Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ethnographia 1954. 1-4. szám

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata LXV. évfolyam

Tartalom

1-2. szám
Tanulmányok
Vajda László: A néprajzi anyaggyűjtés módszere és jelentősége1
Diószegi Vilmos: A honfoglaló magyar nép hitvilága ("ősvallásunk") kutatásának módszertani kérdései20
Mészöly Gedeon: Szótörténet-munkatörténet69
Gunda Béla: Az orosz vengerec "házaló kereskedő" jelentésének néprajzi vonatkozásai76
Adatközlések
Betkowski Jenő: Adatok a szolnoki hajósok életéből88
Nagy Dezső: Adatok a Csongrád megyei munkásfolklórhoz120
Nagy Benjamin: Adatok a magyar teherhordó eszközök használatához és elterjedéséhez142
Dömötör Tekla: A Salgótarján-környéki bányászközségek néprajzához152
Nagy Gyula: Takarás és nyomtatás a kardoskúti (Békés m.) Kérdő tanyán167
Kovács Ágnes: Népművészeti és népköltészeti gyűjtés a Baranya megyei moldvai székely telepesek között197
Takács Lajos: "A rendes pipázás privilégiumjai..."210
Szőke Béla: Egy mezőváros erdeje a XVIII. és XIX. században222
Szűcs Sándor: "A nagyétű boszorkány"-ról227
Babus Jolán: Nádvágás és tetőfedés a Bereg megyei Lónyán231
Vitarovat
Vargyas Lajos: Vajda László cikkének néhány megállapításához240
Diószegi Vilmos: A magyarság eredetének kérdéséhez244
Dömötör Sándor: A szocialista életmód és kultúra néprajzi kutatásának kérdéséhez254
Bodrogi Tibor: Megjegyzések Vértes László: "Az őskőkor társadalmának néhány kérdéséről" című tanulmányához259
Néprajzi muzeológia
Barabás Jenő: Vidéki múzeumok néprajzi kiállításai 1953-ban274
Boros Marietta: Népművészeti és iparművészeti kiállítás a Műcsarnokban280
Sz. Tyemerin: A magyar nép művészete (A moszkvai magyar nép- és iparművészeti kiállítás)284
Balassa Iván: Az Orosz SzSzSzK népművészeti és iparművészeti alkotásainak kiállítása285
Néprajzi hírek
Barabás Jenő: Néprajzi munka 1953-ban291
Hofer Tamás: Beszámoló a "Pátyi munkaközösség" munkájáról296
Dömötör Sándor: Vakarcs Kálmán298
O. Ganckaja - N. Lisztova: A szövetséges köztársaságok tudományos akadémiáinak munkásságát egyeztető tanács XII. ülése299
V. F. Pavlova: Az orosz folklór gyűjtése és tanulmányozása a Szovjet Tudományos Akadémia kazányi filiáléjában300
Ivan Koev: A Bolgár Tudományos Akadémia mellett működő Néprajzi Intézet és Múzeum feladatai és eredményei302
Balassa Iván: Borisz Dimitrijevics Grekov304
Sz. Á.: Adolf Spamer306
Könyvszemle307
3-4. szám
Tanulmányok
Kiss Lajos: Nagyhalász329
Cs. Sebestyén Károly: Ágy a magyar parasztházban374
Belényesy Márta: A földművelés fejlődésének alapvető kérdései a XIV. században. (I. Az agrártechnikai kutatás eddigi eredményeinek, módszerének rövid összefoglalása. II. A föld feltörésének különféle módjai. III. A föld művelési rendszere)387
Balázs János: A magyar samán rémülete (Rejt, rejtek, rejtezik)416
Balogh István: Határhasználat Hajdúböszörményben a XVIII. században441
Bozena Filová-Barabásová: A munkásosztály kultúrájára és életmódjára vonatkozó első néprajzi kutatás Szlovákiában458
Adatközlések
Barabás Jenő: Népi építkezés Hódmezővásárhelyen a XVIII. században466
Nagy Gyula: Takarás és nyomtatás a kardoskúti (Békés m.) Kérdőtanyán II.484
Nagy Gyula: A' Köz-nép' házasodásának módja Baranyában517
Hadnagy Albert: Néphit az ikertestvérek házasságkötésének lehetőségéről Tolna megyében530
Takács Lajos: A Tolna megyei dohánytermesztés kibontakozásának kérdéséhez532
Beke Ödön: Ősi temetkezés emléke a mari (cseremisz) nyelvben538
Kálmán Béla: A zángó Biharugrán540
Adatok a néprajz történetéhez
Pogány Péter: Szájhagyomány mentésünk elfelejtett korszaka és szervezője (Megkerült Abafi-Kálmány sajtórakész népköltési gyűjteménye)541
Bodrogi Tibor: Fenichel Sámuel567
Vitarovat
Bodrogi Tibor: "A néprajzi anyaggyűjtés módszere és jelentősége" (Megjegyzések Vajda László tanulmányához)581
Néprajzi muzeológia
Domanovszky György: A magyar népviseletek története című kiállítás az Orsz. Néprajzi Múzeumban593
G. Nagy Piroska: A Keletázsiai Művészeti Múzeum "Hátsó India és Indonézia művészete" című kiállítása600
M. Gegesidze: Grúzia néprajzi kiállítása604
Jan Manugiewicz: A Népi Kultúra múzeuma Varsóban606
Néprajzi hírek
Balassa Iván: Cs. Sebestyén Károly tudományos munkásságának ötvenéves jubileuma609
Ortutay Gyula: Kiss Lajos610
Belényesy Márta: Beszámoló az "Anyagi kultúránk a XV. században" c. munkaközösség 1952-53. évi munkájáról612
Csermák Géza: Lukács Károly615
Bodrogi Tibor: Richard Thurnwald617
Könyvszemle619
Társasági ügyek640
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem