1.017.548

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Klasszikus német költők I. (töredék)

A középkortól a XX. századig

Szerző
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 808 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 12 cm
ISBN: 963-07-1001-3
Megjegyzés: Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Vedd a koszorút
Régi századok
Ismeretlen szerzők
Hildebrand és Hadubrand - Képes Géza7
A merseburgi ráolvasások - Gulyás Pál 10
Én tied, te enyém - Szabó Lőrinc11
Oly édes és vidító - Rab Zsuzsa11
A hársak lombja foszlik - Rab Zsuzsa12
Az erdő zöld pompában áll - Rab Zuzsa12
Jöjj, én kedvesem - Rab Zsuzsa13
Tizedik kaland - Tellér Gyula14
A Kürenbergi
Több mint egy éven által - Radnóti Miklós31
Ez a csillag a sötétben - Szabó Lőrinc31
Elő hamar lovammal - Rab Zsuzsa32
Késztet szívem keserve - Lator László32
Álltam tegnap a bástyán - Lator László32
Dietmar von Aist
Egy asszony áll magában - Lator László33
A magas hársfa tetején - Szabó Lőrinc33
Alszol, gyönyörű gyöngyöm? - Lator László34
Vajon a jók legjobbika - Pór Judit35
Spervogel Anonymus
Egy farkas sakkozott - Kálnoky László36
A pokol nagy szemétverem - Kálnoky László36
Erdő növénye - Kálnoky László37
Friedrich von Hausen
Isten jósága mondhatatlan - Rab Zsuzsa38
Ha egyszer én megérhetem - Rab Zuzsa39
Szívemtől testem immár - Rab Zuzsa41
Lelkemben én - Rab Zsuzsa42
Heinrich von Veldeke
Izoldával kénytelen - Urbán Eszter43
Április havában - Tótfalusi István44
Heinrich VI. von Hohenstaufen
Méned homályba visz hát - Kalász Márton45
Albercht von Johannsdorf
Egy nő meg én - Kálnoky László46
Reimar von Hagenau
Azt mondják - Tótfalusi István48
Mióta keresztem fölvevém - Tótfalusi István49
Szerelem mozgolódik bennem - Szabó Lőrinc51
Szívem mindenünnen - Rab Zsuzsa51
Kelj útra, kedves hírvivő - Tótfalusi István53
Heinrich von Morungen
Ó jaj nekem - Lator László55
Úrnőm, adj sebemre írt - Lator László56
Ily égi gyönyörben, örömben - Lator László57
Úgy jártam én, mint a balga gyermek - Lator László58
Ó jaj mit ér - Lator László59
Édes szép gyilkosom - Lator László60
Hartmann von Aue
Régen szolgálom őt - Urbán Eszter61
Most útra kelek - Urbán Eszter62
Gregorius - részlet
Az anya feloldoztatik és újraegyesül fiával - Tótfalusi István63
Wollfram von Eschenbach
Karma éle felhőkbe tép - Kálnoky László
Parzival - részletek - Tellér Gyula70
Wolfram von Strassburg
Tristan és Isot - részlet
A tűzpróba - Weöres Sándor78
Walther von der Vogelweide
Sínylette sok madárka - Kálnoky László85
Hogy a nyár megérkezett - Kálnoky László86
Nyár is, tél is - Nemes Nagy Ágnes87
A hársfaágak csendes árnyán - Babits Mihály89
Isten adjon néki - Nemes Nagy Ágnes90
Vedd e koszorút - Illyés Gyula92
Egy kőre ültem - Kálnoky László93
A neszező vizekben - Lator László94
Láttam saját szememmel - Kálnoky László95
A bécsi udvar szólt - Nemes Nagy Ágnes96
Ó jaj, hogy virtus és okosság - Jékely Zoltán97
Kelts áldásoddal - Rónay György98
Hajtogatták nekem a vének - Kálnoky László98
Világ-Asszony, rég kifizettem - Szabó Lőrinc100
Ó jaj, hogy eltünt minden - Radnóti Miklós101
Tannhäuser
Tél multán - részlet - Rab Zsuzsa104
Neidhart von Reuental
Nagy a május hatalma - Kálnoky József107
"Énekelj, aranymadár" - Rab Zsuzsa108
A fák tar ága szürke - Urbán Eszter111
Szökell egy aggnő - Kárpáty Csilla112
Hatalma előtt - Pór Judit113
Ulrich von Lichtenstein
Táncnóta - Kálnoky László114
Üdvöm javára váljék - Weöres Sándor115
A bécsi lakoma - Pór Judit118
Wernher der Gartenaere
Meier Helmbrecht - részlet - Weöres Sándor 120
Johannes Hadlaub
Gyermeki szerelem124
Oswald von Wolkenstein
Egy lány, tizennyolc éves épp - Nemes Nagy Ágnes125
Világ, világ - Tellér Gyula126
Vénség panasza - Rab Zsuzsa128
Heinrich Wittenweiler
A gyűrű - részletek
A lakodalom - Tótfalusi István131
A haza könnyei 16-17. század
Sebastian Brant
A Balgák Bárkája - részlet
Akik papságra áhítoznak - Tótfalusi István139
Martin Luther
Erős vár a mi Istenünk - József Attila143
Gyermekdal karácsonyra - Jékely Zoltán144
Muzsika asszony - Tóth Bálint146
Ulrich von Hutten
Új dal - Weöres Sándor148
Hans Sachs
A vittenbergi csalogány - részlet - Solymos Ida151
Eldorádó - Végh György153
A barát meg a lopott kakas - Jékely Zoltán155
Jakob Regnart
Ki látni akar két eleven kútat - Szabó Lőrinc160
Szerelmes lány panasza - Szabó Lőrinc160
Ismeretlen szerzők
Különben mindegy - Radnóti Miklós162
Tudok egy kislányt - Szabó Lőrinc162
A féltékeny fiú - Kálnoky László163
Volt két szép királyi gyermek - Tótfalusi István165
Az árva Konrád - Jékely Zoltán168
A három földesúr - Tótfalusi István169
A Rajna mátkája - Tótfalusi István171
Szerelem próbája - Tótfalusi István174
Lefeküdtél, kedvesem - Szabó Lőrinc177
George Rudolf Weckherlin
Válás - Rónay György178
Nyájas társalkodás a szerelemről - Rónay György179
Friedrich von Spee
Eltávozott a szürke tél - Rónay György181
Gyászének Krisztus gyötrelméről az Olajfák hegyén a kertben - Garai Gábor183
Martin Opitz
Vigasztaló költemény a háború nyomorúságaiban - részlet - Vajda Endre185
Elégia - Rónay György187
Záró elégia - Vidor Miklós189
Friedrich von Logau
A német nyelv - Vajda Endre191
Obsitos katonák - Vajda Endre191
Könyvek - Vajda Endre192
Bor - Vajda Endre192
Az udvaronc - Vajda Endre193
A költő - Rónay György193
Simon Dach
Huc me sidereo descendere iussit Olympo - Vidor Miklós194
Tharaui Annus - Kardos László195
Halotti ének - Nemes Nagy Ágnes196
Paul Gerhardt
Menj, szívem - Molnár Imre198
Csend ül már minden lombon - Molnár Imre201
Johann Rist
Öröklét, égzengés szava - Eörsi István204
Németország fejedelmeihez és uraihoz - Vidor Miklós205
Paul Fleming
Önmagához - Vidor Miklós208
Egy holttest mellett - Kálnoky László209
Hogyan szereti a csókot - Jékely Zoltán209
A zsoldoskatona dicsérete -Tóth Bálint211
Doct. Med. Paul Fleming úr sírfelirata, úgy, ahogy ő magának megcsinálta Hamburgban - Garai Gábor212
Andreas Gryphius
Este - Képes Géza213
Szonett a mulandóságról - Szabó Lőrinc214
Nicolaus Copernicuk képmására - Orbán Ottó214
A haza könnyei, anno 1636 - Képes Géza215
Marianna Gryphiusnak, Pál bátyja kislányának sírfelirata - Nemes Nagy Ágnes216
A földi dolgok hívságáról - Kálnoky László216
A csillagokhoz - Kálnoky László218
Reggel - Kálnoky László219
A világhoz - Kálnoky László220
Minden hiábavaló - Kálnoky László220
Christian Hofmann von Hofmannswaldau
A gyönyör - Rónay György222
A világ - Rónay György223
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen
Az éj vigasza - Nemes Nagy Ágnes225
Paraszti nép, te megvetett - Eörsi istván 227
Angelus Silesius
Arkangyali vándor - részlet - Szabó Lőrint229
Jertek, mondja Krisztus, a hős - Szabó lőrinc232
Caspar Stieler
De nem csókol a gyűlölet - Berczeli A. Károly234
Az emberiség határa 18-19. század
Johann Chrisian Günther
Óda - Tótfalusi István239
Búcsú hűtlen kedvesétől - Kálnoky László240
Leonórához, midőn négy esztendő után először fogadta ismét - Jékely Zoltán242
Isten - Szabó Lőrinc243
Töredék - Rónay György243
Este - Szabó Lőrinc244
Esti dal - Kálnoky László245
Friedrich von Hagedorn
János, a szappanfőző - Vajda Endre246
Christian Fürchtegott Gellert
Isten dicsősége a természetben - Hárs Ernő250
A paripa - Hárs Ernő251
Ewald von Kleist
Meghívás vidékre - Meghívás vidékre253
Szerelemdal a borosflaskához - Asztalos József255
Phyllis Dámonhoz - Asztalos József256
Johann Elias Schlegel
Eszménykép - Kálnoky László257
Friedrich Gottlieb Klopstock
A rózsalánc - Szabó Lőrinc258
Sarjadó erdőm - Képes Géza258
Az États Généraux - Jékely Zoltán259
Ismerjétek meg magatok! - Vajda Endre260
Nyáréj - Kárpáty Csilla261
Fannyhoz - Kárpáty Csilla262
A kedves szendergése - Kárpáty Csilla264
A viszontlátás - Kárpáty Csilla265
Gotthold Ephraim Lessing
Az epigrammák az olvasóhoz - Eörsi István266
Egy nemesi tökfejre - Eörsi István266
A futás - Eörsi István267
Egy hosszú orra - Eörsi István267
Egy **-i tűzvészre - Eörsi István267
Sanktulusra - Eörsi István268
Sírirat Voltaire-re - Eörsi István268
A szépség hátulról - Eörsi István269
Egy színész emlékkönyvébe - Nemes Nagy Ágnes270
A legnagyobb ember - Jékely Zoltán270
A tolvaj leány - Görgey Gábor271
Christoph Martin Wieland
Nadine - Kárpáty Csilla272
Christian Friedrich Daniel Schubart
Hercegi sírbolt - Molnár Imre275
Fokföldi dal - Molnár Imre278
A rab - Jékely Zoltán280
Matthias Claudius
Esti dal - Molnár Imre282
Az ember - Kosztolányi Dezső283
A halál - Kosztolányi Dezső284
A halál és a lányka - Garai Gábor285
Pórnak esti dala - Petőfi Sándor285
Johann Georg Jacobi
A szerelemhez - Kálnoky László288
Egy régi dal nyomán - Kálnoky László288
Johann Gottfried Herder
A vendégjog - Migray Emőd290
Egy német íróhoz - Szabó János291
A természet - Rónay György292
Gottfried August Bürger
Lenóra - Reviczky Gyula295
Szerelmi varázs - Lothár László299
Természeti jog - Eörsi István301
Fenséges zsarnokától ezt kérdi a paraszt - Áprily Lajos301
Szerelmes ifjú estfantáziája - Babits Mihály302
Jogokért halni meg, szabadságért s erényért - Lothár László304
Ludwig Heinrich Christoph Hölty
Az emberi foglalkozások - Vidor Miklós306
Május éj - Tellér Gyula307
Az erdei tűz - Vidor Miklós308
Végrendelet - Weöres Sándor 310
Lorenz Leopold Haschka
A holdhoz - Molnár Imre311
Kérdések - Molnár Imre312
Johann Wolfgang von Goethe
Vadrózsa - Képes Géza314
Talált kincs - Szabó Lőrinc315
Szerelmes, minden alakban - Nemes Nagy Ágnes316
Március - Szabó Lőrinc318
A szép éjszaka - Nemes Nagy Ágnes318
Nászéjszaka - Tóth Judit319
A kedves közelléte - Szabó Lőrinc320
Változás - Kosztolányi Dezső321
Biztatás - Kálnoky László322
Szélcsend a tengeren - Szabó Lőrinc322
Szerencsés utazás - Kálnoky László323
Viszontlátás és búcsú - Szabó Lőrinc324
Lottéhoz - Kálnoky László325
Korai kikelet -Szabó Lőrinc327
Őszi érzés - Szabó Lőrinc328
Mignonhoz - Kardos László329
Nyugtalan szerelem - Kosztolányi Dezső330
Vándor éji dala
Égi vendég, ki a bút - Szabó Lőrinc331
Immár minden bércet - Tóth Árpád332
Vagyon - Szabó Lőrinc332
A Nagy-Kofta dala - Vas istván333
A Nagy-Kofta másik dala - Vas István334
Epiphaneia - Szabó Lőrinc334
Mignon
Ismered-é a citromok honát? - Vas István336
Ne biztass szóra - Nemes Nagy Ágnes337
Akit már mart a vágy - Kardos László337
Hárfás
Ki magányra adta fejét -Szabó Lőrinc338
Ajtótokhoz lopakodva - Szabó Lőrinc338
Ki nem ette sírva kenyerét - Szabó Lőrinc339
Vándordal - Somlyó György339
A villikirály - Vas István340
Római elégiák - részletek
Némák vagytok-e, büszke kövek? - Vas István342
Csak sose bánd - Vas István342
Ó mily lelkesüléssel - Babits Mihály343
Hogyha meséled - Radnóti Miklós344
Itt van az ősz - Radnóti György344
A szonett - Jánosy István345
Prooemion - Szabó Lőrinc345
Maradandóság a változásban - Szabó Lőrinc347
Egy és minden - Szabó Lőrinc348
Végrendelet - Rónay György349
A növények alakváltozása - Lakatos István351
Epirrhema -Szabó Lőrinc353
Az állatok alakváltozása - Lakatos István354
Orphikus igék - Somlyó György356
Ultimátum - Eörsi István358
Mohamed éneke - Szabó Lőrinc359
Az öreg Kronoszhoz -Szabó Lőrinc361
Tengeri utazás - Szabó Lőrinc363
Prométheusz - Kosztolányi Dezső364
Ganümedész - Szabó Lőrinc367
Az emberiség határa - Szabó Lőrinc368
Mindent magadnak - Vas István370
Éjszakai gondolatok - Szabó Lőrinc370
Közelség - Nemes Nagy Ágnes371
Lidához -Szabó Lőrinc371
Valami halk, gyermeki bánat - Szabó Lőrinc372
Carlotte von Steinhoz - Vas István373
A napló - Babits Mihály375
Schiller koponyája - Vas István381
Apámtól kaptam alakot - Vas István383
Hegire - Vas István383
Négy kegyelem - Vas István385
Elemek - Vas István386
Jelenben a múlt - Vas István387
Üdvözült vágy - Vas István388
Határtalanul - Szabó Lőrinc389
Elmerülve - Szabó Lőrinc390
A vándor lelkinyugalma - Vas István391
Minden órán mi fojtogat? - Kálnoky László392
Jussom - Kardos László392
Hátem és Szulejka - Vas István393
Hátem - Szabó Lőrinc394
Óh, mennyi érzék - Szabó Lőrinc395
Újra együtt - Szabó Lőrinc395
Ezer alakba rejtőzhetsz - Szabó Lőrinc397
Bebocsáttatás - Kálnoky László398
A szenvedély trilógiája - Szabó Lőrinc400
Friedrich Leopold zu Stolberg
Szabadság - Lothár László408
Német katona éneke a távolból - Lothár László409
Jakob Michael Reinhold Lenz
Hol vagy most? - Viola József412
Ó, ti ifjúkori vágyak - Viola József413
Végzetstrófa - Viola József413
Barátnő, a felhőből - Szabó János414
Christoph August Tiedge
Elégia a kunersdorfi csatatéren - Tandori Dezső416
Alois Blumauer
A szabadság dala - Tellér Gyula420
Ökördicshimnusz- Tellér Gyula421
A holdhoz - Tellér Gyula423
Ludwig Theobul Kosegarten
A hófödte Rugard - Kárpáty Csilla426
Panaszdal - Kárpáty Csilla428
Friedrich von Schiller
Ábránd Laurához - Rónay György430
Rousseau - Rónay György433
A virágok - Róna György433
Az örömhöz - Rónay György435
Görögország istenei - Rónay György438
Az ideálok - Rónay György442
A metafizikus - Rónay György445
A filozófus önző - Rónay György446
A séta - Rónay György447
Az eszmény és az élet - Nemes Nagy Ágnes453
A föld szétosztása - Radnóti Miklós458
A dalnok búcsúja - Rónay György460
Az idegen lány - Rónay György461
Ibykosz darvai - Rónay György 462
Az új évszázad kezdetén - Kálnoky László468
Vágyódás - Rónay György462
A zarándok - Rónay György471
Johann Peter Hebel
Alkony-csillag - Molnár Imre473
Friedrich von Matthisson
Adelaide - Jékely Zoltán476
Áldozati ének - Lothár László 477
Psyche - Lothár László477
Emlékezés a Genfi-tónál - Lothár László478
Laura forrása - Lothár László479
Johann Gaudenz von Salis-Seewis
Csónakázók dala - Tótfalusi István481
Berenice - Tótfalusi István
Johann Gottfried Seume
Az orvosi tilalom ellenére - Tellér Gyula484
Fenntartásaim - Tellér Gyula486
Esti dal - Tellér Gyula487
Schmidt von Lübeck
A jövevény esti dala - Kálnoky László489
Késői szerelem - Kálnoky László490
August Wilhelm von Schlegel
Ave Maria - Tótfalusi István 492
A szonett - Hajnal Gábor493
A meghallgatás - Solymos Ida493
Új vágy - Solymos Ida495
Ernst Moritz Arndt
Esti ének - Rónay György497
Friedrich Hölderlin
Himnusz a szabadsághoz - Bernáth István 500
A német éneke - Rónay György504
Diotima. Leragyog hát újra fényed - Rónay György 504
Diotima. Jöjj, ki a négy elemet - Rónay György510
A párkákhoz - Szabó Lőrinc510
Egykor és most - Rónay György511
A Napistenhez - Rónay György 511
Hüperión sorsdala - Tandori Dezső512
Reggel - Szabó Lőrinc513
Esti ábránd - Rónay György 514
Az én javaim - Bernáth István515
Este - Szabó Lőrinc513
A szülőföld - Rónay György518
Kenyér és bor - részlet - Nemes Nagy Ágnes519
Menon panasza Diotimáért - részletek
Nap nap után - Rónay György520
Úgy éltünk mi - Radnóti Miklós521
Hajdani drága vidék - Rónay György 521
Mint ha ünnep-hajnalban - Tandori Dezső522
Midőn az égből - Eörsi István 525
Vándorlás - Tandori Dezső526
Az élet dele - Rónay György 530
Szüret ideje - Kálnoky László530
Patmosz - Kálnoky László 531
Visszaemlékezés - Tandori Dezső 539
Az élet édességeit - Rónay György541
August Apel
Pezsgő - Majtényi Zoltán542
Az éj - Majtényi Zoltán 543
Friedrich von Schlegel
Tavasszal - Kálnoky László 544
A bokrok - Kálnoky László545
Színjelkép - Kálnoky László545
Dal - Rónay György546
A pillangó - Garai Gábor548
Calderón - Garai Gábor549
A költő - Garai Gábor549
Novalis
Himnus az éjszakához - részletek
Melyik érző, eleven - Jékely Zoltán551
Halálvágy - Rónay György553
Mind hűtlenek lehetnek - Rónay György555
Ezer képen látom lefestve - Rónay György 556
Lent időzöm - Rónay György557
Dal a párkák ellen - Rónay György558
A halottak éneke - Rónay György559
Ludwig Tieck
A zord vadász - Tandori Dezső564
Vágyakozás - Tandori Dezsó565
Édes sejtelem - Tandori Dezső566
Erdőben - Tandori Dezső567
Őszi dal - Tandori Dezső568
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Mágikus lánc fonódik életünkre - Szedő Dénes569
Cibált a sors - Szedő Dénes570
Wilhelm von Schütz
Éjjel - Kálnoky László572
Esti nyugalom - Kálnoky László573
Friedrich de la Motte Fouqué
Est homálya, erdő csöndje - Hárs Ernő574
Toronyőrdal - Hárs Ernő574
Ernst Christoph von Houwald
A tó ürege és a halászleány - Kárpáty Csilla576
Clemens Brentano
Beérkezés - Tellér Gyula580
A Lore Lay - Kálnoky László 581
Rózsa - Tellér Gyula585
Az esti szél ha lebben - Tellér Gyula586
Éji zene - Kálnoky László589
Halld, drága lélek - Rónay György589
Susogj, mirtusz ága! - Kálnoky László591
Az arany nap honába indul - Tellér Gyula592
Hattyúdal - Garai Gábor 595
Karoline von Günderode
Álombéli csók - Tellér Gyula 597
Szerelem - Tellér Gyula598
Achim von Arnim
Meleg szívet, hűs kezet - Lothár László 600
Lóháton holdfényben - Keresztury Dezső601
A hajnal íme, ébred - Lothár László602
Bátorítás - Lothár László603
Rozmaring - Rónay György604
Adalbert von Chamisso
Az elárul szerelem - Tótfalusi István 606
Lukács evangéliuma 18, 10 - Migray Emőd606
A Bering-szorosban - Rónai György607
Boncourt kastély - Rónay György609
Az öreg mosónő - Rab Zsuzsa610
Ignaz Franz Castelli
Esküszegő szerelmes - Tellér Gyula613
Egy humorista szerelmi dalai - Tellér Gyula 614
Leopold Schefer
Tavaszi bánat - Petri György620
A világiak, zsolozsmáskönyvéből - Petri György620
Marianne von Willemer
Nyugati szél - Hajnal Gábor622
Nem hagylak el semmi áron - Kálnoky László 623
Bettina von arnim
Lefelé száll a nap estelente - Kálnoky László624
E dombhátról világomat szemlélhetem! - Kálnoky László625
Vigasz a dalban - Migray Emőd627
Könnyek és eső - Migray Emőd628
Pihenj - Weörös Sándor628
Ludwig Uhland
1816. október 18-án - Lothár László 630
Bertran de Born - Lothár László 632
Tavaszi dalok - Lothár László 634
Ökörnyál - Szabó Lőrinc637
Joseph von Eichendorff
Akit az Úr szeret - Áprily Lajos638
Éjjel - Kálnoky László 639
Félhomály - Keresztury Dezső639
A vándor muzsikos - részlet - Rónay György640
Tavaszi éj - Rónay György642
Elkésett vándor - Áprily lajos 642
Lorelei - Áprily Lajos 643
Idegenben - Kálnoky László 644
Ki indul messzi tájra - Rab Zsuzsa645
Vágyódás - Kálnoky László 646
Búcsúzás - Kálnoky László 647
Az este - Fodor András648
Vándor költő - Rónay György 649
Költősors - Rónay György649
Varázsvessző - Viola József 650
A két legény - Kálnoky László 650
Az éj - Illyés Gyula651
Az utolsó üdvözlet - Áprily Lajos652
Az éji zene - Garai gábor653
Holdas éj - Viola József 654
Éji varázs - Garai Gábor655
Tavasz-virradat - Garai Gábor656
A régi kert - Lator László657
Friedrich Rückert
Dzselaleddin Rumi éneke - Vas István 658
Chidher - Molnár Imre 658
Fiatalkorból - Molnár Imre660
Ritornell - Molnár Imre661
Megy Szíriában egy legény - Molnár Imre662
Te vagy a csend - Molnár Imre665
Franz Grillparzer
Mindenütt jelenvalóság - Kálnoky László666
Gaeta és Capua között - Kálnoky László667
Csók - Szabó Lőrinc669
Egy bágyadt, őszi légyhez - Szabó Lőrinc670
Gondolatok az ablaknál - Takács Zsuzsanna670
Félhold világol az égen - Tellér Gyula672
Liszt - Takács Zsuzsanna673
Szomorú órán - Tellér Gyula673
Theodor Körner
A vad hajsza - részlet - Kálnoky László675
Wilhelm Müller
A hársfa - Kárpáty Csilla677
Vándorút - Kárpáty Csilla678
Hová? - Kárpáty Csilla679
Ernst Ferdinand August
Anno 1812 - Kosztolányi Dezső 681
Ismeretlen szerzők
A katona hazatér - Tótfalusi István 683
A szeretők halála - Tótfalusi István 685
August von Platen
Tristan - Weöres Sándor687
A vizben - Weöres Sándor 688
Messzire vágyik - Eörsi istván 688
Ha feledéshez s lemondáshoz értesz - Eörsi István 689
A szonett válasza Goethének - Eörsi István 689
Veszélyek utcájára léptem én - Eörsi István 690
Csak tőled jő a boldogság kegyelme - Eörsi istván 691
Hogy útnak eredtem - Eörsi István 692
Hajítsd le végre - Rónay György693
Adtál nekem már - Rónay György 694
Sok hidegségedért - Rónay György694
Érzem, amint a gyors hetek - Rónai György 695
Mikor szívemet - Rónay György696
Annette von droste-Hülshoff
A gyermek a lápon - Kálnoky László697
A pusztai köd - Kálnoky László 699
A torony - Hárs Ernő 701
Az igazi óra - Kardos László 702
Titkos nagyság - Kálnoky László7003
A tükörkép - szabó Lórinc706
Ítélet - Szabó Lőrinc708
Álmatlan éj - Kosztolányi Dezső709
Holdfelkelte -Hárs Ernő 712
Fűben - Szabó Lőrinc714
A költő - Kálnoky László 715
Heinrich Heine
Belzacár - Vas Isrtván 717
Add az álarcot - Kálnoky László 719
Könnyeiből virágok - Szabó Lőrinc 720
A dal szárnyára veszlek - Lator László 720
Áll egy fenyő - Nadányi Zoltán721
Kinyalt filiszterecskék - Kálnoky László 722
Memento - Babits Mihály 723
Ízlett a tea - Szabó Lőrinc723
Ősz halk szele - Szabó Lőrinc724
A Loreley - Szabó Lőrinc725
A drága család - Szabó Lőrinc726
Ha reggel arra járok - Nadányi zoltán 728
Csendes az éj - Tandori Dezső729
Mint egy virág, olyan vagy - Képes Géza729
Egymásért titkon epedtek - Áprily Lajos 730
Tengeri kísértet - Fodor József730
Koronázás - Petőfi sándor 733
Laokoon - Lakatos István 734
A lepke szerelme - Nadányi zoltán 735
E szirten épül - Szabó Lőrinc735
A kisasszony állt a parton - Lator László 736
Az ideálom te vagy, ki más - Tandori Dezső737
A teremtés dalai - Tandori Dezső738
Childe Harold - Kálnoky László741
Baljós csillagzat - Eörsi István742
Anno 1829 - Kálnoky László 741
Anno 1839 - Kálnoky László744
Doktrína - Eörsi István 745
Irányköltészet - Kardos László 746
Ígéret - Kardos László747
A kínai császár - Kálnoky László 748
Nyugtató - Kardos László 749
Világosság - Kardos László 751
Várjatok csak - Kálnoky László 752
Most hová ? - Kálnoky László 752
A világ rendje - Képes Géza754
Visszapillantás - Szabó Lőrinc754
Tökéletlenség - Szabó Lőrinc756
A lehiggadt - Kálnoky László 757
1849 októberében - Kálnoky László 758
Kihuny a fény - Kálnoky László 760
Végrendelet - Jékely Zoltán 761
Májusban - Eörsi István762
Mit nekem már cifra zsoltár - Karinthy Frigyes 763
Mily lassan kúszik az idő - Kálnoky László764
Vak szakadékom éjjelében - Eörsi István 765
Nem hívlak mennyei virányok - Szabó Lőrinc766
Az elválók - Tandori Dezső767
Emlékezés Mucsa végnapjaira - Lator László 769
Kitty - Babits Mihály 770
Énekek éneke - Babits Mihály 771
Michel március után - Kálnoky László 773
A vándorpatkányok - Gáspár Endre 775
Orphikus - Somlyó György777
Éjjel, vad égedelemtől - Jékely Zoltán 778
Lantom lehanyatlik - Kálnoky László 779
Öröklét, be hosszú vagy - Jékely Zoltán780
A középkor nyereségét - Lator László 780
Napok, órák, ezredévek - Kálnoky László 781
Miserere - Kálnoky László 782
Morphine - Tandori Dezső783
Lótuszvirág - Szabó Lőrtinc784
Szavak, szavak - Jékely Zoltán 785
Jön a halál - Jékely Zoltán 786
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Klasszikus német költők I. (töredék) Klasszikus német költők I. (töredék)

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.780 Ft
1.240 ,-Ft 30
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Klasszikus német költők I. (töredék)
Állapot:
1.780 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba