A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből 1997

Dr. Turiné Frank Zsuzsa tiszteletére

Szerző

Kiadó: Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 265 oldal
Sorozatcím: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával, fotóval illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Alig hiszem, hogy van Magyarországon olyan fizikus vagy tudománytörténész, aki ne ismerné Turiné Frank Zsuzsa nevét. Huszonöt év óta folyamatosan szerkeszti a Fizikai Szemlét, és nem sokkal... Tovább

Tartalom

Megnyitás, üdvözlő beszédek
Havass Miklós: A tudomány- és technikatörténet a MTESZ-ben 7
Glatz Ferenc: Megnyitóbeszéd 11
Dinya László: A magyar tudomány és ipar történetének áttekintése, tudósaink és műszaki
értelmiségünk feladata 15
Deme Péter: Tudomány- és technikatörténet a millecentenáriumi ünnepségek keretében 17
Plenáris előadások
Szabadváry Ferenc: A magyar tudományosság elmúlt 100 éve 21
Németh József: Történelmi sorsfordulók és iparpolitikai korszakváltások 25
Endrei Walter: Hajnal István és Németh László technikatörténet iránti érdeklődése 33
Vámos Eva: Nők megjelenése a természettudományok és a technika világában Magyarországon 37
Pap János: A napenergia magyar tudósnője, a szolártechnika nagyja, dr. Telkes Mária 43
Iparfejlődés a dualizmus utolsó évtizedeiben
Pusztai László: Öntöttvasművesség Magyarországon 1850-1914 49
Próder István: A magyar vegyipar fejlődése a millennium idején 51
Szála Erzsébet: A soproni iparfejlődés kultúrtörténeti hatásai a 19. század második felében 55
Fancsali Tibor: A budapesti Erzsébet-híd építése 1898-1903 59
Egyes tudományágak 100 éve
Betléri István: Az aneszteziológia és intenzív terápia hazánkban a millenniumtól a millecentenáriumig 65
Gerencsér Ferenc: A fül-orr-gégegyógyászat diagnosztikai és gyógyító eljárásainak
technikai fejlődése és eredményei (a millenniumtól a millecentenáriumig) 69
Kemenes Pál: Az orvosi informatika elmúlt száz éve 73
Bagdy Dániel - Bánfalvi Gáspár: A biokémia magyarországi történetének vázlata
a millenniumtól a millecentenáriumig 75
Török Béla: A műszaki tudományok és a régészet kapcsolatának fejlődése hazánkban.
Műszaki vizsgálatok az iparrégészet szolgálatában 81
Farkas Gyula: Századunk új tudományának, a vezetéstudomány művelésének
meghonosodása Magyarországon és annak ezeréves hazai gyökerei 85
Egyes intézmények 100 éve
Gajdos Gusztáv: Technikai fejlődés és műszaki felsőoktatás Magyarországon
a millenniumtól a millecentenáriumig (1896-1996) 91
Oberlánder Sándor: Az Állami Közép Ipartanodától a Bánki Donát Műszaki Főiskoláig 95
Mohos Márta: Az Élet, a meg nem született Élet s a leendő Élet oltalmazása.
A szervezett anya- és csecsemővédelem kialakulása Magyarországon 99
Földváriné Kocsis Luca: Tanintézettől főiskoláig. Észrevételek a felsőbb szintű
kertészeti szakoktatás fejlődéstörténetéhez 105
Heilauf Zsuzsanna: A Kassai m. kir. Mezőgazdasági Tanintézet hallgatósága (1875-1906) 109
Katz Veronika: Az Öntözésügyi Hivatal rövid története 113
A tudományos élet intézményei a századfordulón
Rosta István: A Magyar Mérnök és Építész Egylet működése a századforduló éveiben 117
Kapronczay Katalin: Orvostudományi szakkönyv-újdonságok a millennium évében 123
Molnár László: A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karától
a Semmelweis Orvostudományi Egyetemig. (Az átalakulás évtizedei) 127
Csíky Gábor: Az erdélyi magyar egyetemi törekvések története 131
Szerényi Imre: Reformkori álmok sorsa századunkban (az 1908. évi vízügyi
beruházási törvény előzményei és utóélete) 135
Kiemelkedő természettudós, mérnök és orvos egyéniségek a millenniumtól a millecentenáriumig
Platthy Pál: A vasúti hídszabályzat fejlődése Korányi Imre munkásságának tükrében 141
Rostáné Horváth Ilona: Fejezetek a magyar szemészet múltjából (dr. Batthyány-Strattmann László életútja és szemorvosi munkássága) 145
Orlai Györgyné: Frecskay János élete és munkássága 149
Ijjasné Rácz Judit: A radiokémiai kutatások kezdetei Magyarországon - Weszelszky Gyula, a Radiológiai Intézet első igazgatója 153
Gábor Éva: Az alma matertől kapott útravaló. Polányi Mihály, a „pályaelhagyó" orvos 157
Felkai Tamás: A mentéstechnika fejlődése 100 év alatt 161
Kiss Lajos: Az elfelejtett magyar fizikus pap: (Száz éve Magyarországon röntgengép) 165
Kozma Erzsébet: A közelmúlt nagy mérnök egyénisége, dr. Répási Gellért, a Dunai Vasmű műszaki fejlődésének kiemelkedő vezéralakja 167
Vég László: Emlékezés Tóth Béla Kossuth- és MTESZ-díjas textilmérnökre (1909-1996) 175
Benedek István: Mester László, aki megfékezte a leprát 179
Alvári Csaba: Mérnökök szépirodalmi munkái 181
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Az eperjesi „Thököly Imre" páholy története 185
Egyes iparágak fejlődésének 100 éve
Szegedi Tamás: 100 éves a Millenniumi Földalatti Vasút 191
Mikus Károlyné: A hazai vasöntészet a millenniumtól a millecentenáriumig 195
Gjurov Alexandr: A Ganz-gyár Bulgáriában 201
Váradi János-Varga Vilmos: A technika átalakította a mezőgazdaságot 205
Halabuk József: Budapest városszerkezete és a gyáripar településének történeti kérdéseiből 209
Egyes iparágak fejlődésének 100 éve
Laár Tibor: A magyar alumíniumipar megalakulása és fejlődése 215
Lengyelné Kiss Katalin: Magyarország harangöntészete az első világháború után 219
Sélei István: „Észak-Magyarország kohászatának története" a honfoglalástól napjainkig
(kiállítás) 225
A tudományos intézményrendszer és az ipar a II. világháború után
Ringelhann Béla: Az elektromos energia felhasználása a trópusi klinikai kémiai
laboratóriumban 231
Jobst Ágnes: A magyar egészségügy átalakulása a második világháború után 235
Petravich András: Az ipari műemlékek védelme Magyarországon 239
Németh Györgyi: Kulturális örökségünk, a Diósgyőri Vasgyár 243
Zsidi Vilmos: „A mezőgazdasági szakoktatás tervezete" - 1949 247
Hronszky Imre: „Technológiai paradigmák" 253-265
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem