1.033.387

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Klasszikus francia költők

Szerző
Fordító

Kiadó: Magyar Helikon
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Nyl kötés
Oldalszám: 1.200 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Sorszámozott kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Ismeretlen szerző: Szent Eulália kantilénája (Molnár Imre)7
Ismeretlen szerző: Szent Elek élete - részletek
Elek élete az apai háznál (Lakits Pál)8
A feleség panasza (Lakits Pál)9
Ismeretlen szerző: Roland ének - részlet
Roland halála (Illyés Gyula)10
Ismeretlen szerző: Nagy Károly zarándokútja - részletek
Találkozás Erős Hugóval (Illyés Gyula)13
A forgó palota (Eörsi István)14
Kérkedő lovagok (Eörsi István)15
Ismeretlen szerző: Guillaume-ének - részletek
Vivien és Girard elválása (Lothár László)17
Vivien halála (Lothár László)20
Guilhem de Peitieu:
Szerelemnek örvendeni (Weöres Sándor)21
Merthogy virul a kikelet (Tótfalusi István)23
Verset formálok semmiről (Weöres Sándor)24
Barátaim, illendő lesz énekem (Weöres Sándor)25
Verset faragva szunnyadok (Jékely Zoltán)26
Philippe De Thaon: A szirén (Eörsi István)29
Ismeretlen szerző: Lajos koronázása - részlet (Lothár László)30
Ismeretlen szerző: Lovagok, eljött üdvötök (Lakits Pál)34
Marcabru:
Hol útra kél a kis patak (Lothár László)35
Minap sövény mellett mentem (Weöres Sándor)37
Jaufre Rudel:
Hogyha már a forrás habja (Eörsi István)39
A nap májusban hosszú már (Eörsi István)40
Bernart de Ventadorn:
Látok pacsirtát (Weöres Sándor)42
Az édes, lanyha szélben (Eörsi István)44
Hogy én jobban énekelek (Képes Géza)45
Ismeretlen szerzők
Szép Erember (Illyés Gyula)47
Gaiete és Oriour (Weöres Sándor)48
Szép Aye (Weöres Sándor)49
Egy forrás mellett, kies kertek árnyán (Rónay György)50
Az ablak mellék ül a szép Doette (Hárs Ernő)51
Wace:
Rou története - részlet
A parasztfelkelés (Lator László)52
Marie de France: Két szerető (Lator László)56
Chrétien de Troyes:
Cligés (Mészöly Dezső)62
Yvain - részeletek
Yvain szerelemre gyullad (Illyés Gyula)62
A Legkegyetlenebb Kaland Kastélyában (Mészöly Dezső)65
Lancelot - részlet
Lancelot találkozója a királykisasszonnyal (Mészöly Dezső)69
Perceval - részletek
A Grál-menet (Mészöly Dezső)72
A három vércsepp (Mészöly Dezső)74
Ismeretlen szerző
Trisztán őrülése - részletek (Tellér Gyula)75
Ismeretlen szerzők
Galagonyának ágai alatt (Lothár László)80
Ha tavasz jön fényesen (Lothár László)81
Csinos vagyok, de bánat őröl, átok (Eörsi István)82
Guiraut de Borneil: Dicső király, szent fény, tündökletes (Lator László)83
Bertran de Born: Tetszik nekem húsvét körül (Illyés Gyula)84
Arnaut Daniel: Derűs, formás énekemben (Weöres Sándor)86
Ismeretlen szerzők
Nyisd meg ajtód, kis kerted ajtaját (Tellér Gyula)87
Miért ver uram engemet? (Illyés Gyula)88
Májusban, midőn bomlik dús virága (Fodor András)88
Jeruzsálem, miattad van bajom (Illyés Gyula)89
Oroszlánszívű Richárd: Nem az igazat mondja a fogoly (Illyés Gyula)90
Gace Brülé:
Hazámbeli madársereg (Tellér Gyula)91
Ha közeleg a pirkadat (Tellér Gyula)93
Le Chatelain de Coucy: Hallom dalát a szabad csalogánynak (Lothár László)94
Conon de Béthune:
Egy másik tájon, hajdan megesett (Eörsi István)95
Ó, szerelem! Szörnyű a szenvedésem (Eörsi István)96
Hélinant de Froidmont: A halál versei - részletek (Csorba Győző)98
Gaucelm Faidit: Íly nagy csapás, íly szörnyű veszteség (Molnár Imre)101
Peire Vidal: Erős annak gyásza (Illyés Gyula)103
Raimbaut de Vaqueyras: Hullámhegyek a tágas tengeren (Tellér Gyula)105
Guiot de Provins:
Biblia - részletek
Könyvének címlapjára (Molnár Imre)106
A római bíborosok ellen (Molnár Imre)106
Ismeretlen szerző:
A róka regénye - részlet
A Róka zarándokútja (Jékely Zoltán)107
Guiot de Dijon: Zendülj vígaszomra, ének (Fodor András)111
Ismeretlen szerzők
Sem fagyban, sem vad hidegben (Tellér Gyula)113
Ha kell, énekelek én (Weöres Sándor)115
Tavasszal, hogyha látok (Fodor András)116
Ketten, kedvesem meg én (Rónay György)117
Áprilisban, húsvéttájt (Molnár Imre)118
Májusban, ha friss a lég (Hárs Ernő)119
Ismeretlen szerző
Ének az Albigensek elleni keresztes hadjáratról - részlet
Toulouse ellenáll (Lakits Pál)120
Guilhelm Figueira: Sirventest irok - részletek (Tótfalusi István)123
Ismeretlen szerző: Fogolypecsenye (Donga György)126
Guillaume de Lorris:
A rózsa regénye - részletek
Lecke lovagoknak (Illyés Gyula)130
A szerelem tünetei (Justus Pál)131
Thibaut de Champagne:
Mint én, az Egyszarvú olyan (Takács Zsuzsanna)134
Uj dalba kezdek, meg nem állhatom (Takács Zsuzsanna)135
Sem a szélben, sem a fagyban (Weöres Sándor)137
Épp minap hajnalra kelve (Tótfalusi István)138
Colin Muset:
Hegedültem dalokat (Illyés Gyula)139
Ha a tavasz közeleg (Hárs Ernő)141
Peire Cardenal:
Gyalázat és fajtalanság (Tótfalusi István)142
Estribo-t készítek, míves szabály szerént (Tótfalusi István)144
Robert de le Pierre: Mahieu de Gand, válaszod (Hárs Ernő)145
Rutebeuf:
Téli kockázásokról (Illyés Gyula)147
Szegénységéről (Illyés Gyula)150
Rutebeuf bűnbánata (Illyés Gyula)151
Jean de Meung:
A rózsa regénye - részletek
A Képmutatás beszéde (Illyés Gyula)153
Az aranykor (Justus Pál)155
Philippe de Rémi: Zagyvaságok (Molnár Imre)157
Guillaume de Machaut:
Liliomfehérn, pirosan, mint rózsa (Illyés Gyula)158
Tőled fájón, szív-vesztve (Szedő Dénes)159
Szívem, ég veled (Molnár Imre)159
Igaz rege - részlet
A cseresznyefa (Rónay György)160
Agnés de Navarre-Champagne:
Ki még nem láthatott soha (Molnár Imre)161
Mert elfeledtél, kedvesem, te szép (Molnár Imre)162
Eustache Deschamps:
Ballada arról, miképp úrhodtak el minden bajok, mióta az arany- és ezüstbányákat feltárták (Somlyó György)162
Hol Nimród, az idomtalan (Somlyó György)163
Be- s befutahtnám az egész világot (Illyés Gyula)164
Szép vagyok-e, szép-e, szép-e? (Somlyó György)165
Egy birka, egy kecske, meg egy szegény ló (Rónay György)167
Púpos lettem és görnyeteg (Somlyó György)168
Olivier Basselin:
A háború és a bor (Eörsi István)169
Az orrához (Eörsi István)170
Christine de Pisan:
Magam vagyok és csak magányra vágyom (lllyés Gyula)171
Mártíromságra hagyott itt örökre (Károlyi Amy)172
Bús szívből énekelni édesen (Károlyi Amy)172
Istenek! Az idő rám jár! (Károlyi Amy)173
Alain Chartier: A könyörületességet nem ismerő hölgy - részlet (Takács Zsuzsanna)174
Charles D'Orléans
A francia partok felé tekintve (Illyés Gyula)175
Könyörögj békét, Szűz (Illyés Gyula)176
Híre járt itt-ott frank vidéken (Rónay György)177
Hogy a Nyűgös Búbánat erdejében (Rónay György)177
A Soká-Várás Erdejében (Illyés Gyula)179
A nyár szállásmestereit (Rónay György)180
Az idő, ím, kivetkezett (Illyés Gyula)181
Hogy tambura szólt (Rónay György)181
A világ torkig van velem (Rónay György)182
Akár tessék, akár ne tessék (Rónay György)182
Nem képmutatásból cselekszem (Rónay György)183
Szívem, kire bízod magad (Rónay György)183
Be jó ránézni, Istenem (Somlyó György)184
Martin Franc:
A hölgyek bajnoka - részlet
Franciaország nyomorúsága (Molnár Imre)185
Martial D'Auvergne:
VII. Károly vigílái - részlet
A pásztorélet dicsérete (Molnár Imre)186
Jean Regnier:
Ballada, melyet fent mondott készített hitestársa, Ysabeau Chrestienne úrasszony kérelmére, Anno 1460 (Illyés Gyula)188
Testamentum - részlet (Molnár Imre)189
Francois Villon:
A Nagy Testamentum190
Diomedes meséje (Szabó Lőrinc)191
Az elveszett ifjúság siratása (Szabó Lőrinc)192
A cimborák emléke (Szabó Lőrinc)194
Panasz a mindeneket lebíró halálról (Szabó Lőrinc)196
Ballada tűnt idők asszonyairól (Szabó Lőrinc)197
A szép fegyverkovácsné panasza (Vas István)201
Kettős ballada a bolond szerelemről (Mészöly Dezső)202
Ballada, melyet édesanyja kérésére készített a költő, hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz (Illyés Gyula)203
Villon éneke szeretőjéhez (Mészöly Dezső)204
Ballada és könyörgés Cotard mesterért (Szabó Lőrinc)205
Az irigy nyelvek balladája (Mészöly Dezső)206
Felelet Franc Gontier bölcselkedésére (Mészöly Dezső)207
Ballada a párizsi nőkről (Vas István)208
Ballada a Vastag Margot-ról (József Attila)209
Jó tanítás balladája a rossz életűeknek (Szabó Lőrinc)210
A Saint Innocents temető (Vas István)211
Sírfelirat (Mészöly Dezső)212
Rondó (Mészöly Dezső)213
Ballada, melyben Villon mindenkitől bocsánatot kér (Szabó Lőrinc)213
Záróballada (Szabó Lőrinc)214
Védekezés a sors nevében (Kálnoky László)215
Levél a börtönből (Szabó Lőrinc)216
A felakasztását váró Villon négy sora (Illyés Gyula)217
Gyászirat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztásukat várták (Illyés Gyula)218
A jó tanács balladája (Kálnoky László)219
Ének azok ellen, kik a Frank Királyságra fenekedtek (Mészöly Dezső)220
Közmondások (Weöres Sándor)221
Apró képek balladája (Szabó Lőrinc)222
Ellentétek (Szabó Lőrinc)223
Rondó (Weöres Sándor)224
Jean le Maire de Belges: Galathea pásztorlány dala (Végh György)225
Pierre Gringore:
A Béke és a Háború (Somlyó György)226
A vak hódítók merényei (Somlyó György)229
Ballada (Szedő Dénes)230
Aki gyűlöl (Somlyó György)231
Jean de L'Espine de Pont-Alletz:
Az orvosokról - részlet (Rónay György)231
A földmíves életről - részlet (Bittei Lajos)233
Mellin de Saint-Gelais:
Nem rejt ölén (Rónay György)234
Egy rózsacsokorra (Rónay György)235
E távoli hegyek (Rónay György)235
Clément Marot-hoz, amikor mindketten betegek voltak (Rónay György)236
Egy piaci kókler (Rónay György)236
Marguerite de Navarre:
Isten veled! (Vas István)237
Dal (Somlyó György)238
Orpheusz (Rónay György)239
Clémant Marot:
Rondó arról, aki éjjel járt a kedveséhez (Rónay György)240
Rondó Ysabeau hűtlenségéről (Rónay György)240
Epigrammák
Boris és Jaquette (Rónay György)241
A májusról és Annáról (Rónay György)241
Valakiről, aki rosszul ment férjhez (Rónay György)242
Lopott csók (Rónay György)242
Valakiről, aki szavakkal fizeti ki udvarlóit (Rónay György)242
Önmagáról (Radnóti Miklós)243
Ötödik elégia (Rónay György)243
Az udvar hölgyeinek küldött búcsúdal 1537 október havában (Illyés Gyula)244
A pokol - részlet (Rónay György)245
Levél a királyhoz arról, hogy meglopták (Szabó Lőrinc)248
Roger de Collerye:
Itten manap (Szedő Dénes)249
E rút időn (Szedő Dénes)250
Rondót, kecsest (Szedő Dénes)251
Tenger bajom (Szedő Dénes)251
Kegyetlenül tör (Szedő Dénes)252
Maurice Scéve:
Délia - részletek (Rónay György, Illyés Gyula)252
A füzes - részletek (Rónay György)258
Mikrokozmosz - részlet
Ábel siratása (Rónay György)262
Jacques Peletier: A pacsirta (Rónay György)263
Pernette du Guillet:
Ha azt mondják (Rónay György)264
Ha látod tiszta szerelemnek (Szedő Dénes)265
Hogy örömet szerezzek (Rónay György)266
Szabadságától megfosztani (Rónay György)266
Vádlom magam (Rónay György)267
Hányszor kívántam (Rónay György)267
Pontus de Tyard:
Arcképlet (Nemes Nagy Ágnes)269
Bár rangod a sors (Rónay György)260
Louise Labé úrhölgyet szemlélve (Nemes Nagy Ágnes)270
Nyugalom atyja (Rónay György)270
Jean Dorat:
Nem tekint az szülőt (Bittei Lajos)271
Hogy méltón zengjük (Bittei Lajos)272
Pierre de Ronsard:
A legsűrűbb (Kálnoky László)272
Még gyermekes szépsége (Nemes Nagy Ágnes)273
Úgy szeretnék (Tóth Judit)273
Előbb szűnik meg (Kálnoky László)274
Ó, bárcsak bosszút tudnék állni (Kálnoky László)275
Mint őzbak (Tóth Judit)275
Majd ha oltárnál leszünk (Illyés Gyula)276
E mosoly (Tóth Judit)277
Az, aki a világegyetemet (Kálnoky László)278
Csók (Rónay György)278
Elhallgatsz rögtön, locska Fecske (Szabó Lőrinc)279
Marie, arcod akár (Rónay György)279
Hevertem április huszadikán (Nemes Nagy Ágnes)280
Megdorgáltál, Marie (Kálnoky László)280
Kelj fel már, kicsikém! (Rónay György)281
Amint az ág hegyén (Nemes Nagy Ágnes)281
A vándor és a géniusz (Rónay György)282
Mit mondasz, mit csinálsz (Kálnoky László)283
Mindent elcsöndesít (Rónay György)283
Mikor zöld tavasza (Rónay György)284
Lehet, hogy szeretőd (Szabó Gizella)284
Szerelméhez (Nemes Nagy Ágnes)285
A nyárról (Illyés Gyula)285
A maga választotta sírról (Rónay György)288
Szép ifjuságom odavan már (Rónay György)290
Szegény paraszt, mért remeg (Rónay György)291
Hozott az Isten (Rónay György)292
Virágosan remegő (Rónay György)293
Immár, Paszitheám (Vas István)294
Szép unokahugod oldalán (Nemes Nagy Ágnes)294
Mivel csupa fagy ő (Szegzárdy-Csengery József)295
Azt mondtad, amikor (Rónay György)295
Hogy megtudják (Vas István)296
Míg maga táncol (Vas István)296
Helénám, ma, mikor (Vas István)297
Kübélé vesszejét (Tóth Judit)298
Szép Kasszandra, agyő (Vas István)298
Legyőzted szívemet (Szegzárdy-Csengery József)299
Ha majd öreg leszel (Szabó Lőrinc)299
Föladom a csatát (Illyés Gyula)300
A gastine-i erdő favágói ellen (Szabó Lőrinc)300
Himnusz a halálról - részlet (Rónay György)302
Buzdítás békére - részlet (Kárpáty Csilla)304
Válasz némely genfi prédikátorocskák és lelkészecskék rágalmaira és gyalázkodásaira - részletek (Rónay György)306
Csak csont vagyok ma már (Radnóti Miklós)309
Add kincseid nekem (Szegzárdy-Csengery József)309
Tél hosszú éjei (Rónay György)310
Kertet, házat, hazát (Illyés Gyula)310
Louise Labé:
Ó elfordult tekintet (Vas István)311
Ó, hasztalan remények (Rónay György)312
Fényes Vénusz (Rónay György)312
Élek, halok (Illyés Gyula)313
Amíg szemem (Nemes Nagy Ágnes)313
Csókolj még (Szabó Lőrinc)314
Mily férfi az (Nemes Nagy Ágnes)314
Ne vessetek meg (Lányi Viktor)315
Joachim du Bellay:
Már cserényébe gyűjtött (Szabó Lőrinc)316
A kétségbeesett éneke (Rónay György)316
Gabonarostáló a szélhez (Rónay György)318
Róma régiségei
Ki keresed (Rónay György)319
Megszentelt dombok (Radnóti Miklós)319
Te, ki Rómában (Vas István)320
Panaszok
Nem kutatgatom én (Rónay György)320
Frankhon, művészetek (Radnóti Miklós)321
Panjas, azt kérdezed (Rónay György)322
Boldog, ki szép utat tett (Rónay György)323
Boldog, ki életét (Rónay György)323
Sosem találkozunk (Rónay György)324
Jóbarátok között (Rónay György)324
Velence s Boldogna felől (Rónay György)325
Ott fenn a Palotán (Rónay György)326
Jó, Paschal, ha a zárt konklávét (Rónay György)326
Kíváncsi vagy, Duthier (Rónay György)327
Ne gondold, Robertet (Rónay György)327
Urazni uzsorást (Illyés Gyula)328
Lépdelni fontosan (Illyés Gyula)328
Ó kecsesen sodort (Rónay György)329
Hogy egy hív udvaronc (Rónay György)330
Nyomorult az a föld (Rónay György)331
No, nézd csak, De Magny (Vas István)331
Itt termékeny a táj (Rónay György)332
Fölvesz minden folyót (Rónay György)332
Uram, nem nézhetem (Rónay György)333
Jacques Tahureau:
Szép szemével hogyha olykor (Rónay György)334
Bár kemény a kő (Nemes Nagy Ágnes)334
A nyirkos éj (Rónay György)335
Rémy Belleau:
Egy ezüst váza terve (Rónay György)336
Április (Radnóti Miklós)337
A szüret leírása (Jékely Zoltán)339
Hah! Gondok gondjai (Jékely Zoltán)340
Olivier de Magny:
Békét keresek (Somlyó György)341
Hogy mit szeretek én (Rónay György)341
No ülj le már, Guyon (Vas István)342
Ó, Gordes, mi lesz velünk? (Kálnoky László)342
Be boldog az (Jékely Zoltán)343
Szolgálj csak jó soká (Jékely Zoltán)343
A királyhoz (Rónay György)344
Étienne de la Boétie:
Ma nagy volt a meleg (Nemes Nagy Ágnes)345
Akkor, midőn a nyár kiadta mérgét (Illyés Gyula)345
Nem vagyok gyermek (Pór Judit)346
Vesd szememre (Pór Judit)346
Étienne Jodelle:
Mint aki elveszett (Rónay György)347
Múltkor, az Alpokon (Kállay László)347
Mint szorgos kézműves (Somlyó György)348
Szeretem a babért (Somlyó György)349
Jean-Antoine de Baif:
Békehimnusz (Kárpáty Csilla)349
Ó, édes kéj (Kálnoky László)350
Százhuszonegyedik zsoltár (Illyés Gyula)350
Csak térne vissza bár (Kárpáty Csilla)351
Önmagához (Devecseri Gábor)352
Jean Passerat:
Menlevél Bagnolet háza számára a német lovaskatonák ellen (Kárpáty Csilla)353
A senlisi nagy nap (Rónay György)354
Thuléne udvari bolond halálára (Rónay György)355
Óda a május első napjára (Jékely Zoltán)356
Jacques Grévin:
Ah! Mi áraszt el így (Rónay György)357
Ó, Clermont városa (Végh György)358
A hitvány talpnyalás (Végh György)358
Mi az élet? (Rónay György)359
Amadis Jamyn:
Az ég, a föld (Rónay György)359
Tánc közben (Rónay György)360
Franciaország nyomorúságáról (Rónay György)361
Vénuszhoz, a békéért (Somlyó György)361
Sírfelirat (Rónay György)362
Guillaume de Salluste du Bartas:
A teremtés hét napja - részletek (Végh György, Rónay György)362
Állj meg, francia (Rónay György)364
Robert Garnier: Elégia Ronsard halálára - részlet (Tóth Judit)365
Philippe Desportes:366
Testek körül (Rónay György)366
Sétálok egymagam (Rónay György)367
Itt hullt le Icarus (Rónay György)367
Egy forrásnál (Somlyó György)368
Nap űzi a napot (Rónay György)368
Pierre de Brach:
Nyomorult franciák (Rónay György)369
Ha boldog a szegény (Rónay György)370
Jean Bertaut:
Egy parlamenti elnök sírjára (Rónay György)370
Stancák (Pór Judit)371
Antoine Mage de Fiefmelin:
Kozmológia (Somlyó György)372
Hát itt a háború (Somlyó György)373
Ki Marsot követi (Somlyó György)374
Jean de la Ceppéde:
Mi indít rá, Uram (Rónay György)374
A nagylelkű, okos családatya (Rónay György)375
A szarvas, ha vadász (Rónay György)375
A bölcs hajós (Rónay György)376
Boldog volt a sereg (Rónay György)376
Agrippa D'Aubigné:
Mi földdel tette (Somlyó György)377
Habár a háború (Somlyó György)378
Üznek orkánok és habok (Rónay György)378
A végzet versei - részletek (Rónay György, Jékely Zoltán, Illyés Gyula)379
A tél. A télre szállást változttó fecskéket a léha vágyakhoz hasonlítja, melyek öregségünkre elhagynak (Rónay György)387
Marc de Papillon de Laphrise:
Hah! lelkem te! (Jékely Zoltán)389
Meglestem őt (Jékely Zoltán)389
Hogyan? Ez mit jelent? (Jékely Zoltán)390
Jean de Sponde:
Látnál nyilat (Rónay György)390
Mind meg kell halnotok (Rónay György)391
Számold meg napjaid (Illyés Gyula)392
Kik ezek, kik ezek (Rónay György)392
Mindenki azt nyögi (Kálnoky László)393
Ha már e gyönge test (Jékely Zoltán)393
Ha szemügyre veszem (Kálnoky László)394
Karthágó, a merész (Somlyó György)394
Tekintsd hát bátran azt (Szegzárdy-Csengery József)395
Bömböltek a szelek (Somlyó György)396
Francois de Malherbe:
Könyörgés a Nagy Henrik királyért (Rónay György)396
Du Perrier úr vigasztalása (Szabó Lőrinc)400
Egy hölgy elhagyására való szándék (Jékely Zoltán)402
Végeztünk, szép Caliste (Rónay György)402
Hogy fiam mára nem él (Rónay György)403
A királyhoz (Rónay György)404
Zsoltár-parafrázis (Rónay György)404
Jean Ogier de Gombaud:
Mért akarja a sors (Rónay György)405
E csodás éjszakán (Somlyó György)406
Elönt a bűn (Rónay György)406
Mathurin Régnier:
XIII. Szatíra Maca vagy a megzavart képmutatás (Rónay György)407
Stanzák (Rónay György)412
Jean-Baptiste Chassignet:
Mint rozsda a vasat (Rónay György)415
Mi az élet (Rónay György)415
Egy hullámzó folyó parjtára (Rónay György)416
Megtér minden dolog (Szegzárdy-Csengery József)417
Nem hal meg a virág (Szegzárdy-Csengery József)417
Ha tudnád, mily nehéz (Nemes Nagy Ágnes)418
Lovakat cifra dísz (Nemes Nagy Ágnes)418
Jean de Lingendes:
Stanzák. Nem bánja, ha hölgyre mással mulat, csak ő ne tudjon róla (Rónay György)419
Alcidon dala (Rónay György)422
Francois de Maynard:
Ágyadnak, Margó (Rónay György)422
Egy fülemüléhez (Rónay György)423
Egy homályos szerzőre (Rónay György)423
Egy nagy költőnek (Rónay György)424
Egy hölgy panasza híve halálán (Rónay György)424
A szép öreg hölgy (Jékely Zoltán)427
Párizs, Isten veled (Rónay György)429
Erdők közt, így a jó (Illyés Gyula)429
Lelkem, búcsúzni kell (Rónay György)430
Pierre Patrix:
Az álmodtam ma (Rónay György)430
Sírfelirata (Rónay György)431
Étienne Durand:
Párbeszéd (Rónay György)432
Ó, erdők, mennyire szeretlek (Rónay György)432
Stanzák az Állhatatlansághoz (Jékely Zoltán)434
Elégia - részlet
Könyörgés kedvese szeméhez (Jékely Zoltán)435
Honorat de Racan:
A tavasz jötte (Rónay György)437
Baccháns óda (Rónay György)439
Théophile de Viau:
A reggel (Jékely Zoltán)440
Óda (Illyés Gyula)442
Egy viharról, mely akkor támadt, mikor éppen Angliába akart hajózni (Rónay György)443
Clorishoz (Rónay György)445
A királyhoz a száműzetésből - részlet (Jékely Zoltán)448
Szép szerelmem felől álmodtam (Rónay György)449
Hogy Phlis visszatért (Rónay György)450
A Castel-Jaloux-i pusztákra való száműzetéséről (Kálnoky László)450
Az elítélt stanzái (Rónay György)451
Francois de Boisrobert:
A párizsi tél (Rónay György)452
Nagy hegyek, ti, akik (Pór Judit)454
Az Akadémiára (Somlyó György)455
Antoine Girard de Saint-Amant:
A sajt (Rónay György)455
A tűnődő - részletek (Jékely Zoltán)158
Egy fatuskón ülök (Rónay György)460
A lusta (Rónay György)461
Helytke járással (Rónay György) 461
Az ágrólszakadt költő - részlet (Rónay György)462
Párizs környéki aratás (Jékely Zoltán)466
Ősz a Kanári-szigeteken (Szabó Lőrinc)466
Scarron úrhoz, a páratlan és kiváló nyomorékhoz (Rónay György)467
Denis Sanguin de Saint-Pavin:
Benserade mintájára (Rónay György)467
Silvander ellen (Rónay György)468
Önarckép (Tóth Judit)468
Vincent Voiture:
El kell Uránia szerelmében (Rónay György)470
Virágköntösben a szép Nimfa (Rónay György)471
Dal (Rónay György)471
Egy ifjú hölgyhöz, akinek piszkos volt a föltűrt inge-ujja (Szedő Dénes)472
Claude de Malleville:
A kedves hajnalban (Rónay György)473
Nefelejcs és nebáncsvirág Júlia girlandjába (Rónay György)173
Guillaume Colletet:
Hódolat egy nagy költőnek (Rónay György)174
Ronsard háza (Rónay György)174
Charles Vion de Dalibray:
Egy gyásszertartás (Rónay György)475
Majd még bolond leszek (Rónay György)476
Tirciszhez (Rónay György)476
Rajta, lakáj, tölts inni nékem (Rónay György)477
Halandó, ne feledd (Somlyó György)478
Tristan L'Hermite:
Két szerelmes sétája (Rónay György)478
Vigasztaló szavak Idáliához (Kálnoky László)482
Preludium (Rónay György)183
Temető (Rónay György)483
A csüggesztő távollét (Rónay György)484
A tévedés (Rónay György)484
A becsvágyó hódítókhoz (Rónay György)485
Szonett Annibal Caro után (Rónay György)485
Daphnisz, ideje már (Rónay György)486
Hanyatlókorban van a nap (Rónay György)487
Sorsomnak vége van (Rónay György)488
Adam Billaut: Válasz arra, hogy az udvarba hívták (Rónay György)489
Jean-Francois Sarasin:
A rossz költő (Rónay György)490
Európa nyomorúságáról (Jékely Zoltán)492
Egy szépférjű hölgy rút lovagjához (Pór Judit)492
Pierre Corneille:
Kedvesem, ha úgy ítéled (Rónay György)493
Két szonett osztja meg a várost (Rónay György)494
Az emberi tudományok hívságáról (Rónay György)495
Mentség - részlet (Illyés Gyula) 495
XIII. Lajos halálára (Tóth Judit)496
Paul Scarron:
Párizs (Radnóti Miklós)497
Gőgünk oszlopai (Rónay György)497
Egy nagy szikla alatt (Rónay György)498
A királynéhoz (Jékely Zoltán)498
Hiteles beszámoló mindarról, ami a másvilágon a Párkák és a Költők harcában Voiture halálakor történt (Rónay György)499
Epigrammák Galád úr tiszteletére (Rónay György)505
Sírfelirat (Illyés Gyula)506
Charles de Saint-Évremond:
Akadémikusok - részlet (Rónay György)507
A régi jó idők (Rónay György)510
Madame de La Perrine-hez (Rónay György)512
Lenclos kisasszonyhoz (Rónay György)512
Isaac de Benserade:
Párizs városára (Rónay György)513
Jóbról (Rónay György)513
Vers dallamra (Rónay György)514
Szűz istenség (Tóth Judit)514
Cyrano de Bergerac: A megpörkölt államminiszter - részlet (Jékely Zoltán)515
Jean de la Fontaine:
Adonisz - részlet (Rónay György)519
Akadémia értekezés (Weöres Sándor)522
Huet főtisztelendő úrhoz, Soissons püspökéhez - részlet (Rónay György)524
A szobalány igazolása (Rónay György)525
A Kertész meg a Várura (Szabó Lőrinc)528
Pestis az állatok között (Kálnoky László)529
Az oroszlán udvara (Lator László)531
A két galamb (Nemes Nagy Ágnes)532
Colletet-né ellen, aki férje életében verseket ír, halála után viszont soha többé (Rónay György)535
Sírversek
Egy lusta sírjára, vagyis a sajátjára (Rónay György)535
Egy nagy beszélő sírjára (Rónay György)536
Moliére sírjára (Rónay György)536
Moliére:
Gáláns stanzák (Rónay György)536
Egy filozófusnak, fia halálára (Pór Judit)537
Francois Colletet: A fenyőtobozhoz címzett kocsma a Miasszonyunk hídjánál (Rónay György)538
Nicolas Boileau: Költészettan - részletek (Rónay György)539
Jean Racine:
Stanzák Parthénice-hez (Rónay György)545
Egy keresztény panasza amiatt, hogy magában ellentmondásokat tapasztal (Illyés Gyula)546
A római breviárium himnuszaiból
Szerdai laudes (Rónay György)547
Szombati laudes (Rónay György)548
Madame Deshouliéres:
Burleszk szonett Racine Phaedrájára (Rónay György)548
Stanzák (Rónay György)549
Jean-Baptiste Rousseau:
Óda egy év kezdetére (Rónay György)55
Stanzák (Rónay György)552
Alexis Piron:
Az ember nyomorúsága (Rónay György)553
Epigrammák
A Francia Akadémia ellen (Rónay György)554
A Francia Akadémiának (Rónay György)554
Az orvostudományra (Rónay György)554
Egy püspöknél (Rónay György)555
Utolsó epigrammája (Rónay György)555
Voltaire:
A mesterségek eredete (Rónay György)556
A világfi (Tóth Judit)557
Az 1736-i békére (Jékely Zoltán)560
Stanzák Du Chatelet asszonyhoz (Rónay György)563
Ön és te (Kálnoky László)564
Egy fiatal költőhöz (Rónay György)565
Lullinné asszonynak (Illyés Gyula)566
Epigrammák
Két nagyszájú (Kálnoky László)567
Jean Fréronra (Illyés Gyula)567
Lefranc De Pompignanra (Rónay György)567
Grétrynek (Rónay György)568
Gentil-Bernard költőre (Rónay György)568
D'Aube úr halálára (Rónay György)568
Leibnitz arcképe alá (Rónay György)569
Gentil-Bernard:
A szerelem művészete - részlet (Végh György)569
A rózsa (Kárpáthy Csilla)570
Jean-Baptiste Louis Gresset: Kokó - részletek (Tóth Judit)571
Jean-Francois de Saint-Lambert:
Az 1748-as békére (Somlyó György)578
Az évszakok - részlet (Kárpáty Csilla)579
Michel-Jean Sedaine: Öltönyömhöz (Rónay György)580
Denis Écouchard-Lebrun:
Homér és Osszián (Rónay György)582
Epigrammák
Dorat-ra (Rónay György)584
Ugyanarra (Rónay György)584
A líceum kiváló költészettan-tanáráról (Rónay György)585
Egy kritikájára (Rónay György)585
Levelezéséről Északi költőivel és fejedelmeivel (Rónay György)585
Ugyanarról (Rónay György)585
La Harpe-ra (Rónay György)586
Antoine-Léonard Thomas:
Óda az időről (Rónay György)586
Levél a néphez - részlet (Jékely Zoltán)589
Fölolvasás a szalonban (Rónay György)590
Jacques Delille:
A kertek - részlet (Rónay György)592
A mezei ember - részlet (Kárpáty Csilla)593
A természet három korszaka - részlet (Rónay György)593
Nicolas-Germain Léonard:
Sírok
Dameta és Milon (Rónay György)594
Az elveszett pásztorlány (Rónay György)596
Jean-Antoine Roucher: A hónapok - részletek (Kárpáty Csilla)597
Nicolas Gilbert:
A tizennyolcadik század - részletek (Rónay György)600
Óda több zsoltár nyomán (Somlyó György)602
Antoine Bertin:
Elégia (Rónay György)603
Átvirrasztott éj (Rónay György)604
Évariste Parny:
A boldogság be lassan érkezik (Rónay György)605
Édes Eleonórám, úrja élünk (Rónay György)606
Barátaimhoz (Rónay György)606
Philippe Fabre D'Églantine: Vendéglátás (Rónay György)607
Claude Rouget de L'Isle: A marszíliai ének (Verseghy Ferenc)608
André Chénier:
A költészethez (Rónay György)610
Gyötrelmes éj (Szabó Lőrinc)611
Alszom, s szívem virraszt (Radnóti Miklós)613
Arcom meghervadt már (Radnóti Miklós)613
Fannihoz (Rónay György)613
A tarentumi szűz (Kardos László)614
Orpheusz (Rónay György)615
A labdaház - részlet (Szabó Lőrinc)616
A fogoly lány (Vas István)617
Jambusok - részlet (Illyés Gyula)618
Marie-Joseph Chénier: Induló (Görgey Gábor)620
Pierre-Jean de Béranger:
Gyermekkori emlékek (Petőfi Sándor)622
Béranger legújab dala (Petőfi Sándor)623
Téli dal (Kardos László)624
Búcsú (Kardos László)625
Az yvetot-i király (Szabó Lőrinc)626
Marceline Desbordes-Valmore:
Szádi rózsái (Szabó Lőrinc)627
Az elváltak (Szabó Lőrinc)628
Lyon, 1834 (Somlyó György)629
Alphonse de Lamartine:
Magány (Rónay György)629
A völgy (Tóth Judit)631
A Santa Restituta öböl lilioma (Kardos László)633
A tó (Szabó Lőrinc)634
Invokáció (Rónay György)636
Ferrara (Kálnoky László)636
Ősz (Rónay György)637
A lepke (Kardos László)638
Ében fürtjeiből a harmatot kirázva (Szabó Lőrinc)638
A gyík Róma romjain (Kardos László)639
Szállj alá, szemem, a mennyei tájra újra (Kálnoky László)640
Osszián! Osszián! Midőn ifjabb koromban (Rónay György)642
Ott történt, hol a Dél langyos tengere (Rónay György)643
Casimir Delavigne: Várakozás (Tóth Judit)644
Alfred de Vigny:
Mózes (Nemes Nagy Ágnes)645
Zsuzsánna fürdője (Vas István)648
Római hölgy fürdője (Szabó Lőrinc)649
A farkas halála (Illyés Gyula)650
Victor Hugo:
A dzsinnek (Kardos László)652
Mikor a könyv (Nemes Nagy Ágnes)655
Örömmel ülök én (Nemes Nagy Ágnes)656
A nap ma fellegek között pihent le este (Nemes Nagy Ágnes)656
Mivel ajkamhoz ért (Kálnoky László)657
Ó, az a régi kert (Nemes Nagy Ágnes)659
Megnyugtató látvány (Nemes Nagy Ágnes)659
Olympio siralma (Kálnoky László)661
Aminek szárnya van (Rónay György)665
Oceano nox (Kálnoky László)666
Júniusi éjszakák (Rónay György)667
Európa térképe (Gáspár Endre)668
Bűnhődés - részlet (Illyés Gyula)669
Stella (Radnóti Miklós)671
Ultima Verba (Somlyó György)672
Lux (Somlyó György)674
Két lányom (Nemes Nagy Ágnes)675
Régi dal az ifjúságról (Nemes Nagy Ágnes)676
Meztélláb volt a lány (Rónay György)677
Boldog, ki elmereng az örök dolgokon (Szegzárdy-Csengery József)677
Egység (Rónay György)678
Sápadt volt, s mégis rózsaszín volt (Nemes Nagy Ágnes)678
A koldus (Nemes Nagy Ágnes)680
Jelenés (Rónay György)680
A híd (Rónay György)681
Egy nap a nagyszerű próféta (Rónay György)682
Az angyalokhoz, akik látnak (Rónay György)682
Ó örvény! Lebukik s kételyt hoz fel a lelkünk (Rónay György)683
Relígio (Rónay György)683
A lelkiismeret (Kardos László)684
Az alvó Boáz (Nemes Nagy Ágnes)686
Az éj, az éj, az éj (Kosztolányi Dezső)688
Levél egy hölgyhöz, melyet léghajóval küldtem el 1871. január 10-én (Kosztolányi Dezső)690
A letiportakhoz (Kálnoky László)692
A jövendő (Somlyó György)697
A vetés évszaka. Este (Nemes Nagy Ágnes)698
Hajnalban hirtelen felriadok gyakorta (Nemes Nagy Ágnes)699
Alkonyra hajlik már az évszak (Nemes Nagy Ágnes)699
Kézen fogva a két kicsit (Somlyó György)700
Charles-Augustin de Sainte-Beuve:
Ím, hogy eltávozott (Garai Gábor)701
Szegény gyermek (Garai Gábor)701
Be szép, estefelé (Szedő Dénes)702
Elmúlt az ifjúság (Szedő Dénes)702
Auguste Barbier:
A bálvány (Kálnoky László)703
Michelangelo (Kálnoky László)704
Aloysius Bertrand:
Scarbo (Radnóti Miklós)705
A kéz öt ujja (Illyés Gyula)706
A bolond (Illyés Gyula)706
Álom (Illyés Gyula)707
Sellő (Illyés Gyula)708
Még egy tavasz (Illyés Gyula)708
Gérard de Nerval:
El Desdichado (Kálnoky László)709
Delfica (Vas István)710
Intés (Képes Géza)710
Myrtho (Vas István)711
Fasor a Luxembourg-kertben (Radnóti Miklós)711
A párizsi Notre-Dame (Tóth Judit)712
Április (Radnóti Miklós)712
Ábrándozás (Radnóti Miklós)713
Nagyanyám (Jékely Zoltán)713
Az unokahúg (Jékely Zoltán)714
Politika, 1832 (Somlyó György)714
Hol vannak (Illyés Gyula)715
VI. Károly tűnődése (Jékely Zoltán)716
Sírfelirat (Jékely Zoltán)716
Alfred de Musset:
Velence (Tóth Árpád)717
Stanzák (Kosztolányi Dezső)719
Szonett (Sárközi György)720
A hold balladája (Tóth Árpád - Babits Mihály)721
George Sandhoz (Szegzárdy-Csengery József)725
Májusi éj (Kálnoky László)725
Szonett Madame Ménessier-hez (Kálnoky László)730
Szomorúság (Illyés Gyula)731
Madame Ménessier-hez (Rónay György)731
Théophile Gautier:
Eskü (Wégh György)732
Watteau (Weöres Sándor)733
A Sierra Nevadában (Szabó Lőrinc)733
Vihar a tengeren (Babits Mihály)734
Derengő tavasz (Mészöly Dezső)735
A művészet (Szabó Lőrinc)736
Louise Ackermann:
Hegyek lábainál (Végh György)737
Szeremes férfi szavai (Szabó Lőrinc)738
Eugéne Pottier: Az Internacionálé (Gereblyés László)740
Charles Leconte de Lisle:
Dél (Kálnoky László)742
Nox (Tóth Judit)743
Az elefántok (Szabó Lőrinc)744
A komédiások (Kálnoky László)745
A Nap halála (Garai Gábor)746
Sarki táj (Kálnoky László)746
Solvet saeclum (Nemes Nagy Ágnes)747
A tiszta menny alatt (Vas István)748
Egy halott költőhöz (Garai Gábor)749
Charles Baudelaire:
Előhang (Tóth Árpád)749
Áldás (Babits Mihály)751
Kapcsolatok (Szabó Lőrinc)753
A Fároszok (Szabó Lőrinc)753
Az ellenség (Babits Mihály)755
Korábbi életem (Szabó Lőrinc)755
Szépség (Tóth Árpád)756
Exotikus illat (Tóth Árpád)756
Egy dög (Szabó Lőrinc)757
De profundis clamavi (Szabó Lőrinc)758
Léthe (Babits Mihály)759
Éj volt, egy iszonyú zsidónővel az ágyon (Szabó Lőrinc)760
A balkon (Tóth Árpád)760
Legyen tiéd e vers, hogy majd ha boldogan (Tóth Árpád)761
Mindenestül (Babits Mihály)762
Mit mondasz, óh, szegény lelkem magányos árnya (Babits Mihály)763
Visszaháramlás (Szabó Lőrinc)763
A lélek hajnala (Tóth Árpád)764
Esti harmónia (Tóth Árpád)764
Útrahívás (Szabó Lőrinc)765
Beszélgetés (Szabó Lőrinc)766
Őszi ének (Szabó Lőrinc)767
Egy kreol hölgynek (Tóth Árpád)768
A macskák (Szabó Lőrinc)
Spleen (Babits Mihály)769
Egy malabár nőhöz (Tóth Árpád)770
Szökőkút (Babits Mihály)770
Áhítat (Tóth Árpád)772
Héautontimorouménos (Szabó Lőrinc)772
A megbántott Holdvilág (Tóth Árpád)773
Szegény anyókák (Szabó Lőrinc)774
A vakok (Babits Mihály)776
Találkozás egy ismeretlennel (Babits Mihály)777
A szép cseléd, kitől féltettél egykor777
Köd és eső (Szabó Lőrinc)778
Párizsi álom (Szabó Lőrinc)779
A szeretők bora (Babits Mihály)781
A szeretők halála (Babits Mihály)781
A szeretők halála (Tóth Árpád)782
Az utazás (Tóth Árpád)782
A szörny avagy egy hátborzongató nimfa dicsérete (Kálnoky László)787
Hajnali egykor (Szabó Lőrinc)789
A felevilág egy hajsátorban (Szabó Lőrinc)790
A Hold jótéteményei (Szabó Lőrinc)791
Louis Ménard: A Rishi (Illyés Gyula)792
Théodore de Banville:
Ő itt imádkozott (Weöres Sándor)793
Ó! mikor a Halál (Weöres Sándor)793
Szobrász, gonddal keresd (Weöres Sándor)793
Déli pihenő (Végh György)794
Jöjj. Szalmakalapot dobj (Weöres Sándor)795
Louise Michel:
Fivéreimhez (Szabó Magda)795
Rabok éneke (Szegzárdy-Csengery József)796
Léon Dierx: Októberi alkonyat (Mészöly Dezső)797
Armand Sully-Prudhomme:
A törött váza (Kosztolányi Dezső)799
A Göncöl (Szabó Lőrinc)800
Szemek (Kosztolányi Dezső)800
Könyvörgés (Kosztolányi Dezső)801
Henry Cazalis:
Emlék-ködök (Eörsi István)802
Erdőben, éjjel (Eörsi István)803
José-Maria de Heredia:
A centaurok futása (Kosztolányi Dezső)804
Androméda elrablása (Szegzárdy-Csengery József)804
Kecskepásztor (Szegzárdy-Csengey József)805
A hajótörött (Szegzárdy-Csengery József)806
A rabszolga (Szegzárdy-Csengery József)806
Furulya (Szegzárdy-Csengery József)807
Cannae után (Vargha Gyula)807
Antonius és Kleopátra (Szegzárdy-Csengery József)808
A hódítók (Szegzárdy-Csengery József)808
Korallzátony (Szegzárdy-Csengery József)809
Egy halott városhoz (Szegzárdy-Csengery József)810
Szieszta (Szegzárdy-Csengery József)810
Lenyugvó nap (Kálnoky László)811
Tengeri szél (Kálnoky László)811
Charles Cros:
Füstölt hering (Szabó Lőrinc)812
Derűs órák (Weöres Sándor)813
Jövő (Somlyó György)813
A legszebbnek (Somlyó György)814
Felirat (Szedő Dénes)815
Csak úgy élek, mellékesen (Somlyó György)816
Én örök verseket tudok írni (Somlyó György)816
A hülyékhez (Weöres Sándor)817
Testamentum (Somlyó György)818
Uradalom (Somlyó György)818
Francois Coppée: Séta (Kárpáty Csilla)819
Catulle Mendés:
Felejtés (Mészöly Dezső)820
Soror dolorosa (Tóth Judit)821
Stéphane Mallarmé:
Tünemény (Rónay György)821
Ablakok (Tóth Árpád)822
Kikelet (Somlyó György)823
Az Azúr (Rónay György)824
Tengeri szél (Illyés György)825
Sóhaj (Szabó Lőrinc)825
Vers-ajándékozás (Rónay György)826
Egy faun délutánja (Rónay György)826
Mallarmé kisasszony legyezője (Weöres Sándor)829
Szonett (Nemes Nagy Ágnes)830
E szűz, e szertelen s e szép-szép mái nap (Somlyó György)830
Edgar Poe síremléke (Illyés Gyula)831
Charles Baudelaire síremléke (Weöres Sándor)831
Becsukva könyveim a Paphos név után (Weöres Sándor)832
Paul Verlaine:
Az én meghitt álmom (Tóth Árpád)833
Naplemente (Tóth Árpád)833
Misztikus alkonyat (Szabó Lőrinc)834
Érzelmes séta (Szabó Lőrinc)834
Őszi chanson (Tóth Árpád)835
Pásztoróra (Szabó Lőrinc)835
Holdfény (Szabó Lőrinc)836
A naiv fiúk (Szabó Lőrinc)836
Clyméne-hez (Babits Mihály)837
Érzelmes párbeszéd (Szabó Lőrinc)838
A reggel langyos és arany fényében úszva (Szegzárdy-Csengery József)838
Mivelhogy nő a fény (Szabó Lőrinc)839
A hold a fák közt (Szabó Lőrinc)840
Kandalló s esti fény (Szabó Lőrinc)840
Nyár lesz tehát (Szabó Lőrinc)841
A zongora, mint gyenge ujja csókdos (Kosztolányi Dezső)841
Óh lelkem, mennyi bánat ért (Szabó Lőrinc)842
Green (Szabó Lőrinc)843
Az álnok-szép napok (Szabó Lőrinc)843
Csak menj tovább (Rónay György)844
Nem. Gallikán az az évszázad s janzenista (Szegzárdy-Csengery József)844
Uram, szerelmed megsebesített (Szabó Lőrinc)845
Ragyog a jó remény (Szabó Lőrinc)845
Nagy fekete éj (Babits Mihály)847
Hogy ragyog a tető felett (Szabó Lőrinc)848
Költészettan (Kosztolányi Dezső)849
Allegória (Szabó Lőrinc)850
A legyőzöttek (Kálnoky László)850
Fáradtság (Szabó Lőrinc)853
There (Kálnoky László)854
Példázatok (Szabó Lőrinc)855
E kicsi zug (Babits Mihály)855
Barátnők a balkonon (Szabó Lőrinc)856
Auburn (Kálnoky László)857
Hogy agyonüsselek, idő (Kálnoky László)858
Arthur Rimbaud-nak (Illyés Gyula)858
Falusi vecsernye (Szabó Lőrinc)859
Fifi (Babits Mihály)860
Mondd csak (Kálnoky László)861
Rotterdam (Kálnoky László)861
Tristan Corbiére:
Az örök asszonyhoz (Jékely Zoltán)862
Rendkívüli nőstény (Jékely Zoltán)863
Szonett Sir Bobhoz, egy ledér nő angol telivér kopójához (Jékely Zoltán)863
A varangy (Kálnoky László)864
Jóéjszakát (Nemes Nagy Ágnes)864
Rondó (Jékely Zoltán)865
Halott költő felett (Jékely Zoltán)865
Isidore Ducasse: Maldoror dalaiból (Illyés Gyula)866
Jean Richepin:
Szép hó (Garai Gábor)871
Miért öltöznél már (Radnóti Miklós)872
Egy kis pihenő (Garai Gábor)872
Matrózdal (Babits Mihály)873
Tengerészdal a temetőben (Kosztolányi Dezső)874
Germain Nouveau:
Utolsó madrigál - részlet (Illyés Gyula)876
A csók (Jékely Zoltán)877
A kezek (Jékely Zoltán)878
Arthur Rimbaud:
Az első este (Szabó Lőrinc)880
Ofélia (Rónay György)881
Térzene (Kardos László)882
A meghökkentek (József Attila)883
Álom, télire (Szabó Lőrinc884
A völgy alvója (Tóth Árpád)885
A Zöld Hordóban (Rónay György)886
A kis hamis (Kardos László)886
Kóborlásaim (Radnóti Miklós)887
Faun-fej (Kardos László)887
Szegények a templomban (Rónay György)888
A párizsi orgia avagy Párizs újra benépesül (Kardos László)889
Jeanne-Marie keze (Somlyó György)891
Tetűkeresők (Rónay György)893
A részeg hajó (Kardos László)894
A magánhangzók szonettje (Tóth Árpád)897
A hollók (Kardos László)894
A magánhangzók szonettje (Tóth Árpád)897
A hollók (Kardos László)897
Emlék (Rónay György)898
Ifjú házasok (Rónay György)899
Az éhség ünnepei (Weöres Sándor)900
Toportyán rítt a lomb alatt (Kardos László)901
Szégyen (Rónay György)902
Antik (Rónay György)902
Indulás (Kardos László)903
Munkások (József Attila)903
Misztikum (Rónay György)904
Hajnal (Illyés Gyula)904
Virágok (Kardos László)905
Delíriumok (Rónay György)905
Émile Verhaeren:
Este (József Attila)911
A szél (Kosztolányi Dezső)912
November (Rónay György)914
Az előre (Szabó Lőrinc)915
Az öröm (Urbán Eszter)916
A munka (Rónay György)918
A házban, hol szívünk (Szegzárdy-Csengery József)919
Ülj mellém s nyújtsd kezed (Szabó Lőrinc)920
Öregedő kezem (Szabó Lőrinc)921
E kérges télidőn (Szegzárdy-Csengery József)921
Goerges Rodenbach:
Séta (Kálnoky László)922
Régi rakparton (Kálnoky László)923
Vidéken (Kálnoky László)924
Jean Moréas:
Szívem nem az a zsenge ág már (Vas István)924
Fantasztikus-kék, könnyű füst (Justus Pál)925
Ne mondd, hogy ragyogó (Szabó Lőrinc)925
Megtörve gyász napok csőjét (Nemes Nagy Ágnes)925
Ég veled (Szabó Lőrinc)926
E késő április (Somlyó György)926
Rózsák, ti átkuszók (Nemes Nagy Ágnes)927
Ó, te, ki egyedül (Kálnoky László)927
Helyek, hol éjszakán (Nemes Nagy Ágnes)927
Albert Samain:
Lelkem spanyol királylány (Tóth Árpád)928
Csöndes, őszi nap (Kosztolányi Dezső)929
Takarodó (Tóth Árpád)930
Jules Laforgue:
Egy égitesthez (Kálnoky László)931
Gyászinduló a Föld halálára (Kálnoky László)931
Túltengés (Kálnoky László)934
Szomorú karácsony (Jékely Zoltán)934
Vidéki hold (Kosztolányi Dezső)935
Jön a tél (Jékely Zoltán)936
Charles van Lerberghe:
Rejtelmes utazásaimról (Jékely Zoltán)938
Ó, édenkerti rózsafa (Jékely Zoltán)939
Bocsásd meg nékem, kedvesem (Garai Gábor)939
Saint-Pol-Roux: Magdaléna - részletek (Jékely Zoltán)940
Maurice Maeterlinck:
Téli vágyak (Szedő Dénes)943
Ima (Weöres Sándor)944
Orlamonde-i leányzó (Weöres Sándor)944
Megöltek három kisleánykát (Kosztolányi Dezső)945
Start Merill:
Sápadt homlokon térdeden (Kálnoky László)945
Király vagyok, mesebeli (Kálnoky László)946
Húsvéti dal (Kosztolányi Dezső)947
Francis Vielé-Griffin:
Hullócsillagok (Jékely Zoltán)948
Lapátjaink alatt felébred (Jékely Zoltán)949
Henri de Régnier:
A látogató (Nemes Nagy Ágnes)950
Őszi éj (Nemes Nagy Ágnes)950
Nővéreim, nyarunk (Szegzárdy-Csengery József)951
Tengerparton (Szegzárdy-Csengery József)951
Az üvegnyaklánc (Kálnoky László)952
Paul-Jean Toulet:
Te enyhe part (Kárpáthy Csilla)953
Titok-belengte istenekhez (Kárpáthy Csilla)953
Francis Jammes:
A ház rózsával lenne itt teli (Radnóti Miklós)954
Egy délután (Szabó Lőrinc)954
Kék esernyőddel (Rónay György)955
A munka nagy csupán (Radnóti Miklós)955
Szeretem Clara d'Ellébeuse-t (Vas István)956
Az ebédlő (Rónay György)957
A Sacré Coeur intézetbe jár (Szabó Lőrinc)957
Meztelen ülsz majd (Szabó Lőrinc)957
Lágy gyantacsöpp csorog (Tóth Árpád)959
A falu delel (Szabó Lőrinc)960
Ha zöldablakos házad jut eszembe (Kosztolányi Dezső)961
Szörnyű volt (Rónay György)961
Hol vagy, Sziget (Szabó Lőrinc)962
Ismerek egy kis susztert (Illyés Gyula)962
Ötödik elégia (Rónay György)963
Imádság szép halálért (Rónay György)964
Ima azért, hogy a szamarakkal mehessen a Paradicsomba (Szabó Lőrinc)965
Imádság azért, hogy magába szálljon (Rónay György)966
Jean de Noarrieu nézi a lányokat (Szabó Lőrinc)967
Ez a legszebb idő a szerelemre (Rónay György)968
Nagy kívánom őt (Radnóti Miklós)969
Egy költő mondta (Rónay György)969
Emléke fényesen csillan (Rónay György)969
Két harangvirág (Rónay György)970
Nagy, nyugodt vonalak (Rónay György)970
Tűz mellett (Vas István)971
Eh! Öregedni jó (Vas István)971
Mi is a boldogság? (Illyés Gyula)972
Finálé (Rónay György)972
Paul Claudel:
Kantáta három hangra - részlet (Rónay György)973
Karácsonyi ének (Rónay György)976
Délben a Szűzanyánál (Rónay György)983
Ballada (Rónay György)984
Ballada (Kosztolányi Dezső)986
Versek a "Szent Genovéva" hátlapjára (Rónay György)987
A figyelmes Szűz (Rónay György)991
Paul Valéry:
Csipkerózsa (Rónay György)992
A hiú táncosnők (Somlyó György)993
Nárcisz beszél (Rónay György)993
Hajnal (Szabó Lőrinc)995
Oszlopok éneke (Somlyó György)997
Alvó nő (Rónay György)1000
A tündér (Szabó Lőrinc)1000
Intérieur (Somlyó György)1001
Tengerparti temető (Kosztolányi Dezső)1001
Pálma (Rónay György)1005
Hó (Rónay György)1007
Emmanuel Signoret:
Tengerek tombolása és hajnali szüretek (Garai Gábor)1008
Májusi zápor (Somlyó György)1008
Második elégia (Somlyó György)1009
Harmadik elégia (Garai Gábor)1010
André Rivoire:
Nyári ruhájában sápadva, hallgatag (Kosztolányi Dezső)1010
Paul Fort:
A körtánc (Gereblyés László)1011
Az ég fényesen, szép május ez (Kassák Lajos)1011
Meghalt a lány (Kosztolányi Dezső)1012
Az ösvény (Justus Pál)1012
Röpít a szél (Justus Pál)1013
Charles Guérin:
Figyelj az alkony-ég (Mészöly Dezső)1014
Francis Jammes-hoz (Szedő Dénes)1015
Fernand Gregh:
Őszi séta (Kálnoky László)1017
Olykor, ha felbuzog erőm (Kálnoky László)1018
Sziromhullás (Kálnoky László)1020
Charles Péguy:
A Beauce-vidék felajánlása a chartres-i Bolgogasszonynak - részlet (Illyés Gyula)1020
Az éj (Rónay György)1025
Alfred Jarry:
A király fürdője (Weöres Sándor)1029
Az agyatlanság nótája (Weöres Sándor)1029
Anna de Noailles:
Ha egyszer meghalok (Kardos László)1031
A palermói Tasca-kert (Kardos László)1032
Szicíliai varázslat (Kardos László)1034
Max Jacob:
Fények a sötétben (Kormos István)1036
Rue Ravignan (Gyergyai Albert)1036
Búcsúzó vers (Radnóti Miklós)1037
Nocturne (Kormos István)1038
Mennyei látogatás (Illyés Gyula)1038
A hallgatag erdőben (Illyés Gyula)1038
Azt hitted (Kormos István)1039
Dal (Kormos István)1039
Vérszínű hold (Kormos István)1040
Széttört az óvilág (Vas István)1041
Vers (Kormos István)1041
Felebarti szeretet (Gyergyai Albert)1042
Léon-Paul Fargue:
A pályaudvar (Kálnoky László)1042
A száműzetés (Weöres Sándor)1045
Guillaume Apollinaire:
Rajnai éj (Rónay György)1047
Május (Rónay György)1048
Harangok (Vas István)1048
Kikericsek (Radnóti Miklós)1049
A megcsalt szerető éneke (Vas István)1049
Búcsú (Vas István)1058
Ősz (Vas István)1058
Az éji szél (Radnóti Miklós)1059
Jel (Vas István)1059
A Mirabeau híd (Vas István)1060
Égöv (Radnóti Miklós)1061
Vendémiaire (Vas István)1065
Még tél van (Vas István)1070
Ó Lou egyetlenegy szerelmem ég veled (Vas István)1071
Délen (Radnóti Miklós)1071
Madár dalol (Radnóti Miklós)1072
A háború csodája (Vas István)1073
Egy szép vörösesszőkéhez (Radnóti Miklós)1074
Valéry Larbaud:
Alma Perdida (Somlyó György)1076
Múzsám (Radnóti Miklós)1076
Óda (Radnóti Miklós)1077
Jules Supervielle:
A világ hajnala (Rónay György)1078
Szobád papírvirágai (Rónay György)1079
Isten az emberre gondol (Rónay György)1080
Imádság az ismeretlenhez (Rónay György)1081
A zápor és a zsarnokok (Rónay György)1084
Két felén a Pireneusnak (Illyés Gyula)1084
Eltűnsz (Rónay György)1086
Betegség (Rónay György)1086
Közel álmodlak-e vagy távol: egy nekem (Rónay György)1087
Champs-Élysées (Rónay György)1087
Kérdések (Rónay György)1088
Egy pálmafa születése (Rónay György)1089
Melyeket itt (Rónay György)1089
Francis Carco:
Eső (Rónay György)1090
Dal (Rónay György)1091
Blaise Cendrars:
A világ szívében - részlet (Radnóti Miklós)1091
Ellentét (Somlyó György)1093
Húsvét New Yorkban (Garai Gábor)1094
Pierre Reverdy:
Gyöngédség (Tóth Judit)1096
Elveszett út (Weöres Sándor)1097
Köröttem a világ (Weöres Sándor)1097
Roppant dübörgés (Tellér Gyula)1098
Még több szerelmet (Tellér Gyula)1099
Te vagy én (Tellér Gyula)1100
Remegő évszak (Tellér Gyula)1101
Tér (Justus Pál)1102
A mozdulatlan valóság (Justus Pál)1102
Jean Cocteau:
Dél (Vas István)1103
Ha súlyos a szív (Illyés Gyula)1104
Egy hattyú halála (Kálnoky László)1104
A harmincéves költő (Rónay György)1105
Az álom elkerül (Radnóti Miklós)1106
Mielőtt lemerülsz (Rónay György)1107
Ha napba nézek én (Radnóti Miklós)1107
Megint a szerelem (Kálnoky László)1108
Légies rét (Kálnoky László)1108
Mert arcátlanul (Nemes Nagy Ágnes)1109
Egy korban (Nemes Nagy Ágnes)1110
Éltem alattomos szabadság (Illyés Gyula)1110
Ki ismer (Lator László)1111
Be és ki (Rónay György)1111
A mustnak félretett szőlő tolvajai (Kálnoky László)1112
Jelek tava (Kálnoky László)1112
Hódolat Grecónak (Jékely Zoltán)1113
Paul Éluard:
Munkás (Somlyó György)1114
Omló narancs hajad (Rónay György)1114
Szemed íve (Rónay György)1115
A férfi elfut (Illyés Gyula)1115
Szabadság (Somlyó György)1116
Bátorság (Somlyó György)1118
A költészet kritikája (Illyés Gyula)1119
Gabriel Péri (Somlyó György)1120
Egy születésnapra (Rónay György)1121
Hadd ítéljem meg én ami élni segít (Rónay György)1121
"A költészet célja a gyakorlati igazság" (Somlyó György)1122
Május elsejéről május elsejére (Rónay György)1123
Rendezendő számla (Somlyó György)1124
Jó igazság (Illyés Gyula)1124
Emlékbeszéd Petőfi Sándor halálának századik évfordulójára (Illyés Gyula)1125
A szerelem erejével (Rónay György)1126
Feltámasztó csókokra készen (Rónay György)1127
És egy mosoly (Somlyó György)1127
Roráté (Somlyó György)1128
Tristan Tzara:
Guillaume Apollinaire halálára (Illyés Gyula)1129
Spanyolország 1936 (Illyés Gyula)1129
Tiszta szó (Képes Géza)1131
Sorstalanul (Képes Géza)1132
Robert Desnosnak (Somlyó György)1132
Felázott utak (Képes Géza)1133
Ifjú lámpák (Weöres Sándor)1134
André Breton:
A szabad társulás (Weöres Sándor)1134
A nagy gyilkos segítség (Weöres Sándor)1136
Eszmélet (Weöres Sándor)1137
Robert Desnos:
A híd őre (Gereblyés László)1138
Az utolsó vers (Végh György)1142
Jegyzetek1143
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Klasszikus francia költők Klasszikus francia költők Klasszikus francia költők Klasszikus francia költők

A borító sérült, kopott.

Ez a 299. számú példány. Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.430 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba
konyv