850.311

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Harcbiztosítás, hadkiegészítés, polgári védelem

Részletek hadtudományi disszertációkból

Előszó

A Hadtudományi füzetek sorozata a vezérkar tudományos szerveinek közreműködésével és támogatásával 1987-ben indult, amelyben a hadtudomány doktorainak és kandidátusainak megvédett disszertációiból... Tovább

Tartalom

Előszó5
Csatári Sándor: Egységes hírrendszer, illetve a rácsrendszerű híradás biztosítása az összfegyvernemi hadsereg hadműveleteiben17
Dr. Csatári Sándor: A rádióelektronikai harc helyzete és továbbfejlesztésének fő iránya a Magyar Néphadseregben46
Király György: A szárazföldi összfegyvernemi hadsereg főcsapásának irányába támadó gépesített lövész (harckocsi) hadosztály rádióelektronikai harcának tervezése, szervezése és vezetése71
Lindner Miklós: Az összfegyvernemi hadsereg híradása továbbfejlesztésének lehetőségei a koalíciós összetétel vezetési igényeinek figyelembevételével100
Dr. Bokor Imre: Az összfegyvernemi hadsereg rádióelektronikai harcának fejlődése a rádióelektronikai eszközök és a rendszerek korszerűsítésének függvényében123
Halász András: A rádió-ellentevékenység korszerű technikai eszközei133
Nyári György: Szempontok a rádiófelderítő berendezések nómenklatúrájának összeállításához145
Szili Ferenc: A műszaki biztosítás hatékonyságát növelő újszerű módszerek alkalmazásáról a műszaki csapatok parancsnokainak és törzseinek szervező-tervező munkájában147
Dr. Vasvári Vilmos: A műszaki biztosítás további korszerűsítésének útjai175
Dr. Kelemen Mihály: A műszaki biztosítási szakfeladatok végrehajtásának érdekében végzett tevékenységek műszaki munkaszervezési módszerei197
Németh Ervin: Az összfegyvernemi hadsereg magasabbegységei, egységei és alegységei állásai, elhelyezési körletei erődítési berendezésének komplex vizsgálata és hatásossága a korszerű harcban, hadműveletben222
Kender Antal: A hagyományos eszközökkel megvalósított aknásítási és aknamentesítési tevékenység várható fejlődése a szárazföldi hadműveletekben251
Léka Gyula: A hidrotechnikai zárak hadműveleti-harcászati jelentősége és a fegyveres harcra gyakorolt hatásuk274
Vasvári Vilmos: A tábori vízkitermelés korszerű körülményeinek komplex vizsgálata és az MN ebből eredő feladatainak értékelése298
Barna Géza: A mesterséges ködfüggönyök létesítésének új eszközei, szervezetei és alkalmazási eljárásai329
Surányi Jenő: Az összfegyvernemi hadsereg első támadó hadművelete során a várható személyi veszteségek pótlásának újszerűen jelentkező problémái és azok megoldásának lehetséges útjai355
Kiss Lajos: A Magyar Népköztársaság fegyveres erői (a Magyar Néphadsereg) mozgósításának vezetése380
Kiss Károly: Szervezési döntés-előkészítés401
Bakity Boldizsár: A szárazföldi összfegyvernemi csapatok szervezeti felépítésében és felszerelésében mutatkozó fontosabb problémák, valamint azok megoldásának lehetőségei, különös tekintettel a közép- és magashegyi körzetek terepviszonyaira435
Juhász Attila: A demográfiai helyzet hatása a sorköteles állományra és a fegyveres erők békekiegészítésére, az ezzel összefüggő problémák és megoldások lehetőségei438
Szabó János: A hatékonyság növelése a mozgósítási személyi tartalékok létrehozásában és felhasználásában464
Dr. Balla Sándor: A békében nem élő alakulatok mozgósítása polgári bázisokon480
Berki Mihály: A korszerű hátországvédelem kialakítása hazánkban és sajátos feladatai békében és háborúban512
Report József: A hátországvédelmi katonai erők hadműveleti szintű háborús vezetésének fontosabb kérdései és sajátos vonásai a Magyar Népköztársaságban535
Csonka Lajos: A Magyar Néphadsereg hátországvédelmi csapatai vegyi-, sugárfelderítő rendszerének és feladatainak korszerűsítése, továbbfejlesztése566
Bielik János: A területi honvédelmi szervek helye, szerepe és feladata a honvédelmi felkészítésben584
Pataky Iván: A megyei polgári védelem feladatai607
Dr. Kovács Sándor: A polgári védelem műszaki feladatai a lakosság tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelmének előkészítésében632
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem