Közel 6000 kötet Népi kultúrák témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Confessio 1983/1-4.

A Magyarországi Református Egyház Figyelője/VII. évf. 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Magyarországi Református Egyház
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 512 oldal
Sorozatcím: Confessio
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal. További szerzők a könyvben.

Tartalom

Arany János emlékezete a Debreceni Kollégiumban
Bartha Tibor püspök ünnepi megnyitója 1/3
Bottyán János előadása 1/5
Bartha Tibor: Az evangélista és a diakónus ; Igehirdetés Siklós József temetésén 3/3
Gergely Ferenc: A házigazda (Soos Géza emlékére) 1/22
Gollwitzer, Helmut: A kicsik miért imádkozzanak a nagyokért? 1/23
Gyenge Imre: Mit ér ma az évszázados hit? 3/20
Jánossy Imre: Az erkölcs - válságban!? 4/3
Szárszó 1943-1983
Kovách Attila: Hálaadás és elkötelezettség 4/12
Merétey Sándor: Szárszó élő szelleme 4/16
Denke Gergely: A Szárszóhoz vezető út 4/17
Sebestyén László: Emlékezés a Szárszói Konferenciára 4/21
Zsebők Zoltán: „Jövendőnk épületének tégláit az emlékezés vizébe mártjuk" 4/31
Papp János: Bérci László fotóművész vallomásai képekben Szárszóról 4/33
Tenke Sándor: Látható különbözőségek - láthatatlan egység (Zsidó-református keresztyén párbeszéd) 2/3
Tavaszi nagy örömünk: az első protestáns könyvsátor 3/27
Tóth Pál Péter: Politikai elvek - alku nélkül (Juhász Nagy Sándor életútjához) 3/7
A VAN ÉS A LEGYEN
Bolyki János: A természettudomány és a hit 2/12
Makkai Ádám: Bábel tornyától a Szentlélek kitöltetéséig (Miért kellene 1984-et az emberi nyelvek évének nyilvánítani?) 4/35
Siklós József: Hogyan szeressük a csöveseket? 1/34
P. Tóth Béláné: Tanítható-e a hit? 3/30
ÉVSZÁZADOK FÉNYEI
Balogh Lajos: Ó-Szeremléről Új-Szeremlére 1/5
Beliczay Angéla: Reformátorok nyomában - három országon keresztül 3/46
Hargita Pál: Árva Bethlen Kata gazdasági tudománya 2/32
Megnyílt a Dunamellék múzeuma Kecskeméten
Benda Kálmán: Egy város hűségének históriája 4/46
Tóth Károly: A gyülekezet művészetszeretete ezüstben, fában, textíliában 4/50
Dávid Katalin: A lélek otthona 4/52
Nagy Piroska: Város és templom (kecskeméti „hírösségek") 4/54
Nyíry Dénes: Aki a Halotti Beszéd bölcsőjét Boldván megtalálta 3/34
Patakay László: A győri végvári egyház árvasága, 1749-1783 2/25
Szenti Tibor: A „rebellis Krisztus" (Hódmezővásárhelyi népszokások és hiedelemvilág) 1/39
Szénássy Zoltán: A földrajtudomány magyar úttörője 2/19
SZÉPMÍVESSÉG
Próza
Bottyán János: Ady Endre levelei gráci szabójához 4/63
Geréb Attila: Kálmán, aki vak volt 4/59
Ágytól ágyig egy kórteremben 1/64
Szaharai útvesztő egy kórházban 3/99
Ignácz Rózsa: Mezőségi Savonarola 2/39
Mészöly Dezső: Egy társtalan költő (Vargha Gyuláról) 3/79
Nagy Piroska: Ráadás (Regény-részlet) 1/82
Boszorkányper (Részlet a színműből; III. Felvonás) 2/41
Talált pénz 3/91
Oláh Andor: Befejezetlen mese 2/61
Rolla Margit: Petőfi Arany Jánoséknál 2/55
Szabó Dezső: Karácsonyi legenda 1/90
Szentmihályiné Szabó Mária: Templomépítés 1/58
Szőllősi István: Gondolatok Madách Tragédiájáról 3/70
Takács Béla: A kisezüst 2/65
Tóth-Máthé Miklós: Anániás 1/55
Naórni 2/51
ítélet a Karmel hegyen 3/94
Vers
Bayer Béla: Fohász; Vigyázó; Hűség 1/54
Bécs Ernő: Ha jöttél volna 2/540
Bódás János: Esik; Tulipán 1/111
Csatai Varga László: Nagyapám emléke 2/67
Dobos Hajnal: Az én istentiszteletem 4/80
Fejes Sándor: Verses napló a hadifogságból 1/93
Halassy Adrien: Falusi templomok; Reneszánsz építészet Magyarországon 1/62
Hardy, Thomas: Az ének mindig ugyanaz (Fükő Dezső műfordítása) 1/115
Hörömpő Gergely: Népdalok dallamára 3/93
Jóhász Zsófia: Mit adtál? 3/109
Béke legyen a levelekkel 4/108
Kepes Károly: Tisztelet Pilinszkynek; Képíró barátomnak 1/89
Imatöredékek a XX. századból 2/79
Vigasztalás 4/118
Nagy János: Fiacskám 3/45
Ne engem nézz 3/90
Oláh Andor: Abbahagyott versek, gondolatok 2/62
Pardi Anna: Aljosa Karamazov 1/81
Siklós József: Lelkigondozó fohásza a Szentháromsághoz 3/6
A századik 3/126
Sinka József: A csonka fenyő 2/105
Sulyok Gizella: Borostyánban 1/33
Suttogó árny 1/80
Zsolozsma 1/81
Elpattant húr 3/26
Virágének 3/123
Csillagos éjjel 4/84
Bölcsőben nyugoszik 4/84
Tamás Gábor: Értem feszülő húrok 1/63
Jánosháromtizenhat 2/68
Tóth Endre: Napfényben a város 3/19
Tóth Magdolna: Képek versben 2/96
Hasonlatok 4/128
Varga Gyula: Harmatcsepp 1/61
Vékey Tamás: Üzenetet kaptam 1/63
Ezékiel margójára 1/128
TANÚSÁG
Balogh Ferenc: Debreczeni László életútja 4/102
Benda Kálmán: Egy teológus, nyelvzseni és történettudós (Szilády Áron emlékezete) 3/115
Gergely Ferenc: A nagy szárszói táborok elnöke: Bognár István 2/69
Hartyányi István: Kiadójának emlékezése Szabó Pálra 4/115
Hegyi-Füstös István: Beszélgetés Béres Ferenccel 2/84
Karasszon István: Oscar Cullmann a XX. század teológiájában 1/95
Kiss Sándor: Szárszó - teológus
szemmel (Szárszó és a történelem) 4/85
Kós Károly emlékezete 4/99
Kőhegyi Mihály: Kosztolányiné Görög Ilona - Csinszkáról 1/103
Mártha Pál: Tóth Béla: Menyhárt József 2/92
Mezei Mária búcsúztatása 3/105
Molnár Ambrus: Szlavóniai reformátusok között (Vallási néprajzi hagyományok) 4/109
Reöthy Ferenc: Egy elfelejtett kufsteini rab - Gaál György 2/80
Schweitzer József: A hazai református-zsidó dialógus előfutárai (Pap Gábor dunántúli református püspök és Schnitzer Ármin komáromi főrabbi) 1/101
Szathmáry Lajos: Vallomás és testamentum 2/76
Tóth Béla: A száz éve született Zsigmond Ferenc emlékezete 3/119
Újszászy Kálmán: A Sárospataki Népfőiskola 3/110
Varga Gyula: Sámándalok, szóljatok! (Beszélgetés Bede Anna költővel, műfordítóval) 2/90
Zsebők Zoltán: Utam a Lónyai utcából 4/92
FIGYELŐ
Aprófalvak égető kérdései (Báthy Sándor) 1/116
Arany János etikai felfogása művei tükrében (Bottyán János) 1/126
Bakonyi István: Vázlat Bódás János költészetéről 1/108
Baranyai Decsi János Magyar históriája (Szoboszlay István) 2/128
Bóna Zoltán: István, a király 1/125
Bottyán János: Bód Péter újbóli ébresztése 2/125
Az aradi vértanúk 4/127
Tóth Béla: Ady és Debrecen (1896-1899) 1/127
Budai Balogh Sándor: A Karády-lemez hallgatása közben 1/112
Díszeink az Arany minikönyv fametszetei 1/116
Dojcsák Győző: Egy magyar település
a kanadai prérin: Békevár 2/97
Erdélyi diákok Németalföldön (Tóth Béla) 1/117
Erdős György: Keresztyénség Japánban - egy szociológiai felmérés tanulságai 2/106
Fábián Gyula: Gy. Szabó Béla fametszetei a Jelenések Könyvéről 2/113
Kádár Zsolt: Labirintus és kiút 3/127
Kocsis Elemér: A magyar Biblia évszázadai 3/124
Kónya István: A magyar református egyház útja (Reflexiók a Studia et Acta V. kötetéhez) 4/119
Marxizmus - Kereszténység - protestantizmus (Jánossy Imre) 2/93
Országos pályadíjat nyert a Confessio cikke 4/62
Ráday Gyűjtemény Évkönyve, II. 1981. (Mártha Pál) 1/118
Soproni Füzetek '80 (Szathmáry Lajos) 1/127
Szabó Miklós: Monda nékik egy példázatot (Telegdi Imre) 1/120
Szalárdi János Siralmas magyar krónikája (Kelemen Sándor) 1/122
Szlavóniai hétköznapok 1/121
Tóth Béla: Arany János halálának 100. évfordulója a Debreceni Kollégiumban 1/106
Varga Domokos: Quid est veritas (Mátrai László új könyvének margójára) 2/121
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem