A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Föld népei 3.

Afrika népei

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 623 oldal
Sorozatcím: A Föld népei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-280-909-2
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.

Fülszöveg

Könyvünk "A Föld népei" sorozat harmadik tagja. Európa és Ázsia népei után most Afrika lakóinak történetével és embertani jellegeivel ismerkedhetünk meg. Olyan népekről olvashatunk, amelyek nagy részének eddig magyar nyelven még a nevét sem írták le. Kötetünk nehezen szorítható valamiféle műfaji sémába. Talán leginkább "afrikai néplexikonnak" lehetne nevezni, amelyet haszonnal forgathat biológus, történész, régész, politikus és minden olyan érdeklődő, aki tágítani akarja a látókörét, és meg akarja találni a maga és a mások helyét az emberek között. Az afrikai népekről kaleidoszkópszerűen és mégis tudományos rendszerben hatalmas mennyiségű biológiai, régészeti, kultúrtörténeti, földrajzi, néprajzi, orvosi stb. ismeret halmozódik itt fel. A szerző jó érzékkel vezeti Olvasóit a Magreb országaitól Dél-Afrikáig, s közben nemcsak az emberekkel, hanem magával a forrongó, önmagát kereső, fejlődő Afrikával is megismerkedhetünk. Ma egyre több afrikai jár közöttünk, egyre több afrikait... Tovább

Tartalom

Előszó11
Bevezetés15
Afrika embertani kutatása és népeinek rendszerezése31
Afrika népeinek megismerése31
Az antropológusok munkái Afrika népeiről35
Afrika népeinek szerológiai tagozódása40
Több változós elemzés (multivariábilis analízis)41
Afrika népeinek osztályozása nyelvi alapon43
Afrika népeinek egységes csoportosítása45
Europidek45
A berberek49
A "mediterránok"51
Az orientalidok (arabok)51
A "dzserbaiak" (Humt Szúk-iak)54
Az európaiak Afrikában54
Az afrikai europidek56
Az etióp rassz56
A negridek58
A niloták vagy nilotidok67
A szudáni népek69
A bantuk70
Az erdei népek vagy paleonegridek (palänegridek)83
A bambutidok (tvidek, twidek) vagy afrikai pigmeusok85
A koiszanok89
A szanok vagy busmanok91
A koinok (koikoinok) vagy hottentották94
Afrika népeienk embertani jellemzői96
A termet (testmagasság)96
A testalkat100
A fej102
Az arc104
Prognathia104
Szemtájék105
Az orr106
A száj107
A fülkagyló107
A pigmentáció107
Haj és testszőrzet110
A bőrlécrendszer111
Szerológiai jellemzők112
AB0 rendszer112
Rhesus-rendszer116
Fenil-tiokarbamid-érzékenység116
Az orvosföldrajzi tényezők jelentősége Afrika benépesülésében118
Afrika őstörténete120
Afrika hajnala120
Afrika a negyedkorban120
A földművesség kialakulása "Fekete-Afrikában"122
Afrika újkőkori kultúrái124
A korai fémkor Afrika területén125
A vas megjelenése125
Afrika őstörténetének időrendi problémái128
Az afrikai sziklarajzok129
Az emberré válás Afrikában132
Milyen volt és honnan jött az afrikai Ádám?132
Ősi, kihalt emberszabású majmok132
Korai Hominidae-leletek a Rudolf-tónál és Etiópiában133
A "majomemberek" (Australopithecusok és Paranthropusok)134
A Homo habilis135
Az afrikai előember (Homo erectus erectus, régi nevén: Archanthropus vagy Pithecanthropus)137
Az ősemberek (Homo sapiens neanderthalensis vagy régi nevén: Palaeanthropusok)138
Észak-Afrika138
Kelet-Afrika139
Dél-Afrika139
A Homo sapiens sapiens vagy Homo sapiens fossilis (a mai ember ásatag őse) Afrikában142
Észak-Afrika őskori emberei142
Kelet-Afrika felső őskőkori, átmeneti kőkori és újkőkori lakossága149
Dél-Afrika felső őskőkori, átmeneti kőkori és újkőkori lakói154
A negridek (négerek) őstörténete156
A Magreb lakói159
Nyugat szigete159
A történeti és későbbi korok lakossága160
A Magreb történeti kori lakóinak embertani jellegei163
A Magreb mai lakossága164
A Magreb mai lakóinak megismerése164
A berberek168
A berberek csoportosítása169
A berberek főbb embertani jellegei172
A kabílok174
A Humt Szúk-iak (dzserbaiak)175
Líbia lakói176
Marokkó lakói178
Algéria lakói180
Tunézia lakói181
A Magreb és Egyiptom beduin arab népei182
A magrebi arabok embertani tulajdonságai184
A Magreb lakóinak bőrlécrendszere185
A vércsoportrendszerek megoszlása a Magreb lakóinál185
A Szahara nomádjai187
A Ráktérítőtől északra187
A Szahara népeinek őstörténete és története188
A Szahara ősi és történeti rasszai191
A Szahara mai lakossága192
A garamantok utódai194
A tuáregek195
A haratinok198
Néhány szaharai népcsoport202
A mórok202
A tibesztiek és a daudanák205
A zenaták206
A mrabtinák és az isszekamarének206
A mzábiak206
A regeibatok, a mekmadák és a kaambák207
A fezzániak207
A zsidók207
Egyiptom és Núbia népei209
A Nílus ajándéka209
Egyiptom kőkorának és őskorának lakói210
Az őskőkor és az átmeneti kőkor210
Az újkőkor és a kőrézkor embere; a legkorábbi földművelők212
A dinasztiák előtti korszak212
Egyiptom történeti korának lakossága214
A kooradinasztikus kor idegen bevándoroltjai214
Alsó-Egyiptom lakossága az Óbirodalom idején215
Idegen népcsoportok az első átmeneti korban és a Középbirodalom idején216
Felső-Egyiptom lakossága az Ó- és a Középbirodalom idején217
Alsó-Egyiptom lakói a Középbirodalom idején és a hükszószok korában217
Egyiptom központi területének lakói az Újbirodalom idején219
Egyiptom lakói az idegen uralom idején220
Egyiptom lakói az arab megszállás után221
A negrid keveredés kérdése222
Núbia lakosságának változása a történeti korokban222
A) korszak223
B) korszak223
C) korszak224
A kermai kultúra225
A "zsugorított" csontvázas sírok ("Pfannengräber", "pan-graves")225
Az Újbirodalom225
A késői korszak vagy későkor225
A ptolemaioszi, a római és a meroitikus kor225
Az X csoport226
A keresztény idők227
Az arab idők227
Egyiptom és Núbia mai lakossága228
Az Egyiptom mai lakóinak eredetéről vallott nézetek229
A Nílus-völgy mai lakosságának a történeti korok lakosságához való viszonya231
Az egyiptomi fellahok és a beduinok közötti testi különbségek232
A Nílus-völgy lakóinak embertani képe232
A vércsoportjellegek területi megoszlása237
Kelet-Szudán népei239
"A fekete emberek hazája"239
Történeti áttekintés239
A mai Szudán244
Kelet-Szudán népei245
A nubák és a nilotidák antropológiai jellemzése245
A középső- és dél nilo-hamiták embertani jellemzése249
A Rudolf-tótól északra élő népcsoportok antropológiai jellemzése252
Kelet-Szudán népeinek csoportosítása253
A núbiaiak253
A preniloták254
A niloták258
Beir csoport259
Dinka csoport260
Luo csoport261
Bari csoport263
Karamodzsong csoport264
Nandi csoport264
Maszáj csoport267
A nubák271
A núbiai és a kelet-szudáni arabok: a baggarák272
Az etiópok és a szomálik (Északkelet-Afrika népei)276
"Afrika szarva"276
Etiópia277
Történeti áttekintés277
Akszúm állama277
Etiópia a XIII. és XVI. század között279
Az európaiak betörése279
Szomália282
Történeti áttekintés282
Északkelet-Afrika mai népei284
Az északi etiópok284
Az etiópok testi jellegei285
A déli etiópok287
A déli etiópok testi jellegei290
Etiópia és Szomália népeinek csoportosítása292
Északkelet-Afrika pásztornépei, a bedzsák292
Középső etiópok294
Afarok és szomálik269
A gallák299
Szidamo népek302
Megalitikus kusiták (konszo népek)303
Negrid népek és a partok környékének lakói305
Nyugat-Szudán és Nyugat-Afrika népei307
Nyugat-Szudán307
Nyugat-Afrika népei316
A moszik316
Felső-Guinea népeinek története; Benin316
A joruba államok317
Dahomey318
Asanti318
Nyugat-Szudán megismerése319
Nyugat-Afrika politikai felosztása320
Közép-Szudán népei321
Közép-Szudán népeinek testi jellegei322
Közép-Szudán népeinek csoportosítása324
A fulanik vagy fulbék324
A szorosabb értelemben vett közép-szudáni népek332
Szara csoport333
Madi csoport334
Mangbetu csoport335
A Szudán peremterületén élő népek340
Dárfúr tartomány342
Vadai tartomány342
Bagirmi tartomány342
Bornu tartomány343
Hausza tartomány344
Szongáj tartomány345
Közép-Szudán arab lakossága346
Nyugat-Afrika lakói347
Nyugat-Afrika lakóinak testi jellegei347
A nyugat-afrikai népek csoportosítása351
Szenegambiaiak352
Mandék (vagy mandingók)353
Kru népek és a peremterületeken élő (periferiális) mandék355
Kru törzsek356
Atlanti törzsek357
Mande törzsek357
A libériaiak359
A voltai (Burkina Fasó-i) népek359
Szenufo csoport360
Dogon csoport360
Lobi csoport361
Gurunszi csoport361
Mole csoport361
Gurma csoport361
Tem csoport362
Borgu csoport362
Vegyes eredetű és összetételű, "behatolt" (intruzív) csoport362
A Nigériai-fennsík lakói364
Északi bantu népek365
Csádi népek365
Keleti negrid csoport367
Kva (kwa) népek367
Csvi (tvi) népek367
Eve (ewe) csoport367
Közép-togói csoport368
Akan csoport369
A lagúnaövezet népei370
Dél-nigériaiak370
Félbantu csoport371
Idoma csoport371
Nupe csoport371
Középső csoport371
Joruba csoport372
Trópusi Közép-Afrika népei375
Afrika szíve375
"Afrika Eldorádója" - Trópusi Közép-Afrika376
Földrajzi helyzet376
Történeti áttekintés376
Ősi kultúrák376
A Kongó állam377
A Lunda állam377
A Kuba (Busong) állam377
A zande és a mangbetu törzsek378
A portugálok trópusi Közép-Afrikában378
A portugálok Angolában379
A Kongó-medence gyarmati felosztása379
A bantuk383
A bantu népek őshazája és vándorlása385
A bantuk csoportosítása388
A bantuk embertani jellegei389
A középső bantuk393
Trópusi Közép-Afrika népeinek felosztása394
A középső bantuk395
Kongói csoport395
Kimbundu csoport396
Kvango (kvango) csoport396
Kasai csoport398
Lunda csoport398
Bemba csoport399
Maravi csoport399
Jao csoport399
A mongók és a lubák402
Mongó csoport402
Luba csoport404
Egyenlítő menti bantuk407
Az északnyugati bantuk411
Északi csoport411
Déli csoport411
A Kameruni-magasföld lakói413
Nem bantu népek413
Keleti negrid népek413
Adamaua csoport413
Egyenlítői csoport414
A pigmeusok417
Az Afrika középső részének erdeiben élő pigmeusok és pigmoid népek417
A pigmeusok testi jellegei423
A pigmeusok csoportosítása427
Kelet-Afrika népei431
Ahol Ádám élt431
Történeti áttektintés432
Az ősi azániak (azániaiak)432
Kelet-Afrika benépesedésének problémái434
Buganda állam434
A maszájok435
Kelet-Afrika távoli kapcsolatai435
Az első portugál gyarmatosítók437
A Monomotapa állam437
A belső területek arab gyarmatosítása439
Kelet-Afrika gyarmati felosztása439
Kelet-Afrika népeinek főbb jellegei441
Kelet-Afrika népeinek embertani jellegei442
Kelet-Afrika népeinek csoportosítása443
A Nagy-tavak között élő bantuk443
Ruanda csoport445
Uganda csoport446
Keleti nyanza csoport446
Az Északkelet-Afrika partjai mentén élő bantuk448
Zigula csoport450
Nyika csoport450
Szuahéli csoport451
A tanzániai (tanganyikai) bantuk452
Rift csoport453
Nyamvézi csoport453
Rukva csoport453
Rufiji csoport453
Nyasza csoport453
Kelet-Afrika pásztornépei (a kenyai-magasföldi bantuk)455
Nem bantu népek457
A déli kusiták457
Kelet-afrikai vadásznépek458
Idegen népek Kelet-Afrikában459
Dél-Afrika népei461
"Afrika zsebe"461
Történeti áttekintés465
A bantuk465
A gyarmatosítás kezdetei467
A soszák területeinek meghódítása468
A zuluk harca az angolok ellen468
A "búr trek", a búrok nagy vonulása468
Dél-Afrika etnikai összetétele471
A "basztardok" (korcsok)473
A "színesek" (coloureds) vagy "fokföldi színesek"475
Afrikanerek477
"Angol afrikanerek"477
Az ázsiaiak Dél-Afrikában478
Dél-Afrika bantu népei és embertani jellegeik478
Testi jellegek478
A középső bantuk479
A zimbabwei bantuk479
A déli bantuk480
Dél-Afrika népeinek csoportosítása481
Zambézi középső folyása mentén élő bantuk (a Bangweulu-tó és az Indiai-óceán között élő népek)481
A sona és tonga népek483
Sona csoport484
Tonga csoport484
A déli és délkeleti bantuk484
A cvanák (tswanák)488
A sotók (sothók)492
A ngoni népek (kafirok)494
Ngoni csoport495
Ndebele csoport500
Északi ngoni csoport502
A délnyugati bantuk504
A szanok, koinok és a hegyi damák (koiszan népek)509
Afrika "emberkövületei"509
A szanok (busmanok)511
A szanok megismerése512
A szanok testi jellegei515
A szanok felosztása519
A koinok vagy koikoinok (hottentották)520
A koinok testi jellegei521
A koinok kultúrája522
A koinok csoportosítása5221
A hegyi damák (damarák) vagy haukoinok523
Afrika szigeteinek lakói529
Afrika partvonala529
Madagaszkár531
Madagaszkár benépesülése532
Történeti áttekintés536
Madagaszkár lakóinak testi jellegei538
Madagaszkár népeinek kultúrája543
Madagaszkár népeinek csoportosítása543
Az Indiai-óceán szigeteinek lakói550
Zanzibár550
Comore-szigetek551
Mascarenhas-szigetek551
Szokotra-sziget554
Seychelle-sziget554
Sainte Maria-sziget554
Az Atlanti-óceán szigetek lakói555
A Földközi-tengeri sziget: Málta555
Afrika népeinek elhelyezkedése összefoglaló térképeken557
A fontosabb afrikai őskőkori csodák576
Afrika különböző kultúráinak áttekintése578
Egyiptom történelmi korszakainak áttekintő időrendi táblázata Kákosy L. (1979) nyomán579
Irodalom581
Névmutató585

Kiszely István

Kiszely István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kiszely István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Föld népei 3. A Föld népei 3. A Föld népei 3. A Föld népei 3.

A védőborító enyhén szakadozott.

Állapot:
3.860 Ft
1.440,-Ft 50 25
29 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
Állapotfotók
A Föld népei 3. A Föld népei 3. A Föld népei 3. A Föld népei 3. A Föld népei 3. A Föld népei 3.

A védőborító kissé kopott, elszíneződött, javított. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
3.860 Ft
2.890,-Ft 25
58 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!