803.529

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Tanítók Szava 1891. január-december

Tanítói közérdekek közlönye/I. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

A "Tanítók Szava"
Emeljük fel kérő szavunkat
Glatz György: Emeljük fel kérő szavunkat
Verner László: "Mélyen tisztelt Képviselőház!" - A szellemi munka jutalmai
A tett terén:
I. az. "adonyi járáskör"
II. a "háromzzék vármegyei tantestület" és
III. a "kézdi-orbai rk. tan. egyl." kérvényezése
1. szám
Glatz György: Mit akarunk?
Teendőink!
Az ujbányai orsz. gy. választókerület tanítóinak Gróf Szapáry Gyula kormányelonökhöz, mint kerületük képviselőjéhez intézett levelük
Glatz György: A tanítók kérvényei - Kik és hogyan akarják az "egyetértés"-t?
Verner László: A tanítók szolgálati viszonyai képekben (minden számban)
A tett terén:
I. a "békésvárosi"
II. a "gyergyói rk. tan. egyl." levele az orsz. gy. képviselőihez
Szakkönyvek, művek ajánlása és hirdetés minden számban
2. szám
Argay Bálint: Új korszak
Józsa Dániel: A falusi és a városi tanítók helyzete
Gremen Béla: Levél a szerkesztőhöz
A tett terén:
I. Az országgyűlési választókerületek teendői
II. A fővárosi tanítók "emlékirata"
III. Tanítók kérvényei
Szerk. üzenetek (minden számban)
A lapok a "Tanítók Szavá"-ról
3. szám
Gáti Győző: Áldozatul oda dobva az iskola
Róth József: Két tanfelügyelő nyilatkozata: a tanítók javadalmazásáról
Józsa Dániel: Az el. és a polg. isk. tanítók egymáshoz való viszonya
A tett terén:
I. Elkésett kérvények. A polg. isk. tan. "Emlékirata"
4. szám
Lenhard Ferenc: A tanítók kérvényei. Referenstől. Levél a szerkesztőhöz
A tett terén:
I. A főv. tan. fizetés emelése
II. A bpesti tan. segélyegyesülete
III. Tisztelgés a ministerelnöknél
IV. A közs. és felek. tan. korpótléka tárgyában beadott folyamodványa az orsz. bizottságnak
V. Az orsz. közokt. tanács ujjászervezése
5. szám
Gáti Győző: A hallgatás bűn volna
Levelek
Takács József: Megelőzve a kormányt
Rosenstein Jónás: A magyarországi tanítók anyagi helyzete
Éles Károly: Az érdem elismerése
Felhívások
A tett terén
A tanítók nyugdíjügye
Jász-Alsó-Szt.-György közs. tan. fizetésemelése
6-7. szám
Csáky Attila: Tanítók sorsa - Törvényjavaslat a nyugdíj-törvény módosítása tárgyában
Mészáros Sándor: Indokolás. Észrevételek - Pályázat és protectió
Levelek
Tatai: A tanítók korunkbeli kitüntetése és a tatai ünnepély
Rosenstein Jónás: Az iskolák államosítása
A tett terén
Tanítói fizetés emelések
Az egyet. tan. gyűlés "Naplója"
A szeretett fillérei
8. szám
Gáti Győző: A tanítói tekintély
Hegedűs József: A tanító és az iskolai administratió
Kiss Sándor - Glatz György: Határozati javaslat
Levél
Andrejczó Mihály: Tömörüljünk érdekeink védelmére:
A tett terén
A kolozsvármegyei tantest kérvénye
A tanítók fizetésének rendezése
Adakozás
9. szám
Gáti Győző: Olvasóinkhoz! - A szép remények temetésekor
Hajdu Szilveszter: Népokt. reform törekvések
Gaál Lajos - Szabó Bertalan: Észrevételek a tanítói nyugdíjtörvényt módosító javaslathoz
Kiss Sándor: Népiskolai szervezet és a tanítók szolgálati szabályzata
Levelek
Fried Mór: A tanítók reménye
Cziráky Márton: Tanítói jubileum Világoson!
A tett terén
Tanítói jubileum
Adakozás
10. szám
Gáti Győző: Ime, előttetek az - "Igéretföldje"
A közokt. minister jelentése a tan. nyugdíj 1890. évi állapotáról
Levelek
Vincze József: A "Néptanítók Lapja" és az igazság
Ádámffy Pál: A "Tanítók Szava" és az igazság
A tett terén
A tan. nyugdíjügye (az orsz. biz. "Emlékirata"
A "Szegzárd közp. tan. egyl." gyűlése
A "mézes madzag"
A közokt. minister költségvetése a pénzügyi bizottság előtt
A tisztviselők fizetés emelése
11-12. szám
Gáti Győző: Arról, a mi bánt
Takáts József: A tanítói önérzet
Sztáncsek József: Nyílt levél a "Tanítók Szava" szerkesztőjéhez
A tett terén
Tanítói fizetés Keszthelyen
Tanítók kérelme
"A társadalom páriái"
A "Tanítók Szava"
Adakozás
2 ív melléklet: A nyugdíjtörvény tárgyalása: "Országgyűlési Tudósító" (Általános vita. Első nap)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem