849.737

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egészségügyi Gazdasági Szemle 1980/1-4.

Az Egészségügyi Minisztériumnak és az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének közgazdasági folyóirata

Tartalom

Egészségügyi szervezés, tervezés, igazgatás, információrendszer, költségvetés
dr. Juszt Lajos: Gazdaságpolitikánk általános kérdései, fejlődésünk alapjai az egészségügyi ágazat fejlesztése tükrében 1
Az egészségügy 1980.évi fejlesztése és költségvetése6
dr. Aczél György:
dr. Csákány György:
dr. Marosi Józsefné:
dr. Mányi Géza:
dr. Vincze László: A progresszív betegellátás helyzete és továbfejlesztésének feladatai Magyarországon17
dr. Kovács Miklós: Alapelvek, követelmények az egészségügyi jogi információs rendszer kialakításához186
Az egészségügyi és szociális ágazat fejlesztésének szakmapolitikai irányelvei a VI. ötéves tervidőszakra (1981-1985)253
A VI. ötéves tervidőszakra érvényes intézeti létszámirányszámok309
Az egészségügy 1979. évi fejlődése és gazdálkodása389
Jakab Anna: A szociális gondozás kifejlődése és időszerű szervezési teendői452
dr. Füzi István: A szolnoki egészségügyi gazdasági ankét megnyitója505
dr. Juszt Lajos: Bevezető előadás a szolnoki egészségügyi gazdasági ankéton 511
Susánszky Miklós:
dr. Simon Kis Gábor:Az egészségügyi intézmények gép,- műszer,- eszköz- és anyagellátása az V. és a VI. ötéves tervben622
Kórház, járóbeteg-ellátás, integráció
dr. Aczél György:
dr. Csákány György:
dr. Marosi Józsefné:
dr. Mányi Géza:
dr. Vincze László: A progresszív betegellátás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai Magyarországon17
dr. Jakab Tivadar: Az intenzív betegellátás szervezési kérdései 45
Bajusz István:
dr. Mohr Tamás: Az intenzív betegellátás költségigénye53
Domonkos István: Az intenzív betegellátás műszaki vonatkozásai60
Susánszky Miklós: Az intenzív betegellátás műszerszükséglete64
dr. Ádám Géza: A laboratóriumi automatizáció feltételei, a megvalósítás igénye és lehetőségei67
Gecser Ottó: Fekvőbeteg-intézetek épületállományának helyzete, 2-3.75
dr. Csépányi Attila: Az orvosi munka szervezése az aktív kórházban120
Sövényi Ferencné:
Bolyhos Andrásné:
Boros Istvánné:
dr. Varga Béláné: Ápolási feladatok az aktív kórházi ellátásban136
Horváth Lajos:
Kiss Ferenc:
dr. Kiss János:
Kövesi Ervin:
dr. Rigó János: Az akty kórházi ellátás gazdasági vonatkozásai141
Spíró Éva: A kórházfejlesztések műszaki vonatkozásai145
dr. Csobály Sándor: Az aktyv kórház műszerszükséglete150
dr. Ádám Géza:
dr. Csákány György:
dr. Mányi Géza: A röntgendiagnosztikai osztályok funkciója, szervezete és épületszükséglete168
Kövesi Ervin:
Sinkó János: Beszámoló a VII. osztrák kórházkongresszusról és az 1979. évi őszi szimpóziumról195
dr. Mosolygó Dénes:
dr. Simek Zsófia: A hosszú ápolási idejű (krónikus-) ellátási szint szervezési kérdései412
Somogyvári Zoltánné:
Csermely Jánosné:
Heiner Ferencné:
Sáfár Lajosné: A hosszú ápolást igénylő betegek ápolásának sajátosságai421
Balogh József:
dr. Zajkás Gábor: A hosszú ápolási idejű osztályok, intézetek működésének gazdasági-pénzügyi vonatkozásai426
Dános Ottó: A hosszú ápolási idejű osztályok kialakításának műszaki kérdései431
dr. Radinszky József: Az intenzív betegellátás szervezési kérdései435
dr. Cselkó László: Az aktív kórház-rendelőintézeti ellátás szervezése443
dr. Szilvás Rudolf: A hosszú ápolási idejű intézetek munkájának szervezése447
dr. Najzer Alajos: További feladataink...458
dr. Rigó János: A szocialista munkamozgalom szerepe az élelmezési üzemekben462
Csende Gyula:
Kovács Ilona:Korszerű élelmezési üzemszervezés az egri megyei kórházban 467
Riba László:
Hatolkay Szaniszló:
Veresné B. Márta: A korszerű betegélelmezés és az egységes, kódolható diétás rendszer alkalmazása a kerepestarcsai kórházban477
dr. Csépányi Attila: A folyamatos betegellátás 1980. első negyedévi tapasztalatai a szolnoki megyei kórházban607
Szakemberek összefogása a jobb kórházvilágításért109
Szántó Iván: Coordicent - hazai épületgépészeti ellenőrző rendszer111
Műszaki témák
Domonkos István: Az intenzív betegellátás műszaki vonatkozásai60
Susánszky Miklós: Az intenzív betegellátás műszerszükséglete64
dr. Ádám Géza: A laboratóriumi automatizáció feltételei, a megvalósítás igénye és lehetőségei67
Gecser Ottó: Fekvőbeteg-intézetek épületállományának helyzete 2-3.75
Spíró Éva: A kórházfejlesztések műszaki vonatkozásai 145
dr. Csobály Sándor: Az aktív kórház műszerszükséglete150
Dános Ottó:Új szempontok a rekonstrukciók tervezéséhez161
Gulácsi József: Energia- és költségmegtakarítás több körös automatikus hőmérséklet-szabályozó rendszerrel210
Dános Ottó: A hosszú ápolási idejű osztályok kialakításának műszaki kérdései431
Havrán Pál: Technologiai tervezés632
Makkai Ferenc:
Tóth Sándor: Mosodaüzemek hűtött levegős szellőztetése637
Szakemberek összefogása a jobb kórházvilágításért109
Szántó Iván: Coordicent - hazai épületgépészeti ellenőrző rendszer111
Wagner Léthárd: Az OKI kazántelepítésének és tízéves működésének tapasztalatai643
Munkaszervezés, bér és munkaügy
dr. Turczer Róbertné A munkajogi szabályozás korszerűsítése83
Intézeti munkaerő-gazdálkodási programok a VI. ötéves tervidőszakra (Az Egészségügyi Minisztérium VI. főosztálya)97
Útmutató az intézeti munkaerő-gazdálkodási program összeállításához299
A VI. ötéves tervidőszakra érvényes intézeti létszámirányszámok 309
dr. Rigó János: A szocialista munkamozgalom szerepe az élelmezési üzemekben462
Horváth Sándor: A munkaerő- és bérgazdálkodás időszerű feladatai és problémái515
dr. Füzi István:
dr. Bucsy László: Az egészségügyi munkaerő-szükségletmeghatározásának egyes tényezőfejlődés elméleti megközelítésben 536
Csizmadia Tibor: Intézményi létszámstruktúra, feladatarányos létszám és bér549
Kövesi Ervin:
dr. Füzi István:
dr. Bálint György:Az egészségügyi szakdolgozók szociális körülményei 552
dr. Fehér József:
dr. Füzi István:
Kérész Gyuláné:
dr. Bálint György: Az orvosellátottság vizsgálata a társadalompolitikai követelmények tükrében558
Fricska Julianna:
Flór Ferenc: A feladatarányos gazdasági-műszaki létszám megállapításának módszerei569
dr. Bálint György:
dr. Füzi István:
Bodnár Árpádné:
Smrcz Ervin: Szociális tervezés az egészségügyi intézményekben580
dr. Baranyai Róza: Munka, munkatevékenység és anyagi ösztönzés a szocialista egészségügyi ellátásban569
Munkaügyi jogszabályok114
dr. Turczer Róbertné: Tájékoztató az egészségügyi szakközépiskolát végzett szakdolgozók besorolásáról115
Legfőbb ügyészségi közlemény116
dr. Turczer Róbertné: A Legfelsőbb Bírósági Munkaügyi Kollégiumának 113. sz. állásfoglalása234
dr. Turczer Róbertné: Munkaügyi állásfoglalás235
Számítástechnikai, gazdálkodás, számvitel, ellenőrzés53
Bajusz Isván:
dr. Mohr Tamás: Az intenzív betegellátás költségigénye53
Horváth Lajos:
Kiss Ferenc:
dr. Kiss János:
Kövesi Ervin:
dr. Rigó János: Az aktív kórházi ellátás gazdasági vonatkozásai141
Az egészségügy 1979. évi fejlődése és gazdálkodása389
Balogh József:
dr. Zajkás Gábor: A hosszú ápolási idejű osztályok, intézmények működésének gazdasági-pénzügyi vonatkozásai426
Susánszky Miklós:
dr. Simon Kis Gábor: Az egészségügyi intézmények gép-, műszer-, eszköz- és anyagellátása az V. és a VI. ötéves tervben622
Szíjártó Ernő: A Fejér megyei Tanács Központi Kórház-Rendelőintézetének költségvetési gazdálkodása (Részlet az intézeti szabályozásból)227
Egyéb, szemle
Kövesi Ervin:
Simkó János: Beszámoló a VII. osztrák kórházkongresszusról és az 1979. évi őszi szimpóziumról195
dr. Gyenge Zoltánné: Az egészségügy fejlődése és társadalmi meghatározottsága590
Nemzetközi lapszemle118
Könyvismertetés44
Közlemény a Magyar Kórházszövetség III. országos konferenciájáról149
A Magyar Kórházszövetség közleménye502
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem