A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1962. október-december

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Munkabizottságának folyóirata - 86. évfolyam 4. szám

Tartalom

Nyelvművelés
Grétsy László : Árutárda, BEMÉK, Önkuli és egyebek 381
Pusztai István : A joggyakorlat egyik ágazatának nyelvéről 393
Vértes O. Auguszta : Bonyolító, bonyolít, bonyolítás 401
Papp László : A magázás történetéhez 403
Nyelv és iskola
Kovalovszky Miklós : Robogj föl Láznak ifjú serege 405
T. J. - B. L. É. : Mondatelemzések 417
A nyelvtudomány műhelyéből
Antal László : A morfémaalternánsoktól a morfémaosztályokig 420
P. Hídvégi Andrea : A magyar nyelv etimológiai szótára 436
Nyelvjárásaink
Penavin Olga : Erdő, mező virágai Baranyában és Szlavóniában 439
Szó- és szólásmagyarázatok
Szabó T. Atilla : Becstelen - bestelen; Még valami a „Kacsázik és azonjelentésű
társai"-hoz 443
Mikesy Sándor : A góré szóról és a Kóréh vezetéknévről 448
Zsoldos Jenő : Krida 451
Dömötör Sándor : A Berze névről 452
Kiss Lajos : Pópa - Kalugyer 453
W. I. : Pilátus macskája 457
Fürtös Gusztáv : Rá se ránts ! 457
Dankó Imre : Szárazkapu 458
Kőhegyi Mihály : Kenyérkatona 458
Szemle
Antal László : A magyar esetrendszer (Ismerteti : Szépe György) 460
Gáldi László . Ismerjük meg a versformákat (Ismerteti : Elekfi László) 469
Karácsony Sándor Zsigmond : Személyneveink 1500-tól 1800-ig (Ismerteti : Mikesy Sándor) 474
Ljubomir Andrejcsin : Nyelvőrségen (Ismerteti : Krállné Reményi Mária) 77
A Nyelvőr postája
Lakatos István - Pusztai István : A vállalati levelezés nyelvéről 579
H. Fekete Péter - F. G. : Akadémiai helyesírás és szakmai szokás 583
R. Hutás Magdolna : Mit tanácsoljunk az ikes ragozás kérdésében? 487
Pénzes István : Hiányzik egy igénk? 488
Wacha Imre - Szűts László : Prügelknabe - bűnbak-gyerek 489
Nyíri Antal : Körös és Kőrös 491
A Nyelvtudományi Intézet osztályának levelesládájából:
F. G.: Hull vagy esik az eső? - F. G.: Uborka-ugorka - F. G.: Vasi - G. L.: Kis- és nagy tűrésű szerszámgépek - F. G.: Kihangsúlyoz - F. G.: Afroázsia, afroázsiai - Sz. L.: Ranett . F. G.: Zongorán kísér - F. G.: Hogyan utazunk: hajón vagy hajóval, vonaton vagy vonattal? 492
A Nyelvőr hírei
Grétsy László : Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1962. évi április 2-i üléséről
Kosaras István : Megalakult a Magyar Nyelvtudományi Társaság nyelvoktatási szakosztálya 500
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1962. október-december Magyar Nyelvőr 1962. október-december

A borító enyhén foltos, a gerinc javított. Egy lapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba