenálló paprika fajták nemesítésének
néhány gyakorlati kérdése 76
Peti János - Milinkó István: Kukoricahibridek
MDMV ellenállóságának vizsgálata Komárom
megyében 77
Pintér Csaba: Burgonyapatogén Streptomycesfajok vizsgálata 78
Pocsai Emil: Búzafajták magvainak Bromus
mozaik vírus fertőzöttségének vizsgálata 79
Rozsnyai Zsuzsa - Pedryc Andrzej - Tyihák Ernő:
A teljes N-metilezett vegyületek, mint potenciális rezisztencia prefaktorok vizsgálata kajszi- és őszibarack fajták növényi részeiben 80
Sági Gyöngyvér - Sipos László: Kísérletek a
Pseudoperonospora cubensis leküzdésére 81
Salamon Pál: A Belladonna Mottle Virus
(BdMV) és Henbane Mosaic Virus (HeMV) komplesz előfordulása nadragulyában (Atropa
belladonna L.) Magyarországon 82
Salamon Pál - Beczner László: Dulcamara Yellow
Fleck Virus (DYFV): A Tobamovirus csoport
új, Solanum dulcamara populációkban elterjedt, Magyarországon endemikus tagja 83
Sótonyi János - Enisz János: Az almafa lisztharmatát okozó Podosphaera leucotricha fungicid érzékenysége néhány intenziven kezelt gyümölcsösben 84
Szegedi Ernő - Czakó Mihály: A 3. biotípusú
Agpobacterium tumefaciens törzsekkel indukált tumorszövetekből kimutatható opinok
Szirmai János: Két hazai gabona vírus
(BYDV-BMV) interferenciája 86
Tóbiás István - Ron S. S. Fraser - Gáborjányi Richárd: A paprika (Capsicum annuum L.)
patogenezissel kapcsolatos fehérjéinek vizsgálata 87
Tóbiás I. - R. S. S. Fraser - A. Gerwitz: Különböző rezisztenciagéneket tartalmazó paprikafajták fehérjeösszetételének vizsgálata kétdimenziós elektroforezissel 88
Tyihák Ernő - Klement Zoltán - Rozsnyai Zsuzsa - Hevesi Mária: Bázikus vegyületek jellegzetes felhalmozódása és eltűnése mikrobialis
fertőzés hatására kajszi fás hajtásokban 89
GYOMNÖVÉNYEK, GYOMIRTÁS 91
Andrasek Klára: 1-aminociklopropil1-karbonsav (ACC) szintjének alakulása
kémiai kasztrálás szempontjából görögdinnye
("Sugar baby") fajtánál 93
Béres Imre - Tóth Péter: Az Abutilon
theophrasti irtása posztemergens herbicidekkel 94
Bihari Ferenc - Inczédy Péter: A kukorica új
postemergens gyomirtószere a GartoxinR 95
Bubán Tamás - Vásárhelyi Endre - Matolcsy György - Kerekes Gyula: Előzetes beszámoló
egy uj, hazai fejlesztésű növényi növekedésszabályozó (retardáns) anyagcsoportról 96
Bürgés György - Fodor Zsolt: A lucernamagtermesztés hozamnövelésének lehetőségei
különös tekintettel a Nevirol készítmények
alkalmazására 97
Debreczeni Béláné - Karamán József - Lehoczki Éva: Néhány gyomnövény tápanyagfelvételének vizsgálata 98
Debreczeni Béláné - Sisák István: Apró szulák (Convolvulus arvensis L.) kémiai elemzése a talaj tulajdonságokkal összefüggésben 99
Dobó Ferenc: Az őszibarack vegyszeres gyomirtása Erigeron canadensissel fertőzött
meszes futohomok talajon 100
Fekete Andrásné - Lánszky Imre: Borsófajták
herbicidérzékenységének vizsgálati eredményei 101
Gimesi Antal: Acetoklór, CD-chlorsulfuron
herbicid hatóanyagok antidotálási eredménye 102
Hunyadi Károly-Molnár János: A különböző
termőhelyről származó hamvas szeder
(Rubus caesius L.) tápelemtartalmának vizsgálata 103
Jobbágy János: A levélfelület csökkentés
hatása a torma termésére 104
Kárpátiné Győrffy Katalin: Az acetoklór
hatása a fiatal kukorica gyökérzetére 105
Kiss Ernő - Hetzer Tiborné - Poos Károlyné:
A répa kelésére toxikus pesticid-hatások
ellensúlyozásának lehetőségei 106
Koncz Gábor: A napraforgó herbicid érzékenysége különböző talajtípusokon 107
Kovács Gábor - Nagy Péter - Radvány Béla - Varga László: A Xanthium fajok országos elterjedése és az ellene való védekezés újabb lehetőségei 108
Kovács Imre - Koós János: Újabb eredmények a
fénymag (Phalaris canariensis) vegyszeres
gyomirtásában 109
Kőmives Tamás - Kőmives Veronika - Balázs Márta - Dutka Perenc: Herbicid antidótumok
hatása kukoricanövények proteinszulfhidril
tartalmára 110
Lehoczky Éva - Debreczeni Béláné: Gyomnövényfajok N-, P-, K-, Ca-tartalma és szárazanyagprodukciója különböző N-ellátottsági
szinteken 111
Mikulás József - Pölös Endre - Váradi Gyula:
Allelopathya szerepe a gyomnövények felszaporodásában 112
Mile Erzsébet - Nagy József - Görög Lászlóné:
Linuron herbicid szelektivitásának fokozása kukoricában 113
Nagy Mihály - Szentey László: Pluorodifen
tartalmú készítmények vizsgálata kukoricában, borsóban és szójában 114
Petri István: A napraforgó hozamnövelésének lehetőségei regulátoros kezeléssel 115
Pfeifer Dániel - Gara Sándor: Lencse (Lens
culinaris) gyomviszonyainak alakulása,
üzemi technológiák és fejlesztési kisérletek. 116
Pfeifer Dániel - Reisinger Péterné-Horváth
Ákos: Herbicidkombinációk gyomirtó hatásának és fitotoxicitásának vizsgálata napraforgóban 117
Pölös Endre - Mikulás József - Lehoczki Endre - Szigeti Zoltán: Conyza (Erigeron) canadensis
paraquat és triazin cross-rezisztenciája 118
Reisinger Péterné - Reisinger Péter: Algoritmus az őszi búza gyomirtásának tervezésében 119
Solymosi Péter - Kostyál Zsuzsanna - Lehoczki Endre: Alacsony szintű rezisztenciával rendelkező "közbülső biotipus" jelenlétének
kimutatása Chenopodium polyspermum és
Amaranthus bouchonii atrazinérzékeny populációban 120
S. Wolcsánszky Erzsébet - Németh Imre: Hormonhatású herbicidek okozta szöveti elváltozások a szőlővesszőn 121
Széli Endre - Csaláné Krupánszki Ilona - Csibor István - Horváth Ákos - Tömördi Elemér - Boros Sándor: A Flekszenit tipusu hatóanyag-kombinációk (Mg191-el antidotált tiokarbaraát és klóracetanilid hatóanyagok) biológiai hatása. Szelektivitásuk növelése, különös tekintettel a kukorica vetőmagtermesztésnél felhasznált legfontosabb vonalakra 122
Széli Endre - Csaláné Krupánszki Ilona - Székely Csilla - Dutka Perenc - Kőmives Tamás - Hulesch Ágnes: Cikloát antidotálásának vizsgálati eredményei kukorica jelzőnövénnyel 123
Tóth Ádám -Török Tamás - Radvány Béla - Fekete Andrásné: Jelentősebb szántóföldi gyomnövények elterjedése Magyarországon 124
Török Tamás: Mezőgazdaságilag nem műveit területek vegyszeres gyomirtása 125
Zbiskó László: MG-313 - egy új hozamnövelő
készítmény 126
Zbiskó László: Plekszenit - a kukorica vegyszeres gyomirtásának új technológiai eleme 127
A SZERZŐK NÉVMUTATÓJA 129
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Növényvédelmi Tudományos Napok 1987/Program Növényvédelmi Tudományos Napok 1987/Program Növényvédelmi Tudományos Napok 1987/Program Növényvédelmi Tudományos Napok 1987/Program

A borító megtört, bejegyzés található rajta.

Állapot:
2.640 Ft
1.320 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba