796.738

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Munkapszichológia I-II.

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 866 oldal
Sorozatcím: Humán szervező (munkaügyi) menedzser
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-641-598-6
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

I. kötet
Előszó19
Bevezetés: a munkapszichológia tárgya, feladata és története25
A munkalélektan - pszichológia30
A munkalélektan a pszichológia rendszerében 30
A munkalélektan a munkatudományok rendszerében 34
A munkapszichológia feladataink meghatározója: a társadalmi és technikai fejlődés35
A munkapszichológia célja38
Hatákonyság és elégedettség38
A munkapszichológus hatékonysága és elégedettsége39
A munkapszichológia feladatai40
A munkapszichológiai tevékenység helye - az üzem ( Munkapszichológia - üzemi pszichológia)43
A vállalat mint rendszer44
A rendszer tanulmányozásának fontos eszköze - a modell47
A munkapszichológiai tevékenység megindítója - az üzemi probléma49
A munkapszichológiai tevékenység és a kutatás 52
Kik a munkapszichológusok?54
Milyenek legyenek a munkapszichológusok?55
Személyügy és munkapszichológia57
A munkapszichológia története61
Előzmények I. Tudományos munkaszervezés (Taylor 1854-1915)63
Előzmények II. A vezetés tudományos megalapozása (Fayol 1841-1925)68
Kezdetek (1879-1915)70
Pszichotechnika (1915-1930)71
Human relations (1930-1950)73
Ergonómia (1943-)78
A magyar munkapszichológia története81
Összefoglaló86
Kérdések 87
Jegyzetek88
A munkapszichológia módszerei91
Bevezetés97
Témaválasztás. A probléma megfogalmazása100
A kutatási téma megválasztása - a kutatás eredményességnek kulcsa100
A kutatási probléma megfogalmazása; a kutatási javaslat kidolgozása és elfogadása103
A hipotézisek felállítása105
Adatforrások, adatgyűjtési módszerek107
A dokumentumok elemzése107
Az irodalom tanulmányozása 109
A megfigyelés110
Kérdezés117
A kísérlet126
Modellek és szimuláció131
A matematikai módszerek alkalmazása a munkalélektanban133
Orvosi és fiziológiai módszerek a munkalélektanban138
Tesztek 152
Grafológia187
Műszerek189
Az adatgyűjtés és az adatok feldolgozásának, kiértékelésének megtervezése203
Az adatok felvétele204
Az adatok kiértékelése205
Az eredmények értelmezése, általánosítása, hasznosítása208
Az eredmények értelmezése208
Az eredmények általánosítása209
Az eredmények hasznosítása210
Összefoglaló213
Kérdések214
Jegyzetek216
Munkaelemzés223
Munkakör-elemzés228
Emberi tényezők a munkaelemzésben232
A munkaelemzés szakaszai234
A probléma meghatározása, a vizsgálandó munka kiválasztása234
Az adatok összegyűjtésének módszerei235
WPS- az SHL Munkakör-Elemző rendszer253
Mi a munkakör elemző rendszer?253
Munkakör elemzés a WPS segítségével254
A munkaköri leírás259
Kritárium-meghatározás260
Munkakör-tervezés261
Munkakör-értékelés263
Teljesítmény-értékelés266
Összefoglaló274
Kérdések275
Jegyzetek276
Kiválasztás277
Toborzás282
A toborzás forrásai282
Néhány szó frissen végzett diplomásokról284
A toborzás módszerei288
Alkalmasságvizsgálat291
Az alkalmaságvizsgálat célja és hasznossága291
Egyéni alkalmasság és csapatépítés294
Az alkalmasságvizsgálatok modellje297
Leépítés304
Alkalmasságvizsgálat és kiválasztás az SHL módszereivel307
Strukturált interjú309
Személyiségtesztek311
Kompetencia-teszek315
Motiváció teszt317
Képességtesztek318
Intelligencia-tesztek327
Érdeklődést vizsgáló kérdőívek328
HURMIS329
Értékelő/Fejlesztő Központ329
Összefoglaló333
Kérdések334
Jegyzetek335
Képzés337
A dolgozók képzésének jelentősége341
A képzési szükségletek felmérése345
A képzési program kidolgozása349
A tanulást elősegítő és gátló pszichológiai tényezők353
Vezetőképzés366
A vezetőképzés módszerei és eszközei366
Karriertervezés és életpálya-menedzselés375
A vállalati képzés hatásvizsgálata377
Összefoglalás380
Kérdések381
Jegyzetek382
A fizikai munkakörnyezet385
Vizuális környezet391
A megvilágítás391
A munkahelyi világítás kialakítása406
A színek szerepe407
Akusztikai környezet419
Hangtani alapfogalmak420
Az akusztikai környezet hatása a dolgozókra427
A zajártalom elleni védekezés434
A rezgések437
A rezgések fizikai tulajdonságai438
A rezgések hatása a dolgozókra440
A rezgések elleni védekezés447
Klímaviszonyok448
A munkahelyi klímát meghatározó tényezők449
A munkahelyi klíma fiziológiai hatásai449
Klímakialakítás - a munkahelyi klíma káros hatásai elleni védekezés456
A légszennyeződés problémája457
Meteorológiai tényezők461
A dolgozókra ható meteorológiai tényezők462
A meteorológiai tényezők hatása a dolgozókra463
A munkahely és környezete469
Összefoglalás471
Kérdések472
Jegyzetek474
II. kötet
Fáradtság495
Mit nevezünk fáradtságnak?499
Definíció499
Objektív elfáradás és szubjektív fáradtságérzés501
Terhelés és igénybevétel502
A fáradtságvizsgálatok célja, a megoldás lehetőségei507
Terhelés és igénybevétel fajtái507
A fáradtsághoz hasonló jelenségek: monotónia, éberségi szint, telítődés509
A monotónia509
Az éberségi szint csökkenése 511
Telítődés512
A fizikai munka okozta fáradtság515
A szervezet anyag- és energiaforgalma. A megterhelés516
A szervezet igénybevétele533
A fizikai munkák jelentősége napjainkban538
A szellemi munka okozta fáradtság539
A pszichikus igénybevétel vizsgálatának módszerei540
Példa a dolgozók elfáradásának vizsgálatára550
A munka- és a pihenési rendszer553
Több műszakos munka és az emberi szervezet munkaképességének alakulása a nap 24 órájában554
Munkaközi szünetek560
A munkaidő hosszúsága564
A fáradtságvizsgálatok szükségessége és lehetősége566
Összefoglaló567
Kérdések568
Jegyzetek570
A munkabiztonság pszichológiai tényezői (Izsó Lajos)577
A téma aktualitása581
Az emberi információfeldolgozás törvényszerűségei583
Az emberi információfeldogozó rendszer általános modellje583
Rasmussen modellje591
Az emberi hibázás Reaason-féle alapmodellje595
A biztonságot meghatározó pszichológiai tényezők602
A biztonság viselkedés-központú megközelítésének modellje609
A munkabiztonság szervezési és vezetési kérdései612
A biztonsági kultúra612
Emberi hibázásokról történő adat-gyűjtés és feldolgozás mint a biztonságmövelés eszköze613
Összefoglaló617
Kérdések619
Függelék: Néhány - jelentős részben emberi tényezőkre visszavezethető - baleset rövid leírása és elemzése620
Jegyzetek642
Az információs technológiák alkalmazásának pszichológiai kérdései (Izsó Lajos)647
A téma aktualitása651
A felhasználó és az intelligens termékek interakciója652
Menüválasztásos rendszerekről általában661
Példa a menüválasztásos rendszerekre662
Példa a kérdés-válasz alapú interakcióra664
Példa a több adatbeviteli eszközök alapuló interakcióra666
Példa a beszédhang-alapú interakcióra666
Példa a grafikus közvetlen manipulációs interakcióra669
Példa a formakitöltéses interakcióra671
Példa a parancsnyelvű interakcióra674
Példa a szöveg-alapú természetes nyelvű interakcióra676
Az ember-számítógép interakció pszichológiai modellezése: GOMS-modell678
Intelligens termékek felhasználói szempontú tesztelése és minősítése688
Emberi tényezők az információs társadalomban693
Összefoglaló695
Kérdések696
Jegyzetek697
Ergonómia (Antalovits Miklós)699
Az ergonómia fogalma. Az ergonómiai szemlélet alapjai703
Az ergonómia tudományának és gyakorlatának fejlődése. Az ergonómia alkalmazásának története709
Az ergonómia alkalmazásának előzményei, kezdetei709
Ergonómia alkalmazása a piacgazdaság keretei között. Termékergonómia (Egy esettanulmány bemutatása)721
A termék és a felhasználó kapcsolata722
Az ergonómiai szemlélet érvényesítése a termékfejlesztés során. A termék ergonómiai minősége: biztonság, hatákonyság, komfort. Elemzési és tervezési módszerek725
Összefoglaló741
Kérdések743
Jegyzetek744
Függelék - az adatok feldolgozása (Hajtman Béla)745
Bevezetés749
Adatfajták750
Az adatok eloszlása752
Az adatok transzformációja754
A középérték755
A szórás757
Minta és populáció759
A változók eloszlása761
Egy válozónak a másikra gyakorolt hatása764
A korrelációs együttható769
A különféle transzformációk haszna773
A statisztikai következtetés776
A statisztikai jellemzők eloszlása778
A megbízhatósági intervallum784
A hipotézis vizsgálat787
A variancia komponensei segítségével végezhető statisztikai próbák792
Rangsorolható adatok elemzése800
Megállapítható adatok elemzése801
Többváltozós módszerek810
Hogyan tovább? - utószó helyett815
Irodalom833
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem