851.009

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Orvos és technika 1967-1968. (vegyes számok) (12 db)

Az Egészségügyi Minisztérium Orvosi Műszerügyi Intézetének tudományos folyóirata - V-VI. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1967. év 1. szám
Losonczi László: A KGST szerepe a népi demokratikus országok orvosi műszergyártásában
és ellátásában 1
Zillich Pál, dr. Szomor László, dr. Mátyus Endre, Fonyó Gyula: Radionephrográf, izotópos vesefunkció-vizsgáló 4
Dr. Horváth Mihály, dr. Endresz Frigyes, dr.
Ludvigh Károly, dr. Urbán Aladár, Kőhegyi
Ferenc: A radioaktív izotópok alkalmazásának jelene és jövője a kardio-pulmonális
diagnosztikában. V. Pulmonális és kardiális
diagnosztika radioaktív nemesgázok
segítségével 8
Dr. Horváth Mihály, dr. Szabó Zoltán: A radioaktív izotópok alkalmazásának jelene és jövője a kardio-pulmonális diagnosztikában.
VI. Törekvések radioaktív pacemakerek előállítására 14
Dr. Huszti Zsuzsanna, Hajas József: Sejtfeltárások enzimetrikus vizsgálata a Labor
MIM Biomix homogenizátorral 15
H. F. Gurejeva, V. L. Rivkin: Rectum-resectiók
gépi varratának klinikai tapasztalatai .. .. 19
Dr. Oláh Vilmos: Műanyag alkarsínnel szerzett
tapasztalatok 21
Dr. Nyiredi Géza: Zárt rendszerű védőkanül
hörgváladék nyerésére, célzott bronchoszkópos módszerrel 22
120 éves a jénai Zeiss Művek 24
Orvostechnikai kiállítás Bécsben
Műszerismertetés 29
Lapszemle 30
Orvosi műszer vonatkozású irodalmi tájékoztató 31

2. szám
Bevezető 33
Megnyitó 34
Dipl. Ing. H. Fritzsch: A VEB Messgerätewerk Zwönitz orvosi elektronikus mérőberendezései 35
E. Mehler: Elektronikus betegellenőrzés egy intenzív terápiás állomáson 41
Katona Zoltán: A sokcsatornás orvosi elektronikus mérőkészülékek hazai fejlesztési irányai 44
Horváth Péter: Az izotópos keringésvizsgálat elvi és méréstechnikai módszereiről 51
Jancsó Tamás, Madarász István, Galgóczy Gábor és Obál Ferenc: Újabb adatok a termisztoros szöveti véráramlásmérő módszer alkalmazásához 54
Bemutató műtétek szovjet műszerek alkalmazásával 58
Műszerismertetés 59
Lapszemle 61
Orvosi műszer vonatkozású irodalmi tájékoztató 63

3. szám
Dr. Mitsányi A.: A hővezetőképesség-mérés elvén alapuló
szöveti véráramlásmérés 65
Dr. Erdélyi A.: Az elektromágneses véráramlásmérés módszerei 69
Dr. Kvn M., dr. Rilter L., Drávai T., Tarcsay Gy.: Kórteremfelosztás alumínium szerkezetű válaszfal rendszerrel ... 73
Réthy I.: Contrastoscop: új műszer a fényérzés küszöbének klinikai vizsgálatára 75
Dr. Horváth M., Suszánszky M.: Megjegyzések a radioaktív izotópok számításához 78
Dr. Szécsény A.: Egyszeri használatra való gyógyászati eszközök, különös tekintettel a sebészet igényeire 83
Dr. Putnoki Gy., Kiss T.: Laboratóriumi műszerismereti orvostovábbképző tanfolyam 90
Az orvosi műszer- és gyógyszeripar fejlődésének perspektívái
az 1966-70-es években 91
Könyvismertetés 93
Lapszemle 94
Orvosi műszer vonatkozású irodalmi tájékoztató 95

4. szám
Dr. Radnót M. és Heszberger l.: A cryotechnikáról 97
Dr. Gallyas F., dr. Hernády T. és dr. Zádor L.:
Az izotópnephrographia alkalmazása a vesetuberculosis diagnózisában 100
Dr. Aszódi I.: Adatfeldolgozási módszerünk .. 104
Dr. Tállián F. és Rabár P.: A szülészeti nőgyógyászati kórlapok adatainak nyilvántartása
peremlyukasztásos kézi lyukkártyákon ... 107
Semperger J. S.: Exsanguino transfusio újonnan
konstruált készülékkel 111
Magyari B.: írjunk egységes szakkifejezésekkel 114
Kanyár B.: A fizikai terminológia az orvostudományban 116
Dr. Várterész V.: A III. Nemzetközi Sugárkutatási Kongresszus 118
A. J. Lansiart és O. Kellerschohn: Szikrakamra
a nukleáris orvostudományban 119
Minőségileg megfelelt 121
Könyvismertetés 123
Magyar Orvostechnikai Konferencia 123
Műszerismertetés 124
Lapszemle 125
Orvosi műszer vonatkozású irodalmi tájékoztató 127

5. szám
Dr. Szabó Zoltán-Dr. Nemes Attila: Az intracardialis elektródás pacemaker implantációról 129
Dr. Sugár János: Élő sejtek szárazanyag-tartalmának vizsgálata interferencia mikroszkópos és mikrokinematográfiás eljárással . 133
Dr. Karika Zs.-Dr. Toperczer J.-Dr. Füzy
M.-Dr. Tarján Gy.-Reischl Gy.: A lépszcintigráfia klinikai jelentősége és technikai
vonatkozásai 139
Dr. Bényi Pál-Kuczik György: Pneumatikus és
elektromos rendszerű karprotézisek 142
Dr. Szatlóczky Ernő: A retroperitoneum praesacralis gáztöltésének egyszerű módszere 149
Lipcsei Tavaszi Vásár 1967 151
Budapesti Nemzetközi Vásár 1967 153
Szabadalmi tájékoztató 157
Lapszemle 158
Orvosi műszer vonatkozású irodalmi tájékoztató 159

6. szám
A szovjet egészségügy és az orvosi technika 50
éve 161
V. évfolyam 162
Dr. Szabó Gy.: A szem időbeni fényfelbontó-képességének vizsgálatáról 163
Dr. Wittman I.: A száloptika jelentősége a gyomor- és nyelőcsőrák korai felismerésében 167
Besskó D., Hegyessy O.: A száloptika fejlesztése
a Magyar Optikai Művekben 171
Dr. Bereti I.: Az endoscopos fényképezésre alkalmas műszerek a bronchologiai gyakorlatban 174
Martos I.: Az orvosi, egészségügyi műszerek és
berendezések műszaki fejlesztése I. rész ... 178
Dr. Antalfi S., Semperger J.: Számadat-regisztrálóberendezés két tényezős cytologiai vizsgálatok gyors elvégzésére 184
Az orvosi elektronika és várható eredményei
1976-re 185
Könyvismertetés 186
Minőségileg megfelelt 187
Lapszemle 190
Orvosi műszer vonatkozású irodalmi tájékoztató 191

1968. év 1. szám
Dr. Farkas Gy., Dr. Budvári R.: A gázkromatográfiás vizsgálatok metodikája 1
Dr. Gláz Edit: A corticosteroid-szint fluorometriás meghatározásának jelentősége a mellékvesekéreg-működés regisztrálásában 7
Martos J.: Az orvosi, egészségügyi műszerek és
berendezések műszaki fejlesztése II. rész . 12
Dr. tech. Magyari Béla: A bionikáról és alkalmazásáról 17
Brandelik Sándor: A röntgenkép tónusa, elektronikus továbbítása és visszaalakítása 22
Dr. Csontos Mátyás: Sterilezés. Új magyar gázsterilező készülékek 25
Együttműködési szerződés a Szovjetunió orvosi
kutatóintézetei és az ORMI kőzött 28
Balatonfüredi Orvosgyűlés 1967 29
Lapszemle 30
Orvosi műszer vonatkozású irodalmi tájékoztató 31

2. szám
Dr. Berényi B., dr. Tomka I. dr. Gulyás J.: Különböző fordulatszámmal végzett fogfúrás
hatása az agy bioelektromos aktivitására
szimultán regisztrált EEG-görbén 33
Beszámoló a M. Orvostechnikai Konferenciáról 37
Dr. Gács J., Pál I.: A máj-lépszcintigráfia néhány technikai kérdéséről 38
Dr. Beregi E., dr. Lengyel É., Kovács L-né: Boncjegyzőkönyvek adatainak Hollerith-rendszerű gépi adatfeldolgozása 42
Dr. Simonyi J.: Bicikliergométerre szerelhető
fej rögzítő 46
Az orvosi, egészségügyi műszerek és berendezések műszaki fejlesztése III. rész 47
Dr. Krakovits G., Dubrinszki F.: Orvosi gipszelőasztal 54
"Zsilipek" a központosított műtőrészlegben... 55
A kórház központi ellátószolgálata 56
Permanens szívingerlő előállítása 58
Könyvismertetés 59
Évezredek nyomában 60
Lapszemle 61
Orvosi műszer vonatkozású tájékoztató 63

3. szám
1967. év legjobb cikkei 65
Dr. Follmann P., Gömbös E., Szabó S.: A szem
folyadékcseréjére vonatkozó vizsgálatok
számítása és értékelése digitális számítógépen 66
Nagy F., Richter N.: A regisztrálási technika
bemutatása, I-II. rész 71
Virágh E.: Laboratóriumok levegőjében levő
radontartalom meghatározása a bomlástermékek alfa-sugárzásának mérése alapján .. 77
Dr. Miczbán I.: Műszeres analízis lehetőségei a
cytodiagnosztikában 83
Dr. Simonyi J.y Dr. Romoda T., Bánsági L.,
Németh S.: Készülék a nyomásgörbék deriváltjainak hitelesítésére 86
Virághalmy F.: Hozzászólás a kézi lyukkártyák
orvosi alkalmazásához 88
Minőségileg megfelelt 91
Készülékek a vérkeringés terheléses vizsgálatához 92
Lapszemle 93
Orvosi műszer vonatkozású irodalmi tájékoztató 95

4. szám
Dr. Herczeg T.-dr. Markovits Gy.-dr. Pfisztner
O.: Újabb szovjet varróműszerek a gyomorbélsebészetben 97
B. Nagy A. - dr. Pásztor E.: Az agyfelszíni hűtés mélybe terjedésének vizsgálata 101
Dr. Littmann I.: Merre tart a sebészet? 105
Dr. Bencze B.: Mozgó egészségügyi járművek a
betegellátás szolgálatában 109
Dr. Bereti I.: Adatok az endobronchiális mozgófilmkészítéshez 111
Dr. Matus L.-dr. Schnitzler J.: Tapasztalataink
mediastinoscopiával 114
A. Böttcher: Mediastinoscop M315 116
Dr. Láng E.: Laboratóriumi mikrovizsgálati berendezések 118
Nagy F. - Richter N.: A regisztrálási technika
bemutatása II. rész 120
Beszámoló az intenzív terápiás készülékek nemzetközi szimpóziumáról 122
Finn kórházi-egészségügyi papíráru kiállítás 124
Könyvismertetés 125
Lapszemle 126
Orvosi műszer vonatkozású irodalmi tájékoztató 127

5. szám
Dr. Kosztolányi Gy.y dr. Kellermayer M., dr.
Jobst K.: A sejtelektroforézisről 129
Bohus M.: Digitális számítógépek rendszertechnikai problémái 136
Szűcs B., dr. Monos E.: A vérkeringési rendszer
irányítási folyamatainak sztochasztikus vizsgálata 143
Kiss L., dr. Naszlady A.: A vérkeringés analóg
számológépi modelljének megvalósítása .. 147
Dr. Naszlady A., Kiss L.: Hemodinamikai vizsgálatok analóg számológépi modellen 149
A IV. Orvostechnikai szimpózum 152
Újdonság: Telex a kórházban 153
BNV 1968 154
Csehszlovák orvosi és laboratóriumi műszerek
kiállítása Budapesten 155
Lángfotometriás tanfolyam 157
Orvosi műszer vonatkozású irodalmi tájékoztató 158
Lapszemle 159

6. szám
Kiss Imre: Az orvosi ultrahang kezelőkészülékek ellenőrzésére kidolgozott új mérési metodika 161
Krasznai I., dr. Földes J., dr. Maschek T., dr.
Varga L.: A 125I Hippurannal végzett renográfiás vizsgálatok méréstechnikai problémái 167
Dr. Kónya László: Első tapasztalatok a magyar
atraumás varróanyaggal 173
Balogh András: Uj magyar infravörös spektrofotométer: Spektromom 2000 175
Angol egészségügyi vándorkiállítás 179
Isépy Dezső: Az orvosi technikai irodalom orvosi
szemléletű rendezése az Orvosi Műszerügyi
Intézet könyvtárában IS3
Az Elektronikus Mérőkészülékek Gyára kiállítása 1S9
Lapszemle 190
Orvosi műszer vonatkozású irodalmi tájékoztató 191
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Orvos és technika 1967-1968. (vegyes számok) (12 db) Orvos és technika 1967-1968. (vegyes számok) (12 db)

Több oldalon pecsétnyom található.

Állapot:
9.480 Ft
4.740 ,-Ft 50
24 pont kapható
Kosárba