Közel 7 000 kötet Életmód témakörben, 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1969. április-június

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Munkabizottságának Folyóirata - 93. évfolyam, 2. szám

Tartalom

Kiss Lajos: A Magyar Nyelvjárások Atlasza I. 169
Ladó János: Utóneveink helyesírása 176
Szabó T. Attila: Egyik legönállótlanabb szavunk nyomában 190
Bakos József: Egy nyelvi járvány és tanulságai 214
Kovalovszky Miklós: A mini divatjáról 219
H. Molnár Ilona: A ragos határozók és a megfelelő személyragos határozószók mai viszonya 223
Pesti János: Földrajzi neveink alsó-, felső- (~al-, fel-) helyzetviszonyító elemei 229
Somogyi Dezső: Csökkentsük helyesírásunk bonyolultságát! 232
Deme László: A helyesírás szabályozásának s a szabályok érvényesítésének kérdéséhez 240
Íróink nyelve
Fónagy Iván: Egy áttetsző Verlaine-versről 246
Zsilka Tibor: Fábry Zoltán nyelvi stílusáról 256
Nyelvjárásaink
Ördög Ferenc: Mutatvány a készülő göcseji és hetési személynév-monográfia adattári részéből 265
Szó- és szólásmagyarázatok
Reuter Camillo: Mióta harsog a haris? 272
Gregor Ferenc: A 'csille' és 'csillejegy' fogalmához kapcsolódó néhány bányásznyelvi kifejezéséről 278
Gunda Béla: Ujjat húz valakivel 281
K. Palló Margit: Csipkeverő, kötélverő, marokverő 282
Zsoldos Jenő: Szótörténeti jegyzetek 285
Balogh László: Iszkotól ~ iszkitéll ~ isztikéll 291
Kunszery Gyula: Budapest - Elvtárs - Télapó 292
Balázs János: Csécsi 293
Szemle
Szathmári István: régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk (Ismerteti: Papp László) 295
Bartha János - Horváth Tibor - Józsa Nagy Mária - Szabó Zoltán: Kis magyar stilisztika (Ismerteti: Gáldi László( 298
Fitz Jenő szerk.: Székesfehérvár évszázadai (Ismerteti: Kovalovszky Miklós) 300
A Nyelvőr postája
Mikesy Sándor: Épusz 302
Réz Ádám: Tizenéves 302
Szombathy Viktor: Málna - "Két kávé rendel" - "Földalatti lanovka" 303
A Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő csoportjának levelesládájából
F. G.: Milyen írásjelet tegyünk levélbeli megszólítás végére? - F. G.: Tájszólásnak számít-e a zárt e használata? - R. L. G.: Idegen személynevek írása - F. G.: Az állítmány egyeztetése - F. G.: "Önök mint megrendelő" vagy "Önök mint megrendelők"? - F. G.: Somolyog - R. L. G.: Gitt 303
A Nyelvőr hírei
Grétsy László: Tájékoztató a Helyesírási Bizottság és a Nyelvművelő Munkabizottság 1969. január 21-i együttes üléséről 308
Simoncsics Péter: Nyelvtipológiai szimpozion Szegeden 309
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1969. április-június Magyar Nyelvőr 1969. április-június Magyar Nyelvőr 1969. április-június Magyar Nyelvőr 1969. április-június

A borító enyhén foltos és jelölés látható rajta, a kötés megnyílt.

Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba