A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Csongrád megye

Helyzetkép az ezredfordulón

Tartalom

Dr. Szeri István: Beköszöntő19
Dr. Mészáros Rezső: Előszó21
Megyei história
Dr. Blazovich László: A gazdaság fejlődését meghatározó történeti tényezők25
Dr. Juhász Antal: A népesség arculata és életmódja33
Tandi Lajos: Kultúrtörténet41
A környezet
Dr. Mezősi Gábor:A megye természeti környezete57
A természeti környezet erőforrásai57
Hasznosítható ásványi nyersanyagok57
Egyéb természeti erőforrások58
A természeti tényezők állapota59
A megye felszíne60
A megye éghajlata62
Áttekintés a talajokról62
Felszíni és felszín alatti vizek63
A természetes növénytakaró és a védett természeti értékek64
Kiss Lajos: Településtörténet65
Települési, építészeti és műemléki értékek67
Dr. Becsei József: Településhálózat71
A településállomány öt rétege71
A hódoltság utáni átalakulás néhány fontosabb vonása72
A településhálózat fő jellemzői74
A települések belső struktúrája77
Népesség
Klonkai László:Népességváltozások az évszázad utolsó negyedében83
Népesedési folyamatok83
A népesség számának alakulása86
A népesség összetétele88
Foglalkozási szerkezet94
Vladiszavlyev András: A munkaerőpiaci helyzet99
A munkaerőpiaci kereslet és kínálat alakulása99
A foglalkoztatást elősegítő támogatások105
Egyéb támogatási konstrukciók120
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)123
Maróti Gyula: Munkabiztonsági- és Munkaügyi Felügyelőség125
Tulajdonviszonyok és foglalkoztatottság
Pálfalvi Zsoltné: Mezőgazdaság129
Termőtájak129
Szervezeti átalakulások130
Földterület, földhasználat132
Mezőgazdasági termelés135
Fejlődési irányok140
Surányi Róbert: Növényegészségügy és talajvédelem143
Növényegészségügy143
Talajvédelem144
Dr. Szigeti Sándor: Állategészségügy, élelmiszerellenőrzés147
Dr. Krajkó Gyula: Az ipar153
Az ipar fejlődése153
Az ipar fontosabb jellemzői155
Az ipar fejlesztésének lehetőségei159
Kozsuchné Somogyi Katalin: Kereskedelem, vendéglátás161
A belkereskedelem helyzete161
Külkereskedelem164
Vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás166
Lehetőségek, a fejlődés irányai167
Pálkúti Istvánné: Fogyasztóvédelem169
Nacsa József: Idegenforgalom173
Erősségek174
Gyenge pontok176
Legetőségek177
Veszélyek178
Infrastruktúra, intézményrendszer
Dr. Abonyiné Dr. Palotás Jolán: Infrastruktúra183
A megye infrastruktúrájának állapota, fejlettsége a megyékkel összehasonlítva183
Ipari parkok, vállalkozási övezetek185
Lakásviszonyok185
Energiahálózatok189
Basa Zoltán: Közlekedés191
A megye közúthálózata191
A közúti közlekedési szolgáltatások201
A megye vasúthálózata207
Víziközlekedés213
Személyszállítás vízi úton215
Szeged Repülőtér217
Logisztika219
Határátkelőhelyek, vámigazgatási tevékenység223
Dr. Lovászi József: Hírközlés, média227
A Posta227
Távközlés233
Az elektronikus sajtó241
A nyomtatott sajtó245
Dr. Major Tibor: Környezetvédelem247
Légszennyezés, légszennyezettség247
Felszíni és felszín alatti vizeink minősége, a védelem kérdései248
Hulladékkezelés250
Talajvédelem253
Zaj- és rezgésvédelem254
Dr. Simon Marianna: Egészségügyi ellátás255
Az ellátás minősége255
Gyermekegészségügy269
Mentőszolgálat273
Dr. Rácz Béla: Oktatás277
Közoktatás277
Felsőoktatás, tudományos intézetek287
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága293
Rácz Zoltán: Pénzintézetek295
A bankrendszer felépítése és működése295
Magyar Értéktőzsde301
Biztosítók303
Közigazgatás és igazságszolgáltatás
Dr. Gábor Erzsébet: Közigazgatás307
Az Állami Számvevőszék területi szerve307
A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal307
Az ágazati minisztériumok és országos hatáskörű államigazgatási szervek területi szervei309
Területi államigazgatási szervek Csongrád megyében310
Dr. Kasza Ferenc: Igazságszolgáltatás313
Bírósági szervezet és ügyintézés313
Az élet minősége
Dr. Kovács László Imre: Politika339
A politikai viszonyok339
Dr. Lukács János: Közbiztonság351
Közrend351
Tűzoltóság készültsége359
Rendkívüli helyzetek, katasztrófaelhárítás361
Határőrizet, a hátárőrség szerepe a közbiztonságban365
Tandi Lajos: Szabadidő, kultúra, művészetek369
Csongrád megye, a sporthatalom379
Dr. Varga István: Egyházi és hitélet381
Egyházi élet381
Lelkiismereti és vallásszabadság385
Társadalombiztosítási-, adó- és vámszabályok
Farkas Gusztáv: Társadalombiztosítás391
A magyar társadalombiztosítás rendszere, szervezete391
Dr. Ványai László: Adórendszer407
Általános alapelvek407
Márkus András: Vámrendszer421
A vám szerepe a gazdaságban421
Csongrád megye fejlődésének lehetőségei
Dr. Mészáros Rezső: Dél-Alföld az európai regionális fejlődés tükrében427
Csongrád megyei sajátosságok a területfejlesztés intézményrendszerében431
A megye fejlődésének lehetőségei és korlátai445
Utószó449
Dr. Horváth Lajos: A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara449
Függelék453
Dr. Molnár Zoltán: Vállalkozások jogszabályi környezete453
Beruházásvédelmi megállapodások454
A kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények455
A kötet szerzői459
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Csongrád megye Csongrád megye Csongrád megye

A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.300 Ft
650 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Csongrád megye Csongrád megye
Állapot:
1.300 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba