797.992

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Katholikus Szemle II.

Szerző

Kiadó: Athenaeum R. Társ. Könyvnyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott félbőr kötés
Oldalszám: 807 oldal
Sorozatcím: Katholikus Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Aranyozott, bordázott gerincű félbőr könyvkötői kötésben. Szerkeszti: Dr. Kisfaludy Á. Béla, győr-egyh. m. áldozópap, egyetemi ny. r. tanár. Az egyes lapszámok a címlapok hiányai miatt nem beazonosíthatók. Az I., II. és III. számhoz a Szent-István-Társulat Értesítője c. melléklet tartozik.

Tartalom

Értekezések.
Bartók István: Kepler és kora 353
Bartók István: O'Connel 603
Bozóky Alajos: Az öröklési jogról szóló törvényjavaslat II. 4. 120
Finály Henrik: Miért és miképen kell római történelmet tanulnunk? 199
Fraknói Vilmos: I. Lipót császár és Marco d'Aviano levelezése 535
Fraknói Vilmos: Zrednai Vitéz János primás származása 569
Füssy Tamás: A porosz-német kulturharcz maradványai 336
Kathloliczizmus és demokráczia az Egyesült-Államokban 720
Kisfaludy: Az a »kath. öntudat« 3
Kiss János: Katholikusok I. nemzetközi tud. kongresszusa Párisban 306
A XXXIV. német kath. kongresszus Trierben 158
Kollányi Ferencz: Oláh Miklós. Jellemrajz 16
Laky Demeter: A szépirodalom és a szépmüvészetek 137
Lubrich Ágost: A régi és uj gimnázium szervezete 16
Mohl Adolf: Az elhagyatott gyermekek ügyében 713
Poór Antal: Habsburgi Ágnes magyar királyné és Erzsébet herczegasszony az Árpádház utolsó sarja 214, 463
Simor János bibornok, Magyarország herczegprimása: Megnyitó beszéd a Szt-István-Társulat XXXV. nagygyűlésén 189
Somlyói: A magyar klérus és a »széphalmi mester« 668
Székely István: Az emberi nem kora és a történelem 506, 576
Timon Ákos: A városi kegyuraság Magyarországon 244, 403
Tóth János: A katholikus napisajtó 698
Wenzel Gusztáv: Magyarország Dante, Petrarca és Boccaccio felfogása és munkái szerint 381

Költemények.
Árvay Sándor: Leó és Attila 134
Kemenes: Az egyház élete 658
Kisfaludy Árpád: A munka ünnepére 500
Lévay Mihály: A világ 304
Nagy Lajos: A böröndi tanító. I. ének 660
Ney Ferencz: Éji harangszó 302
Ney Ferencz: A rémlátó 502

Könyvismertetések és birálatok.
Bethlen - Nicolas: Krisztus 745
Balits Lajos: A római kath. egyház története Magyarországon II. 1. 183
Csápori - Sardány Salvany: A liberalizmus bűn 748
Csernik Alajos: Anyagrendszer erők nélkül 186
Ferenczy György: Lelki hangzatok 184
Giesswein Sándor: Mizraim és Assur tanusága 544
Hérics - Rütter: A növényvilág az istetisztelet szolgálatában. Ism: K. Z. L. 373
Iponyi A.: Beszédesk 746
Jancsó és Boros: tanulók olvasótára 373
Józsa Sándor: Számoló koczkák használata. Ism.: K-ch. 374
Karácson Imre: A XI. és XII. századbeli magyarországi zsinatok 377
Karácsonyi János: sz.-Gellért csanádi püspök - Ism.: Dr. Kazaly Ir. 179
Karácsonyi képeskönyv jó gyermekek számára 747
Kassay: Legujabb házi tanácsadó 389
Kath. időszaki irodalom 748
Kálmán K. és Kalocsay A.: A magyar ifjúság rózsafűzére 568
Kiss János és Palmer M.: Bölcseleti folyóirat. I. és II. évf. - Ism. - n. 178
Kovács Gyula: Báró Roszner Ervin válaszára 184
Költemények. (Csicsáky. Kuthen. Százszorszépek.) 376
Lepsényi Miklós válasza a Masznyik-féle »Luther életé«-re németül 379
Maszlaghy Ferencz szépirodalmi dolgozatai 378
Mikszáth Kálmán: club és folyosó 182
Mohl Adolf: Betegek könyve 743
Franczia naptárak 1889-re 749
Németh János: A kath. egyház kultusza - Ism: Hahnekamp Gy. 556
Regéczy: Kalauz. II. évf. - Ism.: Kisfaludy Z. Lajos 726
Szalay Pál: Gyakorlati ethnologia 183
Szarvas G.: és Simonyi Zs.: Magyar nyelvtörténeti szótár 744
Tomor Ferencz: Schiller Frigyes szinművei 185
Veninger Ernő: Őrangyal. II. évf.
Az öt b. vértanu Jézus-társaságából 376
Walter Gyula: Dr. Zádori János élete 375
Kisebb közlemények
Don Bosco János. 186 - Halottak: Zádori János. Somogyi Károly. Kovách Pál. Danielik János. B. Sennyey Pál. Somssich Pál. 188. - A szerkesztőség. 188. - Sz. Berchmans János legujabb képei. 379. - Libertas praestantissimum bonum 380. - XIII. Leó pápa ésirland. 556. - A jul. 27-iki kievi jubileum. 560. - A németországi katholikusok XXXV. nagyülése 563. - Lonkay Antal 567. - A győri kath. legényagylet. 568. - Az egiptologia hódolata a szent atyánál. 750. - A katholiczizmus Angliában. 752.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Katholikus Szemle II. Katholikus Szemle II. Katholikus Szemle II. Katholikus Szemle II. Katholikus Szemle II. Katholikus Szemle II. Katholikus Szemle II. Katholikus Szemle II. Katholikus Szemle II. Katholikus Szemle II.

A borító kissé sérült, több lap foltos. Néhány lapon ceruzás aláhúzás található. A címlapon tulajdonosi pecsétnyom látható.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Sérült
9.800 Ft
7.840 ,-Ft 20
39 pont kapható
Kosárba