Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Békési Élet 1986/1-4.

Közművelődési és tudományos folyóirat /XXI. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

I. szám
Tanulmányok
Tóth József: A Békés megyei városok helyzete a magyar városfejlődés folyamatában (1870-1980)3
Kozma Pál: Stark Adolf szőlőnemesítő életműve és hatása15
Szlávik Lajos - Blakk Sándor: A geotermikus energia, a hévíz hasznosításának helyzete és lehetőségei Békés megyében22
Nagy László: Néhány szántóföldi növény területi elhelyezésének természeti feltételei Békés megyében40
Községeink: Medgyesbodzás, Pusztaottlaka
Balogh Ferenc képsorozata59
Húszéves a Békési Élet
Becsei József: A 20 éves Békési Élet és a megye értelmisége64
Erdmann Gyula: A Békési Élet húsz évéről a történész-levéltáros szemével71
Hozzászólások78
Krupa András: Zárószavak82
Művelődés
Székely András Bertalan: A honismereti mozgalom nemzetiségeink körében85
Településszerkezet - városfejlesztés
Lengyel Imre - Baukó Mihály: Az infrastruktúra fejlettségének területi különbségei Békés megyében94
Kozák Sándor: A városfejlesztés eddigi eredményei Szeghalmon104
Szomszédolás
Kruzslicz István: Debrecen története I-II.112
Tények - dokumentumok - emlékek
Fürj Zoltán: Gondolatok Körösnagyharsány hajdúkiváltságáról118
Virágh Ferenc: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek területbeosztásának névtörténeti elemei Békéscsaba és Gyomaendrőd körzetében124
Szemle
A forradalmi munkásmozgalom Békés megyei harcosai II. (Bereczki Elemér)131
A penzai terület 1917 és 1977 között. Dokumentumgyűjtemény (Kurunczi Jenő)133
Válogatás a szlovák népi írók műveiből: Ozveny rovín (Krupa András)134
Tanulmányok Orosházáról és környékéről (Szilágyi Miklós)136
Dedinszky Gyula: Stark Adolf szőlőnemesítő élete és munkássága (Sicz György)137
Bácskai és bánáti jobbágylevelek 1676-1848 (Szabó Ferenc)138
Hírek
Kulturális krónika (Fényes Péter)141
Bibliográfia
Békés megye az országos napi- és hetilapokban. Repertórium. 1985. január 1-április 30. (Szabad Olga)143
Balogh Ferenc fotói14
II. szám
Tanulmányok
Becsei József - Kincses László: Pedagógusok és az innováció155
Molnár Pálné: A Magyar Kommunista Párt szerepe a szakszervezetek újjászervezésében Békés megyében 1944-1945-ben166
Virág Lászlóné: a gépállomások szerepe az 1948-1956 közötti időszak agrárpolitikájában - különös tekintettel Békés megyére172
Bencsik János: Mezőgazdasági árucserekapcsolat Füzesgyarmat mezőváros parasztgazdaságai és a környező vásártartó települések között182
Hunya Sándor: Adatok az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc endrődi történetéhez190
Községeink: Pusztaföldvár
Balogh Ferenc képsorozata203
Művelődés
G. Vass István: Négy szabad évtized Békés megyében 1944-1985. (Kiállítás a békéscsabai múzeumban)207
Településszerkezet - városfejlesztés
Komáromi Gábor: Vésztő nagyközség népességmegtartó (eltartó) képessége erősítése érdekében teendő intézkedések212
Szomszédolás
Zsoldos Valéria: Helytörténeti és honismereti tevékenység Mátészalkán217
Tények, dokumentumok, emlékek
Kórász Mária: Adatok Pomutz György életéhez219
Gombos János: Szlovák telepesek Békésszentandráson a XVIII. század első felében221
Lipták István: Az 1945-1946. évi infláció a postai levéltarifa tükrében227
Verrasztó Gábor: Békés megye filatéliai térképe 1932-1985230
Szemle
Krupa András: A III. Békéscsabai Nemzetközi Nemzetiségkutató Konferencia237
Közös út - közös sors II. (Mohos Mária)239
Nemzet - nemzetiség kérdésköre három történeti kiadvány tükrében (Borsi József)240
Izvorul. A hazai románok önismereti forrása (Dánielisz Endre)241
Elek László: Művelődés, irodalom Békés megyében I. (Pálmai Kálmán)243
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára (Gunda Béla)244
Báránd története és néprajza. Szek. Balassa Iván (Krupa András)245
Für Lajos: Kertes tanyák a futóhomokon (Erdész Ádám)247
Válogatott dokumentumok az orosházi munkásmozgalom történetéből 1868-1944 (Fancsovits György)249
Három szentesi mozgalomtörténeti kiadvány (Szabó Ferenc)250
Üzenet a forrásvidékről. Szabadkai folyóirat Kosztolányi emlékszáma (Takács László)253
Az első kolerajárvány (1831) a Békés megyei Gyula és Vári helységekben. Gecsei Lajos monográfiája (Szállási Árpád)255
Láng Miklós: Vidovszky Béla festőművész (1883-1973) élete és munkássága kutatásának eredményei (Egri Mária)256
Orosháziak és környékbeliek. Szinnyei József: "Magyar írók élete és munkái" című művében. Összeállította: Koszorús Oszkár (Balogh Ferenc)258
Domán Imre: A szarvasi cigányok (Balogh Ferenc)259
Egy értékes múzeumi kiadványsorozatról: a Kner Nyomda Múzeum Füzetei (Dankó Imre)259
Milán Majtán - Matej Povazaj: Meno pre nase diet'a (Mizser Lajos)260
Hírek
Kulturális krónika (Fényes Péter)262
Bibliográfia
Békés megye az országos napi- és hetilapokban. Repertórium. 1985. május-augusztus (Szabad Olga)264
Molnár Antal171
III. szám
Tanulmányok
Becsei József - Kincses László: Békés megyei vélemények a pedagógiai innovációról275
Száz éve született Bajcsy-Zsilinszky Endre
Borsi József: Bajcsy-Zsilinszky Endre gimnáziumi tanulóévei Békéscsabán286
Vida István: Bajcsy-Zsilinszky Endre és a Bihar megyei Független Kisgazdapárt megalakulása295
Hetvenöt éve halt meg Áchim L. András
Fancsovits György: A "munkálkodó nép" és a parasztönállóság kérdése Mezőfi Vilmos és Áchim L. András kapcsolatainak tükrében310
Községeink: Kardoskút
Balogh Ferenc képsorozata320
Művelődés
Zalai György: A Békési Élet két évtizedének mérlege324
Hentz Lajos: A mezőberényi közgyűjtemény330
Településszerkezet - városfejlesztés
Takács János - Kőszegfalvi György: A települések közötti munkamegosztás új lehetőségei335
Szomszédolás
Szabó Ferenc: A helytörténetírás Mezőtúron347
Tények, dokumentumok, emlékek
Krupa András: A magi békéscsabai irodalom353
Petővári Ágnes: Békéstől New Yorkig. A hetvenöt éves Püski Sándor életútja373
Holp József: Adatok az endrődi csendőrsortűzről382
Szemle
Újabb párbeszédek a művészetpolitikáról 1981-1984 (Bereczki Elemér)388
Két tiszántúli etnográfus életmű-monográfiája. Dankó Éva: Szücs Sándor élete és munkássága. Balogh István: Ecsedi István élete és munkássága (Szilágyi Miklós)390
A Tápió mente néprajza. Szerk. Ikvai Nándor (Gunda Béla)392
Molnár Ambrus: Tanulmányok Nagyrábé történetéből (Kósa László)394
Az agrár életmód változása. Szerk. Juhász Antal (Grin Igor)395
Balassa M. Iván: A parasztház évszázadai (Páll István)396
Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata (Koszta László)398
Egy ismeretterjesztő könyv és könyvrészlet a gyulai várról
Csorba Csaba: Vég-Gyula várának históriája. Illés György: Végek dicsérete (Kiss Anikó)400
Nem a boldogságra születtünk... Az orosházi Szabó Pál életútja és válogatott írásai (Jároli József)402
Kereszténydemokrácia a fordulat évéig. Izsák Lajos: A Kereszténydemokrata Néppárt 1944-1949. (Virágh Ferenc)403
Hírek
Sárhelyi Jenő: Jubilál a békéscsabai szimfonikus zenekar405
Kulturális krónika (Fényes Péter)406
Bibliográfia
Békés megye az országos napi- és hetilapokban. Repertórium. 1985. szeptember-december (Szabad Olga)408
IV. szám
Tanulmányok
Horváth Éva - Szentannay Margit: Békés megye egészségügyének 40 éves fejlődése419
Karaba György: Békés megye értelmisége az ötvenes években440
Hegedüs Antal: Tótújkomlós a Bánságban 1782-1788451
Virágh Ferenc: A termelőszövetkezetek jövedelmi viszonyairól467
Pelle Tamás: A mezőgazdasági szövetkezetek kiegészítő tevékenysége Békés megyében477
Községeink: Csanádapáca, Gerendás
Balogh Ferenc képsorozata487
Művelődés
Miklya Jenő: Néhány szó a sarkadi közgyűjteményről491
Bertalan Ágnes: A biharugrai Szabó Pál-emlékház496
Településszerkezet - városfejlesztés
Pilishegyi József: Az országhatár menti települések néhány társadalmi-gazdasági problémája Békés megyében503
Szomszédolás
Szeged története II. (1686-1849) Szerk.: Farkas József (Szabó Ferenc)515
Tények, dokumentumok, emlékek
Komoly Pál: A kelet-csanádi községekben volt szovjet hősi sírok leírása 1949-ben518
Rádióriport Tildy Zoltánnal 1945 őszén (Miklya Jenő)525
Barta László: Spanyol önkéntesek Buda ostromában 1686-ban531
Cs. Szabó István: A gyomai református egyház írásbeliségének kezdetei, pecséthasználata és az irattárában fellelhető pecsétnyomatok533
Szemle
Kemény Gábor: Iskolázásunk szarvasi hagyományai. Bibliotheca Bekesiensis 26. (P. Bálind Márta)537
Bartóki József: A mezőberényi német evangélikus templom (Blazovich László)538
Bélteky Béla: A cukorvertikum gazdaságossága (Gurzó Imre)539
Egy spanyol zsoldosvezér haditettei Magyarországon a XVI. század közepén, Bernardo de Aldana krónikája (Csorba Csaba)542
Felkészültség vagy felkészületlenség? Válasz egy recenzió nyomán felvetődött kérdésre (Gecsei Lajos)546
Hírek
Kulturális krónika (Fényes Péter)549
Bibliográfia
Egységes betűrendi név-, földrajzinév- és tárgymutató a "Békés megye az országos napi- és hetilapokban" című repertórium 1985. évfolyamához (Szabad Olga)550
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem