839.030

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés a fordítás gyakorlatába

Angol/Német/Orosz fordítástechnikai példatárral

Szerző
Lektor

Kiadó: Scholastica Bt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 285 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol  Német  Orosz 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-859-127-7

Előszó

Mivel A fordítás elmélete és gyakorlata című művem 1994-es első kiadását gyors egymásutánban két újabb kiadás követte, s a mű kiadásról kiadásra egyre terebélyesedett, a kiadó kívánságára... Tovább

Tartalom

Az átváltási műveletek
Előszó
Az átváltási műveletek rendszere a fordításban17
Az átváltási művelet fogalma17
A fordítás folyamata és az átváltási műveletek18
Behelyettesítés és transzformáció18
A fordítás mint választások sorozata19
Esettanulmány a választási szempontokról19
Az átváltási műveletek osztályozása24
Kötelező és fakultatív átváltási műveletek24
Automatikus és nem automatikus átváltási műveletek22
Osztályozás a művelet szintje szerint25
Osztályozás a művelet hatóköre és kiváltó oka szerint25
Osztályozás a művelet végrehajtási módja szerint27
Mit tekintsünk átváltási műveletnek27
A könyvben kidolgozott átváltási tipológia28
Fő típusok és típusok29
Altípusok30
Az átváltási műveletek a fordító szempontjából32
A célnyelvi norma követésének elve32
Az explicitáció elve33
A fordítási norma követésének elve33
A fordítási norma34
Fordításspecifikus átváltási műveletek34
Nyelvspecifikus átváltási műveletek35
Kultúraspecifikus átváltási műveletek36
A fordítástechnika meghatározása36
Indoeurópai-magyar/magyar-indoeurópai átváltási tipológia37
Nyelvtipológiai okok37
Fordítói tapasztalatok37
A korpusz tanulságai38
Az együttes kezelés nehézségei38
Egy indoeurópai-magyar átváltási tipológia körvonalai39
A példaanyag forrásai39
A lexikai átváltási műveletek
Bevezetés43
Jelentések szűkítése (differenciálás és konkretizálás)45
Testrészek konkretizálása46
Mozgást jelentő igék konkretizálása48
Idéző igék konkretizálása49
Kezdést kifejező igék konkretizálása50
Igék általános jelentésszűkítése51
Jelentések bővítése (generalizálás)55
Testrészek általánosító fordítása55
Napszakok általánosító fordítása56
Mozgást jelentő igék általánosító fordítása58
Az igék általános jelentésbővülése59
Reáliák általánosító fordítása60
Jelentések összevonása66
Összevonás rokonságnevek és egyéb páros megnevezések esetében67
Összevonás a főnevek szóalkotási sajátosságainak különbségei miatt67
Kezdést kifejező ige beolvasztása a főigébe68
Idéző igék módhatározójának beolvasztása az igébe69
Általános jelentőségű ige összevonása konkrét jelentésű főnévvel vagy melléknévvel70
Jelentések felbontása73
Felbontás rokonságnevek esetén74
Felbontás a főnevek szóalkotási sajátosságainak különbségei miatt75
Felbontás körülíró fordítás esetén76
Kezdést kifejező igék felbomlása77
Állapotváltozást kifejező igék felbomlása78
Módhatározó kiválása a szintetikus magyar igéből78
Idéző igék módhatározójának kiválása79
A konkrét jelentésű ige felbomlása általános jelentésű igére és konkrét jelentésű főnévre80
Jelentések kihagyása84
Márkanevek, étel- és italnevek kihagyása84
Jelzőként használt ország-, város- és népnevek kihagyása87
Városrészek, utcák, intézmények nevének kihagyása88
Megszólítások, udvariassági formák kihagyása90
Történelmi reáliák kihagyása92
Vegyes reáliák kihagyása93
Nyelvi utalások, szójátékok kihagyása94
Testrészek megnevezésének kihagyása97
Jelentések betoldása100
Magyarázó betoldás márka-, étel és italneveknél100
Magyarázó betoldás földrajzi neveknél101
Magyarázó betoldás intézményneveknél108
Magyarázó betoldás történelmi reáliáknál109
Betoldás testrészek megnevezésénél111
Jelentések áthelyezése113
Áthelyezés a lexikai kollokációk különbségei iránt114
Áthelyezés a névhasználati szokások különbségei miatt115
Jelentések felcserélése117
A cselekvés felcserélése a cselekvés eredményével120
A cselekvés felcserélése a cselekvés tárgyával120
A cselekvés felcserélése a cselekvés végzőjével120
A cselekvés felcserélése a cselekvés helyével121
A cselekvés eredményének felcserélése a cselekvéssel121
A cselekvés hangjának felcserélése a cselekvéssel121
A cselekvés helyének felcserélése a cselekvéssel121
A cselekvés tárgyának felcserélése a cselekvéssel121
A cselekvés okának felcserélése a cselekvéssel122
Állapot felcserélése cselekvéssel122
Statikus megközelítés felcserélése dinamikussal és fordítva122
Antoním fordítás126
Előjelváltás126
Nézőpontváltás128
Nyomatékosító előjelváltás128
Enyhítő előjelváltás130
Teljes átalakítás133
Teljes átalakítás étel- és italnevek fordításakor134
Teljes átalakítás gyermekjátékok fordításakor135
Teljes átalakítás személyneveknél, állatneveknél, mesefiguráknál137
Teljes átalakítás megszólítások fordításakor140
Teljes átalakítás történelmi reáliák fordításakor143
Teljes átalakítás frazeologizmusok fordításakor144
Teljes átalakítás helyzetmondatok fordításakor148
Teljes átalakítás mennyiségi kifejezések fordításakor150
Teljes átalakítás valamely forrásnyelvi formára való utaláskor151
Kompenzálás155
A veszteségek típusai156
A kompenzáció típusai162
A grammatikai átváltási műveletek
Grammatikai konkretizálódás és generalizálódás177
A nemek konkretizálódása177
A nemek generalizálódása181
Tudatos konkretizálás182
A konkretizálás eszközei184
Grammatikai felbontás és felemelés189
Mondathatárok felbontása (több mondat)189
Mondategységek felemelése a mondat szintjére (több mondategység)192
Grammatikai összevonás és lesüllyesztés205
Mondatok összevonása (kevesebb mondat)205
Mondategységek lesüllyesztése a mondat szintje alá (kevesebb mondategység)208
Grammatikai betoldás213
Betoldások a főnevek bővíthetőségi különbségei miatt214
Alany betoldása215
Tárgyi bővítmény betoldása218
Birtokos jelző betoldása220
Névelő betoldása221
Hiányos mondatok kiegészítése221
Nyomatékosító elemek betoldása223
Grammatikai kihagyás225
Kihagyás a főnevek bővíthetőségi különbségei miatt226
Kihagyások a mondat elején - explicit alany kihagyása226
Tárgyi bővítmény kihagyása229
Birtokos jelző kihagyása231
Névelő kihagyása232
Hiányos mondatok keletkezése a fordításban234
Grammatikai áthelyezések (szórendi változtatások)236
Jobbra álló jelzők balra helyezése237
Balra álló jelzők jobbra helyezése239
Hangsúlyos mondatrész balra helyezése241
Hangsúlyos mondatrész jobbra helyezése244
Szórendi átváltozások a mondat elején244
Az alany előrehozása247
Kötőszók beljebb csúsztatása249
Megszakítások áthelyezése250
Idéző mondategység áthelyezése251
Grammatikai cserék254
Formaváltások255
Szófajváltások261
Mondatrészi szerepek megváltoztatása265
Irodalomjegyzék275
Szakirodalmi hivatkozások275
Szépirodalmi források278

Klaudy Kinga

Klaudy Kinga műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Klaudy Kinga könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem