Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.754

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Klinikai immunológia I-III.

Elmélet/Klinikum/Módszerek

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Elmélet
Előszó5
Bevezetés
Az immunválasz sejtbiológiai alapja9
A molekuláris genetika alapjai21
Az antigén fogalma29
Az immunrendszer molekuláris alegységei
Az immunglobulinok szerkezete és heterogenitása33
Az immunglobulin-molekula Fc részére specifikus receptorok (FcR)49
A T sejtek antigén-specifikus receptorának szerkezete61
A komplementerrendszer67
Leukokinek, limfokinek, interleukinek79
Prosztaglandinok, tromboxánok, leukotriének79
Hisztokompatibilitási antigének111
Differenciálódási antigének119
Differenciálódási antigének megoszlása normál emberi sejteken és kóros körülmények között129
Az immunrendszer sejtes és szövetes felépítése
Limfoid szervek funkcionális szerkezete135
Az immunválaszban résztvevő sejtek ontogenezise149
Az immunrendszer filogenezise157
Az immunválasz lefolyása
Az immunválasz általános mechanizmusa161
Az antigén-antitest kölcsönhatások és azok következményei169
Sejtkölcsönhatások a humorális immunválaszban és a humorális immunválasz effektor ága179
A sejtközvetítette celluláris immunválasz191
A mononukleáris fagociták és granulociták nem fajlagos működése az immunmechanizmusban205
Az immunválasz szabályozása
Az immunglobulin szupergén család221
Immunglobulin és T sejt receptor gének227
A komplementerrendszer polimorfizmusa és genetikája235
A fő hisztokompatibilitási rendszer formális genetikája és funkciója247
Immunkreativitás gének255
Allotípus és idiotípus reguláció263
Immunológiai tolerancia269
Röviditések jegyzéke281
Tárgymutató283
II. kötet
Klinikum
Előszó5
Túlérzékenységi reakciótípusok7
Antivirális immunitás17
Antibakteriális immunitás25
Antifungális immunitás31
Parazitákkal szembeni immunitás33
A nyálkahártyák immunrendszere39
Immmundeficiencia45
A limfoid és a fagocitarendszer primer defektusai45
Másodlagos immundeficienciák55
Limfoproliferatív betegségek és tumorimmunológia71
Limfoproliferatív betegségek71
Tumorimmunológia79
Transzplantáció91
A terhesség immunológiai vonatkozásai97
Autoimmun betegségek genetikai vonatkozásai103
Allergiás betegségek109
Az allergia patológiája110
Az IgE típusú ellenanyagok termelődése111
Asthma bronchiale115
Atópiás dermatitis118
Gyógyszerallergia119
Ételallergiák, emésztőszervi allergiák és intoleranciák120
Rovarcsípés-(rovarméreg)-allergiák121
Conjuctivitis allergia122
Rhinitis allergica122
Szervspecifikus autoimmun betegségek123
Az autoimmun betegségek általános jellemzése123
A szervspecifikus autoimmun betegségek általános jellemzése135
A légzőrendszer védőmechanizmusai és nem asztmatikus immunológiai betegségei145
Immunpatológiai betegségek a kardiológiában157
Az emésztőrendszer immunológiája és immun-patológiája161
Autoimmunitás májbetegségekben167
Az emésztőrendszer immunológiája és immun-patológiája161
Autoimmunitás májbetegségekben167
Immunpatogenezisű vesebajok173
Immunhematológia179
A pajzsmirigy autoimmun betegségei187
Inzulindependens diabetes mellitus és egyéb autoimmun endochrinopathiák193
Bőrgyógyászati immunológiai kórképek199
A szem autoimmun betegségei. Uveitisek205
Az idegrendszer immunológiai betegségei209
Poliszisztémás autoimmun betegségek215
A poliszisztémás autoimmun betegségek általános sajátosságai215
Nem differenciált collagenosis225
Szisztémás lupus erythematosus229
Kevert kötőszöveti betegség241
A reumatoid arthritis immunológiája245
Sjögren-szindróma261
Polymyositis, dermatomyositis269
Progresszív szisztémás sclerosis273
Vasculitisek279
A poliszisztémás autoimmun kórképek kezelési elvei287
Az immunterápia lehetőségei293
Rövidítések jegyzéke303
Tárgymutató305
III. kötet
Módszerek
Előszó
Az immunológiai módszerek elve5
Tartalom6
Immunizálás, szérum minták kezelése7
Ellenanyag tisztítási eljárások, biokémiai módszerek, immunoszorbens módszerek9
Az antigén-ellenanyag kapcsolódáson alapuló módszerek14
Jelzett reagenseket alkalmazó kvantitatív immunológiai vizsgálatok15
Az immunofloureszcenciás módszer31
Biológiai folyadékok vizsgálata immunokémiai módszerekkel: immunprecipitációs, gélelektroforézises eljárások42
Agglutináció50
A komplement és az antigén-antitest komplexek kölcsönhatásán alapuló reakciók53
Az antigén-antitest reakciók felhasználása az ellenanyagok vizsgálatában56
Immunglobulinok vizsgálata57
Bakteriális és vírusspecifikus ellenanyagok kimutatása67
Autoantitestek kimutatása71
Komplement vizsgálati módszerek78
Az immunkomplexek mérésére alkalmazott eljárások87
A keringő immunkomplexek mérési módszerei88
A legfontosabb keringő immunkomplex mérési módszerek89
Néhány általános törvényszerűség a keringő immunkomplexek mérésével kapcsolatban91
A keringő immunkomplexek mérésének klinikai értéke92
A szövetekben jelenlévő immunkomplexek kimutatása92
Molekuláris biológiai és immungenetikai módszerek93
Molekuláris biológiai módszerek94
HLA vizsgálatok110
Komplement fehérje allotípusok vizsgálata113
Állati és emberi limfociták izolálása, frakcionálása115
Limfociták izolálása116
Testfolyadékok és szövetek sejtjeinek szeparálása116
Populációk és alpopulációk előállítása117
Kenet ill. ülepítéses tárgylemez-preparátum készítése119
Sejtvonalak, klónok, transzformált sejtek, hibridek120
Steril sejttenyésztési feltételek121
Sejtfagyasztás és tárolás123
Monoklonális ellenanyagok előállítása123
Monoklonális ellenanyagok sajátságai, jellemzése129
Sejtfelszíni és intracelluláris struktúrák, receptorok vizsgálata132
Sejtfelszíni markerek, receptorok vizsgálata133
Jelátviteli mechanizmusok vizsgálata142
Immunisztokémia149
Limfociták funkcionális vizsgálata160
Pliklonális T és B sejt aktiváció161
Az antigén prezentáció vizsgálata164
MLC169
Antigén specifikus B sejt aktiváció - ellenanyag termelő sejtek173
Killersejtek citotoxikus képességének in vitro vizsgálata176
Citotoxikkus T limfocita előalakok gyakoriságának meghatározása hígítási teszttel182
Neopterin - a celluláris immunaktiváció markere186
Fagocita sejtek funkcionális viizsgálata190
Migráció191
Kemotaxis192
Bőrablak teszt195
Adherencia196
Bekebelezés197
Killing204
Specifikus enzimek208
Mediátorok (a citokinek kivételével)210
Az immunrendszer in-vivo vizsgálata214
Késői típusú bőrpróbák215
A sejtes immunválaszkészség in vivo vizsgálata224
Immunológiai módszerek alkalmazása a klinikumban, vizsgálati stratégiák227
Primer immundefektusok, AIDS228
Immunológiai módszerek alkalmazása primer immundefektusok diagnosztizálására229
A HIV-fertőzésben végzett immunológiai vizsgálatok felhasználási lehetőségei232
Fertőzés, gyulladás236
A gyulladási reakció hálózata és az akut fázis reakció237
A fertőzésekre adott immunválasz mérése240
Allergiás betegségek246
Bevezetés247
Diagnosztika247
anamnézis247
In vivo diagnosztikus eljárások248
In vitro diagnosztikus eljárások IgE típusú hiperszenzitivitás kimutatására253
Autoimmun betegségek laboratróiumi vonatkozásai261
Autoimmun betegségek laboratóriumi vonatkozásai263
Autoantitestek egészséges egyénekben266
Kóros körülmények között észlelhető, de autoimmun betegséggel nem társuló autoantitestek267
Immunhaematológiai kórképek laboratóriumi (immunológiai) sajátosságai284
Nem differenciált collagenosis (NDC)288
Systemas lupus erythematosus288
Kevert kötőszöveti betegség immunológiai sajátosságai292
Polymyositis/dermatomyositis immunológiai jellemzői293
A rheumatoid arthritis immunszerológiai diagnosztikája298
A vasculitis és az immunológiai elváltozások300
Tumorimmunológia301
Bevezetés302
A lymphoid rendszer daganatainak diagnosztikája303
A myeloproliferatív betegségek diagnosztikája307
Transzplantáció309
Donor/recipiens egyeztetés laboratóriumi vizsgálata310
Kilökődési reakció laboratóriumi jelei314
A kilökődés általános laboratóriumi vizsgálatai315
A kilökődés differenciál diagnosztikai kérdései318
Határeseti immunpatológiai kórképek differenciál diagnosztikája321
Bevezetés322
Ismeretlen eredetű lázat okozó infekciók és elkülönítésük fontosabb laboratóriumi lehetőségei323
Immunológiai modulátorok, gyógyszerkezelések monitorozása325
Bevezetés326
Immunmoduláns anyagok preklinikai tesztelésének sémája327
Immunmoduláns készítmények humán kipróbálásához javasolt immunológiai tesztek328
Az in vitro koncentráció kérdése331
Oldékonyság331
Az immunológiai diagnosztika szervezése és minőségbiztosítása333
Bevezetés334
A vizsgálatok minőségének biztosítása335
Műszeres analitika minőségbiztosítása341
Személyi feltételek342
Nemzetközi szervek és fogalmak rövidítései344
Függelék347
Enzimimmunoassay metodikák347
Fehérjék izotópos jelzésére használt metodikák349
Recept az IF módszer kivitelezéséhez350
Elektroforézises technikák352
Az autoantitestek kimutatására használt főbb laboratóriumi módszerek leírása355
HLA vizsgálatok366
Sejtfelszíni struktúrák kimutatása immunfluoreszcenciával367
Antigén-prezentációs vizsgálatok368
PFC Vizsgálatok370
Fagocita sejtek szeparálása372
INDEX379
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem