Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Föld és Ember 1927-1928

Negyedévenkint megjelenő tudományos szemle

Előszó

Részlet a kötetből:

Szeged emberföldrajzi problémái.

Már csaknem négy esztendeje, hogy a sors Szegedre sodort. Az első két esztendőben Pestről jártam le, előadásaim megtartására. Rengeteg... Tovább

Tartalom

I. kötet

Értekezések, cikkek
A Szegedi Alföldkutató Bizottság programmja 166
Bella Lajos: A vaskor II.-ik időszakának magyarországi telepei 53
Kiss Lajos: A kállósemjéni Nagy-Mohos tó és környéke 47
Kogutowicz Károly: Szeged emberföldrajzi problémái 1
Márton György: A makói hagyma termesztése 21
Márton György: A Maros siksági szakaszának folyómenti települései: Csanádvára és Makó települése 153
Rapaics Raymund: Magyarország életföldrajzi térképe 93
Ürmössyné, Nagy Júlia: Gödöllő emberföldrajzi leirása 56
Vanyó Aladár Tihamér: A Vulka völgyének települése 129
Apró közlemények.
Bátky Zsigmond: Perecseny 120
Bátky Zsigmond: Gödöllő 120
Bátky Zsigmond: Daimad 121
Bátky Zsigmond: Cirák 121
Bátky Zsigmond: Köbökút 122
Bátky Zsigmond: Szalómója 123
Bátky Zsigmond: Barcz, Barczika, Barczaság 123
Bátky Zsigmond: Kömrög 124
Bátky Zsigmond: Kacsola 125
Bátky Zsigmond: Ürbő 195
Bátky Zsigmond: Cselőte 196
Bátky Zsigmond: Kevermes 196
Bátky Zsigmond: Szegszárd 196
Bátky Zsigmond: Mégegyszer Meregyó 197
Bátky Zsigmond: Kotliba, Kátó 197
Czakó István: Közigazgatási változások 193
Szemle
(Ismertetések, bírálatok.)
Szakáll Zsigmond: A sziksós és szikes területek elterjedése, javításuknak módjai és gazdasági jelentősége 109
Beynon Erdmann D.: Isolated racial groups of Hungary (B. J.) 187
Csige-Varga Antal: Békés-bihari árvizkönyv (Kanszky Márton) 106
Dr. Gesztelyi Nagy László: A magyar tanyakérdés (Szakáll Zsigmond) 107
Dr. Győrffy István: Az alföldi kertes városok (Kanszky Márton) 104
Dr. Győrffy István: A szilaj pásztorok (Banner János) 185
Haack Hermann: Wirtschaftskarte der Spanischen Halbinsel (Szakáll Zsigmond) 114
Hatolykai Pap István: A vadvizek levezetésének kérdése (Kanszky Márton) 111
Kaán Károly: A Magyar Alföld (Kanszky Márton) 181
Dr. Kalischer E: Das Wenschow-Relief im Unterricht (Kanszky Márton) 116
Kováts József: Szentes közgazdasága (Kanszky Márton) 185
Lambrecht Kálmán: Az ősember (Gál István) 118
Dr. Frida Reiche: Greifswald eine Stadtmonographie auf geographischer Grundlage (Kanszky Márton) 112
Walter Scheidt: Rassenunterschiede des Biutes, mit besonderer Berücksichtung der Untersuchungsbefunde an europaischen Bevölkerungen (Krecsmárik Endre) 190
Walter Scheidt: Rassenforschung (Krecsmárik Endre) 191
Dr. Pascu Georghe: Descriptio Moldavie. Moldova leírása 1716-ból 187
Treitz Péter: A szántóföldi talaj ojtása (Szakáll Zsigmond) 110
Vuia Romulus: Tara Hafsgulni regiunea Pádurenilor (Hátszeg vidéke és az Erdőhát) (Szabó Imre) 100
Zaborszky Bogdán: O Ksztaltach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu (B. Zs.) 192
Folyóirat szemle.
Földrajzi közlemények 126
Földrajzi közlemények 199
Ethnográfia 126
Ethnográfia 199
Magyar Statisztikai Szemle 126
Magyar Statisztikai Szemle 199
Geo Politik 126
Debreceni Szemle 199
Geographische Zeitschrift 127
Geographische Zeitschrift 199
Petermanns Mitteilungen 127
Petermanns Mitteilungen 200
Geogrsphischer Anzeiger 123
Geogrsphischer Anzeiger 200
Térképek és mellékletek.
A Ferencz-József Tudományegyetem Földrajzi Intézetének meteorologiai állomása 177
A Ferencz-József Tudományegyetem földrengésjelző műszere 177
A Fehér-Körös szakasza Mezöberénytöl északkeletre 177
A Kállósemjéni Nagy-Mohos tó 1776. évi térképe 48
A Mohostó nyugati része 48
A Mohostó látképe északról 48
Halászkunyhó a Mohostó partján 48
A Kállósemjéni Nagy-Mohos tó 1865. évi térképe 49
A makói hagyma elterjedésének térképe 201
A makói hagymatermesztés
1. A maghozó-hagymák elrakása 33
2. Hagymamag vetése géppel 33
3. A szárított apróhagyma elduggatása 33
4. Az útalló által húzott barázdába való elduggatás 33
5-6. Hagymakaparás 33
7. Hagymakaparó munkája 33
8. A makói hagymapiac 33
A vaskor II-ik időszakának magyarországi telepeinek térképe 56
A Vulka völgyének községei 145
A Vulka völgyének fontosabb utai és vasutai 145
A Vulka völgyének és környékének történelem előtti és római telepei 145
Gedellő mezőváros egész határának térképe (1850.) 64
Gödöllő földművelési térképe 201
Gödöllő belsősége 201
Magyarország domború térképe 1
Magyarország csonkaterületének életföldrajzi térképe 96
Makó régi térképe 1753-ból 161
Makó városának és belső legelőjének térképe 161
Szeged belvárosának légi felvétele 129
Szeged eredeti térszínének térképe 16
Szeged tervrajza. Az eszményi szint (térkép) 17

II. kötet

Értekezések, cikkkek.
Bodnár Béla: Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza 153
Eperjesy Kálmán: Kézirati térképek Magyarországról a bécsi levéltárakban 42
Eperjesy Kálmán: Szeged legrégibb látképe 1
Eperjesy Kálmán: A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású térképei 213
Irmédi-Molnár László: Adatok dohánytermelésünk gazdaságföldrajzához 121
Kogutowicz Károly: Az elszakított országrészek magyarsága 4
Kolozsváry Gábor: A tiszai települések és a halászat összefüggése 102
Ü. Nagy Júlia: Régi útleírások 142
Apró közlemények.
Bátky Zsigmond: Kusaly 68
Bátky Zsigmond: Kolom tó 68
Bátky Zsigmond: Arad=Hrad? 115
Bátky Zsigmond: Sártvány 117
Bátky Zsigmond: Laikusok évadja 204
Bátky Zsigmond: Hajdúszoboszlót is szlávok alapították 205
Bátky Zsigmond: Kökemen 206
Bátky Zsigmond: Ad 208
Bátky Zsigmond: Bök, Bökeny 208
Bátky Zsigmond: Csanak 209
Bátky Zsigmond: Gaz 209
Bátky Zsigmond: Akarattya 210
Bátky Zsigmond: Szapár 210
Bátky Zsigmond: Eszény, Eszék 212
Bátky Zsigmond: Bakónak 212
Bátky Zsigmond: Koponyás patak 212
Czakó István: Csongrádvármegye új közigazgatási beosztása 69
Czakó István: Közigazgatási változások 69
Wagner Richárd: A Kecskeméti Gazdasági Vasút 151
Szemle.
(ismertetések, birálatok.)
Budapest Székesfőváros térképe (Irmédi-Molnár László) 149
Finnek, Észtek (Kanszky Márton) 195
Földrajz- és történelemtanárok zsebkönyve (I. M. L.) 203
Herbert János: Egy alföldi község társadalomrajza (Wagner Richárd) 149
Grai Kayserling Herman: Das Spektrum Europas (Bartók György) 64
Dr. Kende Oszkár: Geographisches Wörterbuch (Irmédi-Molnár László) 202
Kogutowicz Károly: Magyarország néprajzi térképe (Kovács Alajos) 61
Kogutowicz Károly: Térképvázlatok gyakorló füzete (Irmédi-Molnár László) 148
Dr. Márton Béla: Ausztrália (Kanszky Márton) 67
Dr. Márton Béla: A földrajztanítás módszertana (Kanszky Márton) 66
Milleker Rezső: Gaea (Kanszky Márton) 66
E. Pittard - A. Donici: Etude sur l'indice céphalique en Roumanie (Buday Árpád) 146
Dr. Vekerdi Béla: A mathematikai földrajz elemei (Irmédi-Molnár László) 66
Folyóirat szemle.
Földrajzi költemények 70
Magyar Statisztikai Szemle 70-120
Debreceni Szemle 70
Társadalomtudomány 70
Geographische Zeitschrift 70-120
Petermanns: Mitteilungen 70-120
Geographischer Anzeiger 70-120
Geographical Review 70-120
La Géographie 71
Bulletin de la Société Royale de Géographie a'Egypte 71
Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie 120
Revue Economique Francaise 120
Alföldkutatás 72-119
Térképek és mellékletek.
Szeged a XVII. század végén 1
Kogutovicz Károly: Magyarország néprajzi térképe 2
Részlet Stephan Wallner térképéből (1699) 3
Részlet Cyriacus Blödtner térképéből (1716) 4
Ethnographiai területek "Az elszakított országrészek" c. cikk alapján 5
Részlet Seeger v. Dürrenberg térképéből (1769) 6
Elmpt Obersten. Original Aufnahmskarte des Temesvarer Banat (1769-1772) 7
Részlet a Josephinische Aufnahme-ból (1763-85) 9
Részlet a Josephinische Aufnahme-ból (1763-85) 10
A második katonai felvétel egyik lapja (1782-85) 12
Mappa geographica über die Grosse Insul Csepeliense 13
Részlet Fabris ezredes térképéből (1769) 8
Részlet a Josephinische Aufnahme-ból (1763-85) 11
Részlet Schweichhardt Fr. térképéből (1830-1846) 14
Részlet Pioschak térképéből. Plan von Tape Ober Szegedin bis zur Donau bey Slankament (1739) 15
Győr látképe (1662) 16
Pápa látképe (Sparr-féle gyűjteményéből) (1736-1751) 17
Hódmezővásárhely belterületének rétegvonalas térképe 18
Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajzi viszonyai 19
Mindszenbt-Apátfalvi tiszai társulat átnézeti térképe (1860) 20
Hódmezővásárhely belterülete és határának ny.-i része. Josephinische Aufnahme-ból 21
Hódmezővásárhely határának délnyugati része. Josephinische Aufnahme-ból 22
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem