A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Föld népei 1.

Európa népei

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 735 oldal
Sorozatcím: A Föld népei
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-280-689-1
Megjegyzés: Színes, fekete-fehér fotókkal gazdagon illusztrálva.

Fülszöveg

Az emberiség története térben és időben - ez a Föld népei című sorozat témája. Milyen emberek éltek régen és milyen emberek élnek ma Földünkön? Milyen hasonlóságot, milyen különbségeket fedezünk fel az egyes földrészek lakói között? Honnan erednek ezek a testi különbségek? Ezekre a hallatlanul izgalmas kérdésekre ad választ az Európa népei című könyvvel induló sorozat. Nagyszerű élmény a Föld népeit kialakulásában látni, megismerni a főbb embermozgásokat, felismerni, hogy az egyes alaki, termetbeli, színbeli különbség ellenére mennyire egységes az emberiség és megtanuljuk minden népnek saját szépségét értékelni. A könyv enciklopédikus igénnyel is készült. Ha az újságot olvasó, rádiót hallgató televíziót néző ember hall egy népnevet, bizonnyal megtalálja e sorozat valamelyik kötetében. Bármennyire hihetetlenül hangzik is, de ma még jobban ismerjük a Föld állat- és növényvilágát, mint a rajta élő embereket. Ajánljuk e sorozatot mindazoknak, akik meg akarják ismerni Földünk népeit, és... Tovább

Tartalom

Bevezetés9
Az UNESCO nyilatkozata az emberi rasszokról11
Második nyilatkozat az emberi rasszok természetéről és az azok közötti különbségekről11
Irodalom14
A legfontosabb antropológiai kategóriák áttekintése15
Az európai emberek őstörténete18
A felső őskőkor embere (i. e. 35 000-től i. e. 8000-ig)18
Az aurignaci kultúra embere22
A magdaléni kultúra embere27
Az átmeneti kőkor (mezolit) embere (kb. i. e. 8000-től i. e. 4500-ig; Európa más részein i. e. 5500-ig33
A mezolit kor embere Dél-Európában33
Az átmeneti kőkor (mezolitikum) embere Franciaországban37
Az átmeneti kőkor (mezolitikum) embere Angliában38
Az átmeneti kőkor (mezolitikum) embere a mai németlakta területeken - Az ofneti koponyatemetkezés39
Északnyugat-Európa őskőkori (paleolitikum) túlélői41
Az átmeneti kőkor Kelet-Európában45
Irodalom46
A mai Európa születésének órája. Az újkőkor (neolitkum) embere (Közép-Európában kb. i. e. 5500-4500-tól i. e. 2300-ig)48
Az újkőkor mediterránjai52
A dunai kultúra hordozói56
"Corded"-emberek, akik a zsinórdíszes kultúrát hordozták58
Az újkőkor embere a Brit-szigeteken59
Az újkőkor embere a Brit-szigeteken59
Nyugat-Európa és az alpi rassz62
Európa réz- és bronzkorának népei (Közép-Európában i. e. 2300-tól i. e. kb. 750-ig)68
A korai fémkorok embere Délkelet-Európában és a Mediterráneumban70
A főníciaiak74
A Mediterráneumtól északra élő népek fémkora; a dunai mozgalmak és a "bell-beakerek" (glockenbeckerek)74
A bronzkor embere Angliában75
Közép-Európa bronzkorának embere76
A bronzkor népe Észak-Európában78
A bronzkor embere a kelet-európai-alföldön79
A késő bronzkor és a halottégetés80
Európa legnagyobb történeti problémája. Az indoeurópaiak80
Irodalom84
Nagy népek - nagy kultúrák - vaskori népek Európában (Közép-Európában i. e. 750-től időszámításunk kezdetéig)86
A halstatti kultúra embere86
Az illírek87
A kimmerek91
A trákok91
A kelták93
Az etruszkok101
Európa lovasnomád kultúrájú népei104
A szkíták105
A szarmaták111
A türkök és a mongolok111
A hunok111
Az avarok112
Európa embertörténetében legfontosabb mongolid típusok115
Irodalom121
Az Európában kialakult főbb embertípusok123
A kaukázusiak. (Mi jellemzi az európaiakat?)123
Kísérletek az eurrópai nagyrassz csoportosítására125
A rendszerezés nehézségei134
Biodinamika137
Szintetikus csoportosítás139
Dél-Európa embere (Mediterráneum vagy Földközi-tenger mente) (A mediterrán típus vagy rassz)141
Közép-Európa brachykephaljainak misztériuma (Európa hegyvidékeinek lakói)155
Észak-Európa világos színkomplexiójú lakói171
Európa "kozmopolita" ősi embertípusa181
Mongolidok Európában183
Fizikai és morfológiai jellegek összehasonlítása Európában185
Irodalom183
Európa "emberkövületei". Az Ibériai-félsziget lakói195
Őskor195
A vaskortól napjainkig197
A mai spanyolok antropológiai jellegei199
Portugália lakói208
A Baleárok lakói210
Az Azori-szigetek lakói210
A Kanári-szigetek (Insulae Fortunatae) lakói210
Harc az önállóságért. A baszkok212
Irodalom214
A nagy ellentétek országa (Itália embervilága)216
Itália őskora216
A római kor225
A népvándorlás kora225
A középkor és az újkor227
Itália mai lakossága227
Itália lakosságának területi eloszlása241
Itália lakóinak szerológiai jellemzése247
Korzika247
Irodalom248
A hellén világ: a görögök250
Az újkőkor250
A bronzkor embere Görögországban253
Görögország indoeurópai ősi népei253
A protogörögök256
A protoaiolok259
A nyugati görögök260
A szubmükénéi kor. Argolísz lakói262
Középső Görögország (Attika-Pelloponészosz)263
Görögország mai lakossága267
Kréta lakói274
Ciprus lakói275
Irodalom278
A Balkán-félsziget népei279
A Balkán-félsziget népei a kőkorban279
A Homo sapiens fossilis280
Az átmeneti kőkor embere280
Az újkőkor embere280
A Balkán-félsziget fémkorának embere281
A Balkán-félsziget népei a vaskortól napjainkig282
A klasszikus írók és művészek utalásai a Balkán-félsziget lakosságára285
A Balkán-félsziget mai rassztípusai286
Bulgária ősi lakói288
Bulgária mai lakossága289
Irodalom295
Az albánok és a dináriak297
A gegek299
A toszkok302
Az albánok és a dinári típus305
Irodalom306
A Dinári-alpok ősi lakói és a délszlávok. Jugoszlávia népei307
Jugoszlávia ősi lakói308
Jugoszlávia mai lakossága310
Montenegro (Crna Gora) lakói314
A szerbek318
Makedónia lakói319
Bosznia és Hercegovina lakói320
A horvátok és a dalmát tengerpart lakói321
A szlovének (szlavónok)322
Irodalom324
Románia lakói325
Embertörténeti áttekintés326
A vlachok327
Románia mai lakói328
Irodalom337
A zsidóság embertana338
A zsidók eredete338
Egy nagy család345
Irodalom358
Európa nomádjai. Az európai török-tatár népek360
A baskírok363
A tatárok373
A "krími" tatárok374
A volgai és az uráli tatárok379
A nogájok381
Egyéb tatár népek382
A csuvasok382
Egyéb török-tatár népek382
Irodalom383
A népek olvasztókemencéje Európa szívében. A Kárpát-medence385
Az újkőkor embere (i. e. V. évezredtől kb. i. e. 2500-ig)386
A fémkorok embere a Kárpát-medencében (kb. i. e. 2500-től az időszámítás kezdetéig)387
A rómaiak és a szarmaták a Kárpát-medencében (kb. az időszámítás kezdetétől az V. századig)389
A korai középkor (régen: a népvándorlás kora)389
Az avarok392
A honfoglaló magyarok393
Az élő magyarság397
A ma élő magyarság leggyakoribb típusai397
A mai magyarság termetéről410
A mai magyarság fejalakja és fejnagysága412
A szem, a haj és a bőr színe415
A menarche (első vérzés) ideje Magyarországon416
A magyarság vércsoportmegoszlása418
A Kárpát-medence nagyobb összefüggő embercsoportjai (etnikai csoportok)419
Irodalom422
Európa "legszebb" embereinek hazája. A Kaukázus népei424
A Kaukázus embervilágának kialakulása425
Észak-Kaukázus előhegyeinek és hegységeinek lakói431
Az abház-adüge csoport432
A dagesztáni népek433
A Transzkaukázus nyugati részének lakó: a grúzok437
Transzkaukázus központi magasföldje és Kelet-Transzkaukázus népei. Az örmények és az azerbajdzsánok443
A Transzkaukázus vegyes embercsoportjai446
Észak-Kaukázus felföldjének és síkvidékeinek különböző népcsoportjai448
Észak-Kaukázus török népei448
Mongolid jellegű népek449
Egyéb népek449
Irodalom450
A szláv világ451
A szlávok eredete. Az ősszlávok451
A keleti szlávok453
A nyugati szlávok455
A délszlávok456
A szlávok antropológiai jellegei457
Irodalom463
A keleti szlávok. Az oroszok antropológiája464
A nagyoroszok (oroszok)464
Az ukránok470
A fehéroroszok (beloruszok)474
A kisoroszok476
Az orosz népek csoportosítása479
Irodalom483
Lengyelország lakói485
Irodalom493
Csehszlovákia lakói495
Irodalom502
A finnugor népek antropológiája505
Az ősi és a mai finnugor rassztípusok származtatása506
A finnugorság antropológiája518
Finnugor népek521
Az ugor népek521
A permi népek524
A volgai finnek529
A balti finnek532
A kisebb balti finn népek543
A szamojéd népek544
Irodalom548
A Kelet-Baltikum népei. Észtek, litvánok, lettek550
Történeti áttekintés550
A Kelet-Baltikum mai embercsoportjai554
Az észtek557
A litvánok és a lettek557
Irodalom558
Észak-Európa nagy talánya: a lappok560
A lappok testi jellegei563
A lappok antropológiai csoportjai565
Irodalom567
A vikingek különös hazája. Skandinávia lakói: a norvégok, a svédek és a dánok568
Skandináv embercsoportok568
A vércsoportok megoszlása Skandináviában575
Az egyéb embertani jellegek megoszlása Skandináviában577
Norvégia lakói577
Svédország lakói585
Dánia lakói594
Irodalom597
A Brit-szigetek lakói599
Nagy-Britannia lakói600
Az Ír-sziget lakói613
Irodalom619
Gallia. Franciaország embertörténete621
Franciaország mai lakossága633
A típusmegoszlás Franciaországban639
Irodalom643
Németalföld. Belgium és Hollandia lakói645
Belgium lakói645
Hollandia lakói648
Irodalom653
A germánok és a németek654
A germánok654
A germánok nagyobb törzsei659
A germánok antropológiája665
A Német Demokratikus Köztársaság népeinek antropológiai jellemzése676
A Német Szövetségi Köztársaság népeinek rövid antropológiai jellemzése678
A két Németország területén kívül élő német népcsoportok680
Irodalom683
Az Alpok vidékének lakói. Svájc és Ausztria685
Svájc lakói686
Ausztria lakói692
Irodalom700
Eurázsia vándorai. A cigányok701
A cigányok származása703
Indiából Európába704
A cigányok európai tagolódása707
A cigányok antropológiai jellegei713
Irodalom716
Tájékoztató irodalom az összefoglaló munkákról718
Népnév- és tárgymutató720
Névmutató731

Kiszely István

Kiszely István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kiszely István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Föld népei 1. A Föld népei 1. A Föld népei 1. A Föld népei 1. A Föld népei 1. A Föld népei 1. A Föld népei 1.

A borító és a lapélek enyhén foltosak. A kötés javított.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
3.860 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba