809.186

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Munkapszichológia 1-2.

(Antalovits Miklós, Hajtman Béla és Izsó Lajos közreműködésével)

Szerző

Kiadó: SHL Hungary Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 867 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-03-5524-8
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Fülszöveg

A munkapszichológia az a tudományág, amely a pszichológia eszközeivel igyekszik kellemesebbé és hatékonyabbá tenni a munkát. Az ember életének jelentős részét a munka tölti ki, boldogulásunk jórészt attól függ, képesek vagyunk-e önmagunkat megvalósítani a munkában. A könyv a munkapszichológia tárgyának, feladatának és történetének áttekintése után részletesen ismerteti a munkapszichológiában használatos módszereket, a munkaelemzés, a kiválasztás, a képzés, a fizikai munkakörnyezet problémaköreit. Olyan területeket átfogó, magyar nyelven egyedülálló elemzését adja, mint az ergonómia, a munkabiztonság, az információs technológiák alkalmazásának pszichológiai kérdései. Ez utóbbi három fejezet a Budapesti Műszaki Egyetem két kiváló tanárának, Izsó Lajosnak és Antalovits Miklósnak a munkája. A könyvet Hajtman Bélának a munkalélektanban használatos statisztikai módszereket szemléletesen összefoglaló függeléke zárja.
Klein Sándor a pszichológiai tudományok doktora, a Janus Pannonius... Tovább

Tartalom

Előszó19
Bevezetés: a munkapszichológia tárgya, feladata és története25
A munkalélektan pszichológia30
A munkalélektan a pszichológia rendszerében30
A munkalélektan a munkatudományok rendszerében34
A munkapszichológia feladatainak meghatározója: a társadalmi, gazdasági és technikai fejlődés35
A munkapszichológia célja38
Hatékonyság és elégedettség38
A munkapszichológus hatékonysága és elégedettsége39
A munkapszichológia feladatai40
A munkapszichológiai tevékenység helye - a vállalat43
A vállalat mint rendszer44
A rendszer tanulmányozásának fontos eszköze - a modell47
A munkapszichológiai tevékenység megindítója a munkahelyi probléma49
A munkapszichológiai tevékenység és a kutatás52
Kik a munkapszichológusok?54
Milyenek legyenek a munkapszichológusok?55
Személyügy és munkapszichológia57
A munkapszichológia története61
Előzmények 1.: a tudományos munkaszervezés (Taylor 1854-1915)63
Előzmények 2.: a vezetés tudományos megalapozása (Fayol 1841-1925)68
A kezdetek (1879-1915)70
Pszichotechnika (1915-1930)71
Human relations (1930-1950)73
Ergonómia (1943-)78
A magyar munkapszichológia története81
Összefoglaló86
Kérdések87
Jegyzetek88
A munkapszichológia módszerei91
Bevezetés97
Témaválasztás - a probléma megfogalmazása100
A kutatási téma megválasztása a kutatás eredményességének kulcsa100
A kutatási probléma megfogalmazása, a kutatási javaslat kidolgozása és elfogadása103
A hipotézisek felállítása105
Adatforrások, adatgyűjtési módszerek107
A dokumentumok elemzése107
Az irodalom tanulmányozása109
A megfigyelés110
A kérdezés117
A kísérlet126
Modellek és szimuláció131
Matematikai módszerek alkalmazása a munkalélektanban133
Orvosi és fiziológiai módszerek a munkalélektanban138
Tesztek152
Grafológia187
Műszerek189
Az adatgyűjtés és az adatok feldolgozásának, kiértékelésének megtervezése204
Az adatok felvétele205
Az adatok kiértékelése205
Az eredmények értelmezése, általánosítása és hasznosítása208
Az eredmények értelmezése208
Az eredmények általánosítása209
Az eredmények hasznosítása210
Összefoglaló213
Kérdések214
Jegyzetek216
Munkaelemzés223
Munkakör-elemzés228
A munkakör-elemzés célja228
Emberi tényezők a munkaelemzésben232
A munkaelemzés szakaszai234
WPS - Az SHL Munkakör-Elemző Rendszere253
Mi a Munkakör-Elemző Rendszer?253
Munkakör-elemzés a WPS segítségével254
A munkaköri leírás259
Kritérium-meghatározás260
Munkakör-tervezés261
Munkakör-értékelés263
Teljesítmény-értékelés266
Összefoglaló274
Kérdések275
Jegyzetek276
Kiválasztás277
Toborzás282
A toborzás forrásai282
Néhány szó a frissen végzett diplomásokról284
A toborzás módszerei288
Alkalmasságvizsgálat291
Az alkalmasságvizsgálat célja és hasznossága291
Egyéni alkalmasság és csapatépítés294
Az alkalmasságvizsgálatok haszna303
Leépítés304
Alkalmasságvizsgálat és kiválasztás az SHL módszereivel307
Strukturált interjú309
Személyiségtesztek311
Kompetencia-tesztek315
Motiváció teszt317
Képességtesztek318
Intelligencia-tesztek327
Érdeklődést vizsgáló kérdőívek328
HURMIS329
Értékelő/Fejlesztő Központ329
Összefoglaló333
Kérdések334
Jegyzetek335
Képzés337
A dolgozók képzésének jelentősége341
A képzési szükségletnek felmérése345
A képzési program kidolgozása349
A tanulást elősegítő és gátló pszichológiai tényezők353
Vezetőképzés366
A vezetőképzés módszerei és eszközei366
Karriertervezés és életpálya-menedzselés375
A vállalati képzés hatásvizsgálata377
Összefoglaló380
Kérdések381
Jegyzetek382
Fizikai munkakörnyezet385
A fizikai munkakörnyezet helyek kialakításának jelentősége389
A vizuális környezet391
A megvilágítás391
A színek szerepe407
Akusztikai környezet419
Hangtani alapfogalmak420
Az akusztikai környezet hatása a dolgozókra427
A zajártalom elleni védekezés434
A rezgések437
A rezgések fizikai tulajdonságai438
A rezgések hatása a dolgozókra440
A rezgések elleni védekezés447
Klímaviszonyok448
A munkahelyi klímát meghatározó tényezők449
A munkahelyi klíma fiziológiai hatásai449
Klímakialakítás - a munkahelyi klíma káros hatásai elleni védekezés456
A légszennyeződés457
A levegő szennyezésének módjai a munkahelyen458
A légszennyeződés mértéke és a mérgezések459
A porok és a szagok460
Meteorológiai tényezők461
A dolgozókra ható meteorológiai tényezők462
A meteorológiai tényezők hatása463
A munkahely és környezete469
Összefoglaló471
Kérdések472
Jegyzetek474
Fáradtság495
Mit nevezünk fáradtságnak?499
Definíció499
Objektív elfáradás és szubjektív fáradtságérzés501
Terhelés és igénybevétel502
A fáradtságvizsgálatok célja, a megoldás lehetőségei507
A terhelés és az igénybevétel fajtái507
A fáradtsághoz hasonló jelenségek: monotónia, éberségi szint, telítődés509
A monotónia511
Az éberségi szint csökkentése511
Telítődés512
A fizikai munka okozta fáradtság515
A szervezet anyag- és energiaforgalma. A megterhelés516
A szervezet igénybevétele533
A fizikai munkák jelentősége napjainkban538
A szellemi munka okozta fáradtság539
A pszichikus igénybevétel vizsgálatának módszerei540
Példa a dolgozók elfáradásának vizsgálatára550
A munka- és pihenési rendszer553
Több műszakos munka és az ember szervezet munkaképességének alakulása a nap 24 órájában554
Munkaközi szünetek560
A munkaidő hosszúsága564
A fáradtságvizsgálatok szükségessége és lehetősége566
Összefoglaló567
Kérdések568
Jegyzetek570
Izsó Lajos: A munkabiztonság pszichológiai tényezői577
A téma aktualitása581
Az emberi információfeldolgozás törvényszerűségei583
Az emberi információfeldolgozó rendszer általános modellje583
Rasmussen modellje591
Az emberi hibázás Reaason-féle alapmodellje595
A biztonságot meghatározó pszichológiai tényezők602
Az ember - dolgozó vagy felhasználó - mentális jellemzői602
A mentális igénybevétel603
Az ember érzékszervi és fizikai jellemzői607
Az ember "baleseti hajlama"608
Az ember időleges állapota609
A biztonság viselkedés-központú megközelítésének modellje609
A munkabiztonság szervezési és vezetési kérdései612
A biztonsági kultúra612
Emberi hibázásokról történő adat-gyűjtés és feldolgozás mint a biztonságnövelés eszköze613
Összefoglaló617
Kérdések619
Függelék: Néhány - jelentős részben emberi tényezőkre visszavezethető - baleset rövid leírása és elemzése620
Jegyzetek642
Izsó Lajos: Az információs technológiák alkalmazásának pszichológiai kérdései647
A téma aktualitása651
A felhasználó és az intelligens termékek interakciója652
Az intelligens termékek felhasználó felületének alaptípusai: az interakciós stílusok652
Az interakció megtervezésének általános pszichológiai elvei657
Menüválasztásos rendszerekről általában661
Példa a menüválasztásos rendszerekre662
Példa a kérdés-válasz alapú interakcióra664
Példa a több adatbeviteli eszközön alapuló interakcióra666
Példa a beszédhang-alapú interakcióra666
Példa a grafikus közvetlen manipulációs interakcióra669
Példa a formakitöltéses interkcióra671
Példa a parancsnyelvű interakcióra674
Példa a szöveg-alapú természetes nyelvű interakcióra676
Az ember-számítógép interakció pszichológiai modellezése: GOMS-modell678
Intelligens termékek felhasználói szempontú tesztelése és minősítése688
Az "intelligens termékek" használatba vételt megelőző minősítésének céljai: a komfort, a termelékenység, a hatékonyság és a biztonság fokozása688
Intelligens termékek felhasználói szempontú tesztelési és minősítési módszerei690
Emberi tényezők az információs társadalomban693
Összefoglaló695
Kérdések696
Jegyzetek697
Antalovits Miklós: Ergonómia699
Az ergonómia fogalma. Az ergonómiai szemlélet alapjai703
Az ergonómia tudományának és gyakorlatának fejlődése. Az ergonómia alkalmazásának története709
Az ergonómia alkalmazásának előzményei, kezdetei709
Az ergonómia születése. A "fogantyúk és skálák" ergonómiája (1945-1960)710
Hatvanas évek: az ergonómia ipari alkalmazása, "rendszerergonómia"711
Hetvenes évek: ergonómia a "munka világán kívül", termékergonómia712
Nyolcvanas évek: biztonság és ergonómia, számítógép és ergonómia714
Fejlődési trendek és távlatok az ergonómiában718
Ergonómia alkalmazása a piacgazdaság keretei között. Termékergonómia (Egy esettanulmány bemutatása)721
A termék és a felhasználó kapcsolata722
Az ergonómiai szemlélet érvényesítése a termékfejlesztés során. A termék ergonómiai minősége: biztonság, hatékonyság, komfort. Elemzési és tervezési módszerek725
Összefoglaló741
Kérdések743
Jegyzetek744
Hajtman Béla: Függelék - az adatok feldolgozása745
Bevezetés749
Adatfajták750
Az adatok elosztása752
Az adatok transzformációja754
A középérték755
A szórás757
Minta és populáció759
A változók eloszlása761
Egy változónak a másikra gyakorolt hatása764
A korrelációs együttható769
A különféle transzformációk haszna773
A statiszikai következtetés776
A statisztikai jellemzők eloszlása778
A megbízhatósági intervallum784
A hipotézisvizsgálat787
A variancia komponensei segítségével végezhető statisztikai próbák792
Rangsorolható adatok elemzése800
Megállapítható adatok elemzése801
Többváltozós módszerek810
Hogyan tovább? - utószó helyett815
Irodalom833
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem