865.438

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1958. április

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata/LIV. évf. 1. szám

Tartalom

Gáldi László: Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I. kötet1
Bárczi Géza - Benkő Loránd: A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák13
Vértes O. András: Nyelvjárási változatok vagylagos jelölése Dévai Bíró helyesírásában22
Farkas Vilmos: A névutóvá válás folyamatának kérdéséhez33
Imre Samu: A jelzők osztályozásának terminológiájához37
Bárczi Géza: A szótári homonímia kérdéséhez43
Pais Dezső: Az egy számnév meg az így határozószó52
Sebestyén Árpád: Igen61
H. Bottyánfy Éva: Patyolat69
Úrhegyi Emília: Henyél78
Tamás Lajos: Magyar eredetű román tájszavak85
Kisebb közlemények100
Székely György-Pais Dezső: Középkori idegen eredetű polgárságunk elnevezéséhez
Szabó T. Attila: A moldvai Zekel vidék kérdéséhez
Tompa József: Melléknévi igeneveink fokozhatósága
Pusztai István: Megjegyzések a Birk-kódex eddigi kiadásaihoz és a források kérdése
B. Lőrinczy Éva: KTSz.: tifust||t (m)uncallec
Terestyéni Ferenc: Újabb adatok az -íroz, (-éroz) képző történetéhez
Mollay Károly: John Ries szintagma-elméletek értelmezéséhez
Szó- és szólásmagyarázatok115
Danczi József: Állat
Implom József: Olasz jövevényszavainkhoz
Kiss Lajos: Pinka
Mikesy Sándor: Szólát(h). Ollé. Ripszima
O. Nagy Gábor: Tüsszögő bocskor
Scheiber Sándor: Még tán a kisujját is meg engedte volna vágatni
J. Soltész Katalin: Mexikói vőlegény
Szabó T. Attila: Pindus
Nyelvművelés125
Deme László: Egyes helységnév-típusaink -i képző melléknévi származékairól
Nyelvtörténeti adatok136
Szabó T. Attila: Udvarhelyszéki tetemrehívás 1589-ből
Abaffy Erzsébet: Egy Vas megyei nő levele férjéhez a XVI. század végéről
Török Gábor: Nyelvjárási vonatkozású levelek a XVI-XVII. századból. A falu szó faló változatához
Nyelvjárások141
Nagy Jenő: A Román Népköztársaság Magyar Nyelvjárásai Nyelvatlaszának néhány kérdése
Szabó Zoltán: A -góz, -gőz igeképző keleti nyelvjárásainkban
Szemle146
Mollay Károly: Jövevényszó-kutatásunk 1945-1957-ig
Különfélék157
Melich János: Emlékezés Budenz Józsefre
Bán Aladár: Budenz József emlékezete
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem