A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A gyermek vasárnapja I.

Gyermekistentiszteleti beszédvázlatok Ádvent első vasárnapjától mennybemenetel ünnepéig

Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Scholtz Testvérek Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 356 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Simon és Garab könyvnyomdája, Cegléd.

Előszó

Wolf Lajos ceglédi lelkész néhány társával arra vállalkozott, hogy az előttünk meglehetősen ismeretlen dán, finn, norvég és svéd egyházi gyermekirodalom értékes részeit megismerteti pályatársaival.... Tovább

Tartalom

D. Dr. Raffay Sándor: Előszó5
Isberg Hagbard: Vasárnapi iskola - gyermekistentisztelet7
Ádvent 1. vasárnapja
Íme, a te királyod jő!15
Jézus jön16
Jézus kér16
Gyermekek Hozsánnája17
Jézus kér18
Emlékezés19
Élethivatás20
Egyházi esztendő21
Jön a Király22
Saskiáltás23
Két király24
Ádvent25
Ádvent 2. vasárnapja
Íme, a te királyod jő!26
Az Emberfia eljövetelének napja27
Éberség27
Jön a Király!28
Az életről29
Hittel várd Jézus jövetelét30
Jöjjön el a te országod31
Isten országa31
Isten országa32
Az Isten országáról33
Ádvent 3. vasárnapja
Íme, a te királyod jő!34
Két igaz barát35
Keresztelő János példája36
Válaszúton37
A kételkedés börtöne38
Mi tudjuk, kiben hiszünk?38
Jön a Király!39
Játékaid40
Miért volt nagy Keresztelő János?41
Hogy lehetsz legnagyobb?42
Négy ítélet43
Biblia - az Isten levele44
Ádvent 4. vasárnapja
Íme, a te királyod jő!46
Én kicsi vagyok. Jézus nagy47
Az alázatosság utat nyit Jézushoz47
Ádvent van48
Mit kívánsz magadnak karácsonyra?49
Örökkévaló50
Jön a Királyarácsonyi kívánságok51
A fénylő szövétnek és a felkelő nap52
Jézus tanúi53
Karácsony 1. ünnepe
Isten karácsonyi ajándéka54
A karácsony dicsősége55
Közelebb Istenhez - közelebb egymáshoz55
A szent éjszaka56
Nagy öröm57
Áldott karácsony58
A gyermek által58
A karácsony öröme: Jézus megszületése59
Jézus a világ világossága60
Az idő fordulása61
Karácsony 2. ünnepe
Karácsonyi gondolatok62
A betlehemi kis gyermekek62
Az elvesztve megtalált élet63
Tégy vallást Jézusról64
Isten hívogat!65
Emberi megátalkodottság66
Isten karácsonyi ajándékának sorsa66
Szenvedés, bűn, ítélet67
Életünk világossága68
Karácsony utáni vasárnap
Isten áldása70
Jézus és az öregek71
Isten várószobájában72
Isten védelmében73
Isten világkormányzása74
Öregek74
Ne félj, te kicsiny nyáj76
Emlékezés77
Újév napja
Jézus!79
Boldog újév80
A fa, amely nem termett gyümölcsöt81
Jézus neve81
Az imádság éve82
Isten ígérete az újévben83
Mennyei Atyánk házának kulcsa84
Kőszikla84
Harc a sárkánnyal85
Időszámítás86
Újév utáni vasárnap
A megnyílt ég87
Keresztség87
A keresztség88
Az Úr szent tüze89
A keresztség90
"Szárnyaid árnyékában"90
A keresztség vasárnapja91
Uram, te fogd a kezemet92
Brigitta hercegnő keresztelése93
Vízkereszt napja
Ajándékok95
A csillag96
Utolsókból elsők97
Az első missziói ünnepély98
Vezérlő csillag99
Mind világosabb napok100
Jézus a népek reménye100
Terjeszd a világosságot!101
A világ világossága102
Vízkereszt utáni 1. vasárnap
A dicsőséges Jézus104
Légy mindig a helyeden105
Ünnep a templomban106
Alázatosság106
Rokonság107
Bizonyosság108
Jézus tanítása109
Jézus tanítása110
Isten iskolája111
Engedelmesség112
Mint a kis madár113
Vízkereszt utáni 2. vasárnap
Jézus a családban114
Ünnep az otthonban115
Az igazi otthon115
Jézus a lakodalomban116
Jézus segít117
A megváltozott otthon 118
Zakeus119
A nagy lecke120
Otthonod és jövőd121
Szomjúság122
Vízkereszt utáni 3. vasárnap
Jézus a nyomorúságban124
Alázatosság125
A nagy hit126
Betegségeink126
Jézus és a betegek127
Betegség128
Lelki aratás129
Tégy bizonyságot!130
Jézus bizonyságtevője131
Napvilágra jutott titkok131
Szenvedés132
Isten útjain133
Vízkereszt utáni 4. vasárnap
Jézus a veszedelemben135
Nyugalom136
Az élet viharai között136
Vedd kezedbe kezemet137
Jézus ereje138
Választanod kell!138
Akik elmentek - akik ottmaradtak139
Mi a legfontosabb?140
Isten Szentje141
Miben van a te biztonságod?142
Három lépcső143
Vízkereszt utáni 5. vasárnap
A gonosz sorsa144
Isten győz!145
Búza és konkoly145
Gyermekek szántóföldje146
A vetés növekszik147
Ne ítélj!148
Tehetséges - tehetségtelen149
Első - utolsó150
Hetvened vasárnap
Jutalom152
Eleitől kezdve153
Jutalom Istentől154
Isten jó154
A győzelmi koszorú155
Versenypályán156
Jutalom157
A Jézusban hívő ember jutalma158
Mi lesz a jutalmunk?159
Szolgálat159
Jézuséi vagyunk160
Jézus szolgálata161
Felfedezések162
Hatvanad vasárnap
Az ige sorsa163
A sok jó szó és a szív163
Isten szántóföldje164
Az első misszionáriusok165
Hírvivők166
Munkára fel!167
Jézus munkatársai168
Világosság169
Világosság és sötétség harca169
Isten igéjének hatalma170
Ötvened vasárnap
Jeruzsálem felé172
Szenvedés173
Két út174
Vakság175
A szeretet rózsakertje176
Bőjt176
A nagyság útja177
Jézus dicsőségének közvetlen közelében178
Dicsőségvágy179
Két kívánság180
Szivárvány181
Bőjt 1. vasárnapja
Győzelem a kísértésben182
"Boldog ember az, aki a kísértésben kitart"183
Jézus megkísértése184
Szenvedett és megkísértetett184
Kísértés185
A kereszt és a korona186
Dícséret - dicsőség187
Jézus követőinek öröme188
Benn van-e a neved az élet könyvében?188
A keresztyén ember öröme189
Kísértések190
A varázsló191
Bőjt 2. vasárnapja
A diadalmas út193
Egy anya története194
Kitartó imádság195
Kitartás196
Ki volt ez az asszony?196
Imádság és bőjt197
Ki tudja igazán szeretni Jézust?198
Imádság199
Megbánás és megbocsátás200
Bőjt 3. vasárnapja
Mit látott Jézus Gecsemánéban?202
Jézus Gecsemánéban203
Ismerd meg magad!203
Veszedelem204
Jézus az egész embert meggyógyítja204
Ne ítéljetek a látszat szerint205
A keresztyének ismertetőjelei206
Megpróbáltatás207
Mikből tudják meg az emberek, hogy Jézus tanítványa vagy?208
Világosság fiai208
Megmenekülés210
Bőjt 4. vasárnapja
Szedjétek össze a megmaradt darabokat211
A Mester kezében212
Jézus gazdálkodása213
Az ötezer, ember megvendégelésének tanulságai214
Amikor Jézus hallgatott - és amikor nem hallgathatott214
Jézus és Júdás215
Istennek kedves munka216
A legfőbb eledel216
Péter veszedelmes napja217
Három kérdés, három felelet és három tanulság218
A lélek tápláléka219
Korona220
Bőjt 5. vasárnapja
Kereszthordozás222
Beszélni - hallgatni222
Válaszúton223
Ki miért ítélte halálra Jézust225
A rab és a szabad ember225
Szabadság226
Jézusnak a népért kellett meghalnia227
Tövissel ékes szent fő228
A korona229
Tartsd meg koronádat!230
Igazság230
Virágvasárnap
Jézus a mi szolgánk és Urunk232
Hű mindhalálig233
Jézus búcsúajándéka233
Az úrvacsora234
Látható szavak235
Az Úr asztalánál236
Jézus hódolói237
Aki Jézussal jót cselekedett238
Az úrvacsora239
Mi lesz belőled?240
Nagypéntek
Hálás vagy-e édesanyád iránt?242
A megfeszített Jézus szeretete242
A világ legszebb rózsája243
Fehérebb a hónál. Passiótörténetből: Jézus hét szava a keresztfán244
A kereszt hőse245
Jézus hét szava a keresztfán246
Jézus keresztje247
Gyászünnep - örömünnep248
Bizalom szava a kereszten249
"Íme, az ember249
A kereszten át251
A kereszten át252
Húsvét 1. ünnepe
Három gondolat húsvétról254
A húsvét örömüzenete255
A feltámadás hitének ereje256
Nagypéntek - húsvét257
A sír - út az öröm felé258
Húsvéti öröm258
Halál! Hol a te fullánkod?259
Húsvét reggele260
Mária Magdolna Jézus sírjánál262
Az élet diadala262
Húsvét 2. ünnepe
Jézus örökké segít264
Bánatból örömre265
Maradj velünk266
Az útitárs267
Húsvéti hit - húsvéti tagadás268
Világosság a sír felett268
A feltámadott Jézus első megjelenése269
Húsvét270
Mire segít a feltámadott?271
Nekem az élet Krisztus272
Húsvét utáni 1. vasárnap
A feltámadott Krisztus ajándékai273
Jézus és a kételkedő274
Jézus boldog hitre segít275
Békesség276
A kételkedő Tamás277
Hit278
Élet és halál279
A Genezáret tavánál280
Három vizsga281
Péter vizsgája282
Húsvét utáni 2. vasárnap
Útmutató283
A jó pásztor284
A jó pásztor286
A jó pásztor287
Az Úr nagy aratása288
Az ajtó289
A pásztor és a nyáj290
Hősök291
Az én pásztorom292
Ellenségek292
Húsvét utáni 3. vasárnap
Egy kev és idő294
Kevés idő295
Az élet nem céltalan bolyongás, hanem - hazautazás295
Hazafelé296
Hazatalálás297
Égi hajlékod298
Jézus a szívekbe lát299
"Az én Atyámnak házában sok lakóhely van"300
Dicsőségről - dicsőségre301
Ajándék vagy301
Húsvét utáni 4. vasárnap
Jézus iskolájában303
Jézus Lelke304
Hogyan lett Jézus mindnyájunké?304
A tűzvonalban305
Jézus imádkozik tanítványaiért306
Hol lakik az öröm?307
E világon - e világból való - kifelé ebből a világból308
Hazafelé309
Hálásak legyetek310
Nem e világból311
Húsvét utáni 5. vasárnap
Szoktál-e imádkozni?312
Az imádság313
Isten nevének megszentelése313
Kilátás a Mi-Atyánk-hjegyén315
Testi és lelki kenyér316
Éjszaka - nappal317
Szabadíts meg, Uram318
Három lépcső319
Uram, taníts meg minket imádkozni319
Uram, taníts meg minket imádkozni320
Jézus követei321
"Hogy mindnyájan egyek legyenek"322
Mennybemenetel ünnepe
Út a mennybe324
Jézus utolsó parancsa325
Égi nyilvántartás325
A mennyből - a mennybe326
Mennyország felé327
Jézus akarata328
Örök célunk 329
Horgony330
A mennyország331
Égi utazás332
Utóhang334
A szerzőkről337
Feldolgozott íráshelyek343
Tartalom346
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A gyermek vasárnapja I. A gyermek vasárnapja I. A gyermek vasárnapja I. A gyermek vasárnapja I. A gyermek vasárnapja I.

A lapélek enyhén foltosak. Az előlapon ceruzás tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba