A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Evangéliumot Magyarországnak

Soos Géza emlékkönyv 1912-1953

Előszó

Különös ember különös életéről szóló különös könyvet tartasz kezedben, olvasó! Isten választottja volt Soos Géza. Kiváló képességekkel rendelkezett, nagyszerű és szuggesztív kapcsolatteremtő... Tovább

Tartalom

FEJEZETEK
I. Nem hétköznapi indulás 13
II. Soos Géza és a református ifjúság 25
III. Embermentés, ellenállás 123
IV. Svájc és Németország 163
V. Az Egyesült Államokban 197
VI. Óriási fa dőlt ki, magyarok! 223
VII. Epilógus 265
VIII. Soos Géza hátrahagyott iratanyaga 296
IX. Kronológia Soos Géza életpályájához 301
X. Névmutató 309
XI. Függelék 319
AZ EGYES FEJEZETEK TARTALMA
I. NEM HÉTKÖZNAPI INDULÁS ..13
Pröhle Sándorné Soos Edit: Szüléinkről és testvéremről, Gézáról 15
Soos Géza: Édesanyám 17
Sármási Olga: Igaz barát volt 19
Naszádi Zsófia: Géza beosztott bennünket 19
Soos Géza: Búcsú az iskolától 20
II. SOOS GÉZA ÉS A REFORMÁTUS IFJÚSÁG 23
A./ SOOS GÉZA GENFI DISSZERTÁCIÓJÁBÓL 25
- A Magyarországi Protestáns Diákmozgalmak Története a két világháború között 25
- Isten új utakat készít 26
- A hitvalló egyházi mozgalom fejlődése és a nagy egyházpolitikai küzdelmek időszaka: 1921 - 1934 33
- A mozgalom fejlődése 37
- A nagy egyházpolitikai harcok (1928 - 1934) 42
- Töltéssy Zoltán hirtelen halála 47
- Más fontos események az egyházban 48
- Jegyzetek 55
B./ AZ SDG AZ EGYHÁZBAN ÉS A DIÁKMOZGALMAKBAN, SOOS GÉZA AZ SDG-BEN 58
Ladányi Sándor: Soos Géza és az ifjúsági mozgalmak
Molnár Miklós: Ifjúság az egyházban tegnap, ma és holnap 60
Kulifay Albert: Ki volt Soos Géza? 67
Soos Géza: Elnöki jelentés a Soli Deo Gloria Szövetség 1946. XI. 2-án tartott közgyűléshez 70
Ábrahám Dezső: A Soli Deo Gloria Diákmozgalom működése Magyarországon 76
Kulifay Albert: Balatonszárszó 60 éves jubileuma 80
Az 1943-as szárszói konferenciáról 81
Muraközy Gyula, M.Y. : Mi történt Szárszón? 81
Soos Géza: Helytelen megállapítások mérhetetlenül sokat rombolhatnak! 82
Kiss Sándor: Szárszó teológus szemmel 83
Havas Gábor: Miért az SDG adott helyet az 1943. évi nagy szárszói találkozónak? 89
Fónagy Dezső: Vihar Szárszó fölött 90
Soos Géza: Levél Rómából, 1946 tavaszán 91
C./ SOOS GÉZA ÍRÁSAI A REFORMÁTUS DIÁKMOZGALOMBAN 92
- Frázissá 92
- Vigyázz! 93
- Mi lesz holnap? 93
- Nem beszédben áll 94
- Igazi reformációt! 94
- Igazi Karácsony 95
- A Lélek fű 95
- Virágvasárnap 96
- Előre 97
- Személyre szóló meghívó 98
- Lazarónik - munkatábor - munkaszolgálat 98
- Isten dicsőségére 99
- Evangéliumot Magyarországnak! 100
- In memoriam (Töltéssy Zoltán 1932. október 25.) 103
- SDG munka - templomépítés 103
- Az SDG és az Egyház 104
- Soli Deo Gloria misszió 105
- Ki akar elhelyezkedni? 106
- A Soli Deo Gloria misszió, különös tekintettel a felszabadult Felvidékre 107
- Év vége a collégiumban 110
- Mit hoz 1941? 113
- Most az „ökumenicitást" magyarázzuk 114
- Szentszövetség! 116
- Üdvözlégy 117
- Kik vagyunk - mit akarunk? 118
Soos Géza és Tüdős Ilona esküvője 1940. október 12-én 120
III. EMBERMENTÉS, ELLENÁLLÁS 123
A./ Zsidómentés, szökevények, Magyar Közösség 125
Gombos Gyula: Az eltüntetett emberek 125
Kulifay Albert: Küldetéssel Evianba 126
Soos Géza: A Magyarországra szökött külföldiek és a megsemmisítés veszélyébe került zsidók megmentéséről 130
Vigh Károly: Megállni a történelem előtt
Az auschwitzi jegyzőkönyv és Magyarország 1944-ben 132
Soos Géza: Hívők és ellenállók a világháború végjátékában 135
Soos Géza: A Magyar Közösségről (levél Auer Pál volt párizsi követnek) ..138
B./ Küldetés Olaszországba 145
Sárhidai Gyula - Macskásy Pál: Elloptak egy He-111-et 145
Soos Géza: A Magyar Függetlenségi Mozgalom üzenete 148
Soos Géza: Pro memória svájci táviratváltásokról 149
Soos Géza: Pro memória I - II 150
Soos Géza: A magyar ellenállás és a cseh földalatti mozgalom 151
Soos Géza: Nyilatkozat az olaszországi küldetés céljáról 152
Soos Géza: Nyilatkozat az olaszországi küldetéssel kapcsolatos kérdésekről 152
Soos Géza: Előterjesztés és nyilatkozat 153
Hadnagy Domokos - Soos Géza: Feljegyzés a kihallgatási jegyzőkönyvek tévedéseivel kapcsolatban 154
Soos Géza levele feleségéhez, 1944. december 10-én 158
Soos Géza: Kesergés az USA főparancsnokság "fogságában" 161
IV. SVÁJC ÉS NÉMETORSZÁG 163
Soos Gézáné Tüdős Ilona: Elválás és találkozás 165
Kupa László: Soos Géza Svájcban 165
Bakó Elemér: Az Új Magyar Út születése és Soos Géza 168
Bakó Elemér: Megtaláltuk az új magyar útat 172
Soos Géza: Hitvallásom 173
A Magyar Szellemi Munkaközösség nyilatkozata 175
Jules Droin: Üdvözlő beszéd a genfi egyháztanács nevében 178
Soos Gézáné Tüdős Ilona: Csodák pedig vannak 178
Soos Géza: Levélrészlet 179
Mérlaky László: Soos Géza és a menekült magyar ifjúság 179
A Magyar Szellemi Munkaközösség felhívása 184
Találkozás Illyés Gyulával 185
Eszenyi László: Emlékezés Soos Gézára egy németországi munkatárs szemével 185
Soos Géza: Isten igéje és a magyar sorskérdések 188
V. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 197
Bakó Elemér: Új Magyar Út 199
Dózsa György: Az Amerikai Magyar Református Egyesület és az „Új Magyar Út" kapcsolatai, 1950 - 1954 203
Soos Géza: Családmisszió 205
Soos Géza: A boldogság titka 208
Soos Géza: A hősies élet titka 212
Soos Géza: Sáfár vagy gyilkos 216
A Szabad Magyar Reformátusok Szövetségének megalakulása 219
Soos Géza: Húsvéti üzenet Magyarországra 1953-ban rádió útján 220
VI. ÓRIÁS FA DŐLT KI, MAGYAROK! 223
A./ ELŐRE VETÜLT ÁRNYÉK 225
Soos Géza: Mit hoz 1953? 225
Soos Géza levelezéséből 227
Soos Gézáné Tüdős Ilona: Isten atyai szíve könyörületre indult 227
B./ NEKROLÓGOK, MEGEMLÉKEZÉSEK 227
Wass Albert: Dr. Soos Géza halála és temetése 227
Harsányi András: Temetési beszéd Soos Géza felett 230
Szigethy Béla: Bizonyságot teszek 232
A montreati Kollégium búcsúja 234
B.J. Bush: Soos Géza a keresztyén ember 235
Szigethy Béla: Búcsú Soos Gézától 237
Koszorús Ferenc: Istennel járni 238
Wass Albert: Soos Géza (1912 - 1953) 243
B.J. Bush: Baráti megemlékezés 244
Bakó Elemér: Miért emlékezünk? 246
(Nagy Sándor), N.S.: Cura Pastoralis (Lelkipásztori levelezés) 249
Tunyogi Csapó András: Egy lélek háttere 251
(Saláta Kálmán) P.F.: Soos Géza 255
Harsányi András: Követésre méltó példa 256
Bakó Elemér: Soos Géza halálára 259
C./ EGYÉNI RÉSZVÉTMEGNYILATKOZÁSOK 260
D./ FELHÍVÁS A „SOOS GÉZA SAJTÓALAPÍTVÁNY" ÜGYÉBEN 262
VII. EPILÓGUS 265
Wass Albert 267
Kiss Sándorné 270
Török Bálint 270
Bertalan Imre 273
Soos Gézáné Tüdős Ilona 274
Soos Zoltán 278
Cserenyei Géza 278
Kádár Géza 280
Kupa László 282
Vörös Károlyné Juhos Magda 284
Adorján Józsefné Müller Kati 285
Adorján József 286
Bajusz Gyula 286
Özv. Baráth Jánosné Janka Mária 287
Buchanan, Virginia 288
Csorba Józsefné 288
Józsa Lászlóné 289
Kaposi Edit 290
Kiss Lajos 290
Major Pálné 291
Maxwell, Elizabeth 292
Rada Tiborné Tóth Margit 292
Sauders, Leonore 293
Végh Dániel 293
VIII. SOOS GÉZA HÁTRAHAGYOTT IRATANYAGA 295
Nemes Béla: Soos Gézának a Ráday Levéltárban elhelyezett iratanyaga 297
IX. KRONOLÓGIA SOOS GÉZA ÉLETPÁLYÁJÁHOZ 301
X. NÉVMUTATÓ 309
XI. FÜGGELÉK 319
A./ „SZEGEDI" KISS SÁNDOR 321
Kiss Sándor: A Magyar Demokrácia és az SDG 321
Jakab Sándor: Búcsú Kiss Sándortól 322
Török Bálint: Minden magyar felelős minden magyarért. Tíz éve halt meg Kiss Sándor 324
B./ BÚCSÚ AZ OLVASÓTÓL 327
C./ A SOLI DEO GLORIA REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG JELENE 328
D./ A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) 328
E./ A KÖTET SZERZŐIRŐL 330
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem