A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1978. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 102. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. SZÁM
Nyelvművelés
Feleki László: A rajttól a röplabdáig1
Süle Jenő: Idegen szavaink nyelvhasználatunkban, ahogy ma látjuk8
Bencédy József: Országos kiejtési és szavalóversenyek26
Szathmári István: Szakszavak használata a csehszlovákiai magyar sajtóban33
Károly Sándor: Valóban mellérendelés az értelmező?46
Vita
A nyelvi-nyelvészeti ismeretterjesztés időszerű kérdései51
Nyelv és iskola
Fülei-Szántó Endre: Nemcsak mi tanulunk magyarul86
Terts István: Szülők és gyermekek92
Nyelvjárásaink
Nagy Géza: Tájszavak a bodrogközi Karesa községből96
Szó- és szólásmagyarázatok
Kontra Miklós: A művelt újrakölcsönzésről, Shakespeare ürügyén108
Kiss Lajos: Lejt, lejtő - Ramaty109
2. SZÁM
Nyelvművelés
Szepesy Gyula: Kritériumok az őket és azokat használatához129
Kolozsvári Grandpierre Emil: Betakarítás148
Korenchy Éva: A finnugor történeti-összehasonlító nyelvtudomány alapelveinek kiformálódása152
Buvári Márta: A "zárt e" pere163
Danczi Villebald: Szeder Fábián170
Guszkova Antonyina: Magácska179
Huszár Ágnes: A nyelvi kultúra kérdései a Szovjetunióban181
Íróink nyelve
Morvay Zsuzsanna: Nagy László: Vállamon bárányos éggel186
Molnár Ildikó: Helyesírási és hangtani régiességek Weöres Sándor Psyché-verseiben195
Nyelv és iskola
Pásztor Emil: A 8. osztályos magyar nyelvtani munkafüzetről201
A. Molnár Ferenc: Szövegjavítások és szómagyarázatok a középiskolás tankönyvek régi magyar irodalmi szemelvényeihez208
A nyelvtudomány műhelyéből
Montágh Imre - Lőrik József - Subosits István: Adatok a sigmatizmus nasalishoz214
Szó- és szólásmagyarázatok
Kálmán Béla: Abbahagy, abbamarad224
Bernáth Béla: Keresztet vethet rá225
Sasvári László: Bazilita, bazilissza - Éneklész227
3. SZÁM
Nyelvművelés
Bakos József: Az írásjelek stilisztikája és retorikája257
Szepesy Gyula: A lenni +-va, -ve igeneves szerkezet csonka változatai277
Bánffy György: Gondolatok az országos Ady vers- és prózamondó verseny után288
Jakab István: Igen, az értelmező mellérendelés293
Nyelv és iskola
A magyar mint idegen nyelv299
Nyelvjárásaink
Szabó József: A szinteződés vizsgálata Nagykónyi nyelvjárásában333
Kiss Jenő: Nyugat-dunántúli tájszavak a soproni Magyar Társaság pályamunkáiból (1921-1925)347
Szó- és szólásmagyarázatok
Takács Lajos: Polgár szavunk 'parasztgazda, paraszt" jelentésének rövid történetéhez350
Szemle
Szabó Zoltán szerk.: Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról (Ismerteti: Herczeg Gyula)362
4. SZÁM
Nyelvművelés
Benkő Loránd: Az irodalom szerepe nyelvünk életében385
Kapás Ferenc: Jön-megy, hoz-visz395
Mizser Lajos: Élménynevek407
Zoltán András: Lengyel nyelvművelő könyv az idegen szavakról409
Szemere Gyula: A betűkettőztetés kérdése helyesírásunk legújabb kori történetében413
Íróink nyelve
Molnár Zoltán Miklós: Realisztikus képek Krúdy utolsó Rezeda-regényében421
Szilágyi Ferenc: "...megváltani a senyvedő nyelvet..."431
Nyelv és iskola
Zsolnay József: Anyanyelv-pedagógia és kommunikációkutatás445
Nagy József (szerk.): Az anyanyelvi nevelés gazdagításáért (Ismerteti: A. Jászó Anna)449
A nyelvtudomány műhelyében
Rozgonyiné Molnár Emma: Logikai relációk kifejezése hálódiagrammal a szöveg és a mondat vizsgálatában452
Oláh Ferenc: Lélektani-jelentéstani mozzanat és alaktani megszerkesztettség a szóösszetételben463
Szó- és szólásmagyarázatok
Takács Lajos: Juhászdél469
Kiss Lajos: Kies470
K. Palló Margit: Sárkány472
Bernáth Béla: Dűlőre jut474
Mizser Lajos: Dalma476
Lágrádi Imre: Lágy pásztor után gyapjat rúg a farkas477
Skripecz Sándor: Surmó - Ramaty, ramacs478
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1978. január-december Magyar Nyelvőr 1978. január-december Magyar Nyelvőr 1978. január-december Magyar Nyelvőr 1978. január-december

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
1.190 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba