Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei

I-II. rész

Tartalom

I. rész
Czabay Ilona: Az értékelemzésről3
Kallós Gábor: Az élet céljának és értelmének néhány kérdése a világra nyitottság tükrében11
Laczó Katalin: Gaál Gábor művelődéspolitikai gondolatai19
Mayer Gyula: Megjegyzések a társadalmi lét és társadalmi tudat dialektikájának kérdéséhez31
Tóth Ferencné: A Magyar Kommunista Párt politikájának főbb vonásai az egyházi iskoláknak az államosítása idején Dél-Alföldön41
Barótiné Gaál Márta: A metamorfózis szerepe A. Platanov "Szemétfúvó szél" c. elbeszélésében51
Galgóczi László: Betegségneveink történetéből: A köszvény 'Gicht, Podagra' szavunk eredete57
Györke Zoltán: A szólások és közmondások frazeológiához tartozásának kérdései63
Fenyvesi István: M. Gorkij művei a magyarországi sajtóban (1899-1919) az egyes művek közléstörténete és fordítástexológiája71
Krékits József: Lexikai és grammatikai jelentésváltozások a delimitatív történésminőségű orosz igékben83
M. A. Korcsic: A beszédfolyamat értelmezésének szintaktikai eszközei93
Nagyné Szabó Klára: Az abszurd dráma műfajiságának kérdéséhez Ionesco "SZÉKEK" c. darabja alapján103
Oltyán Béla: A Füst Milán-i modellregény111
Bereczki Sándor: A tantervelméleti kérdések jelentkezése a felsőoktatás pedagógiájában a felszabadulás előtt és után121
Bácskai Erzsébet: Írott és beszélt nyelvi megnyilatkozások elemzése pszicholingvisztikai szempontból131
Dombi Alice: Serdülőkorú tanulók erkölcsi ítéletei és magatartása141
Gácser J.:
Farkas Katalin:
Riesz B.:
Varga Sándorné: A tanulás és a közösség kapcsolatának néhány kérdése149
Geréb György:
Benkő Katalin: Figyelemzavarban szenvedő gyermekek dominánsan pszichés eredetű zavarainak vizsgálata159
Keczer Tamás: Középiskolások személyközi kapcsolatainak vizsgálata a fakultatív tantárgycsoportos oktatási kísérletben173
Koczkás Imre: Adatok egy kollégiumi közösség erkölcsi szintjének pedagógiai vizsgálatához III.185
Varga Sándorné: A didaktikai ismeretek évközi ellenőrzése és értékelése195
Avasi Béla: Hangrendszerek és moduszok (2. folytatása)205
II. rész
Tanulmányok a természettudományok köréből
Tánczos József:
Tánczos Józsefné: Fény-, és elektronmikroszkópos vizsgálatok a Helix pomatia bélcsatorna falában levő idegvégződésekről3
Csizmazia György: Mammológiai vizsgálatok a homokbuckás Ásotthalmi "Emlékerdő"-ben15
Bába Károly: Magyarországon védendő puhatestű fajok25
Kiss István: Szikes algatömegprodukciótól az "időérzékenység" rejtélyének újabb megközelítése felé31
Mihály Endre:
Nagy Éva: Különböző trágyákkal kezelt cukorrépa levélszövetsejtjeinek összehasonlító vizsgálata47
Tánczos József:
Magyar Levente:
Metzger Roland: A szegedi "Juhász Gyula" Tanárképző Főiskola és a potsdami "Karl Liebknecht" Pedagógiai Főiskola közötti biológiai csereterepgyakorlatok eredményei és tapasztalatai65
Kövesdi Pál: Az energiáról75
Moholi Károly: Mélyföldek hasznosítása Hollandiában (Ijssel-tó)85
Moholi Károly:
Abonyiné Palotás Jolán: Strukturális változások és a társadalmi-gazdasági fejlődés kapcsolatai99
Károssy Csaba:
Gyarmati Zoltán: Horizontkorlátozási vizsgálatok Szeged belvárosát övező körút útkereszteződési pontjain111
Nagy Pál:
Herzfeld Rozália: Szubsztituenshatás a Schiff-bázisok amincseréjénél, III.125
Sipos Sándor:
Siposné Kedves Éva: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai vizsgálata V.131
Szendrei János: Megjegyzések a félgyűrűk bővítéseihez143
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem