860.110

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fizika III.

Dolgozók gimnáziuma III. osztály

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 237 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 963-18-4446-3
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrával illusztrálva. Tankönyvi szám: D13301. Negyedik kiadás.

Előszó

E tankönyv - a korábbi években elkészült tankönyvekhez hasonlóan - igyekszik segítséget adni az egyéni tanuláshoz. Fokozottan számítunk olvasóink önállóságára és arra, hogy nem kampányszerűen,... Tovább

Tartalom

Bevezetés3
Egyenletes körmozgás. Általános tömegvonzás5
A sebességfogalom általánosítása görbe vonalú mozgásokra. Az egyenletes körmozgás és jellemzői5
A sebességfogalom általánosítása5
Az egyenletes körmozgás és jellemzői8
Mozgásegyenlet. Az egyenletes körmozgás gyorsulása14
A mechanika alapfeladata. Mozgásegyenlet14
Hogyan mozog a test, ha a rá ható erők eredője zérus?15
Hogyan mozog a test, ha a rá ható erők eredője állandó?15
Hogyan mozog a test, ha a rá ható erő állandó nagyságú, és iránya minden pillanatban merőleges a sebességre?18
Az általános tömegvonzás24
A bolygómozgás törvényei (A bolygómozgás kinematikája)24
Az általános tömegvonzás törvénye (A bolygómozgás dinamikája)26
Forgómozgás31
A tömegközéppont fogalma és szerepe a mozgások vizsgálatában31
A mereven mozgó test31
A dinamika törvényeinek általánosítása kiterjedt testekre. A tömegközéppont fogalma. Külső és belső erők32
A perdulet és megmaradásának törvénye34
A merev mozgás kinematikai leírása (Olvasmány)35
A perdület fogalma és megmaradása36
A forgatónyomaték41
Térfogati és felületi erők41
A forgatónyomaték fogalma42
A forgómozgás alaptörvénye rögzített tengely körüli merev forgás esetén45
Mereven mozgó test egyensúlya. A súlyerő koncentrált eredője. Súlyvonal, súlypont48
Mikor van egy mereven mozgó test egyensúlyban?49
A súlyerő koncentrált eredője, súlyvonal, súlypont (Kiegészítő anyag)49
Erőrendszerek helyettesítése. Erőpár52
Nem párhuzamos erők eredője52
Erőpár53
Párhuzamos egyirányú, párhuzamos és ellentétes irányú erők koncentrált eredője54
Egyensúlyi helyzetek. Állásszilárdság (Kiegészítő anyag)58
Egyensúlyi helyzetek58
Állásszilárdság60
Összefoglalás62
Energia63
Az energia megmaradása. Mozgási energia63
Az energiamegmaradás törvénye63
A munkavégzés az energiaközlés egyik módja. A mozgási energia és megváltozása munkavégzés közben66
Pontszerű testek rugalmas ütközése (Kiegészítő anyag)68
A mechanikai munka számítása általános esetben. A teljesítmény72
A munka számítása állandó nagyságú, de nem elmozdulás irányú erő esetén72
A munka számítása változó nagyságú erő esetén74
A teljesítmény75
A rugó rugalmas energiája. Potenciális energia. A gravitációs mezőben levő test potenciális (helyzeti) energiája)78
A rugó rugalmas energiája. Potenciális energia79
A gravitációs mezőben lévő test potenciális (helyzeti) energiája80
Konzervatív kölcsönhatás. Az energia szétszóródása (Kiegészítő anyag)82
Összefoglalás85
Mechanikai rezgések86
A harmonikus rezgőmozgás86
A rezgőmozgás keletkezése és jellemzői86
A rezgés lefolyása88
A kitérés-idő-függvény. A harmonikus rezgőmozgás fogalma90
Egy egyenesbe eső rezgések összetétele93
Az egyenletes körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás kapcsolata (Kiegészítő anyag)95
Összetett rezgések (Olvasmány)100
Mitől függ a rezgésidő? A matematikai inga102
A harmonikus rezgőmozgás rezgésideje102
A rezgésidő levezetése (Kiegészítő anyag)104
Az ingamozgás mint harmonikus rezgőmozgás105
A matematikai inga lengésideje106
Az időmérésről (Kiegészítő anyag)107
A rezgő test energiája111
Energiamegmaradás harmonikus rezgés esetén111
Energiakiáramlás a rendszerből; csillapodó rezgések112
Csillapítatlan rezgések fenntartása113
Kényszerrezgések114
A rezonancia (Kiegészítő anyag)114
Összefoglalás117
Mechanikai hullámok118
A hullámok kialakulása, terjedése, jellemzői118
A rezgési állapot terjedése118
Hogyan terjed a rezgés?120
A harmonikus hullám jellemzői121
Transzverzális és longitudinális hullámok123
A hullámok terjedési tulajdonságai: a visszaverődés és a törés127
A hullámok visszaverődése akadályról128
Hullámok behatolása új közegbe: a hullámtörés131
A hullámok elhajlása és interferenciája134
A hullámok elhajlása135
Hullámok találkozása: hulláminterferencia136
Állóhullámok139
A hang (Kiegészítő anyag)140
A Doppler-féle jelenség (Olvasmány)144
Összefoglalás145
A fény146
A fény hullámtermészete146
A fényinterferencia és fényelhajlás146
A fénypolarizáció148
A fényhullám terjedési sebessége151
Koherens fénysugarak (Olvasmány)153
A fényhullám további terjedési tulajdonságai: a fényvisszaverődés és a fénytörés154
A fénysugár155
A fény visszaverődése (Reflexió)157
A fénytörés (Refrakció)159
Optikai eszközök (tükrök, lencsék) működése166
Tükrök, lencsék167
Az optikai kép kialakulása168
A fókuszpont fogalma170
A kép helyének megszerkesztése171
A kép keletkezési helyének kiszámítása. A távolságtörvény175
A sík- és a domború tükör. A szórólencse (Kiegészítő anyag)176
A színek és a látás181
A folytonos színkép (Folytonos spektrum)182
A vonalas színkép184
Ismert jelenségek - színesben (Kiegészítő anyag)195
A szem és a látás187
A látáshibák és javításuk. A szem egészsége188
A színlátás (Kiegészítő anyag)189
Összefoglalás191
Nyomozás a fény után191
Tanulást irányító és ellenőrző feladatlapok195
Az önálló gondolkodást igénylő kérdések megoldása215
Javasolt vizsgakérdések229
Ütemterv231
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fizika III. Fizika III. Fizika III. Fizika III. Fizika III.

A borító enyhén foltos, kopottas, gerince töredezett.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba