A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az igazság keresése

Fülszöveg

Civilizációs rokonság?
Mi ez a megszokott szavakkal jelentkező, de mégis új mondanivalót takaró, újat mondani akaró szóösszetétel?
Azt kívánja érzékeltetni, hogy a viszonylag azonos földrajzi-éghajlati körülmények között élő, viszonylag azonos foglalkozást űző, viszonylag azonos életmódot folytató népek viszonylag azonos szokásokat, hagyományokat, viszonylag azonos kulturális világot teremtettek maguk körül, s ezt még tovább erősíti a szomszéd népek korabeli krónikáinak gyakran csak töredékes feljegyzése, régészeti leletek változatos bőségű anyaga, a viszonylag azonos hangzású, szókincsű nyelvi kapcsolat, ideértve az évszázadokat túlélő, azonos mondanivalójú szólásokat, továbbá a zenei anyanyelv hasonlósága, de a tartós emberi együttélés számos további civilizációs eleme is. Az együttélés nem ritkán asszimilációs folyamatot is elindíthatott, így a közöttük feltételezhető genetikai kapcsolatok sem alaptalanok. Mindezek egyfajta könnyen felismerhető azonosságot, rokonsági képzetet... Tovább

Tartalom

Előszó (Ferenczné Szőcs Éva) 7
Előszó másodszor - Búcsú Kubinyi Annától (Gazda József) 9
A MEGISMERÉS IGAZSÁGA 11
Varga Csaba
Bizonyosság, bizonytalanság esendősége 11
Kalmár István
Tárgy és módszer a múlt vizsgálatában 30
Csáji László Koppány
Fölszállott Robinson pávája 42
Bérezi Szaniszló
A fogalomfejlődés szerepe a magyar nyelv kialakulásában 81
Hoppál Mihály
Történeti tudat és a folklór igazsága 107
Uherkovich László
A megismerés tárgyai a „Csak-tudat" irányzatban Lcsang-szkja
Rol-pa'i rdo-rdzse meghatározásai szerint 125
Tamás Ildikó
„Szárnyati/ Gézamalacra. A halandzsa természetéről 165
Czeglédi Katalin
Nyelvünk és őstörténetünk 176
Körtesi Péter
Bolyai 206
Bárdi László
Eleink bölcsője. A magyarok lehetséges eredete 217
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS IGAZSÁGA 253
H. Galántha Judit
Az igazságról 253
Dr. Nagy Lajos
Körösi Csorna Sándor nemzetségéről, szülőfalujáról
a korabeli anyakönyvek tükrében 262
Kiskor Kumar Tripathy
Körösi Csorna Sándor írása a bamijani buddhista örökségről 269
Kubinyi Anna
A Csorna síremlék megújhodásához 283
Víziné Debreczy Ildikó
Az igazság keresése mint Körösi Csorna Sándor
személyiségének meghatározó vonása 286
Irimiás Balázs
Csorna Napiskola Zanglában 291
A MAGUNK KERESÉS IGAZSÁGAI 295
Szathmári Botond
A magyar nyelv védelmében 295
Obrusánszky Borbála
A székely napbanézés keleti párhuzamai 305
Kiss Irén
A pártusok öröksége a kutatások tükrében 313
Sudár Balázs
Attila és az Árpádok 316
Aradi Éva
A székelyek eredete és hagyományaik 1 323
Sántha Attila
Campo Chigla a Csíki székely krónika tükrében 343
Somfai Kara Dávid
Török népek nyomában Észak-Tibetben 369
Záhonyi András
Miért fontos számunkra a sumér nyelv tanulmányozása? 377
M. Lezsák Gabriella
Attila sírja - a folyómederbe temetés motívuma 385
Dr. Hidán Csaba
A honfoglaló magyarok és a közelharc 394
Czakó Gábor
Juliánusz rejtett üzenetei 403
Fehér András
Méretek és arányok a szent koronán és a koronázási jelvényeken 421
Lázár Katalin
Kereszténység előtti hiedelemmotívumok
a magyar népi mondókákban 456
Bernád Ilona
Hagyományunk igazsága a gyermekáldásban 465
Barta Zsolt
A tatárjárás népi legendáriuma 497
Halász Péter
„Édes hazám, mit vétettem?" A madéfalvi veszedelem 250. évfordulójára 506
Nagy Mari - Vidák István
Türkmén imanemezek 512
Nagy Mari - Vidák István
Textilművészet Kács-félszigeten 516
Bartha Júlia
A keletkutató Györffy István 522
Zajti Ferenc
Zajti Ferenc őstörténetkutató, festőművész, író életrajza 526
Szabó Levente
Magyarok nyomai Moldáviában - Szkítia 1. 534
Bobay István
19. századi magyar emlékek a Hawaii-szigeteken 545
A kötet szerzői 581
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem