1.042.838

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Klasszikus orosz költők I. (töredék)

Fülszöveg

Az orosz költészet első emlékei a "daliás idők", a viharos történelmi múlt emlékezetes eseményei köré kristályosultak: a csodálatos Ének Igor hadáról még szinte krónika, a XI-XVI. században keletkezett bilinák, amelyek alighanem udvari énekestől elindulva századokon át alakultak, csiszolódtak, hasonultak a népköltészethez, már mondává, mesévé kerekíteik a hajdani a hősök tetteit. Aztán a XVIII. században kibontakozik az orosz műköltészet, s már olyan kitűnő képviselői vannak, mint Gyervazsin, aki nemcsak emelkedett ódáiban, hanem elmés szatíráiban, színes leíró verseiben is méltó előfutára a XIX. század nagy hegyvonulatának, amelynek csúcsai a kora minden szellemi-politikai áramát művébe sűrítő, igazi költői világegyetemet teremtő Puskin, a komoran töprengő magános Baratinszkij, Tyutcsev tündöklő látomásokat villantó, Lermontov sötét szenvedéllyel izzó, a kor s önnön lelke démonaival viaskodó, Nyekraszov haragos társadalmi indulatokkal terhes költészete. S mellettük mennyi új... Tovább

Fülszöveg

Az orosz költészet első emlékei a "daliás idők", a viharos történelmi múlt emlékezetes eseményei köré kristályosultak: a csodálatos Ének Igor hadáról még szinte krónika, a XI-XVI. században keletkezett bilinák, amelyek alighanem udvari énekestől elindulva századokon át alakultak, csiszolódtak, hasonultak a népköltészethez, már mondává, mesévé kerekíteik a hajdani a hősök tetteit. Aztán a XVIII. században kibontakozik az orosz műköltészet, s már olyan kitűnő képviselői vannak, mint Gyervazsin, aki nemcsak emelkedett ódáiban, hanem elmés szatíráiban, színes leíró verseiben is méltó előfutára a XIX. század nagy hegyvonulatának, amelynek csúcsai a kora minden szellemi-politikai áramát művébe sűrítő, igazi költői világegyetemet teremtő Puskin, a komoran töprengő magános Baratinszkij, Tyutcsev tündöklő látomásokat villantó, Lermontov sötét szenvedéllyel izzó, a kor s önnön lelke démonaival viaskodó, Nyekraszov haragos társadalmi indulatokkal terhes költészete. S mellettük mennyi új felfedezés: Turgenyev és Polonszkij, Majkov és Fet vagy az eddig úgyszólván ismeretlen Fofanov, Csehov kedves költője.
Először ismerkedhet meg az olvasó a századforduló néhány olyan jellegzetes alakjával, mint a csupa szín és zene Balmont, a rejtelmes-ködös Annyenszkij, a színes álmokba húzódó Szologub, az érzelmek finom rezdüléseire figyelő Hippius. Váratlan felfedezés lesz Bunyin kozmikus képekbe nyíló tájköltészete, csakúgy, mint a századelő izmusainak képviselői, Hlebnyikov vagy Gumiljov. S. aztán Majakovszkij harsány orgonazengése, Paszternak oldottan lebegő, Cvetajeva kristályosan ragyogó, Mandelstam váratlanul felszikrázó képei szigorú fegyelemmel összefogó lírája, Zabolockij fojtott tüzű, varázsos, pontos költészete. Az olvasó nem fog csalódni: ámulva járhat az orosz klasszikus költészet e csodálatosan gazdag világában. Vissza

Tartalom

I. KÖTET
Ismeretlen költő
Igor-ének (Képes Géza)5
Históriás énekek
Ilja Muromec és haramia Szolovej (Fodor András)16
Ilja Muromec harca a fiával (Fodor András)24
Ilja Muromec és Kalin cár (Rab Zsuzsa31
Szadko (Rab Zsuzsa)49
Dobrinya és Marinka (Rab Zsuzsa)66
Egyházi éneke
Dmitrij herceg látomása ( Rab Zsuzsa)74
A Szűzanya álma (Rab Zsuzsa)76
Enyészendő ember (Rab Zsuzsa)77
Háromkirály napjára (Rab Zsuzsa)78
Mihail Lomonoszov
Esti gondolatok a fenséges északi fénynél az isteni nagyságról (Simor András)80
Alekszandr Szumarokov
Óda mennydörgő-gyengéd-otromba-divatos stílusban (Rab Zsuzsa)82
Gavrill Gyerzsavin
Mescserszkij herceg halálára (Rab Zsuzsa)85
A hatalmasoknak és a bíráknak (Simor András)87
Meghívás ebédre (Szegő György)89
Emlékművem (Szegő György)91
A hattyú (Szegő György)92
Idők folyója elsodorja (Simor András)94
Nyikolaj Karamzin
Temető (Rab Zsuzsa)95
Ivan Krilov
A holló és a róka (Szabó Lőrinc)98
A béke meg az ökör (Szabó Lőrinc)99
A farkas és a bárány (Szabó Lőrinc)99
A majom és a szemüvegek (Szabó Lőrinc)101
Kutyabarátság (Szabó Lőrinc)102
A civakodók (Szabó Lőrinc)104
A lomb és a gyökerek (Szabó Lőrinc)105
A két muzsik (Szabó Lőrinc)106
A halak tánca (Szabó Lőrinc)107
A kakas meg a kakukk (Szabó Lőrinc)108
Ivan Kozlov
Velencei éj (Gyurkovics Tibor)110
Félálomban (Gyurkovics Tibor)113
Vaszilij Zsukovszkij
A titokzatos látogató (Kardos László)115
Éjszaka (Demény Ottó)117
A dalos (Szegő György)117
Szvetlána (Nagy László)119
Dal (Rab Zsuzsa)130
1823. március 19. (Rab Zsuzsa)130
Konsztantyin Batyuskov
Gyógyulás (Kalász Márton)132
A forrás (Weöres Sándor)133
Házi isteneim (Tótfalusi István)134
Moszkva égése (Rab Zsuzsa)144
A fogoly (Kalász Márton)146
Géniuszom (Kalász Márton)148
Vlagyimir Panajev
Far niente (Rab Zsuzsa)150
Pjotr Vjazemszkij
Az első hó (Szegő György)151
A hírért (Szegő György)154
Az orosz Isten (Szegő György)154
A trojka (Szegő György)156
Az öregség (Szegő György)158
Csillag, ki rejtelem (Szegő György)159
Alekszandr Gribojedov
Bocsáss meg, szülőhazám! (Lothár László)160
Mint szaporodnak a sajtó-marakodások (Lothár László)161
Kondratyij Rilejev
Egy szerencsefihoz (Tótfalusi István)162
A. A. Besztuzsevhez (Fodor András)163
Honpolgár (Kardos László)164
Besztuzsevhez (Kardos László)165
Ivan Mjatlev
Hajdan volt (Kárpáty Csilla)167
Lámpák (Lothár László)168
Wilhelm Küchelbacker
Görög ének (Lothár László)172
Rilejev árnya (Lothár László)173
Orosz költők sorsa (Fodor András)174
Anton Delvig
Az ihlet (Lothár László)176
Elégia (Lothár László)177
Jól van, hát örök ne legyen (Lothár László)178
Alekszandr Puskin
Sírfeliratom (Illyés Gyula)179
A rózsa (Kócsvay Margit)179
Őszi reggel (Rab Zsuzsa)180
A dalnok (Szabó Lőrinc)181
Vágy (Szabó Lőrinc)181
Öröm (Rab Zsuzsa)182
Társaimhoz (Eörsi István)183
***hoz (Szabó Lőrinc)184
N. J. Pljuszkovához (Garai Gábor)185
Csaadajevhez (Lothár László)186
Falu (Képes Géza)187
Újjászületés (Szabó Lőrinc)189
Ismerlek, harc (Szabó Lőrinc)189
A nap tüzét (Franyó Zoltán)190
Jaj, mért tündöklik (Eörsi István)191
Nem vágyom rád (Szabó Lőrinc)192
Mintha a fellegek (Kormos István)193
A föld és a tenger (Orbán Ottó)193
Múzsa (Illyés Gyula)194
Túléltem vágyaim (Franyó Zoltán)195
Tintatartómhoz (Eörsi István)196
Barátnőm, por lepi a tűnt évek nyomát (Eörsi István)199
A kacér nőhöz (Orbán Ottó)200
A tizedik parancsolat (Szabó Lőrinc)201
Varázsos múlt múzsája (Szabó Lőrinc)202
A fogoly (Franyó Zoltán)203
Madárka (Kardos László)204
Éjjel (Kardos László)204
Irigyellek (Eörsi István)205
Egy gaz démon fellázította (Eörsi István)205
Bocsásd meg a féltékenységemet (Szabó Lőrinc)206
A magvető (Szabó Lőrinc)208
Az élet szekerén (Szabó Lőrinc)208
Szívünk mily ráncbaszedhetetlen (Eörsi István)209
A tengerhez (Fodor András)210
Szőlő (Eörsi István)212
Tanács (Szabó Lőrinc)213
Ex ungue leonem (Szabó Lőrinc)213
Hogyha megcsal majd az élet (Franyó Zoltán)214
A kert utolsó csokrai (Kardos László)214
Téli este (Szabó Lőrinc)215
A próféta (Szabó Lőrinc)216
Téli utazás (Szabó Lőrinc)217
Dajkámnak (Áprily lajos)218
Óh, gúny múzsája (Szabó Lőrinc)219
Üzenet Szibériába (Képes Géza)220
Az élet sívó, puszta végtelenjén (Franyó Zoltán)221
Arion (Franyó Zoltán)221
A költő (Franyó Zoltán)222
Emlékezés (Szabó Lőrinc)223
Az antiár-fa (Franyó Zoltán)223
A virág (Szabó Lőrinc)225
Sebes a nyílt mezpőn a vágta (Rab Zsuzsa)226
Névtelen szatírát írva (Eörsi István)226
Tél van. Az ember itt falun (Fodor András)227
Téli reggel (Fodor András)228
Ha zajgó utcán mendegélek (Franyó Zoltán)230
A Kaukázus (Franyó Zoltán)231
A hóförgeteg (Rab zsuzsa)232
Kolostor a Kazbeken (Kormos István)233
Küklopsz (Garai Gábor)234
Nem, már nem vonzanak (Szabó Lőrinc)234
Egy költőhöz (Szabó Lőrinc)235
Ördögök (Áprily Lajos)236
Elégia (Szabó Lőrinc)238
Búcsú (Kormos István)238
Álmatlan éj (Szabó Lőrinc)239
Családfám (Eörsi István)240
Ősz (Rab Zsuzsa)243
Barátom, már elég (Franyó Zoltán)247
Mickiewiczhez (Szabó Lőrinc)247
A felhő (Szabó Lőrinc)248
Hazatérés (Szabó L.)249
Koronás jog s erő (Szabó L.)252
Jámbor asszonyok és szerzetesek, hogy áldva (Szabó Lőrinc)253
Ha a városi zaj elgyötör, néhanap (Szabó Lőrinc)253
Emlékmű (Szabó Lőrinc)255
Volt idő (Szabó L.)253
Jevgenyij Anyagin (részletek) (Áprily Lajos)259
Jevgenyij Baratinszkij
Zokszó (Lothár László)264
Csalódás (Csoóri Sándor)264
Vízesés (Lothár László)265
Beismerés (Lothár László)266
Stanzák (Lothár László)268
A halál (Csoóri Sándor)269
Osztályrészem (Csoóri Sándor)271
Az utánzóknak (Lothár László)271
Múzsám (Lothár László)272
A dalolásban meggyógyul a lélek (Lothár László)273
Az utolsó költő (Lothár László)277
A szent magasság áldott (Lothár László)282
Erdei vetés (Csoóri Sándor)283
Vaszilij Tumanszkij
Odessza (Tótfalusi István)285
Könyörgés (Tótfalusi István)286
Alekszandr Odojevszkij
Puskinhoz (Gáspár Endre)287
Ismered őket? (Kárpáty Csilla)288
Nyikolaj Jazikov (Lothár László fordításai)
A sors 289
Elégia290
Valami290
Napunk lángba tőled borul291
Nekik 291
Nyikolaj Pavlov (Kárpáty Csilla fordításai)
Románc293
A jótévő294
Fjodor Tyutcsev (Szabó Lőrinc fordításai)
Könnyek 296
Sugár297
Este298
Tavaszi vihar299
Bújócska300
Nyári est301
Látomás302
Álmatlanság302
Álom a tengeren303
Reggel a hegyekben304
A gleccserek305
Álmok306
Táncolt, harsogott a tömeg306
Végítélet307
Szilencium!308
Ahogy forró hamu felett309
Itt, hol az ég bágyadva csügg309
Megbékülés310
Az őrület310
Térdig homok311
A szép őszi estékben312
A tenger paripái312
A hattyú313
Elízium314
Fülled a szél, heve tikkad314
Ködös, nyirkos est borong rám315
Temetés316
Kelet szürkült316
Miként hajnalban a madár317
Galambszürke árnyak ingnak318
Mért sírsz úgy, éjszakai szél?319
Éji hangok319
Szökőkút320
Nincs semmi érzés a szemedben321
Szeretem nagy szemed321
Olasz villa322
Tavasz323
A Néva fölött álltam325
Kelletlenül, riadozva326
Visszajöttem hát, földem, vissza, újra327
Nyári éjfél csillagezre328
Emberi könnyek, ah, emberi könny!328
A költészet329
Az éj329
Róma, éjjel330
Némult a dal, zárt az ünnep330
Uram, küldd le vigaszod331
Óh, milyen gyilkos a szerelmünk332
Nézd, a folyam hátán334
Az első lomb335
Korunk335
Hullám és gondolat336
Nyáridőn - tudsz-e szebb varázst337
Száll a nap, jön az éjszaka337
Szemrehányásaid jogosak bár, ne zaklass!338
Ismertem szemeket339
Tengerem, te, röpke hullám340
Tüzel a nap, tócsák ragyognak341
Téli erdő341
Végső szerelem342
Óh, jaj, be halk fátyol, be gyenge, vékony343
Vannak nagy percek, részegek343
Faluk, faluk, csupa ínség344
Szivem, sejtő szív, jós-szivem344
1856345
Kábult tömegeire a népnek346
A padlón ült347
Gyönyörű késő őszidőben347
Decemberi reggel348
Bár fészkem én a völgybe raktam349
Egész nap szendergett350
Nizza, 1865. január 2.350
Napkelte351
Az eget komor éjbe vonják352
Mikor erőnk már roskatag353
Oroszország354
Füst354
Bármilyen nehéz a halál356
Itt állok megint a hidon356
Erdőégés357
Nyári felhő füstölög358
Tanítás358
Bátyám, te, annyi évem útitársa359
Alekszandr Polezsajev
Fogoly irokéz éneke (Lothár László)361
Még valami (Lothár László)362
Vlagyimir Benegyiktov
Keringő (Kárpáty Csilla)364
Karolina Pavlova
Pillangó ((Bede Anna)367
1840. november 10-én (Lothár László)368
Türkiz-kék a tiszta égen (Lothár László)369
A rémítő pusztaságot (Lothár L.)369
Ha szembenézek önmagammal (Bede Anna)370
Fájdalmas vers (Lothár L.)371
Ha együtt ülünk, esti csendben (Lothár László)372
Ami rég tovatűnt (Bede Anna)373
Mikor tréfálok (Lothár L.)374
Még nem (Tóth Judit)375
Alekszej Kolcov
Most már ne suhogj (Áprily Lajos)377
Mikor ifjú a lány (Szép Ernő)378
A termés (Váci Mihály)379
Az erdő (Váci Mihály)385
Sztyenyka Razin (Váci Mihály)386
Nem örömre (Váci M.)389
Dal (Rab Zsuzsa)391
Vaszilij Kraszov
Dal (Székely Magda)393
Elégia (Székely Magda)394
Mint komor temetési ének (Székely Magda)395
Jevdokija Rosztopcsina (Rab Zsuzsa fordítása)
Száncsengő 396
Reménytelenül397
Nyikolaj Ogarjov
Barátaimhoz (Váci Mihály)398
Az út (Váci M.)399
Még a szívünk (Váci M.)399
Szabadság (Garai Gábor)400
Rilejev emlékére (Garai Gábor)402
Mihail Lermontov
A démonom (Szabó Lőrinc)404
Monológ (Lator László)405
Ima (Lator L.)405
Emlékszel (Lator L.)406
Vihar (Lator L.)407
Este, eső után (Lator L.)408
Kaukázusi reggel (Lator L.)409
Kereszt a sziklán (Lator L.)409
Jóslat (Lator L.)410
1830. július 15. (Kálnoky László)411
Július tizedike (Lator L.)412
Koldus (Lator L.)413
1831. június 11. (Lator L.)414
Az élet pohara (Képes Géza)425
Az angyal (Lator L.)426
Töredék (Lator L.)426
Csillag (Lator L.)428
Asmódi lakomája (Lator L.)429
Halál (Lator L.)431
Halál (Lator L.)432
Szomszéd (Kálnoky László)436
A démonom (Lator L.)437
Szépek a kék hegyek (Lator L.)438
Románc (Lator L.)439
Nem, nem Byron, más vagyok én (Lator L.)440
Azelőtt csupa csók (Nadányi Zoltán)441
*** nak (Szabó L.)441
Életre vágyom (Lator L.)442
Két óriás (Lator L.)443
Vitorla (Lator L.)443
A sellő (Nemes Nagy Ágnes)444
Borogyino (Lator László)446
A költő halála (Lator L.)450
Szentföldi pálmaság (Lator L.)452
Mikor hullámzanak (Latort L.)454
Elváltunk (Lator L.)454
Ne tudja meg gúny s gyűlölet (Szabó Lőrinc)455
Ég áldjon, piészkos Oroszország (Lator László)456
Észak felé sietve (Lator L.)456
A tőr (Lator L.)458
Tűnődés (Lator L.)458
Ne higgy magadnak (Kálnoky L.)460
A három pálma (Lator L.)464
Imádság (Áprily L.)464
A Terek ajándékai (Lator L.)465
A tarka társaság (Lator L.)467
Bú nyom s unalom (Áprily L.)469
Kozák bölcsődal (Illyés Gyula)470
Szolomirszkajához (Lator L.)471
Hálaadás (Lator L.)472
Mentség (Lator L.)473
Hazám (Latot L.)474
Rosztopcsina grófnőhöz (Lator L.)475
A szikla (Lator László)476
Álom (Lator L.)476
Tamára (Lator L.)477
Tölgylevél (Lator L.)479
Nem, nem téged szeretlek oly nagyon (Lator L.)480
Kimegyek az éji ködös útra (Lator L.)481
A próféta (Lator L.)482
A démon (részletek( (Galgóczy Árpád)483
Eduard Guber (Majtényi Zoltán fordításai)
A halál és az idő488
Lám, újra elillan489
Szergej Durov
Midőn a Hamlet szerepében (Lothár László)491
Felhő (Lothár L.)492
Szonett (Hárs György)493
A levélke (Lothár László)494
Van, hogy végzetesen beteg a lelkem (Lothár László)494
Mi az élet (Lothár L.)495
Úgy volna jó! (Hárs György)496
Alekszej Tolsztoj
Virág a sztyeppe-fű között (Tarbay Ede)497
Vasravertek (Csoóri Sándor)498
A sárguló mezőkre (Tarbay Ede)500
Az ősz tarol (Tarbay E.)500
Zsendült csak épp (Tarbay E.)501
Jut még eszedbe, Maria (Gáspár Endre)502
Altató a kedveshez (Szabó Lőrinc)503
A réten lassan híre sincs a hónak (Papp Árpád)503
Óh, hazám, szülőhazám (Szabó Lőrinc)504
Ilja Muromec (Csoóri Sándor)504
Zsibongó báli forgatagban (Takács Zsuzsa)507
Múlt az idő (Takács Zsuzsa)508
Hogyha lángolsz - önfeledten (Takács Zs.)508
Nyírfa törzsét éles balta (Takács Zs.)509
Ivan Turgenyev
Ballada - Áprily Lajos510
Virág - Áprily Lajos511
Tavaszi est - Eörsi István512
Ha egy név, mely leszállt szívembe - Áprily Lajos513
Fegya - Eörsi István514
V.N.B. - Eörsi István515
Ősz - Eörsi István516
Úton - Eörsi István517
Mért mondok bús verset - Áprily Lajos517
Oly jó, ha faluba - Eörsi István518
Nyári vadászaton - Áprily Lajos519
Holdatlan éj - Áprily Lajos520
A vihar - Áprily Lajos521
Enyhe sugárzás - Áprily L.522
Vadászat előtt - Áprily L.523
Az első hó - Áprily L.524
Mentem magas hegyek között - Áprily L.525
Álom - Eörsi István526
Költemények prózában (Áprily Lajos fordításai)
Párbeszéd527
A koldus529
Az utolsó találkozás530
A nimfák531
"A rózsa virága be szép s üde volt"533
Állj! 534
Feketerigó535
U-a..U-a...538
Jakov Polonszkij
Találkozás (Molnár Imre)540
Éj (Molnár Imre)540
Cigánylány dala (Molnár Imre)541
Száncsengő (Rab Zs.)543
Aszpaziánál (Molnár I.)544
Ne várj (Csoóri Sándor)545
Nézd, milyen sürő homály (Pór Judit)546
Este (Szabó Lőrinc)547
A csók (Szabó Lőrinc)547
Fekete éjszakán (Pór Judit)548
Rabnő (Molnár Imre)549
Hűvös szerelem (Csoóri Sándor)550
A remetelány (Csoóri Sándor)550
Nyekraszov (Pór Judit)552
Egy költő-polgártársnak (Garai Gábor)553
Holdfény (Pór Judit)554
Más tél (Szabó Lőrinc)555
Afanaszij Fet
Elcsitult a szélsodorta (Tellér Gyula)556
Északi reggel (Rab Zsuzsa)557
Notturno (Fodor András)557
Drága kép (Rab Zs.)558
Jövök hozzád köszöntéssel (Tellér Gyula)559
Szeretek járni kinn (Rab Zs.)559
Hallod, amint suhogón (Rab Zs.)560
Éjszaka átlátszóbb (Tellér Gyula)561
Száll, akár a felleg (Tellér Gyula)561
Ó, meddig kell nekem (Rab Zsuzsa)562
Altató (Tellér Gyula)563
Mikor elváltunk, megfogadtam (Lator László)563
Kosarat visz fején (Tellér Gyula)564
Gonosz, rideg szél a réten (Fodor András)564
Elszenderült a tó (Tellér Gyula)565
Diana (Lator László)566
Imádni téged és követni lépteid (Lator László)566
Régi park (Rab Zsuzsa)567
A megáradt Dnyeperen (Lator László)569
Már nőnek, nőnek a szeszélyes árnyak (Lator László)570
A kertben (Lator László)571
Esti sztyepp (Rab Zsuzsa)572
Ne kérdezd, kedvesem (Rab Zsuzsa)573
Édes gyönyörűség (Rab Zs.)574
Erdő (Tellér Gyula)575
A hárs alá üdítő helyre jöttem (Lothár László)575
Felejts el engem (Rab Zs.)576
A beteg (Lator László)577
Magányos tölgy (Lothár L.)578
Szénaboglyán (Tellér Gyula)579
Még egy májusi éj (Rab zsuzsa)580
Az alkony búcsút int (Tellér Gyula)580
A telihold mily fényesen (Lator László)581
A törpe erdő széleig (Lothár László)582
Lovam csendeskén lépeget (Tellér Gyula)583
Ezüstös éj, kivirágoztatod (Lator László)583
Ha annak sebes iramában (Lator László)584
Ablaknál (Tellér Gyula)585
Döngött a szomszéd szurdok éjjel (Lothár László)586
Soha (Rab Zs.)586
Holdfénybe fúlt a kert (Rab Zs.)588
Csodaillatos éj (Tellér Gyula)589
Lázasan újra (Rab Zs.)590
Ez a reggel (Szabó Lőrinc)590
Emlékszem jól (Tellér Gyula)591
Bukó napként (Fodor András)592
Kihúnyt csillagokhoz (Szabó Lőrinc)592
Karszékbe süppedek (Rab Zsuzsa)593
Nyikolaj Nyekraszov
Bölcsődal (Fodor András)594
Szülőföld (Fodor András)596
Eső előtt (Fodor András)598
Este, ha járok (Fodor András)599
Erkölcsös ember (Áprily Lajos)601
A bor (Fodor András)602
Falun (Fodor András)605
Lábon maradt vetés (Fodor András)608
A végső elégiákból (Szabó Lőrinc)610
Egykor, midőn eltaszítottál (Fodor András)611
Ha látom új áldozatát (Fodor András)612
A fővárosban (Fodor András)612
Versem, sok versem (Szabó Lőrinc)613
Gondolatok egy palota főbejáratánál (Fodor András)613
Jerjomuska dala (Fodor András)617
A Volgán (Fodor András)620
Fogy erőm (Fodor A.)630
Töprengés (Fodor A.)630
Turgenyevhez (Fodor A.)632
Szabadság (Szabó Lőrinc)634
Zöld zsongás (Fodor András)635
Mit gondol az öreganyó, ha nem alszik (Kormos István)637
Forr a mezőkön (Fodor A.)638
Elemészti a szívet (Fodor A.)640
Orina, a katona anyja (Fodor A.)641
Vörösorrú fagy (Kormos István)646
Dobroljubov emlékezete (Fodor A.)652
A vasút (Fodor A.)653
Visszatérés (Orbán Ottó)659
A vad erdei tűz (Fodor A.)661
Csüggedtség (Eörsi István)661
A magvetőhöz (Fodor A.)669
Barátaimhoz (Fodor A.)670
A múzsához (Fodor A.)670
Hamar elragad engem (Fodor András)670
Zinához (Szabó Lőrinc)671
Ti, mindnyájan (Tóth Judit)672
Fekete nap (Tóth Judit)672
Ősz (Fodor András)673
Ó, Múzsa! Már síromhoz értem (Eörsi István)674
Apollon Majkov
Téli reggel - Kormos István675
Álom - Hárs Ernő676
Gondolataimat - Hajnal Zsuzsa677
Költészet - Gergely Ágnes677
Nyolcas - Hárs Ernő678
A bacchánsnő - Hárs Ernő678
Fortunata - Hárs Ernő679
Tájkép - Hárs Ernő680
Emberbarátok - Gergely Ágnes681
Tavasz! Az első ablaktábla kitárva - Hárs Ernő682
A darvak - Gergely Ágnes682
Elsőben - Gergely Ágnes683
Az éjszaka hangjai - Gergely Ágnes684
A mocsár - Kormos István684
Nyári eső - Szabó Lőrinc686
Erdei hang - Hajnal Zsuzsa686
Szénakaszálás - Hárs Ernő687
Tavasz - Gergely Ágnes688
Lelkünkben él sok titkos gondolat - Gergely Ágnes688
Ki ő? - Hárs Ernő689
Méltó vértezetet kíván a magas eszme - Hárs Ernő691
Apollon Grigorjev
A város (Garai Gábor)692
Ivan Nyikityin
Erdő - Lothár László695
Eltöltöm kiszikkadt napon - Lothár László696
Hagyd abbba kesergéseid - Lothár László697
Forrás - Lothár László699
Ó, hányszor elátkoztam én - Lothár L.700
Régen feledve már - Lothár L.701
Midőn búcsúzva - Lothár L.702
Öröklét - Lator László703
Hold süt ablakomba - Lator L.704
Nyugalmat már - Lator L.705
Ne halljam újra - Gáspár Endre706
Reggel - Simon István707
Ástak egy mély gödröt - Simon István708
Korunk gyalázatosan pusztul - Simon István709
A gyűlölt zsarnokság elpusztul - Simon István710
Alekszej Plescsejev
A dalnok szerelme - Lothár László712
A költőhöz - Majtényi Zoltán713
Ha tudnád - Majtényi Zoltán715
A vándor - Lothár László716
Nem, akkor jobb pusztulni végleg - Lothár László717
Gáncstalan embereink - Lothár László718
Elbúcsúztattam már örömeimnek - Lothár László718
Mihail Mihajlov (Hárs György fordításai)
Társak, a gátra 721
Egy félreértés722
Urunk! emészd el722
Egy alkotmányvédőre722
Nyikolaj Dobroljubov
Még sok tett vár rám - Majtényi Zoltán723
Hogy meg kell halni - Áprily Lajos724
Konsztantyin Szlucsevszkij
Kivégzés Genfben - Rab Zsuzsa725
Alekszej Apuhtyin (Molnár Imre fordításai a "Nem baj" c. vers kivételével)
Dűlőút 726
Búcsú a szülőfalutól727
Keserű pillanatban728
Ó, istenem, de szép729
Tavasz megint!730
Őszi levelek731
Üdv néktek733
Mint társtalan, kivert zarándok733
F.I. Tyutcsev emlékezetére734
Gyorsvonat735
Esztelen éjszaka739
Nem baj - Tóth Judit740
Két ág740
Ne haragudj reám741
Miért csak éltem742
Ivan Szurikov - Lothár László fordításai
Dal743
Ne kérj szerelmi dalt745
Hol vagy, ifjuságom?746
Sztyepp746
Oly jó lélegzeni747
Drága jó barátim748
Vlagyimir Szolovjov
Őszi út - Tóth Judit750
Szép szerelmem - Tóth Judit750
Elfáradtál - Tóth Judit751
Vihar - Tóth Judit752
Az upszalai úton - Tóth Judit752
Földhöz leláncolt, szárny nélküli lélek - Lothár László753
Át a reggel ködén - Lothár László754
Innokentyij Annyenszkij
Költészet - Bede Anna755
Hasonmás - Tótfalusi István756
Levelek - Tótfalusi István757
Kitárt ablakba - Molnár Imre758
Szeretem - Molnár Imre758
Ideál - Molnár Imre758
Haszontalan strófák - Tótfalusi István759
Első zongora-szonett - Tótfalusi István760
Pipacsok - Molnár Imre761
Megint egy - Molnár Imre761
Díszlet - Tótfalusi István762
A múlandóság bánata - Tótfalusi István763
Öreg kintorna - Molnár Imre763
Fekete árnykép - Tótfalusi István764
Októberi legenda - Tótfalusi István765
Nocturno - Rab Zsuzsa766
A bronz költő - Bede Anna766
Szemjon Nadszon
Nem mint kevély fiú - Gáspár Endre768
Testvérem - Bede Anna769
Barátomhoz - Bede Anna770
Erőt érzek - Hárs Ernő771
Hadd nyögjön a vadon - Hárs Ernő771
Nehéz könnyek hulltak szememből - Hárs Ernő772
Ősz járja, ősz utólja - Hárs Ernő772
Te, ki felett - Hárs Ernő773
Nem hívom őket - Hárs Ernő774
A mai éjszaka - Hárs Ernő775
Ez hát íme - Hárs Ernő776
Költészet - Hárs Ernő777
Nyomaszt a bánat - Hárs Ernő777
Jövendő - Hárs Ernő777
A mi nemzedékünk - Hárs Ernő779
Kelj fel, dalnok - Hárs Ernő780
Hiába keresem - Hárs Ernő781
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Klasszikus orosz költők I. (töredék) Klasszikus orosz költők I. (töredék)

A védőborító enyhén elszíneződött, kopott.

Állapot:
1.940 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba