A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Erdély a mienk!

Észak-Erdély felszabadulása alkalmával őfőméltósága, vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó ur és honvédségünk előtt elhangzott üdvözlő beszédek emlékkönyve

Szerző

Kiadó: Erdélyi Emlékkönyv Szerkesztő Bizottság
Kiadás helye: Kolozsvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 255 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összeállitotta: Gyimesy Jenő Balázs és az Erdélyi Emlékkönyv Szerkesztő Bizottság munkatársi kara. A "Lyceum" Nyomdai Müintézet nyomása, Kolozsvár.
Kiadóra való feliratkozás

Előszó

Elhangzott a szó! 1940 augusztus 30-án irt a történelem mindent feljegyző naptára és Bécsben igazságot osztottak Szent István nemzetének, melyet galádul, igazságtalanul, önzőén és csuful... Tovább

Tartalom

Előszó 7
SZEPTEMBER 5.
SZATMÁRNÉMETI:
Dr. Antal Sándor a polgárság nevében 11
Boros Jenő esperes, a ref. és ev. egyházak nevében 12
Uray Jenőné, a magyar nők nevében 13
Sárközy Lajos lelkész, az összmagyarság nevében 14
Dr. Pirkler Ernő Kováts Gabriella köszöntője 16
Mártha Judit, a ref. lányok nevében 18
NAGYKÁROLY:
Gönczy Sándor, ref. esperes a magyar lakosság nevében 19
Sarkady Miklós: Sarkady Erzsébet köszöntője 20
Sarkady Miklós: Debreceny Kató köszöntője 21
Dr. Schuszteritsch Béla, a polgárság nevében 240
Kleiner Dezsőné, a magyar nők nevében 241
Dr. Nagy Gábor, a tűzharcosok nevében 242
Fülöp Magda, a zárdanövendékek nevében 243
Broczkó Ella, a magyar lányok nevében 244
KRASZNATEREBES:
Dr. Láng Ferenc, a Magyar Párt nevében 22
ÉRMIHÁLYFALVA:
Jakab Rezső fjegyző, a magyar lakosság nevében 23
nagykászoni Dr. Andrássy Ernő, a Magyar Párt nevében 24
OMBÓD:
Szőke József, a magyar lakosság nevében 24
Szőke József: Büte Jolán köszöntője 25
Gy. Kovács József lelkész, a ref. egyház nevében 26
Gy. Kovács József országzászló avatása 27
SZAMOSDOB:
Bara József ref. lelkész, a magyar lakosság nevében 28
SZANISZLÓ:
Magyar Bálint lelkész verse 29
VÁMFALU:
Fábián István, a magyar lakosság- nevében 20
BÖRVELY:
Bartha István ref. ig.-tanitó a tüzharcosok nevében 238
SZEPTEMBER 6.
NAGYVÁRAD:
Dr. Markovits Manó főispán, a magyarság nevében 32
Soós István, a Magyar Párt nevében 33
Dr. Schiffert Béla kanonok, a róm. kath. egyház nevében 34
Sulyok István püspök, a ref. egyház nevében 35
Materny Imre főesperes, az ev. egyház nevében 35
Popovici Vazul esperes, a görög-keleti egyház nevében 36
Magyar Ágoston esperes, a görög--kat. egyház nevében 36
Dr. Thury Kálmán, a város nevében 37
Szentmiklóssy Sándor ny. áll, őrnagy jelentése 38
Gyenge Lajos tart, főhadnagy, a tűzharcosok nevében 38
Dengl Ágoston , a német tüzharcosok nevében 39
Dr. Dévald Lászlóné, a magyar asszonyok nevében 40
Mayer Mária, a leányegylet nevében 41
Szabó Károly, a magyar iparosság nevében 42
NAGYSZALONTA:
Diószeghy Károly, a magyar előljáróság nevében 43
Zs. Szabó János, a polgárság- nevében 44
Arday Aladár esperes, a ref. egyház nevében 45
Bagossy Sándor, a Magyar Párt nevében 46
báró Ambrózy Andorné, a magyar nők nevében 47
Hunyadi Géza, az iparosság nevében 48
Molnár György, a gazdák nevében 49
Pétery Lajos, az ifjúság nevében 49
Hunyadi Ica, a Ref. Leányszövetség nevében 50
Ormay Gréte, a Kath. Leányegylet nevében 51
Tordai Ferenc Bagoly Tünde köszöntője 52
ÁKOS:
Kürthy Zoltán ref. lelkész, a ref. egyház nevében 53
Dr. Pálinkás Tibor, a község nevében 54
ÉRSZENTKIRALY:
Málnássy Sándor ref. lelkész, a község nevében 55
Özv. Nagy Istvánné a magyar anyák nevében 56
Jakab Magda, a magyar lányok nevében 56
VÁRADLESS:
Hodor István ref. lelkész, a község nevében 57
MARGITTA:
F. Kozma Lajos, a tűzharcosok és polgárság nevében 239
SZEPTEMBER 7.
NAGYBÁNYA:
Trieber Elek, a bányászok nevében 50
FELSŐBÁNYA:
Dr. Czumbel Lajos tb. kanonok, a r. k. egyház nevében 60
Spáczay Árpád lelkész, a ref. egyház nevében 62
Dr. Czumbel Lajos Barkóczy Sárika köszöntője 63
Dr. Czumber Lajos Kiss Ferike köszöntője 64
Nagy Károly, a magyar ifjuság nevében 65
BIHARDIÓSZEG:
Lengyel Márta, a magyar ifjuság nevében 66
Radics István róm. kath. plébános, a lakosság nevében 67
OLÁHSZENTMIKLÓS:
Kádár Béla unit. tanító, a község nevében 69
Kádár Béla: László Magda köszöntője 79
SZILÁGYNAGYFALU:
K. Gócz Lajos ref. lelkész, a község nevében 71
K. Gócz Lajosné, a magyar nők nevében 72
Szabó D. Bálint alkalmi verse 73
SZILÁGYCSEH:
Biró János: Biró Ildikó köszöntője 74
Biró János ref. lelkész országzászlóavató beszéde 75
Biró J.: Biró Emese és Lakatos László köszöntője 76
SZILÁGYSOMLYÓ:
Lipcsey Gyula pápai kamarás a lakosság nevében 77
Dr. Nádudvary Jenőné, a magyar nők nevében 80
SZEPTEMBER 8.
ZILAH:
Dr. Gazda Endre Szilágyvármegye nevében 81
Dr. Bölöni Zoltán, a Magyar Párt nevében 83
Varjú Benő esperes plébános, a r. k. egyház nevében 84
Köblös Endre ref. lelkész, egyháza nevében 86
Józsa Sándor főgimn. tanár, a tüzharcosok nevében 87
Kerekes Emőné, a magyar nők nevében 88
Fodor Magda, a magyar lányok nevében 89
Debreczy Bálint, a munkásság nevében 91
Barabás Sándor, az iparosság és kereskedők nevében 92
Fórisné Orbán Mariska: Kaizer Klárika köszöntője 93
Giday Gyula, az ifjúság nevében 94
Mátyás István, a kisgazdák nevében 95
DEDRÁDSZÉPLAK:
Vészy Pál, a tűzharcosok nevében 96
Vészy Pál: Vészy Gizella köszöntője 97
KRASZNA:
Novák Kálmán lelkész, a róm. kath. egyház nevében 98
Kádár Imréné, a magyar nők nevében 98
Kádár Imre lelkész, a ref. egyház nevében 100
Dr. Dénes Dezső, a község nevében 101
KOLY-NAGYKÁGYA:
Dibáczy József ref. lelkész, a község nevében 102
Dibáczy József: Deák Irénke szavalata 104
Ifj. Dibáczy József, az ifjuság nevében 104
SZEPTEMBER 9.
BÁNFFYHUNYAD:
Keresztes Károly plébános, a róm. kath. egyház nevében 105
Bokor Jánosné, a kalotaszegi magyar anyák nevében 106
Bokor Márton esperes lelkész, a ref egyház nevében 107
Ilosvay Árpád, az iparosok és kereskedők nevében 110
SZÁSZRÉGEN:
Dr. Szabó Béla, a Magyar Párt nevében 111
Dr. Keintzel Eduard, a német lakosság nevében 113
Merza István, a róm. kaht. egyház nevében 114
Koszta István lelkész, a magyarrégeni ref. egyház nevében 115
Kováts Dénes mérnök, a tüzharcosok nevében 116
Máncz János ig.-tanár, a magyar iskolák nevében 117
Veress Egyed, a munkásság nevében 119
Éltető Dánielné, a magyar nők nevében 120
Bálint Endre a magyar iparosság nevében 121
Balló József, a magyar ifjúság nevében 122
Antal Gusztáv lelkész, a ref. egyház nevében 124
SZEPTEMBER 10.
DOBOKA:
Pattantyus Ábrahám Gábor, a község nevében 126
Gidófalvy István, a Magyar Párt nevében 127
Gidófalvy Istvánné, a magyar nők nevében 128
Pap Árpád lelkész, a ref. egyház nevében 129
MAROSVÁSÁRHELY:
Jaross Béla pápai prelátusi, a róm. kath. egyház nevében 130
FELSŐBÁNYA:
Dr. Czumbel Lajos tb. kanonok beszéde 133
Czumber Lajos: Bukovszky Juliska köszöntője 135
EGERES:
Balla Mihály ref. lelkész, a község nevében 136
Gál Ilona köszöntője 137
GYERGYÓREMETE:
Dr. Pál Gerő orvos, a község nevében 141
Szabó József ig.-tanító, a székely lakosság nevében 142
Puskás Klára 7 éves kislány beszéde 143
György József birtokos, a földművesek nevében 144
JOBBÁGYFALVA:
Tóth Menyhért jegyző, a község nevében 145
NYÁRÁDREMETE:
Ágotha Endre esperes-plébénos, a r. k. egyház nevében 146
MAGYARBÖLKÉNY:
Fódor Miklós, a község nevében 147
MEZŐBÁND:
Dr. Imreh Barna ref. lelkész, a község nevében 149
Szabó István, a magyar férfiak nevében 150
Sz. Szilágyi Elemérné, a magyar nők nevében 151
Jánossy Margit, a magyar lányok nevében 152
Gál Kálmán: Osztián Béla köszöntője 152
Gál Kálmán: Maroscher Juditka köszöntője 153
Lukács János, a ref. cigányok nevében 153
PÁNCÉLCSEH:
Nagy Gábor lelkész, a ref. egyház nevében 154
Nagy Éva köszöntője 155
Török Ferenc ig.-tanitó, a község magyarsága nevében 156
PARAJD:
Zsigmond Zoltán a tűzharcosok nevében 157
Biró Gáborné, a székely nők nevében 158
TEKERŐPATAK:
Tódor Julia tanitónő, a község nevében 159
SZEPTEMBER 11.
KOLOZSVÁR:
Dr. Vékás Lajos, a polgárság nevében 161
Sándor Imre püspöki helynök, a r. k. egyház nevében 163
Vásárhelyi János püspök, a ref. egyház nevében 164
Dr. Kiss Elek, az unit. egyház nevében 166
A nőszövetségek üdvözletei 168
Kerekes István, a tűzharcosok nevében 169
Az ev. egyházak üdvözletei 170
NYÁRÁDSZEREDA:
Dr. Dávid György, a ref. egyházak nevében 171
Lakó Menyhért plébános, a r. k. egyház nevében 172
Cserei András hadirokkant gazdálkodó verse 174
Kálmán Miklós, a tűzharcosok nevében 175
Szoboszlai Mariánna, a magyar lányok nevében 176
SZEPTEMBER 12.
CSIKSZENTMÁRTON:
Dr. Nagy Jenő, a magyarság nevében 177
FELSŐRÁKOS:
Kelemen István unit. esperes, a székely lakosság nevében 185
KÁSZONJAKABFALVA:
Kajcsa László plébános, a r. k. egyház nevében 187
Szőcs István ig.-tanitó, a magyar ifjúság nevében 188
Szőcsné Léhner Margit, a székely nők nevében 189
ATYHA:
Szász Antal ig.-tanitó, a község nevében 190
BIBARCFALVA:
Molnár Béla ref. lelkész, a község nevében 191
PALOTA ILVA:
Nagy Károly köszöntője 193
KOZMÁS:
Lakatos János esperes-plébános, a r. k. egyház nevében 195
Osváth István, a község nevében 196
Mátyás Jenő, az ifjúság nevében 198
Szántó Lőrinc, a tűzharcosok nevében 199
SALAMÁS:
Jakab György jegyző, a község nevében 200
Jakab György Jakab Tibor köszöntője 201
SZEPTEMBER 13.
GELENCE:
Cseh Imre, a Magyar Párt nevében 203
Csehné Csánki Mária, a magyar nők nevében 204
Cs. Csánki Mária: Cseh Mária köszöntője 208
KÁSZONFELTIZ:
Veress Ádám, a község nevében 208
VARGYAS:
Felcser Lukács jegyző, a község nevében 209
UZON:
Pünkösti István lelkész, a ref. egyház nevében 210
Jancsó József, a tűzharcosok nevében 211
Az ifjúság üdvözletei 212
Barabás Gyöngyi, a székely lányok nevében 213
Barabás Ferenc: Széplaki Rózsika köszöntője 213
Dr. Benke Jánosné, a székely nők nevében 214
SZEPTEMBER 14.
KÉZDISZENTKERESZT:
Király Sándor, a község nevében 215
Király Ferenc, a magyarság- nevében 216
Király Ferenc: Zonda Juliánna köszöntője 217
Boldizsár Lajos, a tűzharcosok nevében 218
Óvári Margit, a magyar lányok nevében 219
Szabó Lajos, az ifjúság nevében 219
Király Ferenc: Kerezsi Mária óvodás köszöntője 220
SZEPTEMBER 15.
KOLOZSVÁR:
Bethlen György gróf, az Országos Magyar Párt nevében 221
Sándor Imre püspöki helynök, a róm. kath. egyház nevében 223
Vásárhelyi János püspök, a ref, egyház nevében 223
Dr. Kiss Elek püspök helyettes, az unit. egyház nevében 224
Hossu Gyula püspök, a görög-katolikus egyház nevében 225
Colan Miklós püspök, a görög-keleti egyház nevében 225
L. Zudor Sándor, a „Tűzharcos Szövetség" nevében 226
Dr. Sáry Béla, a magyar ifjúság nevében 227
Pálffy Tibor, a magyar munkásság nevében 227
Szilágyi András, a magyar kisgazdák nevében 228
SZEPTEMBER 16.
MAROSVÁSÁRHELY:
Dr. N. Fekete Gyula, a tűzharcosok nevében 229
Jaross Béla: prelátus, a róm. kath. egyházak nevében 230
Farkas Jenő: esperes, a megyei ref. egyházak nevében 231
SZÁSZRÉGEN:
Dr. Szabó Béla, a polgárság nevében 233
Éltető Dánielné, a nők nevében 234
Nikolaus Heinrich esperes, az ev. egyház nevében 235
Merza István esperes, a róm. kath. egyház nevében 236
Kiss Lajos esperesi, a ref. egyház nevében 237
Epilógus 245
Gróf Teleki Pál beszél 246
A Kormányzó Ur mondta 247
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem