865.206

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1973. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 97. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

E. Abaffy Erzsébet: R. Hutás Magdolna: Az ikes ragozás állapota Révai Miklós
korában (ism.) 242
Bachat László: Rácz Endre - Szemere Gyula: Mondattani elemzések (ism.) 104
P. Balázs János: Jogi szókincsünk történetéből 484
Balogh Lajos: Kálomista varjú - pápista varjú 353
Bán Ervin: Magyar nyelvi nevelés a középiskolai angoltanításban 455
Bárczi Géza: Pais Dezső és a nyelvművelés 129
Benkő László: Juhász Gyula és a szépség 284
Bottyán János: Erre, érem, csegely, plakett és rokonaik 343
Chikán Zoltánné: Érettségizettek stilisztikai műveltségéről 305
Czúni István: Korimk és a szaknyelv 403
Dömötör Sándor: Tombácos malom 101
Erdődi József: Az osztrák-magyar nyelvi kapcsolatok történetéhez 157
Fábián Pál: Nyelvünk Itáliában 169
Fajcsek Magda: Vándorgyűlés Hódmezővásárhelyen 124
Fehértói Katalin: A mai névkutatás - Namenforsohung heute (ism.) 244
Szabó T. Attila: Nyelv és múlt (ism.) 356
F.G.: Lesipecsenye 117. - Megajánlanák 118. - Személy-személyiség-egyéniség
118. - Gyakorló parancsnok 371. - Isz 499. - Utcanevek írása 500. -
Vételjegyzett-vételjegyzet -vételjegy 502
Fónagy Iván: „Az én hibám volt?" 268
Gáspári László: Antikvitás és modernség Babits prózastílusában 62
Ginter Károly: Leíró nyelvtanunk és a magyar mint idegen nyelv oktatásának két kérdése 77
A magyar nyelvészek II. nemzetközi kongresszusa 122
G. L.: Hűtött gyümölcstároló 119
A magyar nyelv hete Nyíregyházán 376
Casco , 503
Gráf Rezső: Szende Aladár - Szabolcs Árpád: Helyesírás lépésről lépésre (ism.) 111
A magyar nyelv hete Budapesten 375
Grétsy László: Bizottsági életünk - dióhéjban
Guttmann Miklós: Ragadványnevek az általános iskola felső tagozatos tanulóinak
köréből 55
Herczeg Gyula: Nyomatékosító, sajátos értelmezős szerkezetek 172
Hexendorf Edit: jelentésfejlődés és nyelvművelés 138
R. Hutás Magdolna: A demokrácia szó jelentésfejlődése 476
Inczefi Géza: A pontosvessző használatáról 272
Jakab László: Vegyes hangrendű igéink 30
Kigyósi Edit: A nyelvészet és az ipar 377
Kiss Jenő: Madárnevekről II
A nyelvjárások változásáról és az anyanyelvjárási gyűjtésről 17
Vámszer Márta: A kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere (ism.) 359
E. Kiss Katalin: Shakespeare 75. szonettjének magyar fordításai
Kiss Lajos: Mutatvány a Földrajzi Nevek Etimológiai Szótárából 81
Szlavisztika és magyar nyelvtudomány 57
A Magyar Nyelvjárások Atlasza III
E. Kiss Sándor: Hogy az én istenem tenné (rakná) a villahajtóba
K.M.: Kibontakoztat 117. - Központifűtés-, gáz- és vízszerelő
Kovalovszky Miklós: Petőfi költői önarcképe
I O. Nagy Gábori 248
Éder Zoltán: Révai Miklós (ism.) 490
Kőháti Zsolt: A fosztóképző költői szerepei 182
Közlemény 256
L. J.; Oszkó 365
Lotz János: Nyelvészet: Szimbólum teszi az embert 200
Lotz János 216
Lovas Gizella: Kifli 352
Lőrincze Nagy Gábor 251
B. Lőrinczy Éva: Bárczi Géza nyolcvanéves 506
Mátyás Ferenc: Mi fán terem ? (vers) 252
Mikesy Sándor: Ismeretlen keresztnevek 229
Mizser Lajos: A keltezés történetéhez 426
Nagy Pál: A magyar nyelv és kultúra ápolása - Nyugaton 510
Országh László: Szendvicsember. - Tabu 350. - Turf 386. - Trafik 488
Papp Ferenc: Hang, fonéma, betű és a teljes magyar ábécé 324
Pásztor Emil: A magyar nyelvtan tanításának módszertankönyve (ism.) 107
Hogy is írjuk: magyar nyelvtan füzet? 313
Posgay Ildikó: Józef Bubák: Nazwiska ludnosci dawnego starostwa novotarskiego
(ism.) 113
Bácz Endre: Anyanyelvi nevelésünk korszerűsítéséről 443
Raisz Rózsa: Ellenpont 44
Reuter Camillo: Tájnyelvi szógyűjtés 332
Biberés 354
R. L. G.: Keresztnyűgbe tesz, ill. kerül 120. - Elöl - elől 364. - Hippolit 365. -
Gerenyás 366. - Kaspó 367. - Hétvége -víkend. - Egy ember, aki meg
szeretett volna halni 368. - Javasol-javall, javaslat -javallat, javasasszony
369 -Garmada. - Egyed.-Az igencsak és az ugyancsak határozószók jelentése
370. - Csikó. - Puruttya 500. - Petőfi Sándor nevének cirillbetűs írása 502.
- Sáfrány. - Szapul 503. - Pontosság a királyok erénye 504
Sipka Sándor: Imre Sándor a nyelvszokásról 265
J. Soltész Katalin: Petőfi versformakincse 8
Somogyi Béla: A geomorfológia szókészletének néhány sajátossága 422
Szarvas Gábor nyelvművelő napok Adán 253
A magyar nyelv hete Salgótarjánban 374
Szabolcs Anna: Nyelvszociológiai konferencia Nyíregyházán 381
Szántó Jenő: Következetlenségek a nem latin betűs írású nyelvekből átvett nevek
írásában 167
Szathmári István: A százéves Magyar Nyelvőr és a stilisztika 385
Széli István: A jugoszláviai magyar nyelvművelés múltjáról 131
Szemere Gyula: Az egyetemi felvételi vizsga magyar nyelvi mérlege 189
Szende Aladár: A magyarnak mint anyanyelvnek a tanítása - Amerikában 66
Szende Tamás: A beszédnorma alapjairól 315
Szilágyi Ferenc: Adatok és szempontok a diáknevek vizsgálatához 51
A „fentebb stíl" és a „köz-népi" stílus 429
Szombathy Viktor: Posajdesz és kefetúra 363
Anyag 498
M. Takács Lajos: A Russzkaja Recs és a szovjet nyelvművelés 278
Terts István: Rendszerelméleti konferencia Sopronban 378
Nyelv és gondolkodás, nyelv és társadalom (ism.) 492
Tompa József: Zsoldos Jenő 121
Tóth Imre: Aiszóposz 498
V. I.: Kuka, kukás. - Kongózás 118. - Zsoldos hadsereg-zsoldoshadsereg 119. -
Sóder -betonkavics 120. - A telefonszámok írásának szabálya 364. - Műszaki
kifejezések helyesírása 501. - Különös 504
Vörös József: Az igekötő szórendjének mondatjelentés-megkülönböztető szerepe 416
Wacka Imre: A szép magyar beszéd 1972. évi versenye
A szép magyar beszéd versenyei
Zaicz Gábor: A Kolozsvári Tudományegyetem magyar nyelvtudományi tanszékének
kiadványaiból (ism.)
Zelliger Erzsébet: Matijevics Lajos: A vajdasági magyar diáknyelv (ism.) 496
Nyelvművelés 1 - 61, 129-71, 257-83, 385-428
íróink nyelve 62 - 5, 172 - 88, 284-304, 429-42
Nyelv és iskola 66-80, 189 - 99, 305 - 14, 443-67
A nyelvtudomány műhelyéből 81 - 90, 200-16, 315-31
Nyelvjárásaink 217-28, 332-42, 468 - 75
Szó- és szólásmagyarázatok 91 - 103, 229-41, 343-55, 476-89
Szemle 104-16, 242-7, 356-62, 490-97
A Nyelvőr postája 363-64, 498-99
A Nyelvtudomán3d Intézet nyelvművelő csoportjának levelesládájából 117 - 20, 364 - 71,
499-505
A Nyelvőr hírei 121-28, 248-56, 372-83, 506-12
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1973. január-december Magyar Nyelvőr 1973. január-december Magyar Nyelvőr 1973. január-december

Könyvtári könyv volt. A lapélek kissé foltosak.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba