A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

IV. Agrárökonómiai Tudományos Napok II.

Gyöngyös, 1994. március 22-23.

Szerző

Kiadó: Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar
Kiadás helye: Gyöngyös
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 372 oldal
Sorozatcím: Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8140-25-9
Megjegyzés: Megjelent 300 példányban. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Előszó

Részlet a könyvből:
"Hazánk nemzetgazdaságában a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fontos szerepet tölt be. Erre utal az is, hogy például 1991-ben a mezőgazdaság 16%-kal járult hozzá a GDP-hez és... Tovább

Tartalom

Dr. Széles Gyula: "Az állati eredetű termék termelés jövedelempozíciójának javításához kapcsolódó feladatok" 346
Dr. Szabóné Dr. Willin Erzsébet: "A vágóérték javításának
lehetőségei a lúd termelésben" 375
Dr. Marselek Sándor - Abayné Hamar Enikő: "Juhászati ágazat
gazdaságossági vizsgálata" 359
Dr. Marselek Sándor - Dr. Szűcs István - Dr. Berky Attila: "Juhászatunk jelenlegi és jövőbeni lehetőségei" 363.
Dr. Gere Tibor - Dr. Raskó István - Dr. Takács Ferenc - Taralik Krisztina: "Újabb adatok a szarvasmarha növekedési
hormon génpolimorfizmusáról" 368.
Dr. Gere Tibor - Dr. Magda Sándor - Dr. Széles Gyula: "A
szarvasmarhatenyésztés neuralgikus pontjai" 371.
Dr. Kalmár Sándor: "A koncentrált állattenyésztő telepek
működésének szervezési és ökonómiai problémái" 375.
Dr. Vizdák Károly - Dr. Király János-Lakatos Vilmos: "A kisgazdasági termelés főbb sajátosságai napjainkban" 379.
Czeti András - Korenyákné Dr. Juhász Mária: "A családi gazdaságok információs rendszerének problémái" 383.
Katonáné Erdélyi Edit - Vanó Péterné dr.: "A kisgazdaságok információs rendszerének problémái" 388.
Dr. Kovács István: "A szőlőtermesztés eredményességének vizsgálati módszerei" 396.
Dr. Liebmann Lajos - Dr. Szűcs István - Dr. Vájsz Tivadar:
"Ökológiai feltételek és a gyepek ráfordításigénye" 404.
Doc. Ing. Ján Török: "A szlovák cukorrépa termelés megújulásának
problémái és jövője" 408.
Dr. Magyar József: "Biomeliorációs gyepművelés főbb gazdasági összefüggései" 413.
Dr. Szabó Lajos - Dr. Kádár Imre: "Nehézfémek a talajban, növényben" 419.
Dr. Szabó Lajos: 'Természeti erőforrások racionális használata a
növénytermesztésben" 423.
Dr. Kádár Imre: "A gazdaságos műtrágyázás agrokémiai alapelvei" 427
Dr. Szabó Lajos: "Az őszi búza minőségét befolyásoló tényezők" 432
Dr. Pálinkás István: "Gyepek takarmányozási szempontból
értékes energiatartalmának jellemzése" 436
Várnai Zsoltné Dr.: "A füvesítés hatása a talajok tápanyagdinamikájára üzemi szőlőtermesztésben" 440.
Dr. Szűcs István - Dr. Liebmann Lajos - Dr. Vajsz Tivadar:
"Termőhely hatása a gyepek állateltartó képességére" 443.
Marczin Sándor - Dr. Szabó Lajos: "A fenntartható növénytermelés alapelemei" 448.
Dr. Csepregi Tibor: "Biotermelés jelene és jövője a kereslet és kínálat tükrében" 451.
Papp János - Dr. Horváth Ágnes: "A marketingkommunikáció sajátosságai az élelmiszerfogyasztásban" 454.
Dr. Lehota József - Kubányi Mária: "Az élelmiszerfogyasztás
magatartás jellemzői Magyarországon" 458.
Dr. Laczkó Tibor: "Gondolatok a paradicsompaprika exportjának marketing managementjéhez szükséges stratégiájának prognosztizálhatóságáról" 463.
Dr. Galó Miklós - Dr. Papp László - Vattamány Gusztáv: "Piacgazdasági kihívások Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdaságában" 471
Dr. Nemes Ferenc: "A versenystratégiák és az emberi erőforrás-gazdálkodás főbb összefüggései" 475.
Dr. Bálint János - Dr. Ferenczy Tibor: "A pozitív visszacsatolás szerepe az üzleti stratégiában" 479.
Dr. Botos Ernő Péter - Kirby Moulton: "Privatizációs stratégiák értékelése a magyar borszektorban, gazdasági és piaci szempontok" 483.
Dr. Gyuris Árpád: "Az eredetvédelmi rendszer bevezetése a
Mátraaljai borvidéken" 489.
Kiss Sándor: "Chardonnay, Olaszrizling, Szürkebarát szőlőfajták
borainak piaci vizsgálata" 494.
Dr. Székely Csaba - Dr. Bíró Sándor - Dr. Lehota József: "Minőségjegy kifejlesztése ellenőrzött mezőgazdasági termékekre" 498.
Puskásné Paulina Jancsovszka: "A magyar hízottlibamáj nemzetközi kereskedelmének jelentősége" 506.
Dr. Borsos János: "A privatizált dohánygazdaság ökonómiai összefüggései" 511.
Dr. Hajdú József: "A mezőgazdaság gép- és eszközállományában bevezetett változások az átalakulás időszakában" 513.
Dr. Wachtler István - Dr. Magyary István: "Mezőgazdasági
vállalkozások eszközhasználatának elemzése" 519.
Dr. Miller György - Dr. Gáspár Ferenc: "Növénytermesztő vállalkozások üzemgazdasági szemléletű gépesítés-szervezése" 522.
Dr. Husti István: "A magyar mezőgazdaság versenyképességének néhány problémája a műszaki fejlesztés tükrében" 530.
Dr. Gockler Lajos: "A gépi munkák költségének szerepe a mezőgazdaság jövőjének kialakításában" 535.
Dr. Rendek László - Dr. Kocsondi József: "A Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar tangazdaságainak privatizációs tapasztalatai" 540.
Dr. Pocsai Károlyné: "Átalakulás és privatizáció hatása a mosonmagyaróvári Dunamenti Mezőgazdasági Szövetkezet gazdálkodására" 544.
Dr. Párkányi Ildikó: "A közszolgáltató vállalatok privatizációja" 548.
Dr. Szűcs István: "A földjáradék sajátos funkciói az új tulajdonosi és üzemi
struktúrában" 551.
Kardosné Dr. Nagy Judit: "A mezőgazdasági statisztikai információs rendszer változása és annak hatása a gazdasági-statisztikai kutatásokra" 554.
Dr. Búzás Gyula: "A gazdálkodási rendszer átalakulásának tendenciái" 558.
Dr. Demeter Győző: "Többperiódusú LP-modell alkalmazása
az üzemi növekedés elemzéséhez" 564.
Dr. Palkovics Miklós: "Integráció az átalakuló mezőgazdaságban" 569.
Dr. Somogyi Sándor: "A fenntartható mezőgazdaság kialakításához
szükséges változások" 573
Dr. Vági Ferenc: "A válság mélyülése, a kilábalás lehetőségeinek szűkülése" 578
Doc. Ing. Vladimír Gozora: "A mezőgazdasági üzemek
transzformációja a változó gazdasági környezetben" 583
Ing. Ludmilla Nagyová: "A vállalkozói struktúrák fejlődése a szlovák
mezőgazdaságban" 86.
Dr. Takácsné Dr. György Katalin: "A gazdálkodás méretére ható tényezők modell vizsgálata" 591
Dr. Pitlik László: "Az előrejelzések információértéke döntési
stratégiák összehasonlítása alapján" 599.
Dr. Kotsis Ottó: "Alkalmazkodás az újabb igényekhez az agroinformatikában" 608.
Dr. Tóth László: "Agrárpiaci szabályozás a struktúraváltás és
a depresszió kettős szorításában" 612.
Poszterek 617
Dr. Kóbor Kálmán - Dr. Lakner Zoltán: "A magyar élelmiszerfogyasztás prognosztizálásának lehetőségei" 618.
Szilvási Zoltán: "Struktúrapolitikai beavatkozások" 621.
Puskás János: "Földhasználat és környezetvédelem" 623.
Dolmány Ferenc - Dr. Kertész János: "A munkanélküliség alakulása Gödöllőn és vonzáskörzetében (1990-93 években) 625.
Dr. Pitlik László: "Az előrejelzésből származó információk értékelése" 529.
Dr. Kiss Pál István - Dr. Radó András: "Az emberi tényező szerepe a magyar mezőgazdaságban" 632
Dr. Kotsis Ottó - Dr. Csonka Imre: "Programcsomag kisgazdáknak"
Dr. Németi László: "A mezőgazdaság strukturális átalakulása"
Dr. Tóth Sebestyén: "Fleischmann Rudolf gazdálkodóknak
szánt gondolatai" 639.
Dr. Tóth Sebestyén: "Fleischmann Rudolf üzenetei a makro- és mikro-közgazdasági kérdésekkel foglalkozóknak" 641.
Dr. Tóth Sebestyén: "Fleischmann Rudolf üzenetei a növénynemesítő és -termesztő kutatóknak" 643.
Dr. Vizdák Károly: "A stratégiai tervezés szerepe a mezőgazdasági vállalkozások jövőre történő felkészülésében" 645.
Lakatos Vilmos: "Jövedelmezőség és kockázatvállalás vizsgálata a növénytermesztésben statisztikai módszerekkel" 648.
Pásztrai Ilona: "Gépüzemeltetési költségek vizsgálata az adótörvény tükrében" 653
Dr. Galó Miklós - Dr. Papp László - Vattamány Gusztáv: "Oktatás-kutatás-szaktanácsadás a tájgazdálkodás szolgálatában Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében" 656
Dr. Laczkó Tibor: "A Csongrád megyei paradicsompaprikatermesztés kiemelt tájkörzeteinek az 1993. évi termelési
volumene, értéke és portfoliója az összehasonlító adatok tükrében" 660
Baricz Anikó: "A mezőgazdaság munkaerőproblémái -1993" 664
Dr. Radó András - Dr. Kiss Pál István: "Konfliktus kezelési
technikák vizsgálata élelmiszergazdasági vezetők körében" 669
Dr. Deme Pál - Szabóné Mazurák Jolán: "A karfiol termesztésének gazdaságossági vizsgálata az átalakulás időszakában" 673
Dr. Szőke Lajos - Dr. Mikulás József - Kaszás György - Németh István: "Az ökológiai szőlőtermesztés tapasztalatai a Mátraalján" 677
Kiss Sándor: "Szőlőtermesztés és borászat a Mátraalján" 681
Dr. Miller György: "Növénytermelő vállalkozások gépállományának kialakítása" 685
Katonáné Erdélyi Edit - Vanó Péterné dr.: "A kisgazdaságok
információs hálózatának lehetséges modellje" 689
Ficzeréné Nagymihály Kornélia: "A mezőgazdaság átalakulásának jellemzői Heves megyében" 692
Dr. Turányik Béla - Tóth Zoltán: "Erőgépek sebességkészletének vizsgálata" 695
Tóth Zoltán - Dr. Taralik Jenő - Dr. Turányik Béla: "Gépüzemeltetési paraméterek mérésének és feldolgozásának számítástechnikai problémái" 699
Herczeg Béla - Törcsvári Zsolt: "A technológiai változatok és az
ágazati méret hatása a sertéstartás munkaerőszükségletére" 704
Törcsvári Zsolt: "A klaszteranalízis felhasználási lehetőségei a
humán erőforrás reprezentatív mintavételen alapuló vizsgálatával" 707
Dr. Szabó Lajos: "Peszticidtakarékos eljárások a növénytermelésben" 710
Rácz András: "Tanüzemi vállalkozások fejlődése" 713
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem