836.277

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1976.

I-II. rész

Tartalom

I. rész
Tanulmányok a társadalomtudományok köréből
Marxizmus-Leninizmus
Bezdán sándor: Az alföldi mezővárosi olvasókörök századforduló körüli tevékenységéről3
Fórizs Sándor: A mezőgazdasági ingatlanok tagosítása Csongrád megyében és hatása a termelőszövetkezeti mozgalom fejlődésére15
Koncz János: A tudományos-technikai forradalom és hatása a pedagógusok munkájára a fejlett szocialista társadalom építésének folyamatában27
Rigó Jázon: Az információ és a visszatükrözési folyamat kapcsolatáról43
Tóth Ferencné: Dél-Alföld értelmiségi rétegének szerkezete és területi elhelyezkedése a felszabadulás után53
Nyelv és irodalom
Baróti Tibor: Megjegyzések Lermontov "A költő halála" című versének magyar fordításaihoz69
Barótiné Gaál Márta: E. T. A. Hoffmann mesehősei81
Békési Imre: A hárommondatos újsághírek konstrukciós formái91
Kemény G. Gábor: A szomszédos szocialista országok magyar nyelvű sajtójáról101
Békési Márta: Az igekötők hatása a mozgást jelölő intranzitív igék tranzitívvá válásában az orosz és a magyar nyelvben111
Madácsy Piroska: Bérczy Károly, a beszélyíró123
Fenyvesi István: M. Gorkij darabjai magyar színen135
Pedagógia és pszsichológia
Bereczki Sándor: A differenciáló-orientáló képzés hazai előzményeinek történeti áttekintése149
Bokányiné Kocsis Margit: Az országismeret oktatásának kérdéséhez az orosz szakos tanárképzésben161
Farkas Katalin - Zentai károly: A szegedi tanulóifjúság szabadidő-programjának néhány jellemző adata173
Geréb György: A vigilancia-nívó szerepe általános iskolai tanulók egyszerű számolási feladatának alakulásában189
Tóthpál József: A művelődési folyamatok tudományos irányításának néhány kérdése a fejlett szocializmus feltételei között205
Waldmann József: A tévé és az iskoláskorú gyermek215
Művészet
Avasi Béla: Trisztán-akkord225
Vinkler László: Stilisztikai jelcsoportok képződése a képzőművészeti alkotás folyamatában241
II. rész
Tanulmányok a természettudományok köréből
Moholi Károly: Településfejlesztés és munkaerőkoncentráció Bács-Kiskun megyében az V. ötéves terv időszakában3
Károssy Csaba: A napi hőmérsékleti szélső értékek gyakorisági eloszlásai különböző makroszinoptikus helyzetekben Kecskeméten23
Nagy Pál - Herzfeld Rozália: Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél. A látszólagos stabilitási állandók meghatározása 33
Sipos Sándor - Siposné Kedves Éva - Tombácz Etelka: Huminsavak szerkezetének vizsgálata39
Kiss István: Magyarország szikes tavaiban végzett hidrológiai és algológiai vizsgálataim áttekintése51
Dózsa József: Természetvédelem Csongrád megyében71
Tánczos József: A tavi kagyló záróizmának mikroszkópos beidegzése77
Magyar Levente: Újabb adatok a seregély táplálkozásbiológiájához89
Bába Károly: Néhány alföldi gyeptípus és a nagytatársánci löszgyep összehasonlító malakológiai vizsgálata93
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem