A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből 1997

Dr. Turiné Frank Zsuzsa tiszteletére

Szerző

Kiadó: Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 265 oldal
Sorozatcím: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával, fotóval illusztrálva.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

Alig hiszem, hogy van Magyarországon olyan fizikus vagy tudománytörténész, aki ne ismerné Turiné Frank Zsuzsa nevét. Huszonöt év óta folyamatosan szerkeszti a Fizikai Szemlét, és nem sokkal... Tovább

Tartalom

Megnyitás, üdvözlő beszédek
Havass Miklós: A tudomány- és technikatörténet a MTESZ-ben 7
Glatz Ferenc: Megnyitóbeszéd 11
Dinya László: A magyar tudomány és ipar történetének áttekintése, tudósaink és műszaki
értelmiségünk feladata 15
Deme Péter: Tudomány- és technikatörténet a millecentenáriumi ünnepségek keretében 17
Plenáris előadások
Szabadváry Ferenc: A magyar tudományosság elmúlt 100 éve 21
Németh József: Történelmi sorsfordulók és iparpolitikai korszakváltások 25
Endrei Walter: Hajnal István és Németh László technikatörténet iránti érdeklődése 33
Vámos Eva: Nők megjelenése a természettudományok és a technika világában Magyarországon 37
Pap János: A napenergia magyar tudósnője, a szolártechnika nagyja, dr. Telkes Mária 43
Iparfejlődés a dualizmus utolsó évtizedeiben
Pusztai László: Öntöttvasművesség Magyarországon 1850-1914 49
Próder István: A magyar vegyipar fejlődése a millennium idején 51
Szála Erzsébet: A soproni iparfejlődés kultúrtörténeti hatásai a 19. század második felében 55
Fancsali Tibor: A budapesti Erzsébet-híd építése 1898-1903 59
Egyes tudományágak 100 éve
Betléri István: Az aneszteziológia és intenzív terápia hazánkban a millenniumtól a millecentenáriumig 65
Gerencsér Ferenc: A fül-orr-gégegyógyászat diagnosztikai és gyógyító eljárásainak
technikai fejlődése és eredményei (a millenniumtól a millecentenáriumig) 69
Kemenes Pál: Az orvosi informatika elmúlt száz éve 73
Bagdy Dániel - Bánfalvi Gáspár: A biokémia magyarországi történetének vázlata
a millenniumtól a millecentenáriumig 75
Török Béla: A műszaki tudományok és a régészet kapcsolatának fejlődése hazánkban.
Műszaki vizsgálatok az iparrégészet szolgálatában 81
Farkas Gyula: Századunk új tudományának, a vezetéstudomány művelésének
meghonosodása Magyarországon és annak ezeréves hazai gyökerei 85
Egyes intézmények 100 éve
Gajdos Gusztáv: Technikai fejlődés és műszaki felsőoktatás Magyarországon
a millenniumtól a millecentenáriumig (1896-1996) 91
Oberlánder Sándor: Az Állami Közép Ipartanodától a Bánki Donát Műszaki Főiskoláig 95
Mohos Márta: Az Élet, a meg nem született Élet s a leendő Élet oltalmazása.
A szervezett anya- és csecsemővédelem kialakulása Magyarországon 99
Földváriné Kocsis Luca: Tanintézettől főiskoláig. Észrevételek a felsőbb szintű
kertészeti szakoktatás fejlődéstörténetéhez 105
Heilauf Zsuzsanna: A Kassai m. kir. Mezőgazdasági Tanintézet hallgatósága (1875-1906) 109
Katz Veronika: Az Öntözésügyi Hivatal rövid története 113
A tudományos élet intézményei a századfordulón
Rosta István: A Magyar Mérnök és Építész Egylet működése a századforduló éveiben 117
Kapronczay Katalin: Orvostudományi szakkönyv-újdonságok a millennium évében 123
Molnár László: A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karától
a Semmelweis Orvostudományi Egyetemig. (Az átalakulás évtizedei) 127
Csíky Gábor: Az erdélyi magyar egyetemi törekvések története 131
Szerényi Imre: Reformkori álmok sorsa századunkban (az 1908. évi vízügyi
beruházási törvény előzményei és utóélete) 135
Kiemelkedő természettudós, mérnök és orvos egyéniségek a millenniumtól a millecentenáriumig
Platthy Pál: A vasúti hídszabályzat fejlődése Korányi Imre munkásságának tükrében 141
Rostáné Horváth Ilona: Fejezetek a magyar szemészet múltjából (dr. Batthyány-Strattmann László életútja és szemorvosi munkássága) 145
Orlai Györgyné: Frecskay János élete és munkássága 149
Ijjasné Rácz Judit: A radiokémiai kutatások kezdetei Magyarországon - Weszelszky Gyula, a Radiológiai Intézet első igazgatója 153
Gábor Éva: Az alma matertől kapott útravaló. Polányi Mihály, a „pályaelhagyó" orvos 157
Felkai Tamás: A mentéstechnika fejlődése 100 év alatt 161
Kiss Lajos: Az elfelejtett magyar fizikus pap: (Száz éve Magyarországon röntgengép) 165
Kozma Erzsébet: A közelmúlt nagy mérnök egyénisége, dr. Répási Gellért, a Dunai Vasmű műszaki fejlődésének kiemelkedő vezéralakja 167
Vég László: Emlékezés Tóth Béla Kossuth- és MTESZ-díjas textilmérnökre (1909-1996) 175
Benedek István: Mester László, aki megfékezte a leprát 179
Alvári Csaba: Mérnökök szépirodalmi munkái 181
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Az eperjesi „Thököly Imre" páholy története 185
Egyes iparágak fejlődésének 100 éve
Szegedi Tamás: 100 éves a Millenniumi Földalatti Vasút 191
Mikus Károlyné: A hazai vasöntészet a millenniumtól a millecentenáriumig 195
Gjurov Alexandr: A Ganz-gyár Bulgáriában 201
Váradi János-Varga Vilmos: A technika átalakította a mezőgazdaságot 205
Halabuk József: Budapest városszerkezete és a gyáripar településének történeti kérdéseiből 209
Egyes iparágak fejlődésének 100 éve
Laár Tibor: A magyar alumíniumipar megalakulása és fejlődése 215
Lengyelné Kiss Katalin: Magyarország harangöntészete az első világháború után 219
Sélei István: „Észak-Magyarország kohászatának története" a honfoglalástól napjainkig
(kiállítás) 225
A tudományos intézményrendszer és az ipar a II. világháború után
Ringelhann Béla: Az elektromos energia felhasználása a trópusi klinikai kémiai
laboratóriumban 231
Jobst Ágnes: A magyar egészségügy átalakulása a második világháború után 235
Petravich András: Az ipari műemlékek védelme Magyarországon 239
Németh Györgyi: Kulturális örökségünk, a Diósgyőri Vasgyár 243
Zsidi Vilmos: „A mezőgazdasági szakoktatás tervezete" - 1949 247
Hronszky Imre: „Technológiai paradigmák" 253-265
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem