A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből

Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből - A természettudósok, mérnökök, orvosok az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban (az 1998. évi ankét anyaga)/D.Sc. Dr. Móra László tiszteletére

Előszó

Nem kétséges! Kevés erőforrásunk egyike - amire oly sokszor büszkék vagyunk, de amelyet annyian cserben is hagyunk - a magyar nép innovatív szellemi képességének talentuma. Ha történelmünkben volt... Tovább

Tartalom

Megnyitó és plenáris előadások
Havass Miklós: Százötven év: 1848-1948-1998 7
Fónagy Zoltán: Magyarország társadalma 1848-ban 9
Szabadváry Ferenc: Görgey Artúr, a nemzeti indikátor 15
Kecskeméti Tibor: A 150 éves Magyarhoni Földtani Társulat 21
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc és a műszakiak Vámos Eva: Az Országos Műszaki Múzeum gyűjteménye mint a reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kora technikájának tükre 27
Fejér László: Vízmérnökök a szabadságharcban 37
Dunka Sándor: A szabadságharc vízimérnökei 41
Bencze Géza: Somogy megye tiszti mérnökei a szabadságharc idején 47
A magyar értelmiség és a forradalom és szabadságharc 1848/49
Antal Ildikó: Ivánka Imre katonapolitikai, társadalmi és műszaki jelentősége
a szabadságharc alatt és után 53
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Czetz János 59
Az orvostársadalom és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
Kapronczay Károly: A magyar szabadságharc egészségügyi szervezete, intézményi rendszerei 71
Mohos Márta: „Mindig hatni és szolgálni akartam" - Hamary Dániel, egy alig ismert
márciusi ifjú 75
Kapronczay Katalin: „Komáromi napok 1849-ben..." - Hamary Dániel orvosdoktor
visszaemlékezései alapján 81
Kótyuk Erzsébet: „Küzdött, mert bízva bízott..." Az 1848-49-es magyar forradalom
és szabadságharc eseményeinek hatása Korányi Frigyes (1828-1913) pályafutására 85
Gjurov Alexander: A Kossuth-emigráció műszaki és egészségügyi hagyományteremtő
tevékenysége Bulgáriában 89
Kiss Lajos: Kátai Gábor orvos és gyógyszerész élete az 1848/49-es forradalomtól a kiegyezésig 95
A harci események közvetlen részesei
Mikus Károlyné: Gábor Áron, az 1848-49-es szabadságharc kiemelkedő alakja 103
Halabuk József: Kleinheincz Oszkár honvéd őrnagy élete és hősi halála 107
Természettudósok és a forradalom és szabadságharc
Gajdos Gusztáv: Fegyverrel és tudománnyal a hazáért. Az 1848/49-es szabadságharc
magyar tudósai 113
Király Árpád: Jedlik Ányos professzor 119
Perédi József: Görgey Artúr - a kémikus 123
Vég László: Rejtélyes „Kossuth-freskó" egy patinás textilgyár műhelyének falán 127
Műszakiak és a szervezetek és szervezési kérdések a szabadságharcban
Frisnyák Zsuzsa: Az 1848-49-es közlekedési minisztérium vezetői 133
Lengyelné Kiss Katalin: A hazai kohászat szerepe az 1848/49-es szabadságharc
hadiellátásában 137
Patay Pál: Harangok, harangöntők, ágyúk az 1848/49. évi szabadságharcban 141
Gyulyás Péterné: A városi közvilágítás a XIX. század első felében 145
Kiemelkedő mérnök személyiségek 1848/49-ben
Csath Béla: Zsigmondy Vilmos részvétele az 1848/49-es szabadságharcban a bánsági
Resicán 153
Kozma Erzsébet: Az ötgenerációs Baán kohászdinasztia 155
A Bányász-kohász társadalom 1848/49-ben
Molnár László: Bányamérnökök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején 81
Sélei István: A Hámori Vasmű fejlődése 1810-től a kiegyezésig 167
Fancsali Tibor: Az 1848/49-es szabadságharc haditechnikai hátterének megteremtése 171
Rostáné Horváth Ilona-Rosta István: A „Bánki orvos-mérnökcsalád" néhány XIX. századi
életrajzi adatának vizsgálata az 1848-49. évi szabadságharcban betöltött szerepük kapcsán 177
Buka Adrienne: Öreg honvédek - régi fotográfiák 181
Bartha Lajos: Egy magyarországi obszervatórium pusztulása 185
Ijjas Gáborné: Irinyi János élete és munkássága - A reformkor néhány kémiai felfedezése 189
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem