933.391

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1990. július-december (fél évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata - XXXVII. évfolyam 7-12. szám

Előszó

Részlet:
"Tavaly novemberben jelent meg a HVG Rt. kiadásában "Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében" című könyvem. A magyar kiadáshoz sokan szóltak hozzá újságok és folyóiratok hasábjain.... Tovább

Tartalom

Július-Augusztus
Kornai János: Kiegészítések a „Röpirathoz" 769
Erdős Tibor: A tulajdonreform jövedelemelosztási háttere 794
Balázsy Sándor - Csáki Csaba - Fodor László - Nyitrai Ferencné - Zala Júlia:
Ajánlások a gazdaságpolitika megújításához 810
Petschnig Mária Zita: Forintgalopp. A két számjegyű infláció okai 834
Dávid Stark - Victor Nee: Az államszocializmus intézményi elemzése felé 848
Madarász Aladár: Adam Smith és a rendszerváltás dilemmái 875
Garai László: A beszerzés gazdaságpszichológiájához 895
INTERJÚ
Piacgazdasági csokor - Kék Szalaggal (Beszélgetés Surányi Györggyel, a Kék
Szalag Bizottság tagjával) (Szabó Katalin) 908
ESSZÉ
Kuczi Tibor: Tradicionális, racionális és innovatív vállalkozó 913
VITA
Varga Gyula: Agrárpolitikai viták és a kutatói lelkiismeret 920
Izsó Mihály: Az emberek gazdasági rehabilitálása, avagy mit követel a lelkiismeret? 926
Gaál Gyula: Vita múltról, jelenről, jövőről 929
MŰHELY
Barta Judit - Körösi Gábor: A villamosenergia-fogyasztás alakulásának előrejelzése 935
Bagdy Gábor: Az exporttámogatások és importéi vonások hatása (1979-1986) . . . 953
KÖNYVBÍRÁLAT
Mihályi Péter: Az NSZK gazdaságpolitikája (Szamuely László) 963
KÖNYVAJÁNLAT
Liska Tibor: Ide nekünk az Antioroszláut is ! (Tamás Tibor) 989 -
FOLYÓIRATSZEMLE 975 ,
A. Etzioni: Szerény döntéshozatal - H. Luckenbach: A világgazdasági szervezetek hatékonysági problémái
Hibaigazítás 982
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 984

Szeptember
Anthony Downs: Politikai cselekvés a demokráciában: egy racionális modell 993
Nagy András: Részérdekek az összeomlásban és a felemelkedésben 1012
Major Iván: A visszacsatolási mechanizmusok szerepe az infrastruktúra fejlesztésében 1025
Haraszti Ákos - Szentgáli Tamás - Tóth István György: A gyermekvállalás társadalmi támogatása 1041
VITA
Bársony Jenő: Gazdára várva. Az MDF-program tulajdonreform-koncepciójának
elemzése 1054
MŰHELY
Kondor György: Munkaérték-elmélet és egyensúlyi növekedés Marx újratermelési modelljeiben 1065
Nemes Ferenc: Az egységesülő világgazdaság kihívásai a vállalatokkal és vezetőikkel szemben 1070
SZEMLE
Büti Krisztina: A stratégiai kereskedelempolitika avagy „szemet szemért 1082
FOLYÓTRATSZEMLE 1092
A kockázat és jutalma - B. S. Frei - W. VV. Pommerehne: Az amerikaiak
fölénye a közgazdaságtudomány élvonalában
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1100

Október
ERDŐS PÉTER (1910-1990)
Emléksorok Erdős Péterről 1105
Mihályi Péter: A revizionizmus dicsérete 1109
TANULMÁNYOK
Csaba László: A gazdasági rendszerváltás buktatói Kelet-Európában 1117
Manfred Rose: Védőbeszéd a fogyasztásra alapozott jövedelemadóztatás mellett 1131
Simonovits András: Beruházási határciklusok a szocialista gazdaságban 1143
Avishay Braverman - J. Luis Guasch: A mezőgazdasági hitelek problémái: tanulságok Kelet-Európa számára 1157
VITA
Angyal Ádám: Vállalkozásbarát gazdaság 1181
MŰHELY
Andorka Rudolf: 1988 utózöngéi - mit kell meghallani 1990-ben 1194
KÖNYVBÍRÁLAT
A vállalkozók útja a posztkommunizmushoz (Dávid Stark) 1211
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1216

November
Norbert Kloten: A közületi szektor szerepe a szociális piacgazdaságban 1221
Türei Sándor: Társasági örökség és tulajdonreform 1250
Spéder Zsolt: „Láthatatlan jóléttermelés". Az önellátó termelés jellegzetességei
és hozzájárulása a nemzet gazdagságához 1264
VITA
Nagy Pongrác: A Kék Szalag Bizottság gazdasági programjavaslatának értékelése és bírálata 1279
MŰHELY
Kiss Károly: Van-e visszaút a pigoui világba ? 1287
SZEMLE
Rostoványi Zsolt: Kiútkeresés a nyolcvanas évek recessziójából az arab országokban 1302
FOLYÓIRATSZEMLE 1317
Dávid K. Whynes: 1992 után: ,,Az egységes európai törvénykezés" gazdasága -
M. C. Jensen: A nyitott részvénytársaság hanyatlása - M. S. Marc: A hosszú
távú monetáris fejlődés. Hogyan kapcsolódik össze a monetarizálás és a monetarizmus Franciaországban, az Egyesült Királyságban, valamint az Egyesült
Államokban? - I. C. Magaziner-M. Patinkin: Gyors ki(s)ütés. Hogyan nyerte
meg Korea a „mikrohullámú sütők háborúját" '/
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1329

December
Mellár Tamás: Egyensúlytalanság és a piacok közötti kapcsolatok 1333
Csáki Csaba: Kelet-Európa mezőgazdasága fordulat előtt 1351
Saul Estrin: Az önigazgatásról, a társadalmi választásról és a kelet-európai reformról 1368
Fekete László: A „jog" és az „érték" konfliktusa 1383
Karsai Judit: Ejh, ráérünk arra még? 1393
MŰHELY
Cukor Eszter: A szellemi dolgozók kereseti viszonyainak
alakulása az elmúlt évtizedekben 1410
SZEMLE
Losoncz Miklós: Technológiaimport Magyarországon a nyolcvanas években 1419
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1431
A Közgazdasági Szemle 1990. évi számaiban megjelent írások jegyzéke 1435
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem