820.318

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gyakorlati foglalkozás 1973. február-december

A Művelődésügyi Minisztérium módszertani folyóirata - V. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám
Elvi kérdések - iskolapolitika
Dr. Bori István: Közhasznú munkák és termelési gyakorlatok1
Az okató - nevelő munka elmélete és gyakorlata
Gyöngyös Vilmos: Hogyan? Egy bemutató tanítás nyomán a munkafüzet felhasználásáról5
Keresztesi Miklós: Elektrotechnikai továbbképzés7
Balogh József: A gyakorlókert belső tagozódása és berendezési tárgyai I.10
Kiss Imre: Gyakorlati foglalkozás a kisegítő iskolában11
Appel György: Segédmotor-kerékpár üzemeltetése az általános iskolában15
Tapasztalatcsere - újítások
Bíró József: Korszerű általános iskolai elektromos szerelőkészlet17
Pribelszky Károly: Növénygyűjtő ásó20
Borbás Béla és munkatársai: Útmutató a mezőgazdasági gyakorlatok műhelymunkáihoz24
Beregszászi Ferenc: Néhány adat a mezőgazdasági gyakorlatok múltjából20
Készül a divatos szoknya, szabják-varrják a nyolcadikos lányok31
Irodalom
Walter Conrad: Barangolás a tranzisztorok birodalmában (Ismerteti: Dr. Rubóczky István)32
Szigetiné Laczkó Edit: Kézimunka (Ismerteti: Dr. Rubóczky István)32
Udvari György: Így gondolzda motorkerékpárodat (Ismerteti: Dr. Rubóczky István)32
2. szám
Elvi kérdések - iskolapolitika
Dr. Bori István: Az üzemlátogatásról33
Az oktató - nevelő munka elmélete és gyakorlata
Balogh József: A gyakorlókert berendezési tárgyai, II.37
Kiss Imre: Gyakorlati foglalkozás az összevont kisegítő osztályokban42
Szabó András: Munkafoglalkozások a napközi otthonban44
Dr. Pallay Farkas Géza: Néhány gondolat a "jelrendszerek" birodalmából46
Továbbképzés
Csapó Ferenc: Egy bemutató tanításról52
Tapasztalatcsere - újítások
Szulovszky Gyula: Az igazgatók feladatai a mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok tanításának irányításában55
Pribelszky Károly: Egy munkadarab elkészítése és eredményességének vizsgálata feladatlappal60
3. szám
Elvi kérdésk - iskolapolitika
Bori István: Vitaanyag az iskolai és az iskolán kívüli műszaki gyakorlati oktatás koordinálásáról65
Az oktatás - nevelés elmélete és gyakorlata
Tóth György József: A papírmunkák tanmenetének elkészítése (Részletek a készülő kézikönyvből)68
Dr. Pallay Farkas Géza: Az oktatási és nevelési célok, feladatok rendszere, megvalósításuk lehetőségei75
Pásztor Gyuláné: Feladatlap alkalmazása a 7. osztály háztartási ismeretek és gyakorlatok óráin76
Tóth Imre: A gép- és motorszerelés tantervi anyagának feldolgozása78
Walz János: Az axonometrikus ábrázolás alapjai83
Sebők Mihály: A Békés megyei általános iskolák központi műhelyeinek tevékenysége85
Továbbképzés
Dr. Bodó László: A továbbképzés fejlesztésének néhány kérdése87
Keresztesi Miklós: Elektrotechnikai továbbképzés90
Tapasztalatcsere - újítások
Makay Lajos: A tanulói munkahelyek villamos árammal való ellátásának problémái93
Irodalom
Albert Einstein - Leopold Infeld: Hogyan lett a fizika nagyhatalom? (Ismerteti: Dr. Rubóczky István)96
Magyari Béla: Elektrotechnika mindenkinek (Ismerteti: Dr. Rubóczky István)96
4. szám
Tájékoztató az általános iskolai gyakorlati foglalkozás tananyagának csökkentéséhez (ipari, mezőgazdasági, háztartási)97
Az oktató - nevelő munka elmélete és gyakorlata
Dr. Pallay-Farkas Géza: Elektrotechnikai gyakorlat a 8. osztályban115
Dr. Nagy László: A tanulók gyakorlati tevékenységének szerepe a megismerés folyamatában123
Dura Elemér: Termelőmunka a makói kisegítő iskolában126
5. szám
Módszertani útmutató az értékelés és osztályozás korszerűstéséhez129
Elvi kérdések - iskolapolitika
Dr. Bori István: Általános műszaki oktatás az iskolában és a népművelési szakkörökben131
Az oktatás - nevelés elmélete és gyakorlata
Dr. Szegedi János: Gondolatok az értemi nevelés köréből a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozáson135
Walz János: A műszaki rajz néhány szabványairól137
Továbbképzés
Keresztesi Miklós: Elektrotechnikai továbbképzés142
Beregszászi Ferenc: A hazai munkaoktatás történetéből145
Tapasztalatcsere - újítások
Lukács István: Észrevételek a gyakorlati foglalkozás munkafüzeteihez149
Horváth Miklósné - Piller Imre: Rajzlapszárító. Applikációs tábla fiókkal150
Horváth Jánosné: Okos segítséggel151
Hírek
Balogh József: A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás szakfelügyelőinek 1973. évi országos tapasztalatcseréje154
Irodalom
J. G. Lehman: Diódák és tranzisztorok röviden és tömören (Ismerteti: Dr. rubóczky István)160
Hedry Aladár: Kezdő kertészkedők könyve (Ismerteti: Dr. Rubóczky István)160
Szulkovszky Endre: Készítsünk amatőrfilmeket (Ismerteti: Dr. Rubóczky I.)160
6. szám
Az oktató - nevelő munka elmélete és gyakorlata
Szulovszky Gyula: Tanmenetjavaslat a növénytermesztési-kertészeti ismeretek és gyakorlatokhoz161
Józsa István: tanmenetjavaslat a műszaki ismeretek és gyakorlatokhoz166
Dr. Debreczeni István: Bemutató tenyészkert létesítése a növénytermesztéstan oktatásához171
Molnár Gjellner László: Emelős teherautó173
Makay Lajos: Kemény habok megmunkálása és felhasználása az iskolai oktatásban176
Továbbképzés
Keresztesi Miklós: Elektrotechnikai továbbképzés179
Tapasztalatcsere - újítások
Kováts Klára: faépítővel végzett gyakorlatok Székesfehérváron, a Béke téri általános iskola I/b. osztályába183
Molnár Gjellner László: Szemléltetőeszöz az áramutak ábrázolásához185
Némethy Julianna: Szemléltetőeszköz a szoknya és a blúz szabásához185
Nagymihály József: Hogyan sgítheti a történelmi barkácsszakkör a tárgy korszerű tanítását?187
Hírek
Cserményi Árpád: Megalakult a központiműhely-vezetők országos munkaközössége190
Irodalom
Vladár Ervin: Mit készítsünk, mit rajzoljunk a történelemórára? (Ismerteti Dr. Rubóczky István)192
Jürg Jecklin: Hangszórók (Ismerteti Dr. Rubóczky István)192
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gyakorlati foglalkozás 1973. február-december Gyakorlati foglalkozás 1973. február-december Gyakorlati foglalkozás 1973. február-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba