864.596

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1970. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Munkabizottságának Folyóirata - 94. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

-a, -e.: Névtudományi konferencia 127
A. Molnár Ferenc: Siserahad 239
Bakos József: A tanári beszéd „retorikája" 456
Balassa László: Tanári segédkönyv a kifejezőkészség fejlesztéséről 89
Bálint Sándor: A szegedi népnyelv jövevényszavai 345
Balogh Lajos: Az Akadémia I. Osztályának ünnepi ülése Szombathelyen 125
Balogh László: Putina 488
Bánhidi Zoltán: Szurkoljunk 166
Beke József: Az állítmány tanítása 181
Benkő László: Juhász Gyula és a macskajaj 117
Megjegyzések a Magyar Szinonimaszótárhoz 428
Boros Rezső: Egy kérdő mondat négy hanglejtése 118
Dávid Zoltán: A magyarul beszélők száma 386
Deme László: A kiejtés törvényeinek tanítása és tanulmányozása 270
Dömötör Ákos-Ferenczy Géza: Az űrhajók elnevezése 499
E. J.: Kölcsey és a lappok 502
Erdődi József: Sajnovics János, az ember és a tudós 133
É. Kiss Sándor: Beakasztja a szűrt 241
Fakószekér, kenderhám, mind a kettő rossz szerszám 348
É. Z.: Kéregtelenítés 120
Fábián Pál: Huszonöt év a nyelvművelésben 261
Fajcsek Magda: A magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája - 1965. (ismertetés) 498
Fákdy János: Új nyelvészeti évkönyv (ismertetés) 493
Fehértói Katalin: Szabó T. Attila: Anyanyelvünk életéből 354
Ferenczy Géza (Takács Józseffel): Hongkong vagy Hong Kong ? 258
(Dömötör Ákossal): Az űrhajók elnevezése 499
Ferenczy Gyula: Híradás a TIT idegen nyelvi konferenciájáról 375
F. G.: A noah - noha - nova kérdéséhez 111
Kína - melléknévi használatban 122
Szível-szívlel 122
Chicago-dögólizmus 364
Időszámításunk előtt vagy időszámításunk kezdete előtt? 504
Mivel vagy kivel játszik az ETO ? 504
Macskaköves utca 505
Fónagy Iván: Viccel a bácsi 16
G.L.: Satrafa-satrapa 505
Drákói intézkedés 505
Gregor Ferenc: A szaknyelvi galyhó, pucka és garac 99
Grétsy László: Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1969. október 9-i üléséről 124
Gulya János: Tizenegy ország tudósainak tisztelgése Sajnovics emléke előtt 366
Gunda Béla: A kéregbocskor tárgyi hátteréhez 477
Herczeg Gyula: Sajátos kérdő mondatok újabb prózánkban 49
Honffy Pál: A mondatstruktúra stilisztikai szerepe Radnóti Miklós költeményeiben 442
J. Soltész Katalin: Kutyanevek 1969
A III. nemzetközi finnugor kongresszus
Kálmán Béla: Az Egyesült Államok államneveinek kiejtése
Amerikai magyarok
Kiss Jenő: Sükebóka 104
K. M. A nyom főnév helytelen használata
Szolgáltatás-árutermelés ..
Novellaelemző vitaülés Szegeden
Kondássy Imre: Három névcikkecske margójára"
K. Palló Margit: Agár
Apreszjan: A modern strukturális nyelvészet elmélete "és módszerei
Létay Miklós: A kutyanevekről
Vincze Lajos - Szerbe Aladár: A Kodály Zoltán emlékpályázat eredménye'!!!! 324
Lükő Gábor: „Versek a patvarban" 416
Marhó Imre Lehel: Egy szokatlan névadási mód' 257
Máthé János: Magyarhermányi tájszavak 204
Merényi Oszkár: Berzsenyi Dániel és a nyelvújítás 400
Mező András: Kázmér Miklós: A „falu" a magyar helynevekben" (XIII-XIX.
század) (ismertetés) 494
Mikesy Sándor: Súr és Dáka 242
Mollay Károly: Fehértói Katalin: A XIV. századi magyar megkülönböztető nevek
(ismertetés) 248
Nagy Ferenc: Esztétikai értékítélet, nyelv és komikum 159
O. Nagy Gábor: Milyen lesz a készülő Magyar Szinonimaszótár?
Országh László: Demokrácia-Lasszó-Jenki és zsoké 235
Országh László: Parlament 349
Teszt 350
Tetovál 474
Papp Ferenc: Idegen nyelvű szövegek kézirat-előkészítése, szedése és korrektúrája (tanulmánygyűjtemény ismertetése) 255
Lakótelep 362
Papp László: A sumér-magyar kérdés 280
Pásztor Emil: Szabad szombatos vagy szabadszombatos? 257
Megállék-megállok-megállnék 363
„Egy szó nyilallott a hazán keresztül" 501
P. B. J.: Madrid 506
Péntek János: A rövidebbet húzza 233
Pesti János: Adalékok a Mocsolád földrajzi név eredetéhez 219
Plaszkony László: Mondatok elemzése mondatábrákkal 65
Prohászka János: Marcapán-marcipán-marcifánk 485
Rácz Endre: A rádió hírközlésének néhány sajátos nyelvhelyességi kérdése 150
Mondatelemzések 186
Radó György: Jókai írói műhelyében 304
Reuter Gamillo: Szurkoscseresznye 108
Esztegő patak 352
Idegen betűk magyar szövegben
Maet
Leckekönyv
Szarvashiba
Rozslay György: Hajszál híján 119. - Parkírozás, parkolás, parkosítás 120
Schram Ferenc: Három szólásunk eredetéhez
Szende Aladár (Lőrincze Lajossal): A Kodály Zoltán emlékpályázat eredménye
budapest köznyelvben" (ismertetés) 100
(Szende Virággal): Az utca hangja
Sz. Gy.: A külföldön magyart tanító tanárok tanácskozása 132
Hajdú Gyula retorikai alapítványa
Sz. L.: Rettegett Iván 121
Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1969. december 15-i üléséről -
Húszéves a Nyelvtudományi Intézet - 260
Karácsony-sziget 365
A magyar nyelv, hete 369
Szóké Béla:. Néhány műszaki szóalkotásról 423
Takács József-Ferenczy Géza: Hongkong vagy Hong Kong ? 258
Terestyéni Tamás: Beszámoló „A kommunikáció elmélete, különös tekintettel a nyelv
kommunikatív szerepére" című munkaértekezletről 129
T. J.: Mondatelemzés 92
Tompa József írja 259
Törők Gábor: József Attila-kommentárok IX-X 176
József Attila-kommentárok XI :,432
Utasi Zita: Kölcsey Ferenc érdeklődése a lappok iránt 46
Uzsoki András: Győri szólás- és közmondásgyűjtés 1831 -34-ből 464
Végh József: Hangjelölési útmutató az önkéntes nyelvjárási gyűjtők számára 94
Veres Péter: Marokverő 117
Wacha Imre: A szép magyar beszéd országos középiskolai versenye 370
Zsilka Tibor: A képvers és az olvasó 58
Zsoldos Jenő: Latin jövevényszavaink múltjához 226
Szótörténeti hozzászólások 479
Nyelvművelés 48, 133-75, 261 - 303, 377-431
íróink nyelve 49-64, 176-80, 304-23, 432- 55
Nyelv és iskola. 65-93, 181 - 8, 324-33, 456- 63
A nyelvtudomány műhelyéből 189-203, 334- 44
Nyelvjárásaink 94-8, 204-18, 345-7, 464- 70
Szó- és szólásmagyarázatok 99-111, 219 - 44, 348-53, 471- 89
Szemle 112-6, 245-56, 354-61, 490-8
A Nyelvőr postája 117-23, 257 - 9, 362-5, 499-506
A Nyelvőr hírei 124-32, 260, 366-76, 507- 8
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1970. január-december Magyar Nyelvőr 1970. január-december Magyar Nyelvőr 1970. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba