A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből 1998

Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből - A természettudomány, a technika és az orvoslás tárgyi, képi és írott forrásai (az 1997. évi ankét anyaga)

Tartalom

Plenáris előadások
Rónai Iván: Az új törvény és a tudomány- és technikatörténet forrásainak védelme7
Szabadváry Ferenc: Európai tudománytörténeti helyzetkép, különös tekintettel Magyarországra11
Erdei Walter: Forrás vagy búvópatak?17
Vámos Éva: A tudomány- és technikatörténet forrásai és hiányuk21
Palló Gábor: A szóbeli források szerepe a tudománytörténet-írásban27
Levéltárak és könyvtárak mint a tudomány-, technika- és orvostörténet forrásainak őrzői
Szögi László: A Magyar Egyetemi Levéltári Szövetség gyűjteményeinek tudománytörténeti vonatkozásai33
Dóka Klára: Az egyházi levéltárak térképgyűjteményei37
Kapronczay Katalin: Két kevéssé ismert, 15. századi orvostörténeti munka41
Bartha Lajos: Régi feljegyzések és ábrázolások felhasználási lehetőségei a csillagászat történetének kutatásában45
Egyes tudomány-, technika- és orvostörténeti szakágak forrásai
Honti József: "A Magyar Pathológusok Társasága naggyűlésének munkálatai" című kiadványsorozat a két világháború közötti magyar patológia történetének legfőbb forrása53
Patay Pál: Adatbank a magyar harangokról57
A forráskutatás elmélete
Halabuk József: A hely- és technikatörténeti források kezeléséről, a feldolgozások jellegéről63
Hronszky Imre: Mikor mit keresnek a forráskutatók?67
A tudomány-, technika és orvostörténet forrásai a múzeumokban
Kócziánné Szentpéteri Erzsébet: A magyar kocsigyártás történetének forrásai a Közlekedési Múzeumban79
Jeszenszky Sándor: Galileo Ferraris és a magyar elektrotechnika kapcsolatának tárgyi, képi és írott emlékei83
Gajdos Gusztáv: A mezőgazdasági felsőoktatás Magyarországon 1945-ig87
Lengyelné Kiss Katalin: Egy szakmúzeumi kiállítás margójára91
Ijjas Gáborné: Az Országos Műszaki Múzeum kémiai gyűjteménye97
Próder István: A Magyar Vegyészeti Múzeum ipartörténeti dokumentációs gyűjteménye101
Fábián Éva: A kémia és a vegyipar tárgyi gyűjteményének forráshelyei a Magyar Vegyészeti Múzeum gyűjteménye tükrében105
Vargáné Nyári Katalin: Az Alkaloida Rt., Kabay János és Kelb Ilona történetét, munkásságát bemutató dokumentumok a Magyar Vegyészeti Múzeumban109
Holló Szilvia - Bartha Lajos: Csillagászati műszerkészítők Magyarországon 1730 és 1850 között113
Kozma Gyula: Csak tiszta forrásból - Még egyszer Puskás Tivadarról117
Alvári Csaba: A sajtó mint technikatörténeti forrás, különös tekintettel a telefon magyarországi történetének kezdeteire121
Molnár Erzsébet: A vizuális források szerepe a közlekedéstörténeti kutatásokban125
Molnár László: Marsigli 17. század végi bányaábrázolásának forrásértéke129
Szemán Attila: Bányamécsesek Georgius Agricola "De re metallica"-jának metszetein133
Srágli Alajos: Hagyatékok és hagyaték-töredékek a Magyar Olajipari Múzeumban137
Mohos Márta: Az orvos iránti hála kifejezésének néhány írott és tárgyi emléke a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár gyűjteményeiben - Paraszolvencia egykor és ma141
Kótyuk Erzsébet: A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum szemüveg-gyűjteményének bemutatása145
Salánki István: A Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület Tudomány- és Technikatörténeti Szakosztálya tevékenysége és gyűjteményeinek helyzete149
Minárovics János: Az aquincumi római-kori orgona vízi orgonaként (hydraulus) történt rekonstrukciója, működőképes modelljének megépítése153
Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség forrásai157
Tudós, mérnök, orvos személyiségek munkássága, kutatásainak forrásai
Bíró Gábor: Az eredeti források szerepe a relativitáselmélet hazai fogadtatásában165
Kovács László: Fizikus emlékhelyek Magyarországon169
Vég László: Bakay Nándor, a 120 éves "Első magyar kenderfonó Rt." alapítója173
Csath Béla: A mélyfúrás-technikatörténet múlt századi európai és hazai kiemelkedő személyiségeinek munkásságához kapcsolódó forrásértékű irodalom bemutatása177
Rosta István: Néhány Somogy megyei mérnök életútjának forrásanyaga (Lájpczig István mérnök)179
Kapronczay Károly: Adatok a budapesti Semmelweis szobor történetéhez185
Rostáné Horváth Ilona: Néhány Somogy megyei orvos életútjának forrásanyaga (dr. Arató István)191
Molnár László: Győry Tibor orvostörténész irathagyatéka195
Kiss Lajos: Karcag és Kisújszállás közegészségügyi arculata 1920-tól 1950-ig (Dr. Kis Mihály tisztiorvos hagyatéka)199
Gjurov Alexandr: A Magyar Vöröskereszt katonai egészségügyi osztaga Szófiában az I. Balkán-háború alatt203
A vezetés tudománya és oktatása történetének írásos emlékei Magyarországon és a nagyvilágban
Farkas Gyula: "A vezetés tudománya és oktatása történetének írásos emlékei Magyarországon és a nagyvilágban" szekció előadásaihoz Bevezetés (Szekció-elnöki megnyitó)209
Farkas Gyula: István király "Intelmei" fiához mint az első írásos emlék a vezetés tanításáról211
Krisztián Béla: Európa integrátora: Agricola. Az európai bányászat tudományos egységét megteremtő "De re metallica"215
Kozma Erzsébet: A dunaújvárosi ipartelepítés dokumentumai221
Dériné Karácsony Irén: Mátyus István Diaetetica-ja mint a népegészségben való gondolkodás korai példája227
Egyes vállalatok története és a források
Sélei István: Az új diósgyőri vasgyár és munkástelep kialakítása Péch Antal munkássága révén231
Fancsali Tibor: A diósgyőri állami vas- és acélgyárak és Topiczer János munkássága235
Antal Ildikó: Tárgyak és dokumentumok a GAMMA és a Magyar Optikai Művek történetéből239
Szántai Lajos: Egy nagy múltú öntöde Pesterzsébeten245
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem